Ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện


Quyển sách này được biên soạn gồm bốn bài giảng do anh Witness Lee chia sẻ về sự cầu nguyện. Theo ghi lại của anh Kwang-Hsi Weigh thì bài giảng đầu tiên được chia sẻ tại Hồng Kông ngày 2 tháng 9, 1956. Các bài còn lại tuy không rõ ngày chia sẻ nhưng được suy ra là cùng khoảng thời gian đó tại Hồng Kông. Các bài giảng này đã từng được xuất bản bằng tiếng Hoa vào năm 1957 trong cuốn Chức Vụ Lời.

Lựa chọn định dạng
Sách in

Những ai yêu mến Đức Chúa Trời phải thấy rằng mục đích của cầu nguyện là chạm đến Đức Chúa Trời, phối hợp với Ngài và là đồng công của Ngài. Chúng ta trở thành đồng công của Đức Chúa Trời, phối hợp với Ngài bằng cách chạm đến Ngài, hấp thụ Ngài và để Ngài được bày tỏ. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ quan tâm tới bất cứ điều gì chúng ta đem đến, Ngài sẽ đáp ứng những gì chúng ta yêu cầu, và mức độ cầu nguyện của chúng ta sẽ là mức độ hành động của Ngài. Điều này áp dụng cho công tác của Đức Chúa Trời trong Hội thánh, trên những người xung quanh chúng ta, và trong các thánh đồ.