Huấn luyện và thực hành tổ sinh động


Trong loạt bài này, chúng tôi muốn nó về các tổ sinh động. Để thấy tầm quan trong của tổ sinh động, chúng ta cần có cái nhìn sáng tỏ về toàn bộ Kinh Thánh

Lựa chọn định dạng
Sách in