Huấn luyện người dạy


Để có thể trở nên người dạy Lời Chúa cách đúng đắn, mời anh chị em đón đọc cuốn "Huấn luyện người dạy" vừa mới được xuất bản.

Lựa chọn định dạng
Sách in

Thưa anh chị em,

Dạy dỗ lẽ thật cho thánh đồ không phải là vấn đề truyền thụ kiến thức suông như dạy trong trường học ngoài đời hay trong các thần học viện. Thế thì làm thế nào để có thể dạy lời Chúa theo đúng từ "dạy dỗ" được dùng trong Kinh Thánh?

Để có thể trở nên người dạy Lời Chúa cách đúng đắn, mời anh chị em đón đọc cuốn "Huấn luyện người dạy" vừa mới được xuất bản.

Đừng nghĩ rằng cuốn sách này chỉ giúp ích cho các trưởng lão hoặc các anh em đang giảng dạy tại các Hội thánh hay các anh em đang giảng dạy tại trung tâm huấn luyện. Cuốn sách này dành cho mọi thánh đồ là những người đang tham gia vào công tác "môn đồ hóa muôn dân và DẠY họ giữ mọi điều" mà Chúa đã truyền cho chúng ta (Mat. 28:19-20).

Chúng tôi tin rằng đây là cuốn sách mà tất cả những anh em đang tham gia công tác dạy dỗ, những anh em sẽ tham gia công tác dạy dỗ và mỗi thánh đồ đang dạy dỗ người mới, đều chờ đợi.

Nguyện Chúa hoàn hảo chúng ta qua cuốn sách này.