Điều khoản sử dụng

Những Quy Định Của SUỐI NƯỚC SỐNG

Sau khi truy cập vào website SUỐI NƯỚC SỐNG để tham khảo hoặc mua sắm, quí khách đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định, điều khoản sử dụng của SUỐI NƯỚC SỐNG. Xin vui lòng xem kỹ các quy định, điều khoản sử dụng và hợp tác với chúng tôi để xây dựng website SUỐI NƯỚC SỐNG ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính quí khách. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ: info@suoinuocsong.com

Chính sách cơ bản của SUỐI NƯỚC SỐNG về vấn đề đưa nội dung thuộc bản quyền của SUỐI NƯỚC SỐNG lên Internet là rất đơn giản:

Tất cả các tài liệu điện tử của SUỐI NƯỚC SỐNG đều ở trên trang web của SUỐI NƯỚC SỐNG. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức khuyến khích các liên kết dẫn đến các trang web của SUỐI NƯỚC SỐNG.

Chúng tôi đang đưa nhiều ấn phẩm của chúng tôi lên trang www.suoinuocsong.com, và chúng tôi cũng đang liên tục bổ sung nhiều tiêu đề hơn khi thời gian và nguồn lực cho phép. Gần như trong mọi trường hợp, điều này ngăn ngừa những người khác đăng nội dung của SUỐI NƯỚC SỐNG lên trang web của họ. 

Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận bất cứ ai cũng có thể trích dẫn rời rạc những tài liệu có bản quyền này vào trang web của họ miễn là việc trích dẫn đó được xem là “sử dụng ngay thẳng” theo luật bản quyền. Vì điều này có liên quan đến việc sử dụng các tài liệu của SUỐI NƯỚC SỐNG nên chúng tôi xin giải thích cụm từ “sử dụng ngay thẳng” như sau:

1. Không trang web nào được đăng một phần lớn (hơn 50%) bất kỳ tác phẩm hoàn chỉnh nào. Một tác phẩm hoàn chỉnh được định nghĩa là một sản phẩm đã được đăng đầy đủ. Ví dụ, bất kỳ một tract, một tập tin, một chương, một sách, một bài thánh ca, một bài viết nào, v.v. cũng đều được xem là một sản phẩm đã được đăng đầy đủ.

2. Một tài liệu của SUỐI NƯỚC SỐNG được trích dẫn không được chiếm phần lớn nội dung (hơn 50%) của bất kỳ trang web nào.

3. Bất kỳ phần trích dẫn nào từ các ấn phẩm của SUỐI NƯỚC SỐNG được xem là đúng qui tắc thì phải có tên tác giả, tựa đề tác phẩm, tựa đề của nguồn, nhà xuất bản, nơi và ngày xuất bản, cũng như  chính xác số trang hoặc URL mà các phần trích đã trích từ đó. Chúng tôi nhận thức rằng đây là một việc khó nhọc, nhưng phải tuân theo các qui phạm đã được thiết lập lâu nay về việc phải dẫn nguồn đúng qui tắc cho các phần được trích.

4. Cuối cùng, chúng tôi không cho phép tải về bất kỳ tác phẩm nào của SUỐI NƯỚC SỐNG dưới dạng điện tử, trừ trường hợp đã mua hoặc được phép cụ thể bằng văn bản từ SUỐI NƯỚC SỐNG. Hơn nữa, chúng tôi không cho phép phân phối một tác phẩm nào của SUỐI NƯỚC SỐNG dưới dạng điện tử, ngoại trừ được phép từ SUỐI NƯỚC SỐNG. Điều này cũng bao gồm bất kỳ tác phẩm nào đã mua được chuyển đổi để sử dụng trên những nền tảng khác như PDA,....Việc tải về để “sử dụng cá nhân” cũng không được phép.

Tài khoản của khách hàng

Mỗi khách hàng có thể đăng ký được một tài khoản tại SUỐI NƯỚC SỐNG và không được phép chuyển ấn phẩm đã mua cho người khác dưới bất cứ hình thức sao chép nào cũng như không được phép cho mượn tài khoản để download các ấn phẩm trên trang web.

Khi sử dụng dịch vụ SUỐI NƯỚC SỐNG, quí khách sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, và họ tên và Hội thánh địa phương của bạn để có sự giao dịch tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của quí khách khi sử dụng SUỐI NƯỚC SỐNG. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ...là những thông tin sẽ giúp SUỐI NƯỚC SỐNG phục vụ quí khách tốt nhất.

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tại website SUỐI NƯỚC SỐNG, quí khách được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của SUỐI NƯỚC SỐNG và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của SUỐI NƯỚC SỐNG

Quí khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website SUỐI NƯỚC SỐNG. Quí khách không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của SUỐI NƯỚC SỐNG cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của SUỐI NƯỚC SỐNG ngay khi quí khách phát hiện ra lỗi hệ thống theo email: info@suoinuocsong.com

Quí khách không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị.

Trách nhiệm và quyền lợi của SUỐI NƯỚC SỐNG


Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, SUỐI NƯỚC SỐNG sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website SUỐI NƯỚC SỐNG mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ SUỐI NƯỚC SỐNG.

Giỏ hàng
Bạn không có sách nào trong giỏ hàng.