Sắp xếp theo
Hình ảnh của Tương giao với người trẻ

Trong quyển Tương Giao Với Người Trẻ, Witness Lee nói lời chân tình với người trẻ ngày nay, khích lệ họ trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời vì mục đích của Ngài, bằng cách đừng làm ô uế chính mình bởi những điều của thời đại này.


Hình ảnh của Ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện

Quyển sách này được biên soạn gồm bốn bài giảng do anh Witness Lee chia sẻ về sự cầu nguyện. Theo ghi lại của anh Kwang-Hsi Weigh thì bài giảng đầu tiên được chia sẻ tại Hồng Kông ngày 2 tháng 9, 1956. Các bài còn lại tuy không rõ ngày chia sẻ nhưng được suy ra là cùng khoảng thời gian đó tại Hồng Kông. Các bài giảng này đã từng được xuất bản bằng tiếng Hoa vào năm 1957 trong cuốn Chức Vụ Lời.


Giỏ hàng
Bạn không có sách nào trong giỏ hàng.