Sắp xếp theo
Hình ảnh của Các bài học dành cho tín đồ mới

Tuyển tập các bài học của Anh Witness Lee trong kỳ huấn luyện thuộc linh ở Đài Bắc vào mùa thu năm 1959.


Hình ảnh của Học trình cấp 1 - Sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời tạo dựng; Sa-tan làm cho hư hoại. Sau đó, Đức Chúa Trời đến và hứa cứu con người. Trong sự cứu chuộc này bao gồm sự tha thứ và tẩy sạch các tội phạm, xưng công chính và phục hòa. Tất cả những nan đề khách quan của con người trước mặt Đức Chúa Trời đã được giải quyết. Trong quyển sách này sẽ nói cho chúng ta rỏ về sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời


Hình ảnh của Học trình cấp 4 - Sự sống

Học trình này liên quan đến vấn đề sự sống, tức là cảm nhận bên trong về một vấn đề rất quan trọng được khải thị trong Kinh Thánh.Ngài luôn khao khát ban phát chính Ngài vào trong chúng ta trong thân vị Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Do đó chúng ta nên tìm kiếm để thấu hiểu và hoàn toàn kinh nghiệm sự sống thần thượng, đời đời này.


Hình ảnh của Huấn luyện người dạy

Để có thể trở nên người dạy Lời Chúa cách đúng đắn, mời anh chị em đón đọc cuốn "Huấn luyện người dạy" vừa mới được xuất bản.


Hình ảnh của Huấn luyện và thực hành tổ sinh động

Trong loạt bài này, chúng tôi muốn nó về các tổ sinh động. Để thấy tầm quan trong của tổ sinh động, chúng ta cần có cái nhìn sáng tỏ về toàn bộ Kinh Thánh


Hình ảnh của Mọi lứa tuổi đều vì chứng cớ của Chúa

Quyển sách này bao gồm các sứ điệp do Anh Witness Lee chia sẻ tại Anaheim, California vào tháng 5, năm 1977. Ban đầu những sứ điệp này được xuất bản như một phần trong một loạt các sứ điệp có tựa Các Sứ Điệp Lẽ Thật.


Giỏ hàng
Bạn không có sách nào trong giỏ hàng.