Đọc sách của Watchman Nee và Witness Lee trực tuyến

Suối Nước Sống hân hạnh cung cấp văn bản đầy đủ của nhiều ấn phẩm từ lời chức vụ. Qua ống dẫn này, chúng tôi thật sự hy vọng rằng sự phong phú của Đấng Christ sẽ được gieo ra khắp đất vì ích lợi cho tất cả con cái Chúa.

Chúng tôi đính kèm danh sách các ấn phẩm mới được phát hành gần đây. Xin vào thăm trang web thường xuyên để nắm bắt những thông tin mới và vui lòng chia sẻ với bạn bè, gia đình về những sự giàu có của lời chức vụ. Chúng tôi hoan nghênh những đề xuất và yêu cầu của các anh chị em, xin vui lòng gửi thư điện tử về Info@suoinuocsong.com.

Những sách xuất bản gần đây

Ngày Tên Sách
25/01/2015 Nghiên cứu sự sống sách Sáng Thế Kí
04/09/2014 Khải thị trọng yếu trong Kinh Thánh
22/08/2014 Sự Khải Thị Căn Bản Trong Kinh Thánh
20/08/2014 Huấn luyện và thực hành các tổ sinh động
07/08/2014 Bí quyết kinh nghiệm Đấng Christ - Nhân Linh