Thông báo

Để góp phần hổ trợ kinh phí duy trì hoạt động của trang web Suối Nước Sống, kể từ ngày 25-05-2014 chúng tôi sẽ thu phí Phấn hưng buổi sáng Online.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Nếu anh chị em đã đóng phí cho Phấn hưng buổi sáng Online, vui lòng đăng nhập ở đây.