Thông tin sách

Làm Thế Nào Để Nghiên Cứu Kinh Thánh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: How to Study the Bible
ISBN: 0-7363-0407-X
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

Untitled Document

LỜI NÓI ĐẦU CỦA ẤN BẢN TIẾNG HOA

Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời cảm thúc, và mỗi một con cái của Đức Chúa Trời đều cần phải dành thời giờ nghiên cứu quyển sách này.

Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta trong quá khứ và những gì Ngài đã phán. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy những cách Đức Chúa Trời đã dẫn dắt con người trong quá khứ. Để làm quen với tính chất phong phú và bao la của sự cung ứng mà Đức Chúa Trời [dành cho con người], chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh.

Lời phán hiện tại của Đức Chúa Trời căn cứ vào lời phán trước kia của Ngài. Khi phán với người khác qua chúng ta, Đức Chúa Trời phán qua lời đã được Ngài lập ra. Chúng ta phải để lời Đức Chúa Trời cư ngụ cách dồi dào trong lòng mình rồi mới có thể nghe lời Ngài đang phán ngày nay và Ngài mới có thể làm cho chúng ta trở nên những người cung ứng lời Ngài.

Mục đích chúng tôi ấn hành những bài giảng này là giúp cho người đọc có được những điều kiện tiên quyết để nghiên cứu Kinh Thánh và trang bị cho họ một số phương tiện quan trọng để nghiên cứu Lời [Chúa]. Chúng tôi hi vọng có thể giúp đỡ phần nào cho những người khao khát hiểu biết Kinh Thánh. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quyển sách này và quý độc giả.

Phòng Sách Phúc âm tại Đài Loan