Thông tin sách

Phá Vỡ Con Người Bề Ngoài Để Giải Phóng Linh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Breaking of the Outer Man and the Release of the Spirit
ISBN: 978-1-57593-955-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

MỤC LỤC

PHÁ VỠ CON NGƯỜI BỀ NGOÀI ĐỂ GIẢI PHÓNG LINH

Lời Giới Thiệu

1. Tầm Quan Trọng Của Sự Phá Vỡ

2. Trước Và Sau Sự Phá Vỡ

3. Những Điều Vướng Bận Trong Tay

4. Làm Thế Nào Để Nhận Biết Con Người?

5. Hội thánh Và Công Tác Của Đức Chúa Trời

6. Sự Phá Vỡ Và Sự Sửa Trị

7. Sự Phân Cách Và Sự Khải Thị

8. Ấn Tượng Và Tình Trạng Của Linh

9. Sự Mềm Mại Sau Khi Bị Phá Vỡ