Thông tin sách

Nghiên Cứu Sự Sống Sách Giăng

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Life-Study of John
ISBN: 0-7363-0957-8
Mua sách tại:

Đang đọc: Bài 13

Untitled Document

BÀI MƯỜI BA

NHU CẦU CỦA NGƯỜI HẤP HỐI – SỰ CHỮA LÀNH CỦA SỰ SỐNG

I. JESUS TRỞ VỀ NƠI Ở CỦA NHỮNG CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI VÀ MONG MANH

Jesus trở về Ca-na thuộc xứ Ga-li-lê, là nơi ở của những con người yếu đuối và mong manh (Gi. 4:43-46). Ca-na ở tại Ga-li-lê, là nơi bị khinh miệt (7:41, 52), tượng trưng cho thế giới trong tình trạng thấp kém, đê hèn, nơi ở của những con người yếu đuối, mong manh. Chúa đã có mặt tại đó một lần [khi thực hiện] dấu lạ thứ nhất là đổi nước sự chết thành ra rượu sự sống. Bây giờ Ngài trở lại chính nơi ấy để làm dấu lạ thứ hai, theo nguyên tắc sự sống, dấu lạ này tương ứng với dấu lạ thứ nhất – đổi sự chết thành sự sống.

II. NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI VÀ MONG MANH ĐANG HẤP HỐI

Là trường hợp thứ ba trong chín trường hợp, trường hợp này bày tỏ nhu cầu cần được chữa lành của những người đang hấp hối. Trường hợp này bàn đến người con trai của một viên chức hoàng gia đang hấp hối. Trước hết nhân loại cần được tái sinh, thứ hai họ cần được thỏa mãn, và thứ ba họ cần được chữa lành. Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành ở một mức độ nào đó. Theo một ý nghĩa, chúng ta đang sống; nhưng theo một ý nghĩa khác, chúng ta đều hấp hối. Khi một em bé mới ra đời, người mẹ nghĩ rằng con mình đang lớn lên. Thật ra là em bé ấy đang chết đi. Mọi người trên đất đều đang chết dần chết mòn. Nếu anh em còn trẻ, chưa đến tuổi ba mươi, có lẽ anh em không cảm thấy mình đang chết dần. Nhưng khi đến tuổi sáu mươi hay bảy mươi, anh em nhận biết mình đang chết. Một cuộc đời dài bảy mươi năm có thể ví sánh với bảy mươi đô-la. Mỗi năm chúng ta sống tương đương với việc tiêu xài một đô-la. Một khi đã sống sáu mươi năm, anh em tiêu xài hết sáu mươi đô-la. Khi đã sống sáu mươi chín năm, có nghĩa là anh em chỉ còn lại một đô-la. Khi tiêu hết đồng đô-la ấy, anh em sẽ không còn gì nữa. Vì thế, rõ ràng người ta đang sống, nhưng thật sự là đang chết. Đó là lý do vì sao tôi không yêu cầu con cháu tôi ăn mừng sinh nhật của tôi, vì ngày sinh nhật cho tôi biết mình đang chết. Xin cho tôi biết: tuổi của anh em đang tăng lên hay giảm xuống? Càng sống lâu, chúng ta càng còn ít thời gian để sống. Tôi không muốn đến tuổi bảy mươi. Tôi muốn lùi tuổi lại, nhưng tôi không thể làm điều đó. Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành.

Chúng ta đã được tái sinh và hằng ngày chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa, là Linh sống động, để được thỏa mãn. Thêm vào đó, chúng ta cần được chữa lành. Tất cả chúng ta đều là những con người đang đau ốm và sắp chết. Chúng ta là loài người sa ngã, yếu đuối và mong manh, là những người đang chết và cần sự chữa lành của Chúa. Nếu anh em có sự chữa lành của Chúa Jesus, tình trạng hấp hối của anh em sẽ trở nên sống động.

Tôi xin chia sẻ với anh em lời cầu nguyện riêng tư của tôi với Chúa. Tôi đã thưa với Chúa: “Chúa ơi, giờ Ngài đến đã gần rồi. Xin ban cho con một ân huệ, xin cho con không thấy sự chết. Chúa ơi, con muốn thấy Ngài mặt đối mặt trong thân thể vật lý này. Xin giữ con sống cho đến khi Ngài đến”. Ha-lê-lu-gia! Ngài sắp đến! Khi Ngài đến, Ngài cũng chữa lành. Khi Ngài đang trên đường đến, Ngài chữa lành linh, hồn, và thân thể chúng ta. Nếu muốn được khỏe mạnh, anh em cần vui hưởng sự chữa lành của Jesus. Jesus là tiệm bán thức ăn thật bồi bổ sức khỏe chúng ta. Hãy đến với Jesus, tiếp xúc với Ngài và vui hưởng Ngài. Nếu liên tục dự phần trong Jesus, anh em sẽ có thức ăn bổ dưỡng nhất, thức ăn lành mạnh thật. Chúng ta cần sự chữa lành từ sự sống thần thượng biết bao!

La Mã 8:11 chép: “Nhưng nếu Linh của Đấng làm cho Jesus từ người chết sống lại đang ở trong anh em, thì Đấng làm cho Christ Jesus từ người chết sống lại cũng sẽ nhờ Linh Ngài, là Đấng ở trong anh em, ban sự sống cho thân thể chết chóc của anh em” (RcV). Nếu chúng ta cho phép Linh cư ngụ bên trong lập nhà của Ngài trong bản thể chúng ta, thì Linh cư ngụ bên trong này sẽ dầm thấm thân thể chết chóc đang chết dần chết mòn của chúng ta bằng sự sống phục sinh. Thân thể chết chóc của chúng ta sẽ được làm cho sống động, được ban sự sống và được chữa lành bằng sự sống thần thượng. La Mã chương 8 bày tỏ rằng linh, hồn, và thân thể chúng ta đều có thể nhận được sự sống thần thượng. Khi chúng ta tin vào Chúa Jesus, thì Ngài là Linh ban-sự-sống, đến trong linh chúng ta. Vì Ngài là Linh ban-sự-sống, Linh trong La Mã 8:2 được gọi là Linh sự sống, có nghĩa Linh thần thượng là sự sống. Khi chúng ta kêu cầu Chúa Jesus, thì Linh thần thượng này, vốn là sự sống, đến trong linh chúng ta và làm cho linh ấy sống động. Vì vậy, linh chúng ta là sự sống (La. 8:10). Khi chúng ta đặt tâm trí của hồn mình vào linh, thì tâm trí chúng ta cũng trở nên sự sống (La. 8:6). Nếu chúng ta nhường chỗ cho Linh cư ngụ bên trong, Linh sẽ lan rộng từ trong linh chúng ta, qua hồn chúng ta, vào trong thân thể chúng ta, làm cho thân thể chết chóc của chúng ta thành một thân thể đầy dẫy sự sống. Cuối cùng sự sống thần thượng này trở nên một sự sống gồm bốn phương diện: sự sống trong Linh thần thượng, sự sống đầy dẫy linh chúng ta, sự sống dầm thấm hồn chúng ta và sự sống tràn ngập hồn chúng ta. Toàn bản thể chúng ta – linh, hồn và thân – sẽ được đầy dẫy, dầm thấm, tràn ngập sự sống thần thượng. Đó là sự chữa lành. Khi sự sống thần thượng vào trong phần nào của bản thể chúng ta, thì phần ấy được chữa lành. Điều này có nghĩa là sự sống thần thượng thay đổi sự chết thuộc về phần bản thể ấy của chúng ta ra sự sống. Sự chết bị sự sống nuốt đi – đó là sự chữa lành.

Chúng ta cần được tái sinh, được thỏa mãn và được chữa lành. Nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các chị em, cần được chữa lành tình cảm. Các chị em cần được chữa lành tình cảm không quân bình của họ, vì tình cảm của họ mang một chứng bệnh. Tại sao các chị em dễ khóc như vậy? Có lẽ vì chứng bệnh ấy ở trong tình cảm của các chị em. Các chị em cần được chữa lành. Các anh em cần được chữa lành trong tâm trí không quân bình và ý chí cứng cỏi của mình. Tại sao các anh em lại có một ý chí cứng cỏi như vậy? Một khi các anh em đã quyết định, không điều gì trên đất có thể thay đổi được. Đó là bệnh tật, là một chứng bệnh. Chúng ta cần sự chữa lành. Ngợi khen Chúa vì Ngài đang chữa lành! Nói thật với các anh em, ngay sáng hôm nay tôi đã được chữa lành qua người vợ yêu quí của mình. Vợ tôi không phải người chữa lành, nhưng vợ tôi là người phát thuốc thiên thượng. Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành. Sự chữa lành này là sự biến đổi. Càng được chữa lành trong tâm trí, tình cảm và ý chí, chúng ta càng được biến đổi.

III. ĐƯỢC CHỮA LÀNH BỞI LỜI BAN-SỰ-SỐNG
NHỜ ĐỨC TIN

Dầu vị quan đã nài nỉ Chúa đến chữa lành cho con ông (4:47, 49), Chúa chỉ nói một lời và đứa bé được lành. “Jesus phán rằng: ‘Hãy đi, con của ngươi sống’. Quan đó tin lời Jesus đã phán, bèn đi” (4:50). Viên quan tin lời ra từ miệng Chúa. Khi được các nô lệ cho biết cậu bé sống, ông và cả nhà ông đều tin (4:51-53). Ha-lê-lu-gia về lời ban-sự-sống! Chúng ta yêu lời ban-sự-sống, không phải lời văn tự chết, nhưng lời là Linh. Chúa chỉ nói lời ban-sự-sống, và cậu bé hấp hối được chữa lành. Ngày nay Chúa vẫn đang nói ra lời chữa lành của Ngài. Khi những người hấp hối nhờ tin mà nhận được lời này, thì họ được sự sống chữa lành. Một khi lời ban-sự-sống được truyền vào trong chúng ta, dầu có nhận biết hay không, chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước. Lời ban-sự-sống đem đến một sự thay đổi thật trong đời sống chúng ta.

Khi người hấp hối nhờ tin mà nhận được lời và được sự sống chữa lành, theo nguyên tắc, đó là sự thay đổi từ chết qua sống. Quyền lực gây chết chóc của sự chết bị sự sống đánh bại. Ngợi khen Chúa về sự sống chữa lành và về lời ban-sự-sống, chữa lành mọi tật bệnh của chúng ta. Sự chết ra từ nguồn là cây kiến thức, và sự sống ra từ nguồn là cây sự sống. Chúng ta ra đời trong bệnh tật của sự chết. Lời sự sống của Chúa chữa lành sự chết của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần là nhận lãnh và tin vào lời ban-sự-sống và chữa lành của Ngài.

Trường hợp người con trai của vị quan được chữa lành có ý nghĩa là chúng ta không cần tiếp xúc với Chúa về mặt thuộc thể. Hễ chúng ta có lời của Chúa thì đã đủ rồi. Dầu không có sự hiện diện thuộc thể của Chúa, nhưng hễ chúng ta có lời Ngài và công việc Ngài thì đã đủ rồi, và không cần gì hơn. Khi có lời của Chúa chúng ta sẽ được cứu và được đầy dẫy Chúa. Chỉ lời Ngài là đủ để chữa lành và cứu chúng ta.