Thông tin sách

Thư Ngỏ Về Việc Vi Phạm Bản Quyền Lsm

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Thư ngỏ về việc vi phạm bản quyền LSM
ISBN:
Mua sách tại:

Untitled Document

THƯ NGỎ VỀ VIỆC VI PHẠM TRÀN LAN BẢN QUYỀN LSM

Ngày 08 tháng 07, năm 2020

Gửi các tín đồ trong Christ trên khắp đất,

Hiện nay trên Internet có nhiều nguồn đã lấy ấn phẩm của Living Stream Ministry (LSM) một cách phi pháp và không được cấp phép. Những nguồn này, có thể là trang web, phương tiện truyền thông, thư điện tử (email), hoặc dịch vụ tin nhắn, đang gây nhiều hỗn loạn và rắc rối lớn cho những tín đồ rèn luyện để luôn có một lương tâm không mắc lỗi với Đức Chúa Trời và con người. Một số nguồn này là lừa dối, giả danh là đại diện LSM và khích lệ mọi người tôn trọng bản quyền của LSM nhưng đồng thời lại xuất bản lại các tài liệu có bản quyền của LSM và tạo thuận lợi cho bất kì ai cũng có thể tải xuống.

Việc xuất bản lại các tài liệu có bản quyền dưới bất cứ hình thức nào, dù là sách in, sách điện tử, video hoặc audio, đều vi phạm Luật Bản quyền Quốc tế. Vì thế, việc xuất bản lại và phân phát các tài liệu thuộc bản quyền của LSM dưới bất cứ hình thức nào mà không có giấy phép từ LSM đều là phi pháp, bất chính, và vì thế, đó là tội lỗi. Chúng tôi đề nghị tín đồ không tải các ấn phẩm trái phép này để không tham dự vào sự phi pháp như vậy. Chúng tôi cũng đề nghị những người thuộc linh trong anh em hãy chăn dắt các tín đồ bằng cách khuyên ngăn họ không nhận các tài liệu trái phép này để không tham dự vào tội phạm của những người khác.

Hiểm họa khi người khác xuất bản lại các ấn phẩm của chúng ta mà không kiểm soát là họ có thể bóp méo, xuyên tạc; hoặc nếu không như thế thì họ cũng sẽ pha trộn chức vụ thuần khiết bằng cách thêm vào quan niệm và hương vị riêng của họ. Điều này đã thường xảy ra trong lịch sử của chúng ta; có những người đã rất tích cực trong việc dịch chức vụ của anh Nee, song lại xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung làm cho ý nghĩa được truyền tải bị khác đi hầu củng cố ý kiến và giáo lí riêng của họ. Hành vi như vậy không chỉ phi lí mà còn phi đạo đức và bất trung.

Có một số nguồn trực tuyến hợp pháp được tải miễn phí những ấn phẩm chọn lọc có giới hạn của LSM; những nguồn này được giới hạn cho Phân phát Văn phẩm Rhema (Rhema Literature Distributors), Kinh Thánh cho nước Mĩ (Bibles for America), Kinh Thánh cho châu Âu (Bibles for Europe), và nhiều bộ phận “Kinh Thánh cho ____” (Bibles for ____) tại các quốc gia, tất cả đều được LSM cho phép. Nhiều ấn phẩm khác cũng có sẵn thông qua các trang riêng của LSM, chẳng hạn chứng đạo đơn, chương trình radio, v.v.... Tuy nhiên, việc tải tài liệu từ www.ministrybooks.org là tuyệt đối không được phép. Hơn nữa, ở cuối mỗi trang web của chúng tôi – www.lsm.org, www.livingstream.com, và nhiều trang nữa, đều có đường liên kết dẫn đến Chính sách Bản quyền của LSM.

Về nguyên tắc, bất cứ ấn phẩm nào của LSM (sách điện tử, video hoặc audio) mà có thể tải xuống miễn phí từ trang web không thuộc về LSM đều là các ấn phẩm trái phép và vi phạm Luật Bản quyền Quốc tế. Một số người cố gắng biện minh cho hành động của họ rằng họ đang làm cho chức vụ này sẵn có cho toàn thế giới. Về những người biện minh như vậy, Chúa Jesus nói:

Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Chúa, Chúa’ thì sẽ được vào vương quốc các tầng trời đâu, nhưng chỉ người nào thực hiện ý muốn của Cha Ta là Đấng ở trên các tầng trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Ta: ‘Thưa Chúa, thưa Chúa, chẳng phải trong danh Ngài mà chúng tôi đã nói tiên tri, trong danh Ngài mà đuổi các quỷ, và trong danh Ngài mà làm nhiều việc quyền năng sao?’ Khi ấy Ta sẽ tuyên bố với họ: Ta chưa từng biết các ngươi. Hãy lìa khỏi Ta, hỡi những công nhân bất pháp kia. (Mat. 7:21-23)

Bất luận động cơ là gì thì việc xuất bản lại và phân phát các tài liệu có bản quyền thuộc LSM dưới bất cứ hình thức nào mà không có giấy phép từ LSM đều là phi pháp. Chúng tôi đề nghị những ai đang xuất bản lại các tài liệu có bản quyền thuộc LSM trực tuyến hãy lập tức xóa đi, và chúng tôi đề nghị các anh em trưởng thành hơn hãy chăn dắt những người như vậy trong một linh nhu mì. Một lần nữa, chúng tôi nài xin tín đồ đừng vì tải các ấn phẩm trái phép mà tham dự vào tội này.

Nguyện ân điển đến với tất cả những người cố gắng “sống cách tỉnh táo, công chính và kỉnh kiền trong thời đại hiện tại” (Tít 2:12).

Trong Christ,

Các anh em phụng sự Living Stream Ministry

Tái bút: Anh em có thể tự do dịch và phân phát Thư Ngỏ này.