Thông tin sách

Nghiên Cứu Sự Sống Ma-Thi-Ơ

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Life-Study of Matthew
ISBN: 0-7363-0332-4
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU

Hội-thánh đã hiện hữu trên đất gần hai mươi thế kỷ. Trải qua khoảng thời gian lâu dài ấy, nhiều thánh đồ đã trước tác nhiều công trình nghiên cứu về các sách trong Tân Ước, và rất nhiều sách chú giải và giải nghĩa Kinh Thánh đã được viết ra. Tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm ấy chỉ chạm đến khía cạnh giáo lý và khách quan của khải thị thần thượng, mà không nhấn mạnh đến phương diện sự sống. Vì lý do ấy, anh Wit ness Lee được Chúa ban gánh nặng biên soạn bộ Nghiên Cứu Sự Sống trong Tân Ước. Từ năm 1974 đến năm 1986, anh hướng dẫn hai mươi lăm khóa huấn luyện và các kỳ hội đồng, qua đó anh đã hướng dẫn một loạt bài nghiên cứu sự sống về toàn bộ Tân Ước. Các bài giảng chia sẻ trong các khóa huấn luyện và các kỳ hội đồng ấy đã cấu thành nội dung của bộ sách gồm mười bảy quyển.

Trong sự khôi phục của Chúa trải qua năm trăm năm qua, sự hiểu biết của hội-thánh về Chúa và về chân lý của Ngài đã tiến triển liên tục. Công trình lớn, nghiêm túc và có giá trị lâu dài này của người anh chúng ta được xây dựng trên tất cả những gì Chúa đã khải thị cho hội-thánh Ngài trong các thế kỷ qua và khai triển thêm nữa. Bộ sách này đầy dẫy khải thị về Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-một-tiến-trình, Đấng Christ sống động, Linh ban-sự-sống, kinh nghiệm sự sống, định nghĩa và thực hành về hội-thánh.

Trong bộ sách này, anh Lee đã giữ ba nguyên tắc cơ bản chi phối mọi tín đồ khi họ giải thích, khai triển, và giảng giải các lẽ thật chứa đựng trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ nhất là Đức Chúa Trời ban phát chính Ngài vào trong dân được Ngài tuyển chọn và cứu chuộc; nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần phải giải thích, khai triển, và giảng giải các lẽ thật chứa đựng trong Kinh Thánh cùng với Đấng Christ cho hội-thánh; và nguyên tắc chủ đạo thứ ba là Christ, Linh, sự sống và hội-thánh. Không có công trình nghiên cứu hay giải nghĩa Kinh Thánh Tân Ước nào truyền đạt sự nuôi dưỡng sự sống hay dẫn dắt người đọc vào trong khải thị thần thượng của Lời thánh của Đức Chúa Trời theo gia tể Tân Ước của Ngài như tác phẩm này.

Như anh Lee bày tỏ, mục đích bộ Nghiên Cứu Sự Sống này là trình bày những lẽ thật chứa đựng trong Tân Ước, cung ứng sự sống, giải quyết các nan đề được tìm thấy trong Tân Ước, và mở ra mỗi một sách của Tân Ước bằng cách giải thích kỹ lưỡng từng sách. Chúng tôi tin rằng những quyển sách này — vốn chứa đựng chính yếu thể tính của chức vụ Tân Ước, là chức vụ thực hiện gia tể thần thượng của Đức Chúa Trời — sẽ là một cánh cửa đưa dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết sâu xa và rộng lớn hơn về các lẽ thật thần thượng, và cũng sẽ cung ứng sự sống và sự nuôi dưỡng phong phú cho hội-thánh của Đức Chúa Trời ngày nay và cho các thế hệ sắp đến. Nguyện Chúa dùng chức vụ cung ứng Lời của Ngài trong tác phẩm này thánh hóa hội-thánh cho đến khi hội-thánh chuẩn bị sẵn sàng làm cô dâu của Ngài, làm người tương xứng với Ngài để Ngài được thỏa mãn (Êph. 5:26-27).

Tháng 4 năm 1986 Benson Phillips Irving, Texas