Thông tin sách

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Mystery of Christ
ISBN: 1-57593-954-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 11

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

CHỨC VỤ TRONG THÂN THỂ

Kinh Thánh: 1 Cô. 12:4-31

NHÌN THẤY KHẢI THỊ VỀ THÂN THỂ

Một Cơ Đốc nhân không những phải nhận thấy mình là một tín đồ mà còn phải nhìn thấy mình là một chi thể của Thân Thể. Vì là một chi thể nên người ấy cần các chi thể khác. Một chi thể không thể nào sống thiếu các chi thể khác được. Để một chi thể tồn tại, người ấy cần có các chi thể khác. Nhiều người lìa bỏ các giáo phái vì họ nhận thức chủ nghĩa giáo phái là sai lầm. Nhưng như vậy cũng chưa đủ; họ phải tiếp tục nhìn thấy Thân Thể và vào trong Thân Thể. Hội thánh không phải là một tổ chức có tính cách giáo phái; Hội thánh là Thân Thể sống động của Đấng Christ. Một Cơ Đốc nhân không phải là một chi thể của một giáo phái mà là chi thể của Thân Thể Đấng Christ. Chúng ta phải nhận thấy rằng mình là các chi thể trong Thân Thể và không thể tách rời khỏi các chi thể khác. Chúng ta không thể độc lập, và không thể tiến lên nếu thiếu các chi thể khác.

CHỨC VỤ CỦA CÁC CHI THỂ

Thân Thể Đấng Christ được xây dựng nhờ sự cung ứng hỗ tương của các chi thể. Thêm vào việc nhìn thấy mình là các chi thể, chúng ta phải nhìn thấy rằng mỗi chi thể đều có một chức vụ. Mỗi chi thể trong Thân Thể đều có một chức năng đặc biệt, và chức năng ấy là chức vụ của nó. Hình thức động từ của chữ chức vụ có nghĩa là “phục vụ”. Chức vụ của một chi thể là phần đặc biệt mà một chi thể nhận được từ Đấng Christ. Với phần đặc biệt đó, người ấy cung ứng cho Thân Thể, và đó là sự phục vụ của các chi thể. Thân Thể là Đấng Christ nên chức vụ của chúng ta đơn giản là Đấng Christ. Mọi người thuộc về Chúa đều có một phần đặc biệt mà người ấy đã nhận được từ Đấng Christ, và mỗi phần đều có đặc tính riêng của nó. Đặc tính ấy trở nên nét đặc biệt trong sự phục vụ của người ấy. Sự phục vụ có tính cách cung ứng cho những người khác thì đặt nền tảng trên Đấng Christ mà một người sở hữu ở bên trong mình. Một người không phục vụ những người khác bằng giáo lý mà mình hiểu biết; người ấy chỉ có thể cung ứng cho Thân Thể những gì mình đã nhận được từ Đấng Christ. Mức độ chức vụ của chúng ta quyết định do mức độ Đấng Christ ở trong chúng ta. Chức vụ của chúng ta căn cứ trên hai điều sau: Đấng Christ chúng ta có được và những phương diện về Đấng Christ chúng ta sở hữu mà những phương diện ấy khác với những gì các chi thể khác sở hữu. Nếu chúng ta chỉ biết Đấng Christ trong cùng một cách chung chung, thì chúng ta có gì để cung ứng cho nhau? Chúng ta có gì để có thể xây dựng Thân Thể? Đó là điều cơ bản nhất cần phải cân nhắc trong mọi chức vụ.

Một Cơ Đốc nhân cần một chức vụ đặc biệt của mình chứ không phải chỉ là một chức vụ chung chung. Chúng ta phải có được điều gì đó của Đấng Christ mà những người khác không có được. Sự “có được” đặc biệt ấy làm cho chúng ta có thể bổ túc chỗ thiếu sót trong các chi thể khác. Chức vụ bao hàm sự hiểu biết đặc biệt về Đấng Christ; đó không phải là kiến thức tổng quát về Ngài. Mỗi cơ quan trong thân thể đều có chức năng đặc biệt của nó. Mắt thấy, tai nghe và mũi ngửi. Mỗi cơ quan đều có chức năng đặc biệt của nó. Nói cách khác, mỗi cơ quan đều có phần đặc biệt của nó. Có thể những cơ quan này tạm thời làm công việc của một chi thể kia, nhưng chúng không được chuyên dụng cho chức năng đặc biệt ấy. Ví dụ, đôi khi anh em có thể dùng miệng mình nhặt lên điều gì đó, nhưng anh em không thể phân công cho miệng việc ấy. Nếu đôi tai không thi hành chức năng theo khả năng đặc biệt của chúng, thân thể sẽ không nghe gì cả, và sự tăng trưởng của thân thể sẽ bị ngăn trở. Nếu anh em có được điều gì đó đặc biệt và có sự hiểu biết nào đặc biệt về Chúa, anh em có thể cung ứng điều ấy cho Thân Thể. Nếu anh em có một sự hiểu biết đặc biệt về Chúa, sự hiểu biết đặc biệt ấy sẽ tạo thành chức vụ đặc biệt của anh em. Chỉ những chức vụ cụ thể mới có thể phục vụ Thân Thể và làm cho Thân Thể tăng trưởng. Đó là lý do tại sao mỗi chi thể đều phải tìm kiếm để nhận được từ Chúa điều gì Thân Thể chưa có và truyền đạt điều ấy cho Thân Thể. Khi mỗi chi thể thi hành chức vụ của mình, trong Thân Thể Đấng Christ sẽ có sự tăng trưởng.

TÌM KIẾM ĐỂ BIẾT VÀ KINH NGHIỆM CHÚA

1 Cô-rin-tô chương 12 nói với chúng ta rằng mọi chi thể cần phải tìm kiếm ân ban và chức vụ. Ý định của Đức Chúa Trời là muốn có những chi thể cụ thể thi hành những chức vụ cụ thể, dùng họ làm ống dẫn sự sống của Chúa tuôn chảy vào Thân Thể và gia tăng tầm vóc Thân Thể qua họ. Khi sự sống chúng ta nhận được từ Chúa tuôn chảy vào Thân Thể, tầm vóc của Thân Thể sẽ lớn lên. Đức Chúa Trời gia tăng tầm vóc của Thân Thể qua các chi thể. Madam Guyon, bà Penn-Lewis, anh Aus ­tin-Sparks và những người khác đều là những chi thể có một sự hiểu biết cụ thể về Đấng Christ. Qua những người ấy, Đức Chúa Trời đã ban phát nhiều sự phong phú của sự sống vào Thân Thể. Mỗi chi thể cần phải học tập và biết điều gì đó cụ thể trước mặt Đức Chúa Trời để mỗi người có thể có một chức vụ cụ thể. Không có một chức vụ thì có nói đến các ân ban cũng vô dụng. Nhiều người nhấn mạnh đến ân ban, như thể các ân ban tạo thành chức vụ của chúng ta. Nhưng chức vụ của chúng ta là Đấng Christ; các ân ban của chúng ta chỉ là phương tiện mà bởi đó chúng ta phụng sự. Hai người có thể dùng cùng một loại muỗng để cho một đứa trẻ ăn, nhưng đứa trẻ có được nuôi dưỡng đầy đủ hay không tùy thuộc vào đồ ăn trong muỗng chứ không tùy thuộc vào loại muỗng. Chúng ta không truyền ân ban của mình cho Hội thánh, mà truyền Đấng Christ. Ân ban của chúng ta chỉ là phương tiện mà nhờ đó chúng ta truyền chính Ngài. Điều chúng ta cung ứng cho Thân Thể là Đấng Christ, và điều Thân Thể nhận được là Đấng Christ, vì Đấng Christ là tất cả và trong tất cả trong Thân Thể.

Chức vụ cụ thể đến khi chúng ta nhận được những kinh nghiệm, các sự xử lý và kỷ luật đặc biệt nào đó từ Thánh Linh.

Những kinh nghiệm, sự xử lý và kỷ luật như vậy mang đến sự hiểu biết cụ thể về Đấng Christ. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta phục vụ Hội thánh qua sự vận dụng các ân ban. Chúng ta cần nhận được quyền năng từ Thánh Linh và cung ứng Đấng Christ mà chúng ta hiểu biết cho Hội thánh qua hành động của quyền năng ấy. Toàn bộ vấn đề chức vụ của chúng ta là vấn đề sự sống. Chúng ta không xem thường các ân ban, nhưng chức vụ điều khiển các ân ban chứ không phải các ân ban điều khiển chức vụ. Nếu có ân ban trước khi có chức vụ, chúng ta sẽ bị ân ban dẫn đi và không thể giúp đỡ Thân Thể. Điều Thân Thể thiếu thốn ngày nay là chức vụ chứ không phải ân ban. Trước hết chúng ta phải khám phá ra chức vụ cụ thể Chúa đã ấn định cho mình. Chỉ khi ấy chúng ta mới nên tìm kiếm các ân ban để trang bị chúng ta hầu thực hiện chức vụ ấy.

TRƯỚC HẾT LÀ SỰ SỐNG RỒI MỚI ĐẾN CÁC GIÁO LÝ

Sự phục vụ của chúng ta trong Thân Thể Đấng Christ căn cứ trên sự hiểu biết của chúng ta về Đấng Christ. Sự hiểu biết ấy xuất phát từ việc chúng ta kinh nghiệm sự sống chứ không phát xuất từ các giáo lý. Đức Chúa Trời trước hết ban cho chúng ta sự sống rồi mới đến các giáo lý. Sự sống đến trước, rồi các giáo lý theo sau. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Áp-ra-ham đã đóng góp đặc biệt cho Thân Thể theo con đường đức tin. Việc ấy không đến nhờ sự dạy dỗ về đức tin mà ông đã nhận được, việc ấy cũng không xảy ra nhờ ông truyền đạt giáo lý cho những người khác. Thay vào đó, việc ấy xảy ra do Áp-ra-ham được đưa vào một số cảnh ngộ nhờ đó ông học tập tin cậy Đức Chúa Trời. Những gì được tôi luyện vào trong ông qua lửa khổ nạn sau cùng được cung ứng cho toàn Thân Thể để làm Thân Thể thêm phong phú. Trước hết là sự sống và bài học về đức tin rồi mới đến giáo lý về đức tin. Làm thế nào Mar tin Lu ther có khả năng dạy dỗ Hội thánh về lẽ thật “người công chính thì sống bởi đức tin mình” (Ha. 2:4)? Ông không trở nên người có khả năng nhờ siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh như một cuốn sách giáo khoa rồi truyền đạt kiến thức ông nhận được; mà ông trở nên có khả năng qua nhiều đau khổ và hoạn nạn. Khi đầu gối của ông mỏi nhừ vì quì và niềm hi vọng được xưng công chính của ông không còn nữa, Chúa mới mặc khải cho ông một cách sống động rằng một người được xưng công chính bởi đức tin. Sau khi nhận được kinh nghiệm ấy, ông có giáo lý về sự xưng công chính bởi đức tin. Giáo lý là điều cần thiết, nhưng giáo lý cần phải theo sau kinh nghiệm chứ không phải đi trước kinh nghiệm. Trước hết cần phải có sự sống, rồi giáo lý mới theo sau. Trước hết cần phải có kinh nghiệm, rồi mới đến sự dạy dỗ. Theo thứ tự của Tân Ước, trước hết là các sách Phúc âm (sự kiện) rồi mới đến các Thư-tín (giáo lý). Trước hết, chúng ta có sự sống của Đấng Christ, rồi chúng ta mới có những sự dạy dỗ về Đấng Christ. Chúng ta không dành trọn thì giờ của mình nghiên cứu, phân tích và tra cứu một giáo lý; đó là những công tác rơm rạ và sẽ thất bại khi cuộc thử nghiệm đến. Điều duy nhất hữu dụng là những gì Đức Chúa Trời đã tôi luyện trong chúng ta, và chỉ điều ấy mới có thể giúp đỡ những người khác. Cách duy nhất chúng ta có thể truyền đạt cho những người khác một cách sống động là truyền đạt điều chúng ta đã học được qua kinh nghiệm. Sự sửa trị, đau khổ và thử thách là những phương tiện để Đức Chúa Trời cấu tạo lời vào trong chúng ta để chúng ta có thể có điều gì đó ban cho Thân Thể. Nếu chúng ta muốn làm những người phụng sự để xây dựng Thân Thể Đấng Christ, thì chúng ta phải không lùi bước trước sự thử thách, sự sửa trị hay sự xử lý nào.

1 CÔ-RIN-TÔ CHƯƠNG 12

1 Cô-rin-tô 12:4-30 được chia thành bốn phần:

(1) Đề tài — cc. 4-6: Ân ban, chức vụ và chức năng.

(2) Các ân ban của Thánh Linh — cc. 7-11: Chủ yếu nhấn mạnh đến Thánh Linh.

(3) Chức vụ của Chúa — cc. 12-27: Chủ yếu nhấn mạnh đến Đấng Christ.

(4) Công tác của Đức Chúa Trời — cc. 28-30: Chủ yếu nhấn mạnh đến Đức Chúa Trời.

Mở đầu mỗi phần đều nêu lên các phân đoạn chính, trong khi chủ đề có thể được nhận thấy trong đề tài của phần ấy. Ân ban liên quan đến Thánh Linh, trong khi chức vụ liên quan đến Đấng Christ. Chức vụ được sinh ra nhờ ân ban của Thánh Linh. Ân ban là những bình chứa để làm hoàn hảo những chức vụ hầu xây dựng Thân Thể Đấng Christ. Mục tiêu của ân ban là đem đến chức vụ, và qua chức vụ thì Đấng Christ mà Hội thánh đã học tập, nhận biết và có được được ban phát cho những người khác. Hầu hết các phong trào phục hưng ngày nay đều có các ân ban mà thiếu chức vụ. Vận dụng ân ban suốt cả ngày cũng vô dụng. Chúng ta phải nhận thức ân ban là thứ yếu; điều chính yếu là chức vụ. Một khi có chức vụ thì chúng ta có thể phục vụ Thân Thể và làm cho Thân Thể tăng trưởng.

CÁC CHI THỂ ẢNH HƯỞNG NHAU

Tất cả các chi thể của Thân Thể Đấng Christ ảnh hưởng lẫn nhau một cách hỗ tương. Nếu một chi thể đau khổ, tự phát tất cả các chi thể khác đều đau khổ. Đôi khi chúng ta cảm thấy mạnh mẽ vì sức mạnh từ các chi thể khác truyền sang chúng ta. Mỗi chi thể đều có thể ảnh hưởng các chi thể khác. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên sống một mình mà cần phải bám chặt lấy Đầu và tìm kiếm sự tương giao. Đức Chúa Trời truyền đạt sự sống cho Thân Thể qua mỗi chi thể. Nếu sự sống dừng lại trong anh em thì anh em sẽ không thể cung ứng sự sống cho những người khác và Hội thánh sẽ bị tổn hại. Mỗi thất bại cá nhân đều làm tổn hại Hội thánh. Do đó, khi một chi thể chịu khổ trong Thân Thể Đấng Christ, tất cả các chi thể đều chịu khổ với chi thể ấy. Bằng cách này hay cách khác, mỗi chi thể đều ảnh hưởng các chi thể khác. Vậy, chúng ta phải ở trong sự tương giao của Thân Thể trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Nếu chúng ta có một số kinh nghiệm tốt, đó là để cung ứng cho Thân Thể. Nếu chúng ta ở trong một số nghịch cảnh nào đó, chúng ta phải nhận thức rằng điều đó cũng ảnh hưởng các chi thể khác của Thân Thể.

TRONG THÂN THỂ, QUA THÂN THỂ VÀ VÌ THÂN THỂ

Mọi sự chúng ta có đều ở trong Thân Thể, qua Thân Thể và vì Thân Thể. Vào năm 1925, anh T. Austin-Sparks được mời sang Mỹ. Tại đó, anh gặp một chị em đã học được nhiều bài học qua sự đau yếu của mình và do đó chị giúp đỡ rất nhiều cho nhiều người. Chị có một chức vụ sự sống và là người cung ứng sự sống cho những người khác. Những bài chị học đều được học tập trong Thân Thể, qua Thân Thể và vì Thân Thể. Ngày nay, đó là loại người Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Cuộc sống của chúng ta cần phải ở trong Thân Thể, qua Thân Thể và vì Thân Thể; điều này cần phải là tiêu chuẩn của chúng ta. Nguyện Chúa giải cứu chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân để vào trong Thân Thể. Nguyện Chúa cho chúng ta thấy Thân Thể, và nguyện chúng ta phục vụ Thân Thể Ngài bằng một chức vụ đặt nền tảng trên sự hiểu biết Đấng Christ.