Thông tin sách

Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới - Tập 3

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Messages for Building Up New Believers, Vol. 3
ISBN: 0-7363-0978-0
Mua sách tại:

Đang đọc: Phụ Lục 2

Untitled Document

PHỤ LỤC HAI

TRÔNG ĐỢI CHÚA TRỞ LẠI

Kinh Thánh: 2 Phi. 3:11; 1 Cô. 1:7; 1 Tê. 1:9-10; Phil. 3:20; Tít 2:11-13

(Bài giảng sau đây được Watchman Nee chia sẻ tại Kuling vào ngày 23 tháng 9 năm 1948, vốn là một phần trong loạt bài “Các Tín Đồ Mới”. Về sau khi in loạt bài ấy, bài này đã không được bao gồm trong ấn bản đó. Bài rút ngắn này được soạn từ bản ghi chép của anh K. H. Weigh).

I. LỜI HỨA TRONG KINH THÁNH VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA

Kinh Thánh có một lời hứa kỳ diệu về sự trở lại của Chúa. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, mỗi sách đều có nói đến vấn đề Chúa trở lại. Những người nghiên cứu Kinh Thánh đã đếm số lần Tân Ước đề cập đến vấn đề này và cho chúng ta biết rằng cứ hai mươi câu trong Tân Ước thì có một câu nói về sự trở lại của Chúa. Đây là một đề tài quan trọng. Đừng nghĩ rằng khi Con Đức Chúa Trời đã đến và hoàn thành công tác cứu chuộc thì mọi sự đều được hoàn tất. Chúa sẽ trở lại trái đất này. Từ Sáng Thế Ký đến Ma-la-chi, Cựu Ước lặp lại nhiều lần về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Trong Tân Ước, từ Ma-thi-ơ đến Khải-thị cũng vậy. Chúng ta có thể nói đó là đề tài lớn nhất trong Kinh Thánh. Những chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến lần đến thứ nhất của Chúa ít hơn nhiều so với những chỗ nói về lần đến thứ hai của Ngài. Chúng ta cần phải lưu ý nhiều đến đề tài về lần đến thứ hai của Ngài. Ít nhất chúng ta phải thuộc lòng một vài phân đoạn Kinh Thánh về đề tài này. Xin đọc kỹ những phân đoạn được trích dẫn sau đây: Giăng 14:1-3, Công-vụ 1:10-11, và Hê-bơ-rơ 9:28. Phân đoạn thứ tư ở trong sách sau cùng là Khải-thị. Hơn sáu mươi năm sau khi Chúa thăng thiên, sách ấy mới được viết ra. Khi ấy Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy, và hầu hết các sứ đồ đời thứ nhất đều qua đời. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Thánh Linh nói trong Khải-thị 22:20 về sự trở lại của Chúa Jesus.

II. MỘT SỰ KÊU GỌI THIÊN THƯỢNG

Ngày nay, chúng ta không những nhìn lại công tác của thập tự giá, mà còn trông chờ lần đến thứ hai của Đấng Christ. Ở đây, chúng ta không những hầu việc Chúa, mà còn trông đợi sự trở lại của Ngài. Chủ đích của chúng ta không phải chỉ là hầu việc Ngài trên đất này. Trước kia, đôi lần chúng ta đã nói về đề tài bẻ bánh. Chúng ta bẻ bánh là để nhớ Chúa; sự nhớ ấy sẽ kéo dài cho đến khi Ngài trở lại. Mắt của mỗi Cơ Đốc nhân cần phải chăm chú hướng về lần đến thứ hai của Đấng Christ. Đúng, chúng ta hiện giảng dạy về sự vâng phục, ngợi khen, phục vụ và nhiều đề tài khác, nhưng mục đích của chúng ta không phải là chỉ phục vụ như vậy mãi mãi. Hi vọng của chúng ta là một ngày kia Hội thánh sẽ trở nên cô dâu của Đấng Christ. Mọi sự chúng ta làm đều vì lần đến thứ hai của Đấng Christ. Mặc dầu nhấn mạnh đến Hội thánh địa phương và công tác, ngày nay chúng ta không xây dựng gì trên đất. Chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại. Chúng ta không giảng dạy giáo lý về lần đến thứ hai của Chúa; chúng ta thực sự chờ đợi Ngài trở lại. Sự kêu gọi của chúng ta là một sự kêu gọi thiên thượng vốn không thuộc về trần thế. Chức vụ và sự phục vụ của chúng ta mang tính chất thiên thượng. Chúng ta không trông mong có được một kiến ốc lớn ở trên đất. Một ngày kia, mọi sự trên đất đều sẽ qua đi. Năm dấu hiệu lớn trong Kinh Thánh cho thấy sự đến của Chúa đã rất gần.

Cuộc sống Cơ Đốc trên đất là một cuộc sống chờ đợi Chúa trở lại. Chờ đợi Ngài trở lại có nghĩa là gì? Chờ đợi Ngài trở lại có nghĩa là đang khi sống như những người khác, bên trong chúng ta luôn luôn mong đợi Ngài trở lại. Chị M. E. Barber là một người tôi không thấy lộ ra chút ý tưởng nào là muốn ở lại trên đất lâu dài. Chị thực sự chờ đợi Chúa trở lại. Lần kia, tôi cùng đi với chị trên đường, và chị nói: “Có lẽ, tôi sẽ gặp Chúa khi chúng ta quẹo ở khúc này”. Chị yêu cầu tôi đi cách xa chị ở bên kia đường, và lặp lại rằng: “Tôi không biết đây có phải là khúc quẹo cho tôi không”. Những người chờ đợi Chúa trở lại giống như người đi xuống một ngọn đồi dốc đứng; người ấy không biết chắc khi nào mình đến một khúc quẹo và gặp người nào đó đi lên trên cùng một con đường. Hằng ngày và hằng giờ, người chị của chúng ta thật sự trông đợi Chúa trở lại. Xin lưu ý rằng chúng ta đang nói về việc chúng ta trông đợi Ngài trở lại, chứ không phải tin là Ngài sẽ trở lại. Nhiều người có thể nói về sự trở lại của Chúa. Họ nghiên cứu về sự trở lại của Chúa và tin tưởng nơi sự trở lại của Ngài, nhưng đó không có nghĩa là họ trông đợi Ngài trở lại. Nhiều người rất chú ý đến những đề tài như sự cất lên, tòa án của Đấng Christ, thời đại ngàn năm, Giê-ru-sa-lem Mới, và trời mới đất mới. Nhiều người rất quen thuộc với những lời tiên tri liên quan đến sự trở lại của Chúa, nhưng không nhất thiết là họ đang chờ đợi Ngài trở lại. Chúng ta phải nhớ mình là những công dân thiên thượng. Bởi ân điển, chúng ta cần phải được dạy dỗ để trông đợi Chúa trở lại. Chúng ta không đặt hi vọng nơi trái đất này. Chúng ta biết rằng trái đất này sẽ không bao giờ được cải thiện. Trong khi cùng phục vụ, công tác và lao khổ với Đức Chúa Trời trên đất này, chúng ta kêu gọi và tụ tập một nhóm người đến dưới danh Chúa để làm thỏa lòng Ngài. Chúng ta phục vụ và công tác vì lần đến thứ hai của Ngài.

III. HAI LẦN ĐẾN CỦA ĐẤNG CHRIST

Đấng Christ có hai lần đến, và hai lần đến ấy khác nhau. Trong lần thứ nhất Ngài đến trên đất, Ngài đã chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi. Qua đó, các tội nhân được giải hòa với Đức Chúa Trời; họ có thể đến gần Đức Chúa Trời và nhận lấy sự sống của Ngài. Nhưng công tác ấy cho con người chỉ được hoàn thành một nửa. Nan đề tội đã được giải quyết, nhưng chính tội thì vẫn quanh quẩn bên chúng ta. Quyền lực của sự chết đã chấm dứt trong chúng ta, nhưng thân thể chúng ta vẫn phải trải qua sự chết. Mặc dầu có một sự sống mới bên trong mình, chúng ta vẫn chưa có một môi trường mới. Nếu Đấng Christ không trở lại thì không gì sẽ được hoàn thành cả. Bên trong chúng ta càng trở nên thánh khiết thì bên ngoài thế gian đối với chúng ta càng tối tăm, tội lỗi và phi pháp hơn. Môi miệng chúng ta đã từng ô uế, nhưng một ngày kia, lửa thánh đến tẩy sạch môi miệng chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sống giữa vòng loài người có môi miệng ô uế. Lần đến thứ hai của Đấng Christ sẽ không giải quyết những tội lỗi riêng tư của chúng ta, nhưng sẽ giải quyết tất cả những tội lỗi trên thế gian này. Trong lần đến thứ nhất, Ngài đã giải quyết những tội lỗi riêng tư của chúng ta. Trong lần đến thứ hai, Ngài sẽ giải quyết những tội lỗi của thế gian này.

IV. CÁC NAN ĐỀ TRÊN THẾ GIỚI

A. Các Nan Đề Xã Hội

Ngày nay, thế giới đầy dẫy mọi loại nan đề. Làm thế nào giải quyết các nan đề ấy? Thái độ của chúng ta đối với các nan đề ấy phải thế nào? Nhiều nhà cải cách xã hội rất chú ý đến các nan đề trong xã hội. Một số người nói với các Cơ Đốc nhân rằng: “Các nan đề cá nhân của anh đã được giải quyết. Nhưng anh nói gì về sự hiện hữu của các giai cấp, cảnh nghèo nàn của nông dân, nỗi khốn khổ của gia súc, và sự lan tràn nhanh chóng các tụ điểm tội lỗi như rạp hát, nhà chứa, vũ trường và sòng bạc?” Những người lưu ý đến xã hội đều lo âu khi thấy nhiều căn bệnh xã hội như tội ác, bệnh tật, cảnh bần cùng và tình trạng bất công vẫn phổ biến khắp nơi. Họ hỏi chúng ta là nên làm gì đối với những điều đó? Chúng ta phải nói với họ rằng Đức Chúa Trời không quên các nan đề ấy. Đức Chúa Trời không chỉ muốn những cá nhân được cứu rỗi, được tha thứ và lên thiên đàng. Chúng ta phải cho họ biết rằng sự cứu rỗi được đề cập đến trong Kinh Thánh không phải chỉ dành cho những cá nhân. Thiên đàng không chỉ liên hệ đến vấn đề cứu rỗi từng cá nhân, nhưng liên quan đến một thời điểm mà cả thế giới đều quay về với Đấng Christ. (Tuy nhiên, chúng tôi không đang nói về thuyết vạn dân đắc cứu — Universalism). Trước hết, Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi riêng tư, nhưng không có nghĩa là Kinh Thánh bỏ qua các nan đề xã hội. Bây giờ chúng ta không thể giải quyết các nan đề xã hội, vì hiện tại các nan đề ấy ở ngoài tầm khả năng của chúng ta. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến với một sự kêu gọi thiên thượng, có nghĩa là Cơ Đốc nhân chỉ có trách nhiệm rao giảng phúc-âm. Trách nhiệm của Hội thánh là nhóm họp người ta vào trong danh Đấng Christ. Hi vọng và công tác của chúng ta không ở trên đất. Chúng ta không ở đây để cải thiện xã hội. Chúa nói rằng trên thế giới này không còn hi vọng hay hòa bình. Mọi nan đề xã hội đều sẽ được giải quyết khi Chúa trở lại. Khi Ngài trở lại, tất cả các căn bệnh xã hội đều sẽ được cất đi. Đạo Đấng Christ chú tâm đến các nan đề ấy, nhưng vấn đề là thời điểm nào các nan đề ấy sẽ được chú tâm đến. Khi Chúa trở lại, các nan đề ấy sẽ được giải quyết.

Con cái Đức Chúa Trời không có bổn phận nào khác ngoại trừ hướng dẫn người ta đến với Đấng Christ và chờ đợi Ngài trở lại. Chúng ta không mong chờ tình trạng phân chia giai cấp trên thế giới được cất đi. Chúng ta không mong chờ tội lỗi và tội ác được triệt tiêu trên thế giới. Một ngày kia Chúa sẽ giải quyết tất cả các nan đề mà những nhà xã hội và khoa học gia không thể giải quyết. Sự mong đợi của chúng ta khác với sự mong đợi của thế gian. Chúng ta mong đợi ngày Chúa trở lại, và ngày ấy đang đến gần. Sự trở lại của Chúa có hai phương diện, phương diện cá nhân và phương diện thế giới. Về mặt cá nhân, chúng ta chờ đợi Ngài trở lại và chúng ta muốn nhìn thấy Ngài. Còn về phương diện thế giới, sự trở lại của Chúa sẽ giải quyết nhiều nan đề của thế giới. Nhiều Cơ Đốc nhân ra sức cải cách xã hội, và rốt cuộc họ bị chính xã hội làm cho hư hoại. Nhiều Cơ Đốc nhân tốt nỗ lực thay đổi thế giới, và cuối cùng chính họ bị ô uế. Chúng ta đừng bao giờ bị cám dỗ mà lao vào những công việc ấy, vì chúng ta biết đó là công việc của [chính] Chúa.

B. Sự Quặn Thắt Của Các Tạo Vật

Ngày nay, nhiều người nói rằng các động vật đang khốn khổ, bị [con người] đối xử tồi tệ và thậm chí đến chỗ gần như bị tuyệt chủng. Họ nói rằng chúng ta nên làm điều gì đó để bảo vệ chúng. Nan đề là ngày nay con người còn bị đối xử tàn tệ hơn so với bò ngựa. Làm sao chúng ta lại có thể quan tâm đến các sinh vật thấp hơn trước? Tại các quốc gia khác có những người bảo hộ quyền của các động vật. La Mã chương 8 nói rằng cả cõi thọ tạo đều than thở [mong] được giải cứu. Chúng ta biết rằng một ngày kia cả cõi thọ tạo đều sẽ được giải phóng khỏi sự ràng buộc của sự hư hoại. Khi ấy, như được nói trước trong Cựu Ước, thế giới sẽ là một nơi “muông sói sẽ ở với chiên con; beo nằm với dê con; bê, sư tử con và bò mập ở cùng một chỗ; một đứa bé trai sẽ dắt chúng đi. Bò cái ăn chung với gấu; các con nhỏ của chúng nó sẽ nằm chung với nhau; và sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò” (Ês. 11:6-7). Chúng ta biết rằng một ngày kia tất cả các tạo vật đều được giải cứu. Nhưng ngày ấy không phải là hôm nay. Ngày nay, bảo vệ động vật không phải là công tác của chúng ta.

C. Tranh Cãi Để Được Quyền Lực Ở Trên Đất

Tất cả các nhóm chính trị gia trong mọi quốc gia trên thế giới đều tranh giành chỗ đứng quan trọng nhất, và mọi quốc gia trên thế giới đều ra sức lợi dụng các quốc gia khác. Có tình trạng xung đột và bất ổn trong mỗi quốc gia và trên trường quốc tế. Chúng ta không được kêu gọi để tham gia vào công việc của Hội Quốc Liên; công tác của chúng ta không phải là giúp đỡ các quốc gia yếu kém và đang gặp khó khăn. Một ngày kia, các thiên sứ sẽ tuyên bố rằng vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài (Khải. 11:15). Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể lấy lời này trả lời những người vô tín.

Các nan đề riêng tư của Cơ Đốc nhân được giải quyết vào lần đến thứ nhất của Đấng Christ. Các nan đề xã hội trên thế giới sẽ được giải quyết vào lần đến thứ hai của Đấng Christ. Khi ấy, thế giới sẽ không như thế giới chúng ta có ngày nay. Trong nháy mắt, tất cả các nan đề được liệt kê ở trên đều sẽ biến mất.

V. ĐIỀU CÁC CƠ ĐỐC NHÂN CẦN PHẢI LÀM NGÀY NAY

Vậy thì các Cơ Đốc nhân cần phải làm gì trong thế gian này? Một Cơ Đốc nhân cần phải hết sức cố gắng giúp đỡ người khác. Chẳng hạn, một vị y sĩ cần phải hết sức cố gắng giúp đỡ người khác bằng cách chữa trị bệnh tật cho họ. Một nhà bác học cần phải hết sức cố gắng giúp đỡ người khác bằng cách cải tiến khoa dinh dưỡng và nhiều lãnh vực khác. Nhưng một điều cần phải ghi nhớ là: Chúng ta phải giữ tình trạng thuần khiết trước mặt Chúa. Chúng ta đừng để thế gian làm cho ô nhiễm. Chúng ta cũng đừng nhắm mắt [làm ngơ] đối với những công việc của thế gian này. Trong lần đến thứ nhất, Đấng Christ chăm lo cho các cá nhân; Ngài đã không cố gắng thực hiện điều gì liên hệ đến hệ thống xã hội. Cũng vậy, ngày nay các Cơ Đốc nhân cần phải chăm lo cho các cá nhân, chứ đừng cố gắng xây dựng bất cứ hệ thống hay thể chế nào. Trước khi các nan đề riêng tư của chúng ta và của thế gian được giải quyết, chúng ta là những tội nhân và sống giữa vòng những tội nhân. Ngày nay chúng ta đã tin nhận Chúa. Chúng ta trở thành người công chính ở giữa vòng những tội nhân. Nhưng sẽ đến một ngày, người công chính sẽ ở giữa vòng người công chính. Tất cả các nan đề đều sẽ được giải quyết vào ngày ấy, là ngày Chúa trở lại. Ngày nay chúng ta cần phải cho người khác những gì chúng ta có thể cho. Chúng ta không được tham gia vào bất cứ hình thức cách mạng nào. Các cuộc cách mạng xảy ra vì có các thể chế tồi tệ. Người ta khởi xướng những cuộc cách mạng vì họ ghét các thể chế ấy. Thậm chí họ hi sinh xương máu cho các cuộc cách mạng của mình. Nhưng chúng ta không thể hi sinh xương máu của mình để hủy diệt bất cứ hệ thống xã hội nào. Khi Đấng Christ đến lần thứ hai, Ngài sẽ thay đổi tất cả các hệ thống và thể chế xã hội. Ngày nay, nếu chúng ta tham gia vào công việc ấy, rất có thể chúng ta sẽ không được tán thành. Ngày nay, nếu chúng ta hi sinh chính mình [cho công tác đó] thì thật là dại dột. Thế giới trở thành như ngày nay vì quá nhiều người vô tội đã hi sinh chính mình. Các Cơ Đốc nhân đừng mong ước thay đổi bất cứ thể chế nào trên thế giới.

Kinh Thánh cho chúng ta thấy một sự kêu gọi thiên thượng. Sự kêu gọi của chúng ta không ở trên đất. Thế giới này không phải là mối quan tâm của chúng ta. Hằng ngày, chúng ta sống trên thế giới này. Nhưng đối với chúng ta không có gì là lâu bền, không gì là tuyệt đối cần thiết, và không gì là bắt buộc. Không có gì trong thế gian này mà chúng ta không thể sống thiếu nó, và không có gì mà chúng ta buộc phải có. Chúng ta nhận lấy những gì Chúa ban cho chúng ta trong thế gian này. Chúng ta có nhiều hơn cũng được và có ít hơn cũng không sao. Nếu Chúa sắp đặt chúng ta đi trên con đường phẳng lặng, thì chúng ta có thể nhận lấy con đường ấy. Nếu Chúa sắp đặt chúng ta đi trên con đường gồ ghề, chúng ta cũng có thể chấp nhận con đường ấy. Chúng ta sống đây là để chờ đợi Chúa trở lại; chúng ta không ở đây theo đuổi phước hạnh thế gian. Khi Đấng Christ trở lại, mọi điều thế tục đều sẽ kết thúc. Đang khi còn sống trên đất, chúng ta không sống cho chính mình, cho gia đình mình hay cho xã hội mà sống cho Chúa. Khi Chúa trở lại, đó sẽ là ngày vui hơn hết. Mọi sự trên thế gian này đều thay đổi; chỉ những điều liên quan đến sự công chính mới còn lại mãi mãi. Nếu chúng ta không thuộc về thế gian này và không định cư trong thế gian này, thì ngày ấy sẽ là vinh quang không tả xiết đối với chúng ta. Vào ngày ấy, vinh quang của Chúa sẽ đầy dẫy Hội thánh. Vương quốc của Ngài sẽ đến trên đất, và cả vũ trụ đều sẽ thuận phục Đấng Christ. Đó là tại sao Hội thánh không vương vấn các công việc của đất này.

VI. ĐIỀU ĐẤNG CHRIST SẼ GIẢI QUYẾT KHI NGÀI ĐẾN

A. Sự Bất Công

Khi Chúa trở lại, điều đầu tiên Ngài sẽ giải quyết là sự bất công. Ngày nay, nan đề lớn nhất trên thế giới là sự bất công. Ê-sai 11:4 nói rằng Chúa sẽ “xét xử người nghèo trong sự công chính, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất”. Xét đoán bằng công lý là điều gì đó trổi hơn điều thế gian có thể làm ngày nay. Đó không phải là công tác của một Cơ Đốc nhân. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thi hành công lý.

B. Chiến Tranh

Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ giải quyết tất cả những cuộc chiến tranh. Ngày nay, con người không thể giải quyết nan đề chiến tranh. Thế Chiến thứ hai vừa chấm dứt, nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn còn chiến tranh. Mọi người đều đồng ý là phải có hòa bình, nhưng không có hòa bình thực sự. Con người không thể đạt được hòa bình nhờ chiến tranh. Vậy mà Ê-sai 2:4 nói rằng khi thời đại một ngàn năm đến, người ta sẽ “rèn gươm thành lưỡi cày, giáo thành lưỡi liềm, nước này không còn giơ gươm lên chống lại nước kia, họ cũng không còn tập sự chiến tranh nữa”. Chúng ta phải nhận thức rằng mình không phải là những người tước đi gươm giáo của người khác. Chúng ta không tiến hành chiến tranh, và cũng không chấm dứt chiến tranh với hi vọng là có được nền hòa bình. Đó là những điều vượt ra ngoài giới hạn của chúng ta. Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ chấm dứt tất cả chiến tranh và đem lại hòa bình.

C. Bệnh Tật

Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ giải quyết mọi bệnh tật. Ngày nay, nhiều người quan tâm đến sức khỏe, vệ sinh và viện trợ y tế cho công chúng. Nhưng ngày nay, bệnh tật sẽ không bao giờ được tiêu trừ. Trong Kinh Thánh, hai sách đề cập đến bệnh dịch nhiều nhất là Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi. Cả hai sách ấy đều cho chúng ta thấy rằng bệnh dịch ở trong bàn tay của Chúa; Chúa kiểm soát các bệnh tật ấy. Qua những lời tiên tri trong Khải-thị và Ma-thi-ơ, chúng ta được cho biết rằng bệnh dịch sẽ gia tăng vào những thời kỳ sau cùng. Một Cơ Đốc nhân không nên chỉ hiến mình cho công tác vệ sinh và viện trợ y tế. Chúng ta phải nhận thức rằng bệnh tật trên thế giới sẽ gia tăng. Ê-sai 33:24 chép rằng khi Đấng Christ đến, không người nào nói: “Tôi bị bệnh”. Ê-xê-chi-ên 47:12 chép rằng trong trời mới và đất mới, cây của thành phố mới sẽ được dùng để chữa lành các quốc gia. Vậy, khi Chúa trở lại, nan đề bệnh tật sẽ được giải quyết.

D. Đói Kém

Khi Chúa trở lại, nạn đói kém cũng sẽ được giải quyết. Tại Trung Quốc, gần đây nhiều người quay sang quan tâm đến nạn đói kém. Một số người đã thực hiện những công tác rất đáng khen. Một điều thú vị chúng ta quan sát thấy là vụ mùa đến từ sức lao động của con người luôn luôn đòi hỏi phải cày xới nhiều, trong khi bụi gai, cây tật lê và cỏ dại thì mọc lên tươi tốt mà không cần con người chăm sóc. Cỏ lùng không cần phải gieo, vậy mà cũng có cách mọc lên giữa lúa mì. Dầu những nhà khoa học và người làm vườn có cố gắng thế nào đi nữa, họ vẫn không thể ngăn chận cỏ dại mọc lên. Trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời rủa sả đất đai, và nó không còn sinh hoa lợi cho con người nữa. Đó là sự thật. Ngày nay trái đất không còn sinh ra hoa lợi cho con người. Chúng ta chưa bao giờ nghe đến việc bụi gai cần con người vun xới. Đúng là chúng ta đã đạt được những thành quả về mặt thủy lợi và nông cụ, cải tiến hạt giống và phân bón, nhưng chúng ta vẫn không thể tận diệt cỏ dại. Chúng ta cũng không thể giải quyết tất cả những nhu cầu khác của con người.

Loài người phải chiến đấu và vật lộn với thiên nhiên để sinh tồn. Nếu cho phép thiên nhiên tự do phát triển thì con người sẽ không thu hoạch được vụ mùa nào. Chúng ta không xem thường những cố gắng của các khoa học gia. Chúng ta chỉ có ý nói rằng những nan đề ấy không thể được con người giải quyết. Đức Chúa Trời cũng không có ý định là Hội thánh phải giải quyết những nan đề ấy. Chúng ta ở đây chỉ vì sự trở lại của Chúa. Kinh Thánh nói rằng khi Đấng Christ đến lần thứ hai, đất lại sẽ sinh hoa lợi cho con người. Ê-sai 43:19-20 và 35:1 chép về việc Đức Chúa Trời khiến “các dòng sông chảy trong nơi sa mạc” và sa mạc nở rộ “như bông hồng”. Ê-sai 51:3 nói rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến “đồng hoang như Ê-đen”. Khi Đấng Christ trở lại, sa mạc sẽ không còn nữa, các bụi gai và cây tật lê đều sẽ biến mất.

E. Giáo Dục Và Kiến Thức

Những nhà giáo dục và triết gia dạy dỗ con người về thiện và ác, và cũng dạy dỗ con người quay khỏi sự gian ác mà chọn điều tốt lành. Nhưng không ai có thể giải quyết nan đề tội trong lòng con người. Không nhà giáo dục nào có thể ban cho một người sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 8:10-11 nói rằng khi Đấng Christ trở lại, chúng ta sẽ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, là sự hiểu biết đến từ trực giác, và tất cả đều sẽ biết Đức Chúa Trời, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất.

F. Các Cơ Sở Đồi Bại

Trên thế giới có nhiều cơ sở đồi bại. Nhiều nơi là những ổ tội lỗi. Hội thánh và các Cơ Đốc nhân cứu người ta ra khỏi những nơi tội lỗi ấy. Tuy nhiên, những cơ sở ấy vẫn không thay đổi. Ma-thi-ơ 13:41-42 nói rằng khi Chúa đến lần nữa, các thiên sứ sẽ quăng đi tất cả những thứ gây vấp phạm và những người làm chuyện phi pháp, tức những người làm bại hoại người khác. Trong khoảnh khắc, Chúa sẽ tẩy sạch trái đất.

VII. CÁC CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG ĐÂM RỄ TRÊN ĐẤT

Điều chúng ta vừa đề cập có thể được xem là triết lý về xã hội của một Cơ Đốc nhân. Trong các chương khác, chúng ta đã thấy những phương diện khác nhau về đức tin và bước đi Cơ Đốc. Đang khi còn ở trên đất, chúng ta nên làm những gì mình cần phải làm, nhưng lòng chúng ta phải luôn chuyên chú hướng về sự trở lại của Chúa. Chúng ta cần phải chú ý đến sự kêu gọi thiên thượng. Chúng ta không có những kế hoạch lâu dài cho các sự việc của thế gian này. Thậm chí những điều thuộc linh nhất cũng không thể ràng buộc hay giam hãm chúng ta trong lãnh vực thuộc đất. Các Cơ Đốc nhân không được đâm rễ trên đất. Trái đất không phải là nơi các Cơ Đốc nhân đâm rễ. Lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm từng chút một, và Chúa đang ở ngoài cửa. Ngày nay, mắt chúng ta không đặt nơi các nan đề của Hội thánh; thay vào đó, chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại. Đây là sự kêu gọi thiên thượng của chúng ta. Nguyện Chúa đầy ân điển đối với chúng ta và nguyện mắt chúng ta chỉ chăm chú hướng về sự trở lại của Ngài.