Thông tin sách

Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới - Tập 2

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Messages for Building Up New Believers, Vol. 2
ISBN: 0-7363-0972-2
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 19

Tiếng ViệtTải về
Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

DẪN DẮT NGƯỜI KHÁC ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh: La. 1:16; 10:14; 1 Ti. 2:1, 4; Mác 16:15

Trong chương trước, chúng tôi đã nói rằng khi tin Chúa, một người phải làm chứng cho Ngài. Trong chương này, chúng tôi muốn trình bày những phương cách dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Nếu không biết cách dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ, tôi e rằng nhiều lời làm chứng của chúng ta sẽ vô ích. Có một vài điều chúng ta phải làm và học nếu muốn dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Chúng ta có thể chia những điều này thành hai loại: Trước hết, đến với Đức Chúa Trời vì loài người, và thứ hai đến với loài người vì Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn chia sẻ một ít về việc phân phát chứng đạo đơn.

I. ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ LOÀI NGƯỜI

A. Cầu Nguyện Là Nền Tảng Trong Việc Dẫn Dắt Người Khác Đến Với Đấng Christ

Có một công tác nền tảng trong việc dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Trước khi mở miệng trước mặt loài người, chúng ta phải mở miệng mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước rồi sau đó nói chuyện với con người. Luôn luôn cần nói chuyện trước với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói chuyện trước với con người. Nhiều anh chị em rất nhiệt thành dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ, nhưng lại không cầu nguyện cho họ. Một người có thể rất quan tâm đến người khác, nhưng nếu không có gánh nặng cầu nguyện trước mặt Chúa, công tác cứu hồn người của người ấy sẽ không hữu hiệu. Một người phải có gánh nặng trước mặt Chúa trước khi có thể làm chứng cho người khác.

Chúa Jesus nói: “Tất cả những người Cha cho Ta sẽ đến với Ta, ai đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài đâu” (Gi. 6:37). Theo Công vụ các Sứ đồ 2:47, hằng ngày Chúa thêm vào Hội thánh những người được cứu. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là cầu xin Đức Chúa Trời ban người khác [cho chúng ta], cầu xin Ngài ban những người khác cho Chúa Jesus và thêm họ vào Hội thánh. Để người khác được cứu, chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời và khẩn nài Ngài. Đối xử với lòng người ta là một điều rất khó khăn. Chúng ta không dễ gì xoay một tấm lòng hướng về Chúa. Trước hết chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho những người ấy, xin Đức Chúa Trời cột trói kẻ mạnh mẽ lại (Lu. 11:21-22). Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện với họ cách đầy đủ. Chúng ta phải trình những người này trước mặt Chúa từng người một và tha thiết cầu nguyện cho họ trước khi có thể dẫn dắt họ đến với Đấng Christ một cách hiệu quả.

Những ai giỏi dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ cũng là những người giỏi cầu nguyện. Nếu anh em gặp nan đề trong việc [Chúa] đáp lời cầu nguyện của mình, anh em cũng gặp nan đề trong việc làm chứng cho Chúa. Nếu anh em không có lòng tin trong sự cầu nguyện, anh em cũng không có lòng tin trong việc dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ. Vì vậy, anh em phải học tập cầu nguyện cách thực tế và đừng bỏ qua điều này.

B. Chuẩn Bị Một Sổ Ghi Chép

Để cầu nguyện cho những người khác một cách đúng đắn, anh em nên có một sổ ghi chép. Hãy để Đức Chúa Trời đặt tên những người Ngài muốn cứu vào lòng anh em. Khi mới được cứu, làm thế nào anh em biết mình nên đến gặp ai để bồi thường thiệt hại? Làm thế nào anh em biết mình phải hoàn trả cho ai? Ấy là Chúa đã đặt tên họ vào lòng anh em và nhắc nhở anh em về những điều cụ thể. Sự nhắc nhở này buộc anh em phải bồi thường thiệt hại cho những người khác. Một ngày kia anh em bỗng nhớ lại một điều gì đó. Ngày khác điều khác lại đến với tâm trí anh em. Nhờ kết quả của sự soi sáng này, anh em lần lượt giải quyết những điều đó. Nguyên tắc ấy vẫn đúng trong việc dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Hãy để Chúa đặt tên của một số người vào lòng anh em. Khi tên những người ấy ở trong lòng anh em, tự khắc anh em có gánh nặng cầu nguyện cho họ. Chúa có thể đặt vài người hay vài chục người vào lòng anh em. Khi viết tên của họ xuống, điều quan trọng nhất cần nhớ là hãy ghi tên những người Chúa đặt vào lòng mình. Đừng chỉ ngồi xuống lập một danh sách theo ngẫu hứng. Anh em sẽ phí phạm thì giờ nếu viết xuống một điều mình không quan tâm. Sự thành công của anh em tùy thuộc vào việc anh em bắt đầu công việc tốt đến mức nào. Anh em phải đặc biệt xin Đức Chúa Trời tên một vài người. Trong số những thành viên của gia đình mình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học và những người anh em quen biết, tên của vài người sẽ hiện ra trong tâm trí anh em. Anh em sẽ có một cảm nhận nào đó về họ và muốn họ được cứu trước tiên.

Sổ ghi chép này nên có những cột như sau: Cột thứ nhất ghi số thứ tự, cột thứ hai ghi ngày tháng, cột thứ ba ghi tên. Điều này sẽ nhắc chúng ta về số thứ tự của một người và ngày tháng mình bắt đầu cầu nguyện cho họ. Cột thứ tư cũng ghi ngày tháng, đó là ngày họ được cứu. Nếu người ấy chẳng may chết đi, chúng ta có thể ghi ngày họ qua đời vào cột này. Chúng ta nên kiên trì và đừng bỏ cuộc khi tên một người đã được ghi vào sổ. Lời cầu nguyện cho một người phải theo người ấy cho đến khi người ấy qua đời. Nếu người ấy còn sống và chưa được cứu, anh em nên tiếp tục cầu nguyện cho đến khi người ấy được cứu. Một anh em đã cầu nguyện cho bạn mình mười tám năm trước khi người bạn ấy được cứu. Không ai biết chắc khi nào một người được cứu. Một số được cứu trong vòng một năm, một số khác trong vòng hai hay ba tháng. Có lẽ một hay hai trường hợp trong số những người được cầu nguyện sẽ tỏ ra rất khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn được cứu. Anh em không nên buông lơi mà hãy không ngừng theo đuổi cầu nguyện để họ được cứu.

C. Trở Ngại Lớn Nhất Cho Sự Cầu Nguyện Là Tội Lỗi

Cầu nguyện là một sự thử nghiệm, bày tỏ tình trạng thuộc linh của anh em trước mặt Chúa. Nếu tình trạng thuộc linh của anh em đúng đắn và bình thường, những người khác sẽ lần lượt được cứu. Khi cầu thay liên tục trước mặt Chúa, anh em có thể thấy một hay hai người được cứu sau một vài ngày hay nửa tháng. Sau một thời gian, ba hay năm người khác có thể được cứu. Người ta cần phải được cứu cách đều đặn. Nếu suốt một thời gian dài, những lời cầu nguyện của anh em không được đáp lời, điều này có nghĩa là anh em bị bệnh hoạn trước mặt Chúa. Anh em nên đến với Chúa để tìm ánh sáng và khám phá xem nan đề của mình nằm ở đâu.

Trở ngại lớn nhất cho sự cầu nguyện là tội lỗi. Chúng ta phải học tập sống một cuộc sống thánh khiết trước mặt Chúa. Chúng ta phải từ bỏ mọi tội lỗi mình biết được. Giây phút chúng ta xem thường tội lỗi hay dung túng nó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị ngăn trở.

Tội lỗi có cả hai phương diện: khách quan và chủ quan. Phương diện khách quan liên hệ đến Đức Chúa Trời, trong khi phương diện chủ quan liên hệ đến chúng ta. Về mặt khách quan, tội cản trở ân điển và lời hứa của Đức Chúa Trời. Ê-sai 59:1-2 nói: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va không ngắn đến nỗi không thể cứu, tai Ngài cũng không nặng nề đến nỗi không thể nghe. Nhưng sự gian ác các ngươi đã trở nên sự ngăn cách giữa các ngươi và Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi nên Ngài không nghe”. Thi Thiên 66:18 chép: “Nếu lòng tôi chăm chú hướng về tội ác, Chúa sẽ không nghe tôi”. Nếu một người không giải quyết vấn đề tội lỗi cách đúng đắn, lời cầu nguyện của người ấy sẽ bị ngăn trở. Những tội lỗi không xưng ra, các tội lỗi chưa bao giờ được huyết giải quyết là những chướng ngại vật to lớn trước mặt Đức Chúa Trời; chúng là nguyên nhân của những lời cầu nguyện không được trả lời. Đó là phương diện khách quan.

Về phương diện chủ quan, tội lỗi làm tổn hại lương tâm con người. Khi phạm tội, dầu một người có nói gì với chính mình, dầu người ấy đọc Kinh Thánh nhiều đến đâu, dầu có bao nhiêu lời hứa trong Lời [Chúa], dầu Đức Chúa Trời có ân điển nhiều chừng nào, và dầu Ngài sẵn sàng tiếp nhận người ấy, lương tâm người ấy vẫn bị yếu ớt và cột trói. 1 Ti-mô-thê 1:19 nói: “Giữ lấy đức tin và một lương tâm tốt, một số người đã quăng bỏ những điều này, nên đức tin họ bị chìm đắm”. Một chiếc thuyền có thể cũ kỹ hoặc nhỏ bé, nhưng không thể bị thủng. Tương tự như vậy, lương tâm của chúng ta không được “rò rỉ”. Ngay khi lương tâm không bình an, chúng ta không thể thốt lên nhiều lời cầu nguyện. Do đó, có những chướng ngại vật không những trước mặt Đức Chúa Trời mà thậm chí bên trong chính chúng ta nữa. Mối liên hệ giữa lương tâm với đức tin giống như giữa chiếc thuyền và hành lý của nó. Đức tin giống như hành lý và lương tâm giống như chiếc thuyền. Khi chiếc thuyền bị thủng, hành lý sẽ bị thiệt hại. Khi lương tâm mạnh mẽ, đức tin sẽ mạnh mẽ. Nhưng khi có một chỗ “rò rỉ” trong lương tâm, đức tin sẽ biến mất. Nếu lòng chúng ta cáo trách chính mình, Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta và Ngài biết hết mọi điều (1 Gi. 3:20).

Nếu muốn làm một người cầu nguyện, anh em phải triệt để xử lý tội lỗi. Trong quá khứ, anh em đã sống trong tội lỗi một thời gian dài. Bây giờ nếu không cẩn thận với tội lỗi, anh em sẽ không hoàn toàn tự do khỏi nó. Anh em phải xử lý tội cách nghiêm túc, phải đến trước mặt Đức Chúa Trời xưng từng tội một, đặt mỗi tội dưới huyết, từ chối nó, và ra khỏi nó. Khi ấy lương tâm anh em sẽ được phục hồi. Ngay khi huyết tẩy sạch, thì lương tâm được phục hồi. Sẽ không có sự định tội, và tự khắc anh em sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ nhường chỗ cho tội. Điều này sẽ làm cho anh em yếu đuối trước mặt Chúa. Nếu yếu đuối trước mặt Chúa, anh em không thể cầu thay cho người khác. Khi tội lỗi còn đó, anh em không thể nói gì trong sự cầu nguyện. Tội là nan đề đứng đầu. Anh em nên luôn luôn chú ý đến nó, thậm chí là hằng ngày. Nếu một người xử lý tội cách đúng đắn trước mặt Chúa, người ấy có thể dâng những lời cầu nguyện đúng đắn, và những người khác sẽ được đem đến với Chúa qua người ấy.

D. Cầu Nguyện Với Đức Tin

Một điều quan trọng khác là chúng ta phải có đức tin trong sự cầu nguyện của mình. Nếu lương tâm chúng ta không chỗ trách được, đức tin dễ dàng mạnh mẽ, và nếu đức tin mạnh mẽ, tự khắc lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp lời.

Đức tin là gì? Đức tin là sự tự do khỏi mọi nghi ngờ. Ấy là chấp nhận những lời hứa của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của mình. Đức Chúa Trời là Đấng bảo chúng ta cầu nguyện và là Đấng muốn chúng ta cầu nguyện. Ngài phán: “Hãy ra lệnh cho Ta về công việc của tay Ta” (Ês. 45:11). Nếu chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời phải trả lời cho chúng ta. Chúa Jesus phán: “Hãy gõ sẽ mở cho” (Mat. 7:7). Ngài không thể không mở khi chúng ta đã gõ. Chúa Jesus phán: “Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp”. Sau khi đã tìm kiếm, chúng ta không thể không gặp. Chúa Jesus phán: “Hãy xin sẽ cho”. Chúng ta không thể xin mà không nhận lãnh. Nếu không tin điều này, chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời của mình là Đấng như thế nào? Chúng ta phải thấy lời hứa của Đức Chúa Trời là thành tín và đáng nương cậy. Đức tin dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời. Càng hiểu biết Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta càng mạnh mẽ. Chúng ta đã được cứu; chúng ta đã biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta có thể tin; tin cần phải là điều không khó khăn gì đối với chúng ta. Khi chúng ta tin, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy học tập trở nên một người đầy dẫy đức tin ngay từ đầu. Chúng ta không nên tin cậy cảm xúc hoặc tâm trí mình. Thay vào đó, chúng ta nên tin cậy lời Đức Chúa Trời. Các lời hứa của Đức Chúa Trời giống như tiền mặt, chúng có hiệu quả. Thật ra, các lời hứa của Đức Chúa Trời là công việc của Đức Chúa Trời. Những lời hứa cho chúng ta biết công việc của Ngài, trong khi công việc Ngài biểu lộ lời hứa của Ngài. Chúng ta phải chấp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời y như chúng ta chấp nhận công việc Ngài. Khi tin lời Đức Chúa Trời, ở trong đức tin, không ở trong sự nghi ngờ, chúng ta sẽ thấy lời Đức Chúa Trời là thật biết bao và chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho sự cầu nguyện của mình.

E. Khao Khát Làm Một Người Cầu Nguyện

Chúng ta cần có tham vọng làm một người cầu nguyện, một người có quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời. Một số người có quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời, trong khi những người khác thì không. Khi một số người nói, Đức Chúa Trời nghe. Trong khi những người khác nói, Ngài không nghe. Có quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Điều này chỉ có nghĩa là khi người ấy nói, Đức Chúa Trời lắng nghe. Dường như Đức Chúa Trời vui mừng chịu ảnh hưởng bởi một người như vậy. Một số người có thể ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời. Không có quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời không lắng nghe khi người ấy nói. Một người như vậy có thể dành nhiều thì giờ trước mặt Ngài, nhưng Ngài làm lơ người ấy. Chúng ta phải có sự ao ước và lòng khao khát được thấy Đức Chúa Trời thường xuyên đáp lời cầu nguyện của mình. Không có ơn phước nào lớn hơn là được Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mình luôn luôn. Chúng ta phải cầu nguyện với Ngài: “Nguyện mỗi lời cầu xin của chúng con làm cho tai Ngài vui thích”. Được Ngài nghiêng tai nghe mình là điều vinh hiển hơn hết. Được Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta đến mức ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cầu xin là một điều vô cùng lớn lao.

Anh em phải trình cho Chúa tên của những người mình có gánh nặng và lần lượt cầu nguyện cho họ. Để ý xem Đức Chúa Trời phải mất bao lâu để cứu họ. Nếu lời cầu nguyện của anh em không được đáp lời sau một thời gian dài, anh em phải xử lý chính mình và đối diện với Đức Chúa Trời. Để lời cầu nguyện của mình được trả lời, thường thường cần phải trải qua những sự xử lý cụ thể. Lời cầu nguyện không được đáp lại nghĩa là có bệnh tật ở đâu đó. Nếu không hết lòng trong việc này, anh em sẽ luôn luôn thất bại.

Đó là lý do vì sao anh em cần một sổ ghi chép. Sổ ghi chép sẽ cho anh em thấy lời cầu nguyện của mình có được đáp lời hay không. Nhiều người không biết lời cầu nguyện của mình có được trả lời hay không vì họ không ghi chép gì cả. Những anh chị em mới được cứu cần học tập có một sổ ghi chép như vậy. Sau đó họ sẽ biết mình có được đáp lời cầu nguyện hay không. Họ sẽ biết liệu giữa mình với Chúa có nan đề nào không. Họ sẽ biết khi nào họ phải xử lý chính mình và khi nào phải giải quyết với Đức Chúa Trời.

Nếu cầu nguyện đã lâu mà vẫn không được đáp lời, anh em nên nhận biết chắc hẳn phải có một sự ngăn trở nào đó. Những sự ngăn trở luôn luôn xảy ra vì có tội lỗi trong lương tâm anh em hoặc đức tin của anh em có vấn đề. Các tín đồ mới không cần phải lo lắng về những khía cạnh sâu xa hơn của sự cầu nguyện. Họ chỉ cần chú ý đến lương tâm và đức tin của mình. Trước mặt Chúa, chúng ta phải xưng tội, xử lý và từ bỏ tội lỗi của mình. Đồng thời chúng ta phải thành thật và hết lòng tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời. Làm như vậy, chúng ta sẽ thấy người ta lần lượt được cứu, và trong đời sống của mình chúng ta sẽ được đáp lời cầu nguyện cách dư dật.

F. Cầu Nguyện Hằng Ngày

Chúng ta phải cầu nguyện cho những người quanh mình. Không có ai cần lời cầu nguyện của anh em sao? Anh em có bao nhiêu bạn đồng nghiệp? Anh em có bao nhiêu người hàng xóm? Anh em có bao nhiêu họ hàng và bạn bè? Hãy luôn luôn xin Chúa đặt một hoặc hai người đặc biệt vào lòng mình. Khi Chúa đặt một người vào lòng anh em, đó là Ngài định cứu người ấy qua anh em. Anh em nên viết tên người ấy vào sổ ghi chép và tiếp tục đem người ấy đến với Chúa qua sự cầu nguyện.

Anh em cần dành ra một thì giờ cố định mỗi ngày cho công tác cầu thay. Dầu là một giờ, nửa giờ, hay mười lăm phút, đó phải là một thì giờ cố định. Nếu không có thì giờ cố định, sẽ không có lời cầu nguyện rõ ràng. Kết quả là sẽ không cầu nguyện gì cả. Vì vậy, luôn luôn định ra một thì giờ cầu nguyện, dầu đó là mười lăm phút hay nửa giờ. Đừng quá tham lam, đừng định ra hai giờ rồi cuối cùng không thực hiện nổi. Định ra một giờ, hay nửa giờ mười lăm phút là điều thực tế hơn. Hãy luôn luôn dành một thì giờ cố định để cầu nguyện cho những người cần lời cầu nguyện của anh em. Đừng buông lơi. Hãy làm điều này mỗi ngày. Sau một thời gian, anh em sẽ thấy các tội nhân lần lượt được cứu.

G. Một Vài Gương Mẫu Cầu Thay

Chúng tôi sẽ đề cập một vài câu chuyện ở đây để anh em thấy cách những người khác thực hiện công việc này.

1. Một Công Nhân Nồi Hơi

Trước đây, có một anh kia đã được cứu là công nhân nồi hơi làm việc trên tàu thủy. Anh hỏi người anh em đã dẫn dắt mình đến với Đấng Christ: “Xin anh cho biết điều đầu tiên tôi phải làm cho Chúa là gì?” Người anh em ấy đáp: “Chúa sẽ chọn một vài người bạn của anh và đặt họ vào lòng anh. Anh sẽ phải cầu nguyện cho họ”. Có hơn mười người cùng làm việc tại đó. Anh đặc biệt nhớ đến một người và cầu nguyện cho người đó hằng ngày. Người ấy biết được việc đó và nổi giận. Về sau, một nhà truyền giáo ghé qua giảng phúc âm cho những người này. Sau buổi nhóm, người ấy đứng lên và nói: “Tôi muốn tin Chúa Jesus”. Nhà truyền giáo hỏi: “Vì sao anh muốn tin Chúa Jesus?” Anh nói: “Có một người đã cầu nguyện cho tôi lâu nay, tôi phải tin Chúa Jesus”. Anh công nhân nồi hơi thật đã cầu nguyện cho người ấy. Mặc dầu người ấy không thích, nhưng quyền năng của sự cầu nguyện đã đến trên người ấy, cuối cùng người ấy đã tiếp nhận Chúa.

2. Một Thiếu Niên Mười Sáu Tuổi

Một thiếu niên mười sáu tuổi làm nghề viết quảng cáo cho một hãng xây cất. Viên kỹ sư chính của công ty có tánh tình rất nóng nảy, hầu hết mọi người đều sợ ông ta. Sau khi thiếu niên này được cứu, anh bắt đầu cầu nguyện cho viên kỹ sư chính này. Anh sợ viên kỹ sư và không dám mở miệng nói gì, nhưng vẫn tha thiết cầu nguyện cho ông ta hằng ngày. Sau ít lâu, viên kỹ sư hỏi anh: “Tôi có trên hai trăm người trong công ty, nhưng tôi cảm thấy em có điều gì khác so với những người kia. Em có thể cho tôi biết vì sao em và tôi khác nhau như vậy không?” Viên kỹ sư tuổi độ bốn mươi mấy, còn cậu bé chỉ mới mười sáu. Cậu thiếu niên đáp: “Tôi đã tin Chúa, còn ông thì chưa”. Viên kỹ sư lập tức nói: “Tôi cũng muốn tin Ngài”. Cậu thiếu niên đưa ông đến với Hội thánh và viên kỹ sư được cứu.

3. Hai Chị Em

Tại Âu Châu có những nhà tiếp khách mở cửa đón khách lạ. Đó không phải là khách sạn, mà là nhà tiếp nhận du khách. Có hai chị em Cơ Đốc nhân cũng mở cửa nhà mình cho du khách. Thỉnh thoảng có hai mươi hay ba mươi người đến ở nhà họ. Hai chị em thấy các du khách ăn mặc xa xí và nói những chuyện hư không. Họ có gánh nặng trong lòng và muốn chinh phục các du khách ấy cho Đấng Christ. Tuy nhiên, có nhiều khách mà chỉ có hai chị em. Làm thế nào chinh phục họ bây giờ? Hai chị em quyết định ngồi ở hai đầu căn phòng và cầu nguyện cho khách đang khi khách nói chuyện.

Vào ngày đầu tiên sau giờ ăn tối đang khi khách nói chuyện, mỗi chị em ngồi mỗi đầu căn phòng, cầu nguyện lần lượt cho từng người khách. Một chị thì cầu nguyện từ đầu kia, trong khi một chị thì cầu nguyện từ đầu này. Họ cầu nguyện cho từng người khách và mọi người khách. Điều này làm cho các du khách ngưng đùa giỡn và nói chuyện phiếm vào ngày đầu tiên. Họ tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra. Vào hôm ấy, một người được cứu. Ngày hôm sau, một thiếu phụ khác được cứu. Lần lượt từng người một, họ đều được đem đến với Chúa.

Cầu nguyện là điều không thể thiếu. Điều kiện đầu tiên trong việc dẫn dắt người ta đến với Chúa là cầu thay. Chúng ta phải cầu nguyện cách có hệ thống, có trật tự, mỗi ngày, và không ngừng, cho đến khi bạn bè của chúng ta được cứu.

II. ĐẾN VỚI LOÀI NGƯỜI VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI

Chỉ đến với Đức Chúa Trời vì loài người thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng phải đến với loài người vì Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói với loài người về Đức Chúa Trời. Nhiều người có can đảm nói với Đức Chúa Trời, nhưng không có can đảm nói với loài người. Chúng ta phải tập nói chuyện với loài người cách dạn dĩ. Chúng ta cần phải cho họ biết Chúa của mình là một Chúa như thế nào. Khi nói chuyện với họ, chúng ta cần chú ý một vài điều.

A. Đừng Bao Giờ Tham Gia Vào Những Cuộc Tranh Luận Vô Ích

Trước hết, đừng bao giờ tham gia vào những cuộc tranh luận vô ích. Điều này không có nghĩa là đừng bao giờ tranh luận gì cả. Sách Công vụ các Sứ đồ thuật lại cho chúng ta một vài cuộc tranh luận. Thậm chí Phao-lô cũng tranh luận ( đc. Công. 17:2, 17-18; 18:4, 19). Tuy nhiên, những cuộc tranh luận vô ích không cứu người ta. Thỉnh thoảng, tham gia vào những cuộc tranh luận cũng không sao. Nhưng việc ấy phải chính yếu là vì ích lợi của những người khác đang lắng nghe. Cố tránh tranh luận với những người mà anh em đang tìm cách cứu họ vì các cuộc tranh luận thường đẩy người ta đi xa thay vì đem họ đến gần. Nếu anh em tranh luận với họ, họ sẽ tránh anh em.

Nhiều người nghĩ rằng tranh luận có thể chạm đến lòng người ta. Thật ra, không bao giờ có điều ấy. Sự tranh luận cao nhất là có thể thuyết phục tâm trí loài người. Miệng họ có thể ngậm lại, nhưng lòng họ vẫn không được chinh phục. Tranh luận không đem lại kết quả bao nhiêu. Cố gắng giảm bớt việc tranh luận và hãy tăng gia việc làm chứng. Anh em chỉ phải nói với họ mình cảm thấy hạnh phúc và bình an sau khi tin Chúa Jesus, bây giờ mình ngủ ngon, và thậm chí những bữa ăn cũng trở nên ngon lành hơn. Không ai có thể tranh luận với anh em về những điều này. Họ chỉ có thể ngạc nhiên. Anh em phải bày tỏ cho họ thấy họ không có sự bình an, vui mừng mà anh em có, và vì vậy họ nên tin Chúa.

B. Theo Sát Sự Thật

Bí quyết để dẫn dắt người ta đến với Chúa là nhấn mạnh sự thật, không phải giáo lý. Hãy nhớ lại khi anh em được cứu thì như thế nào. Không phải anh em tin vì hiểu giáo lý. Nhiều người hiểu giáo lý, nhưng không tin. Không anh em nào có thể cố gắng dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ bằng sự tranh luận hay giáo lý. Bí quyết để dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ là theo sát sự thật. Đó là lý do vì sao những người đơn sơ thường có hiệu quả hơn trong việc dẫn dắt người khác đến với Chúa. Những người giỏi giáo lý có thể không dẫn được người ta đến với Chúa. Một số người có thể giảng những bài tuyệt vời. Nhưng chinh phục tâm trí con người thì có ích lợi gì nếu không giúp họ được cứu?

Trước đây có một cụ già nghĩ rằng nhóm họp là một thói quen tốt. Cụ chưa được cứu, nhưng đi nhóm mỗi Chúa nhật và cũng bắt cả gia đình đi theo. Nhưng khi trở về nhà, cụ thường nổi nóng và môi miệng tuôn ra đủ mọi lời xấu xa. Cả gia đình đều sợ cụ. Một ngày kia, con gái cụ là một tín đồ đem đứa con gái nhỏ đến thăm cụ. Cụ dẫn đứa cháu gái ấy đi nhóm. Khi tan nhóm, đứa cháu gái nhìn ông ngoại và cảm thấy ông không giống như một tín đồ. Cô bé hỏi: “Ông ngoại có tin Chúa Jesus không?” Ông cụ đáp: “Con nít nên câm mồm lại”. Sau khi đi được vài bước, cô bé lại nói với ông ngoại: “Trông ngoại không có vẻ là người đã tin Chúa Jesus”. Một lần nữa, ông nói: “Con nít nên câm mồm đi”. Sau một lúc, cô bé lại hỏi ông ngoại: “Tại sao ngoại không tin Chúa Jesus?”. Đứa bé đã thấy một sự thật, cách ông ngoại nó dự nhóm không giống như cách các tín đồ khác dự nhóm. Ông cụ này là người ngông cuồng và khó xử lý, đã trở nên mềm mại sau khi nghe những câu hỏi dò xét của đứa cháu gái. Vào ngày đó, cụ đã tiếp nhận Chúa.

Việc rao giảng phúc âm đòi hỏi phải có kỹ năng. Chúng ta phải biết cách Đức Chúa Trời hành động trước khi có thể rao giảng phúc âm. Một người có thể giảng giáo lý đúng đắn và đông người đến nghe ông ta giảng, nhưng sau đó đám đông ấy quay lưng đi và không được cứu. Anh em sẽ không câu được cá với một lưỡi câu thẳng. Lưỡi câu phải bị bẻ cong rồi mới câu được cá. Những ai dẫn dắt người ta đến với Chúa cần phải biết cách dùng lưỡi câu. Hãy chỉ dùng những lời nói bắt lấy người ta. Nếu lời nói của anh em không bắt được người ta, hãy cố gắng thay đổi cách nói. Các sự thật là những lời thu hút, đó là những lời có thể chạm đến người ta.

C. Có Thái Độ Thành Thật

Đừng tìm tòi nhiều sự dạy dỗ. Hãy cố gắng nói nhiều hơn về các sự kiện. Đồng thời hãy có thái độ thành thật. Cứu được một hồn người không phải một việc tầm thường. Tôi từng thấy một người muốn dẫn dắt người khác đến với Chúa. Anh sẵn lòng cầu nguyện, nhưng thái độ của anh sai trật. Anh đùa giỡn khi nói về Chúa. Mọi quyền năng thuộc linh anh có đều mất mát do những lời nói đùa của anh. Hậu quả là anh không thể dẫn ai đến với Chúa cả. Một người cần phải có thái độ thành thật. Chúng ta không được có thái độ khiếm nhã hay giỡn cợt. Chúng ta phải làm cho người khác thấy đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới.

D. Cầu Nguyện Để Có Cơ Hội Nói Chuyện

Anh em cũng cần không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em cơ hội đúng đắn để nói chuyện. Khi anh em cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ ban cơ hội cho anh em.

Có chị em nọ qui tụ một nhóm phụ nữ mỗi tuần một lần và hướng dẫn họ học Kinh Thánh. Những phụ nữ này cùng làm việc trong một công ty mà không ai tin Chúa cả. Một người giữa vòng họ ăn mặc rất kiểu cách. Cô kiêu ngạo và không muốn nghe những gì chị em ấy nói. Chị em ấy lưu tâm cầu nguyện cho cô. Chị xin Đức Chúa Trời ban cho mình cơ hội để nói chuyện với cô ấy. Một ngày kia, chị cảm thấy muốn mời cô ấy đến uống trà. Vì cô ấy thích giao thiệp rộng, nên nhận lời mời. Khi cô ấy đến, chị khích lệ cô tin Chúa. Cô trả lời: “Tôi không thể tin Chúa. Tôi thích cờ bạc và tôi thích hưởng thụ. Tôi không muốn mất những điều ấy. Tôi không thể tin Chúa Jesus”. Chị em ấy đáp: “Nếu một người muốn tin Chúa Jesus, người ấy phải bỏ cờ bạc. Tất cả những ai muốn tin Chúa Jesus phải bỏ vinh quang giả tạo. Chị phải bỏ những điều đó nếu chị muốn tin Chúa Jesus”. Cô đáp: “Giá quá cao, tôi không trả nổi”. Chị em ấy nói: “Tôi hi vọng chị sẽ trở về suy nghĩ lại”. Sau khi nói như vậy, chị em ấy tiếp tục cầu nguyện cho cô. Cô ấy trở về nhà và quì gối cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, thình lình cô nói: “Hôm nay, tôi quyết định theo Chúa Jesus”. Cô thay đổi bất ngờ. Cô không thể giải thích được, nhưng lòng cô đã thay đổi. Cô thay đổi cách ăn mặc, không còn ăn mặc như trước nữa. Nhiều điều kỳ diệu liên tiếp xảy ra. Trong vòng một năm, nhiều đồng nghiệp của cô lần lượt được đem đến với Chúa.

Anh em có thể nghĩ rằng nói chuyện với một người nào đó là điều khó, nhưng nếu anh em cầu nguyện cho người ấy, Chúa sẽ ban cơ hội nói chuyện và người ấy sẽ thay đổi. Người chị em có giờ học Kinh Thánh trên đã ngại nói chuyện với cô ấy vì cô cư xử như thể mình biết mọi điều và làm được mọi việc. Cô tỏ ra rất tự phụ, nhưng Chúa ban cho chị em ấy gánh nặng cầu nguyện cho cô. Một ngày kia Chúa bảo chị em ấy nói chuyện với cô. Chị em ấy bỏ qua suy nghĩ của mình và nói chuyện với cô. Một mặt, anh em phải cầu nguyện và mặt khác phải học tập mở miệng mình. Sau khi đã cầu nguyện cho một người ít lâu, Chúa sẽ thúc giục anh em nói chuyện với người đó. Anh em sẽ phải nói với họ về ân điển của Chúa và những điều Ngài đã làm cho mình. Họ không thể chống lại anh em vì họ không thể chống đối những gì Ngài đã làm cho anh em. Những anh chị em mới được cứu phải cầu nguyện hằng ngày để Chúa cho mình cơ hội nói chuyện với người khác. Thật đáng thương khi có một số người đã được cứu vài năm rồi nhưng không dám mở miệng nói với họ hàng và bạn bè! Có lẽ sự sợ hãi đã làm cho anh em bỏ mất nhiều cơ hội chờ đợi mình.

E. Nói Khi Gặp Thời Và Khi Không Gặp Thời

Trong phần trên chúng tôi đã đề cập rằng anh em phải cầu nguyện trước khi nói chuyện với một người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh em không thể nói nếu chưa cầu nguyện. Anh em phải nói với người ta dầu mới gặp họ lần đầu. Luôn luôn nắm lấy cơ hội để nói dầu gặp thời hay không gặp thời. Anh em không thể nào biết mình đang bỏ lỡ ai. Hãy nói bất cứ khi nào có dịp. Luôn luôn chuẩn bị mở miệng mình ra. Dĩ nhiên trước hết và trên hết, anh em phải cầu nguyện cho những người có tên trong sổ ghi chép của mình. Nhưng anh em phải cầu nguyện cho những người mình không biết. Anh em nên cầu nguyện: “Chúa ôi, xin cứu các tội nhân. Dầu họ là ai, xin Ngài cứu họ”. Bất cứ khi nào gặp một ai và trong lòng được thúc giục nói, anh em hãy nói với họ.

Nếu không chú ý đến sự thúc giục này, có thể chúng ta để cho một hồn người nào đó vuột khỏi tay mình. Chúng ta không nên để cho nhiều hồn người vuột khỏi tay mình. Chúng tôi hi vọng tất cả các anh chị em sẽ làm chứng cách trung tín cho Chúa và dẫn dắt nhiều người đến với Đấng Christ.

F. Học Tập Cách Cẩn Thận

Mỗi khi dẫn dắt một người nào đến với Chúa, anh em phải phân tích cách chi tiết, y như một bác sĩ nghiên cứu trường hợp của mỗi bệnh nhân cách chi tiết. Bác sĩ không thể cho mọi người một toa thuốc giống nhau. Mỗi căn bệnh cần những loại thuốc khác nhau. Ông cho mỗi bệnh nhân một loại thuốc đặc biệt. Dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ cũng vậy. Không ai có thể làm bác sĩ mà không học y khoa. Cũng vậy, không ai có thể dẫn người ta đến với Chúa mà không học tập. Một số anh chị em giỏi dẫn dắt người ta đến với Chúa vì họ đã tìm hiểu về những người mình đã dắt đến với Ngài. Khởi đầu công tác dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ, một tín đồ mới cần phải làm việc siêng năng để học tập về mỗi trường hợp. Anh em nên luôn luôn tìm hiểu vì sao một người nào đó đã tiếp nhận Chúa? Vì sao một lời đặc biệt nào đó đã mở lòng người ấy ra? Vì sao người khác không tin sau khi nghe một lời đặc biệt như vậy? Vì sao một người lẩn tránh sau khi chăm chú nghe một thời gian? Vì sao một người trước đây chống đối lại tiếp nhận Chúa? Vì sao không có cá sau khi chờ đợi một thời gian dài? Chúng ta phải luôn luôn tìm hiểu lý do vì sao Linh đang hành động, và chúng ta cũng phải tìm hiểu lý do vì sao Linh không hành động.

Nếu anh em thất bại trong việc dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ, đừng đổ hết lỗi cho người khác. Những người giỏi dẫn dắt người ta đến với Chúa luôn luôn tìm nan đề trong chính mình. Chúng ta không thể chờ đợi bên bờ biển và hi vọng cá nhảy vào bờ. Dẫn dắt người ta đến với Chúa không đơn giản như vậy. Chúng ta phải dành thì giờ tìm hiểu và học biết nan đề nằm ở đâu? Dẫn dắt người ta đến với Chúa là một kỹ năng đạt được do làm việc với người ta. Luôn luôn có một điều gì đó chúng ta có thể học, dầu qua thất bại hay thành công. Qua thất bại, chúng ta học được lý do khiến mình thất bại. Qua thành công, chúng ta học được lý do khiến mình thành công. Trong mỗi tình huống, chúng ta cần học tập lý do nằm đằng sau kết quả.

Nếu làm điều này cách chu đáo, anh em sẽ học được nhiều bài học. Cuối cùng, anh em sẽ khám phá được một điều thích thú, ấy là về việc tin nhận Chúa, thì chỉ có một vài loại người trên thế giới này. Nếu gặp một loại người nào đó, anh em chỉ cần nói một vài lời với người ấy, người ấy sẽ tiếp nhận Chúa. Nếu anh em nói một vài điều khác, người ấy sẽ chống đối và không tin. Nếu biết cách đối xử với vài loại người này, anh em biết cách đối xử với hầu hết mọi người. Anh em có thể đối xử với những người có tên trong sổ ghi chép của mình và biết cách đối xử với những người mình tình cờ gặp. Ngay khi tình cờ gặp một người nào đó, anh em sẽ bắt lấy cơ hội làm chứng cho người ấy; anh em sẽ có thể nói ngay người ấy thuộc loại người nào. Trong lòng mình, anh em biết phải làm gì với loại người này và làm thế nào nói chuyện với người ấy. Người ấy rất có thể được cứu. Nếu nghiên cứu từng trường hợp mà anh em đối diện, sau một hoặc hai năm, anh em sẽ trở nên một người chinh phục hồn người ta cách tài giỏi. Anh em sẽ nhận biết rằng chinh phục hồn người cần có sự khôn ngoan. Nhờ sự thương xót của Chúa, anh em có thể dẫn dắt một vài người đến với Ngài, có thể vài chục người, hay thậm chí vài trăm người. Nếu học tập mọi trường hợp cách cẩn thận, anh em sẽ trở nên một tay chinh phục hồn người rất quyền năng.

PHẦN PHỤ LỤC: PHÂN PHÁT CHỨNG ĐẠO ĐƠN

A. Không Giới Hạn Thời Gian

Suốt hai ba trăm năm qua, Chúa đã dùng chứng đạo đơn một cách đặc biệt để cứu nhiều người. Một đặc điểm của việc chinh phục người ta bằng chứng đạo đơn là chứng đạo đơn không bị thì giờ giới hạn. Nếu cố gắng gặp gỡ tận mặt để làm chứng, anh em sẽ bị giới hạn bởi thì giờ và nhân lực. Anh em không thể nói hai mươi bốn tiếng một ngày, và thính giả của anh em không luôn luôn sẵn sàng. Anh em có thể giảng một sứ điệp tuyệt vời, nhưng thính giả không có mặt tại đó. Tuy nhiên, chứng đạo đơn thì không bị thì giờ giới hạn. Anh em có thể phát chứng đạo đơn bất cứ lúc nào trong ngày, người ta có thể nhận và đọc những chứng đạo đơn ấy bất cứ lúc nào trong ngày. Ngày nay, nhiều người không có thì giờ đến buổi nhóm của chúng ta. Nhưng chứng đạo đơn không bị thì giờ giới hạn. Chúng ta có thể phát cho những người đang đi bộ trên đường, đang nấu ăn trong bếp, hay đang làm việc trong văn phòng. Đó là sự thuận lợi mà chứng đạo đơn đã mang lại.

B. Chứng Đạo Đơn Có Thể Truyền Đạt Phúc âm Cách Đầy đủ

Nhiều người rất nhiệt thành làm chứng cho Chúa và dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ. Tuy nhiên, sự hiểu biết của họ có giới hạn và lời nói của họ bị thiếu sót. Họ không thể truyền đạt sứ điệp phúc âm cách đầy đủ và trọn vẹn. Ngoài việc dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ qua nhiều phương tiện khác, tín đồ mới phải hết sức lựa chọn vài chứng đạo đơn tốt và phát cho người khác trong thì giờ mình rảnh rỗi. Điều này sẽ giúp người ấy làm được việc mà người ấy không làm được bằng cách khác.

C. Chứng Đạo Đơn Không Bị Những Nhân Tố Con Người Ảnh Hưởng

Có một lợi điểm khác trong việc sử dụng chứng đạo đơn. Trong khi giảng phúc âm, thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy quá e ngại khi dùng những từ ngữ “mạnh” trước mặt mọi người. Chứng đạo đơn không có sự bất tiện ấy. Chúng có thể đi đến bất cứ người nào và nói bất cứ điều gì chúng muốn nói. Một người giảng đạo đang sống thường bị hoàn cảnh hạn chế mình. Nhưng sự rao giảng của tờ chứng đạo đơn không bị những nhân tố của con người ảnh hưởng. Các tín đồ mới nên học cách gieo giống bằng chứng đạo đơn.

D. Phân Phát Chứng Đạo Đơn Là Một Cách Gieo Giống

Một lợi điểm khác trong việc phân phát chứng đạo đơn là chúng ta có thể gieo bất cứ nơi nào. Cựu Ước nói rằng chúng ta có thể gieo giống giữa nhiều dòng nước (Dân. 24:7). Cần phải nỗ lực đáng kể mới có thể nói chuyện với ba, năm hay mười người một lúc. Nhưng phân phát một ngàn, hai ngàn hay ba ngàn chứng đạo đơn một ngày thì không có gì là khó khăn cả. Nếu có thể cứu được một người qua một ngàn tờ chứng đạo đơn được phát ra, cũng đã là kỳ diệu rồi. Các tín đồ mới nên học tập phân phát chứng đạo đơn với số lượng lớn.

E. Đức Chúa Trời Cứu Người Qua Chứng Đạo Đơn

Đức Chúa Trời thật đã dùng chứng đạo đơn để cứu người ta. Tôi biết có một số người đã đẩy tờ chứng đạo đơn vào dưới ngạch cửa. Một số người khác bỏ vào hộp thư. Tôi còn nhớ câu chuyện một người nhận được tờ chứng đạo đơn rồi ném nó ra đường. Một người khác bị mắc đinh trong giày, cố tìm một vật gì đó để đệm dưới chân. Anh nhặt được tờ chứng đạo đơn ấy và nhét vào giày mình. Về nhà, anh bắt đầu sửa giày thì nhìn thấy tờ chứng đạo đơn, anh đọc và được cứu. Có nhiều trường hợp người ta được cứu nhờ chứng đạo đơn tương tự như vậy. Một số trường hợp rất kỳ diệu.

F. Cầu Nguyện Nhiều Và Dâng Tấm Lòng Cho Chúa

Một anh em mới được cứu nên luôn luôn có sẵn chứng đạo đơn trong túi và phân phát khi có giờ rảnh. Giống như công tác dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ, chúng ta nên cầu nguyện nhiều và dâng tấm lòng mình cho Chúa khi làm việc này. Đang khi phát chứng đạo đơn, chúng ta có thể nói vài lời với người ta hoặc im lặng. Cách nào cũng tốt. Khi thực hành điều này, các tín đồ mới nhận được nhiều điều lợi ích cho mình.