Thông tin sách

Ngồi, Đi, Đứng

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Sit, Walk, Stand
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

Untitled Document

LỜI NÓI ĐẦU DÀNH CHO TÁC PHẨM NGỒI, ĐI, ĐỨNG VÀ ĐỪNG YÊU THẾ GIAN TRONG BỘ SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM CỦA WATCHMAN NEE

Vào tháng Bảy năm 1938, anh Nghê Thác Thanh đến Anh Quốc và lưu lại tại đó đến tháng Năm, 1939. Trong thời gian ấy, anh đi khắp Âu Châu và giảng một số sứ điệp theo ánh sáng Chúa ban cho anh. Trong số những bài giảng này, nhiều bài được giảng bằng tiếng Anh và chưa được dịch sang tiếng Hoa.

Tuy nhiên, một vài quyển sách bao gồm nội dung những bài giảng ấy được xuất bản dưới quyền chủ bút của Angus Kinnear. Bản quyền của những quyển sách ấy thuộc về công ty xuất bản Kingsway Publishing của ông Kinnear. Những quyển sách ấy, bao gồm Ngồi, Đi, Đứng và Đừng Yêu Thế Gian, đã được thừa nhận là các tác phẩm ưu tú tiêu biểu cho chức vụ của Nghê Thác Thanh trong tiếng Anh, và đã đem lại sự giúp đỡ thuộc linh cho vô số Cơ Đốc nhân. Những quyển sách này được bao gồm trong Bộ Sưu Tập Các Tác Phẩm của anh là kết quả có được nhờ sự vui lòng giúp đỡ và cho phép của công ty xuất bản Kingsway Publishing. Living Stream Ministry xin bày tỏ lòng biết ơn đối với công ty xuất bản Kingsway Publishing vì đã hợp tác trong nỗ lực này.

Tất cả những câu Kinh thánh (tiếng Anh) đều dựa trên bản Revised Standard, như đã được dùng trong những đợt ấn hành đầu tiên của công ty xuất bản Kingsway. Chúng tôi hoàn toàn không tự ý sửa nguyên bản ngoại trừ xếp chữ và dàn trang để hợp với thể thức nhất quán.   

LỜI NÓI ĐẦU TRONG ĐỢT ẤN HÀNH LẦN THỨ TƯ

Thu thập từ các bài giảng của Nghê Thác Thanh (Nee To-sheng), tức Watchman Nee, người tỉnh Phúc Châu, và đã được in lần đầu tiên tại Bom-bay, tác phẩm Ngồi, Đi, Đứng tiếp tục khuấy động lòng người đọc với một sứ điệp thức tỉnh. Mặc dầu qua những lần ấn hành liên tiếp, tác phẩm này đã được thêm tài liệu vào phần nào, nhưng tất cả nguồn tài liệu đều phát xuất từ cùng một thời kỳ, đó là những ngày truyền giảng chứng đạo tự do tại Trung Quốc ngay trước cuộc chiến tranh Hoa-Nhật, là giai đoạn tác giả và các bạn Cơ Đốc của ông được tự do hầu việc Đức Chúa Trời, là sự tự do hiếm thấy ngày nay. Một sứ điệp đúng thời điểm đã trình bày lòng tin chắc đầy tính đắc thắng của họ vào công tác đã hoàn tất của Đấng Christ và cảm nhận khiêm nhường của họ về những phẩm chất cao cả mà các đầy tớ của Ngài được kêu gọi đạt đến, là sứ điệp thích hợp cách tươi mới cho chúng ta ngày nay, khi công tác Cơ Đốc khắp nơi đang gặp thử thách. Nguyện Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta, không những để nghe sự thách thức của sứ điệp, nhưng cũng tìm cách áp dụng những bài học ấy trong hoàn cảnh thuận lợi của mình đang khi còn có cơ hội.

Angus I.Kinnear Luân Đôn, 1962