Thông tin sách

Đức Tin Cơ Đốc Bình Thường

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Normal Christian Faith
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 15

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

ĐỐI VỚI THẾ GIAN

Có lần, một người bạn hỏi tôi rằng: “Tôi đã tin Giê-su Christ và nhận được sự tha tội qua sự cứu chuộc của Ngài. Bây giờ tôi đã được cứu, thái độ của tôi đối với quốc gia, xã hội và đối với những nan đề có tính cách quốc tế phải như thế nào? Tôi nên có một thái độ thụ động và làm ngơ đối với mọi sự hay tôi nên tham gia tích cực để giải quyết mọi nan đề?”

Tôi phải công nhận rằng đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Đó là một vấn đề to tát. Chúng tôi không thể trả lời trong hai ba câu. Tuy nhiên, vấn đề này có sự liên hệ mật thiết với đức tin của chúng ta. Để làm sáng tỏ vấn đề ấy, tôi muốn dành chương này để bàn một chút đến thái độ đúng đắn của Cơ-đốc-nhân đối với những nan đề xã hội loài người.

HAI LẦN ĐẾN CỦA ĐẤNG CHRIST

Trước hết, Kinh-thánh cho chúng ta thấy rõ ràng rằng Đấng Christ phải đến thế gian hai lần. Lần thứ nhất đã xảy ra trong quá khứ. Lần thứ hai thì chưa xảy ra. Trong lần đến đầu tiên, Ngài đã hoàn thành một số điều. Trong lần đến thứ hai, Ngài sẽ hoàn thành thêm nhiều điều nữa. Chúng ta hi vọng rằng Ngài sẽ mau đến và chúng ta không phải chờ đợi quá lâu. Nhưng Ngài có thời điểm của Ngài. Đấng Christ không thờ ơ đối với tất cả những nan đề xã hội loài người. Nhưng Ngài có thời điểm của Ngài.

Chúng ta có thể nhận thấy trong Kinh-thánh rằng trong lần đến đầu tiên, Ngài chủ yếu đối phó với tội, giải cứu các tội nhân và ban phát sự sống mới cho họ. Trong lần đến thứ hai, Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề xã hội. Sự cứu rỗi của cá nhân chúng ta rõ ràng đã được giải quyết ở lần đến thứ nhất của Ngài. Mỗi quốc gia, xã hội và các hệ thống đang hiện hữu của chúng ta sẽ được tiếp tục giải quyết một cách có hiệu quả trong lần đến thứ hai của Ngài.

NHIỀU NAN ĐỀ TRÊN THẾ GIỚI

Những gì Đấng Christ giải quyết trong lần đến đầu tiên đã được bàn đến trong các chương trước. Chúng tôi không cần lặp lại những điều ấy nữa. Chúng tôi muốn xét đến những nan đề trong tình hình hiện tại, trong mỗi quốc gia và trong xã hội loài người chúng ta.

Là những Cơ-đốc-nhân, chúng ta có những lập trường và thái độ nhất định về những vấn đề này. Tuy nhiên, chúng ta không cố gắng giải quyết mọi nan đề. Chỉ khi Đấng Christ đến lần thứ hai, những vấn đề này mới được giải quyết một cách triệt để.

Chúng tôi thừa nhận rằng có nhiều sự đồi bại trong xã hội loài người chúng ta. Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng quốc gia của chúng ta có nhiều nhu cầu. Những sự căng thẳng liên tục gia tăng trên bình diện quốc tế, và tương lai thật u ám. Thanh niên thời đại này đặc biệt quan tâm đến những vấn đề ấy. Càng suy nghĩ về những vấn đề này, họ càng rối trí. Khắp nơi đều có những người thông minh tài giỏi cố gắng giải quyết những nan đề ấy, và anh em có thể tìm thấy nhiều nan đề hơn nữa ở khắp nơi. Có người tự hỏi rằng làm thế nào trong thế hệ kế tiếp loài người có thể tồn tại trên hành tinh này. Những người khác thì nghiên cứu tác động có tính chất toàn cầu của việc khan hiếm lương thực. Rồi còn vấn đề môi trường và vận chuyển. Người ta thắc mắc tại sao lại có tội ác và bất công. Những người khác thách thức giá trị pháp lý về sự tồn tại của giai cấp, trong đó, một số thành viên của xã hội được no đủ mà không làm gì cả, trong khi những người khác lại làm quần quật suốt ngày để chỉ thấy mình ở trong cảnh nghèo trầm trọng hơn. Khắp nơi đều có những khủng hoảng giữa các quốc gia, chủng tộc và màu da.

Tôi công nhận rằng mọi nơi đều có những nan đề. Một mặt, người ta bận rộn ban hành các luật lệ để ngăn chận những thảm họa xảy ra. Mặt khác, càng ban hành thêm luật lệ, tình trạng vô luật pháp càng lan tràn. Nhiều vấn đề bị công kích và chống lại một cách không kém quyết liệt. Một số người hằng ngày giết hàng ngàn súc vật để thỏa mãn bao tử. Những người khác thì nghĩ rằng việc ngược đãi ngay cả một sinh vật nhỏ nhất cũng thật ghê tởm. Vì tất cả những vấn đề như vậy dấy lên trên thế giới, nên hằng ngày có biết bao nhiêu câu hỏi bất tận liên tục đi qua tâm trí của chúng ta.

THÁI ĐỘ CỦA CƠ-ĐỐC-NHÂN

Thái độ của Cơ-đốc-nhân chúng ta đối với tất cả những nan đề này phải như thế nào? Giữa tất cả những cuộc tranh luận và bàn cãi này, các Cơ-đốc-nhân nên đứng ở đâu?

Trước hết, chúng ta phải nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn giải pháp cho tất cả những nan đề này rồi. Ngài cũng đã lập nên chương trình để thực hiện giải pháp này. Đức Chúa Trời rất sáng tỏ về những nan đề này. Anh em có thể nhận thấy trong Kinh-thánh rằng đối với những vấn đề này, không ai hiểu rõ bằng Đức Chúa Trời. Vì lý do ấy, anh em không cần phải băn khoăn, lo lắng hay vội vã nêu lên những đề nghị của mình.

Khi Đấng Christ đến lần đầu tiên, Ngài cứu chúng ta một cách riêng lẻ. Ngài đã không xử lý thế giới hay những hệ thống của nó. Ngài không chạm đến bất cứ nan đề xã hội nào. Lần đến thứ nhất của Ngài là để giải quyết những vấn đề thuộc linh, chứ không phải những vấn đề vật chất. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài bỏ qua vấn đề sau. Đấng Christ sẽ tiếp tục đối phó với những nan đề ấy; Ngài sẽ giải quyết mỗi nan đề một cách triệt để. Còn chúng ta là Cơ-đốc-nhân, công tác và trách nhiệm của chúng ta chỉ tập trung vào điều Đức Chúa Trời tập trung. Chúng ta chỉ làm những gì Đấng Christ đang làm. Đây là nguyên tắc cơ bản của chúng ta.

MỌI NAN ĐỀ ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ TỘI

Rất có thể chúng ta nhận thấy nhiều nan đề tồn tại trong xã hội và các quốc gia. Mỗi nan đề đều là một vấn đề chính yếu, và đòi hỏi một giải pháp tức thời. Nhưng chúng ta phải nhận thấy rằng một nhân tố gây nên tất cả những nan đề này là tội. Tất cả những nan đề này dấy lên vì con người sa ngã và xa cách Đức Chúa Trời. Trình tự Đức Chúa Trời thi hành sự cứu rỗi của Ngài là trước hết cứu chúng ta và giải quyết nan đề tội của chúng ta. Đó là sự tái sinh của chúng ta. Sau khi một người được cứu, tất cả những nan đề liên quan đến người ấy đều được giải quyết.

CHĂM LO ĐẾN MỐI QUAN TÂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thế nên, những người đã được cứu chuộc trước hết phải nhận biết công tác của Đức Chúa Trời và tập trung vào mối quan tâm của Ngài. Điều Đức Chúa Trời quan tâm đến nhất là nan đề tội. Chúng ta cũng phải có cùng một mối quan tâm. Vì Đức Chúa Trời quan tâm đến sự cứu rỗi và thánh hóa của từng cá nhân, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoại trừ cũng phải chú tâm đến điều đó. Giải pháp cho những nan đề ấy là công tác của Đức Chúa Trời ngày nay. Công tác ấy nên là công tác của mọi người thuộc về Ngài. Ngày nay, Đấng Christ đang ban phát sự sống của Đức Chúa Trời cho con người. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Đây là công tác của Ngài, và cũng là công tác của chúng ta.

Vì công tác Đức Chúa Trời chỉ định cho Cơ-đốc-nhân ngày nay là cứu các tội nhân khỏi tội lỗi và ban phát sự sống của Ngài, nên bất chấp địa vị và lai lịch của mình, chúng ta phải thực hiện công tác cứu người ta khỏi tội lỗi. Dầu chúng ta là những vị vua hay nô lệ, nhiệm vụ của chúng ta vẫn như nhau: ban phát sự sống của Đức Chúa Trời cho những người khác.

ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP

Có thể anh em lập tức nhảy sổ vào tôi mà nói rằng: “Có phải chúng ta không để ý đến xã hội và phản bội tổ quốc chúng ta không? Phải chăng chúng ta cứ phớt lờ trong khi những chủng tộc bị áp bức, các quốc gia bị quấy nhiễu và các giai cấp bị bóc lột?”

Về điều này, tôi chỉ có thể trả lời một cách đơn giản: chúng ta chỉ có thể quan tâm đến một điều. Kinh-thánh cho chúng ta thấy đó là điều gì. Phần còn lại không phải là trách nhiệm của chúng ta. Khi một người được cứu, người ấy tự nhiên có ích cho xã hội. Người ấy tự nhiên sẽ là tài sản quý giá cho cộng đồng và quốc gia của mình, và người ấy tự nhiên sẽ không gây tổn thương cho những người khác hoặc cho các động vật khác. Đây là điều chắc chắn. Chúng ta chỉ có một công tác trực tiếp, và đó là truyền giảng. Kết quả tự phát sẽ được chuyển sang cộng đồng và quốc gia. Tuy nhiên, đó chỉ là thành quả gián tiếp. Chúng ta chủ yếu quan tâm đến kết quả thuộc linh, còn điều thuộc thể chắc chắn sẽ được giải quyết. Khi chúng ta quan tâm đến những cá nhân, xã hội nói chung sẽ gặt hái ích lợi.

CỨU NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Công việc của chúng ta không phải trực tiếp giải quyết những nan đề của quốc gia chúng ta, tổ chức lại những cơ quan hay cách mạng hóa hệ thống chính trị của chúng ta. Không phải chúng ta ở đây để trực tiếp giải quyết những nan đề giữa các chủng tộc. Chúng ta không thể tìm thấy loại mạng lịnh như vậy trong Kinh-thánh. Điều Kinh-thánh cho chúng ta thấy là chúng ta nên cố gắng hết sức cứu những người khác và giải quyết những nan đề riêng rẽ về tội lỗi và sự thánh hóa với từng cá nhân. Khi các tội nhân được cứu, tự phát họ sẽ ảnh hưởng cộng đồng, quốc gia và những tổ chức loài người. Mọi sự giúp đỡ này đều được đóng góp một cách gián tiếp; chúng ta không trực tiếp giải quyết những nan đề ấy.

ÁNH SÁNG VÀ MUỐI

Chúa Giê-su phán: “Các ngươi là muối của đất... Các ngươi là ánh sáng của thế gian”. Có người giải thích sai những lời này và đứng lên đề xướng rằng chúng ta nên làm cho thế giới của chúng ta thành một nơi tươi sáng và sạch sẽ hơn.

Nhưng chúng ta cần phải nhận thức ánh sáng và muối là gì. Trong Kinh-thánh chỉ có một chỗ cho thấy ánh sáng là gì. Ê-phê-sô 5:13 nói: “Điều gì được tỏ ra đều là ánh sáng”. Ánh sáng là để phơi bày. Là một Cơ-đốc-nhân, làm ánh sáng của thế gian có nghĩa là anh em phơi bày những người chung quanh anh em. Ví dụ, nếu mọi người chung quanh anh em đều nghiện rượu và không ai trước đây từng [cảm thấy] bứt rứt về điều này, sự hiện diện của anh em sẽ thuyết phục họ về sự sai lầm của họ. Hay có lẽ họ đều là những người cờ bạc và chai lì về tội lỗi của mình thì sự hiện diện của anh em sẽ làm cho họ cảm thấy xấu hổ. Mọi người chung quanh anh em đều hay cãi cọ và thích khiêu khích. Nhưng anh em chỉ mỉm cười với họ mà không tham dự vào những hoạt động của họ. Sự hiện diện của anh em sẽ thuyết phục họ về sự bại hoại của họ. Làm ánh sáng có ý nghĩa là thế. Khi phơi bày sai lầm của họ ở giữa họ, anh em là ánh sáng cho họ.

Chúng ta chỉ là ánh sáng. Không phải chúng ta ở đây để thiêu rụi những sòng bạc, tập trung những kẻ sống ngoài vòng pháp luật và cải cách xã hội. Làm ánh sáng có nghĩa là trước kia những người khác không biết gì về sự gian ác, nhưng vì là một Cơ-đốc-nhân, sự hiện diện của anh em thuyết phục họ về những sự đồi bại của họ. Ánh sáng là điều phơi bày mọi sự.

CHẤT BẢO QUẢN

Còn muối của đất thì sao? Chức năng của muối là bảo quản những vật đã chết khỏi bị mốc meo và hôi thối. Nếu một vật gì đó đã chết và được ướp muối, vật ấy sẽ được bảo quản để khỏi bị mục nát và thối rữa. Có nhiều vật đã chết trên thế giới. Nếu nhìn chung quanh, anh em sẽ tìm thấy nhiều điều mục nát. Chúng ở đó thối rữa. Là một Cơ-đốc-nhân, sự hiện diện của anh em sẽ ngăn chận những điều ấy không bị tệ hại hơn.

Công việc của chúng ta không phải là làm sạch sẽ nhà cửa, cọ rửa mọi rác rưởi bẩn thỉu của thế gian. Chúa chưa từng giao cho chúng ta nhiệm vụ cải cách xã hội hay thay đổi những thể chế. Ngài chỉ ban cho chúng ta uy quyền cứu những người khác. Chúng ta là muối của đất. Chúng ta chỉ bảo quản những hệ thống đã chết khỏi bị mục nát thêm. Chúng ta không có trách nhiệm cải cách chúng.

CỨU NHÂN LOẠI

Thế gian giống như một chiếc tàu to lớn cũ kỹ được tạo bằng những vật liệu khác nhau, gồm gỗ và kim loại. Nhưng không vật liệu nào còn tốt cả; mỗi mảnh đều bị mục nát. Bánh lái bị mất và chiếc tàu đã bị mắc cạn. Có một lỗ thủng lớn, và chiếc tàu ấy có thể bị đắm bất cứ lúc nào. Thời gian của chúng ta sắp hết. Anh em phải quyết định mình nên cứu chiếc tàu hay cứu những người trên đó. Nếu có đủ thời giờ, anh em có thể cứu cả hai. Nhưng không còn thời giờ để cả hai được cứu. Anh em sẽ cứu điều nào?

Thái độ của Cơ-đốc-nhân chúng ta là nhận biết chiếc tàu thật vô dụng. Nó đã quá cũ. Dầu có cứu được nó đi nữa, nó cũng không gì hơn là một vật vô dụng. Guồng máy chỉ là một đống sắt vụn. Không bộ phận nào có thể vớt vát được. Chúng ta bỏ chiếc tàu để chỉ cứu những con người. Hãy đem người ta ra và vứt bỏ tàu ấy đi. Ngoài ra, Chủ tàu của chúng ta đang đóng một chiếc tàu lớn hơn, một chiếc tàu mới nguyên. Đó là điều chúng ta đang mong đợi. Đây là thái độ của chúng ta đối với thế gian.

TRỜI MỚI VÀ ĐẤT MỚI

Chúng tôi tin rằng tuyệt đối không có giải pháp nào cho những nan đề xã hội trên thế giới hiện nay. Cách duy nhất là không để ý đến chúng. Những nan đề sẽ được giải quyết. Khi trời mới và đất mới được thiết lập, trật tự cũ cùng với mọi nan đề của nó đều sẽ được cất đi. Ngày nay chúng ta không giải quyết những vấn đề ấy. Chúng ta chỉ cứu người ta. Mặc dầu xã hội nói chung sẽ được ảnh hưởng ít nhiều sau khi những cá nhân được cứu, nhưng trách nhiệm của chúng ta không phải là cứu vớt thế gian.

GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA

Chúng ta lại hãy nhìn gương Chúa Giê-su. Ngài chưa từng đụng chạm đến vấn đề chính trị. Nhiều người Do-thái đã hứa ủng hộ Ngài nếu Ngài xưng vương. Nhưng Ngài khước từ việc đảm nhiệm địa vị ấy. Ngài không có quyền năng để cách mạng hóa chế độ ấy sao? Ngài không thể giải cứu tổ quốc của Ngài sao? Chắc chắn Ngài có khả năng. Nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài đã đến cứu những cá nhân khỏi những tội lỗi. Ngài chết trên thập tự giá và sống lại chỉ để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống mới.

Lần đến đầu tiên của Đấng Christ là để hoàn thành công tác cứu rỗi, giải cứu chúng ta khỏi tội và ban phát sự sống cho chúng ta. Ngài đã không tham dự vào việc cải cách xã hội, vậy mà ngày nay một số người vẫn xem Ngài là một người cải cách xã hội. Tuy nhiên, Ngài chưa bao giờ xúi giục dân chúng tổ chức lại chính quyền hay tiến hành một cuộc cách mạng.

KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ

Một lần kia, vài người Do-thái đến cám dỗ Ngài. Họ hỏi rằng trả thuế cho Sê-sa có chính đáng không. La Mã là một quốc gia hiếu chiến và hoàng đế của họ là một bạo chúa. Giê-su trả lời họ thế nào? Ngài phán: “Hãy nộp vật gì của Sê-sa cho Sê-sa, vật gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời”. Ý của Ngài là Ngài không quan tâm đến chính trị. Ngài gạt bỏ tất cả những điều thuộc thế gian sang một bên. Đó là Chúa chúng ta. Nếu Ngài muốn lật đổ sự cai trị của La Mã, điều đó lẽ ra không khó. Nhưng mắt của Ngài không hướng về điều ấy. Ngài chỉ nhấn mạnh đến một điều — tin Ngài. Chúng ta phải tin Ngài.

Ngài phán rằng Ngài là Người Chăn Chiên hiền lành bỏ lại chín mươi chín con chiên trong chuồng mà đi tìm một con bị thất lạc. Ngài giống như người đàn bà có mười đồng bạc nhưng mất một đồng, bà thắp đèn lục soát khắp nhà cho đến khi tìm được đồng bạc ấy. Ngài phán Ngài cũng giống như người cha, không thể nghỉ ngơi cho đến khi người con hoang đàng nhỏ bé của ông về nhà. Mục đích của Ngài là cứu loài người. Ngài không có ý định nào khác hơn là điều này. Ngài không bao giờ đụng chạm đến những nan đề xã hội. Đối tượng của Ngài là con người. Điều duy nhất Ngài muốn là cứu và bảo vệ con người.

MỐI QUAN TÂM CỦA PHAO-LÔ

Chúng ta hãy xoay sang vị sứ đồ của Chúa là Phao-lô. Ông đã thực hiện loại công tác gì? Chưa lần nào ông cố gắng thay đổi trật tự xã hội. Ông đến chỉ để giải quyết những nhu cầu thuộc linh của con người và ổn định những nan đề thuộc linh của hội-thánh. Ông đã không quan tâm đến những vấn đề chính trị thời bấy giờ.

Thời bấy giờ, La Mã cai trị đế quốc của mình một cách khắc nghiệt. Lịch sử cho chúng ta biết rằng họ có một chế độ nô lệ vô nhân đạo. Không những việc buôn bán con người là hợp pháp trước công chúng, mà họ cũng có quyền đánh đập hay thậm chí đóng đinh nô lệ. Phao-lô đã truyền bảo các Cơ-đốc-nhân nên làm gì? Ông truyền bảo rằng các nô lệ nên vâng phục chủ của họ, và không những vâng phục các người chủ tốt mà còn vâng phục các người chủ tàn bạo và độc ác. Phải chăng Phao-lô không có can đảm đứng lên chống lại chế độ nô lệ? Mọi người đã đọc các bức thư của Phao-lô đều đồng ý rằng nếu trên thế giới này có một người can đảm nào khác ngoài Giê-su người Na-xa-rét thì người đó phải là Phao-lô.

GIẢI PHÁP CHO MỌI NAN ĐỀ

Ngày nay Đức Chúa Trời đang cứu từng cá nhân con người. Khi họ được cứu, nhiều nan đề khác sẽ được giải quyết một cách tự phát và tự nhiên. Trong vòng Cơ-đốc-nhân không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hi-lạp. Cũng không có sự khác biệt giữa người tự do và nô lệ, hay sự phân biệt đối xử giữa người giàu và kẻ nghèo. Thậm chí sự thù nghịch thâm căn cố đế giữa các chủng tộc và các quốc gia đã được giải quyết giữa vòng họ. Người Do-thái có niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ nhất. Họ xem người Ngoại-bang như những con chó. Họ là dân tộc cách biệt nhất. Nhưng ngay sau khi đến với Chúa, họ được nhóm lại với các Cơ-đốc-nhân từ những nền văn hóa khác nhau. Mọi sự căng thẳng và xung đột đều được giải quyết.

CON NGƯỜI SAI TRẬT

Nếu một Cơ-đốc-nhân không biết thứ tự công tác của Đức Chúa Trời, và nếu người ấy bỏ công việc truyền giáo để lao mình vào những cuộc cải cách có tính chất xã hội và chính trị, thì kết quả không những chỉ là vấn đề đúng sai, mà đó còn là một con đường bế tắc.

Mọi nan đề ngày nay đều gây nên bởi việc con người ra khỏi thứ tự đó. Ấy là vì con người gian ác mà xã hội trở nên gian ác. Vì con người gian ác, nên không xã hội nào có thể tốt lành. Dầu con người có khả năng lập nên một xã hội tốt đẹp, bản chất xấu xa của con người vẫn không thay đổi, và con người không thể làm gì cả. Có một số triết lý cao quý và hợp lý, nhưng dưới bàn tay của con người hư hoại, không gì có thể thành công. Tuy nhiên, nếu con người đúng đắn thì dầu xã hội có một ít khiếm khuyết cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu con người sai trật thì xã hội có tốt đẹp đến đâu thì cũng vô dụng. Lần đến đầu tiên của Đấng Christ là để giải cứu con người. Thiếu con người, thì Ngài không cách nào khác.

ẨN DỤ VỀ THẾ GIAN

Chúng ta cần phải xem một phân đoạn trong Kinh-thánh để thấy cách Đấng Christ đối phó với thế gian. Trước hết, chúng ta xem ẩn dụ rồi đến lời giải thích.

Ma-thi-ơ 13:24-30 chép: “Ngài đưa ra ẩn dụ khác mà nói với họ rằng: vương quốc của các từng trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng trong khi người ta ngủ, thì kẻ thù của người ấy đến và gieo cỏ lùng giữa lúa mì, rồi đi khỏi. Khi lúa mọc lên và kết hạt, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Các nô lệ của chủ nhà đến thưa rằng: Thưa chủ, không phải chủ đã gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy, cỏ lùng từ đâu mà ra? Chủ nói với họ: Kẻ thù đã làm điều đó. Các nô lệ thưa với chủ: Vậy, chủ có muốn chúng tôi đi gom chúng lại không? Chủ đáp: Không, sợ khi gom cỏ lùng lại, các ngươi nhổ lộn lúa mì. Hãy để cả hai cùng mọc lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt ta sẽ bảo thợ gặt: Trước hết hãy gom cỏ lùng lại và bó chúng thành từng bó mà đốt đi, còn lúa mì thì hãy thâu trữ vào kho của tôi”.

Xin lại đọc các câu từ 36 đến 40 trong cùng một chương: “Sau đó, Ngài lìa đám đông mà vào trong nhà. Các môn đồ đến thưa với Ngài rằng: Xin làm sáng tỏ ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp lời và nói rằng: Người gieo giống tốt là Con Loài Người; ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc; cỏ lùng là con cái của kẻ ác; kẻ thù là ma quỉ đã gieo chúng; mùa gặt là kỳ chung kết của thời đại; thợ gặt là các thiên sứ. Vì vậy, như cỏ lùng được gom lại mà đốt bằng lửa thế nào, thì đến kỳ chung kết của thời đại cũng như vậy”.

SỰ CHUNG KẾT CỦA THẾ GIỚI

Chúa phán rằng sẽ có một ngày chung kết thế giới này. Những gì sẽ xảy ra vào ngày chung kết này? Xin lưu ý các câu từ 41 đến 43: “Con Loài Người sẽ sai các thiên sứ Ngài, và họ sẽ gom lại mọi cớ gây vấp phạm và những người làm điều bất pháp khỏi vương quốc Ngài, mà quăng chúng vào lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ. Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

NHỮNG ĐIỀU GÂY NÊN VẤP PHẠM

Vào ngày chung kết thế giới, Chúa sẽ gom lại khỏi vương quốc Ngài mọi điều gây nên vấp phạm và những người làm điều bất pháp. Đây là một lời tuyệt diệu. Ngài sẽ hủy bỏ mọi cớ vấp phạm. Vấn đề chủng tộc gây nên vấp phạm. Điều ấy sẽ được cất đi. Sự tranh chấp quyền lực trên trường quốc tế cũng là một yếu tố vấp phạm. Nó cũng sẽ được cất đi. Sẽ chỉ có một vương quốc, là vương quốc của Đấng Christ. Sẽ không còn bất cứ cuộc xung đột quốc tế nào. Mọi vấn đề vấp phạm như sự bóc lột giai cấp và sự xung đột giữa những hệ tư tưởng đều sẽ được nhổ bỏ tận gốc rễ.

NHỮNG ĐIỀU GÂY NÊN TỘI LỖI

Không chỉ có vậy. Mọi sự gây nên tội lỗi đều cũng sẽ được cất đi. Anh em sẽ không còn tìm thấy những sòng bạc hay quầy bán rượu nữa. Mọi con đường dẫn đến tội lỗi đều sẽ được dẹp bỏ. Dầu có muốn phạm tội, anh em cũng sẽ không thể phạm tội, vì mọi môi giới để phạm tội đều sẽ được cất đi. Nhưng điều này chỉ sẽ xảy ra ở lần đến thứ hai của Đấng Christ. Lúc đó, tất cả những nan đề này đều sẽ được giải quyết.

NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH SẼ CHIẾU SÁNG

Khi ấy, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập trên đất. Tất cả những người được cứu đều sẽ trở nên những người công chính vì mọi tội lỗi của họ đều đã được cất đi. Tất cả những người công chính ấy đều sẽ chiếu sáng trong vương quốc Ngài. Họ sẽ cai trị vương quốc Ngài. Sự hiện diện của họ sẽ như mặt trời, tia sáng của họ chiếu đến những hang cùng hóc hẻm xa nhất và quyền lực của họ biểu dương khắp đất. Nhưng tất cả những điều này sẽ chỉ xảy ra khi Đấng Christ đến lần thứ hai.

Nếu ngày nay anh em muốn làm công tác đó cho Đấng Christ thì việc anh em thất bại không có gì là lạ cả. Chỉ vào ngày ấy vương quốc thuộc đất mới trở nên vương quốc của Đấng Christ và các thánh đồ Ngài. Vào ngày đó, không những mọi sự đồi bại xã hội được dẹp bỏ, mà thậm chí sự thù nghịch trong thế giới động vật sẽ được cất đi như sách Ê-sai cũng nói với chúng ta. Trẻ con sẽ có thể chơi với rắn, và sư tử sẽ gặm cỏ như bò. Ngay cả bản chất dã thú bên trong loài vật sẽ được biến đổi. Mọi điều này sẽ được trở thành hiện thực trong lần đến thứ hai của Đấng Christ.

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NHÀ CHÍNH TRỊ NGƯỜI ANH

Trong thế kỷ vừa qua có một nữ chính trị gia người Anh tên Christobel Pankhurst. Bà là nhà lãnh đạo phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Trước Đệ Nhất Thế Chiến, bà đã cố gắng mọi cách trong khả năng của mình để ngăn chận chiến tranh. Nhưng sự xảo quyệt và gian ác của những nhà chính trị thời đó chẳng mấy chốc đã gây nên thảm họa. Sau đó, bà cố gắng hết sức để chấm dứt chiến tranh. Nhưng nỗ lực của bà cũng vô ích; chỉ sau bốn năm cay đắng, chiến tranh mới chấm dứt. Bà nghĩ rằng nếu có quyền lực thì bà sẽ có thể ảnh hưởng đến những cải cách chính trị. Nhưng cuối cùng, bà được thuyết phục rằng không có sự trung thực trong chính trường. Thành thực sẽ không bao giờ đem lại thành công cho một người trên vũ đài chính trị. Bà bắt đầu mất tin tưởng đối với hệ thống thế gian.

Một ngày kia, trong khi tìm vài cuốn sách tại một tiệm sách cũ tại Luân-đôn, từ trong đống sách, bà rút ra một quyển sách nhỏ do một Cơ-đốc-nhân viết. Quyển sách ấy nói rằng tình hình thế giới sẽ trở nên tệ hơn, và không có cách nào cải cách. Giải pháp sau cùng sẽ đến chỉ khi nào Đấng Christ trở lại. Bà hoàn toàn được sứ điệp ấy thu hút. Bà hỏi giá của quyển sách. Nhận biết bà là một nhà chính trị nổi tiếng, chủ tiệm tặng bà quyển sách ấy.

Quyển sách đó được xuất bản một vài thập niên trước, và tác giả đã qua đời từ lâu. Nhưng bà nhận thức rằng những gì quyển sách ấy nói về tình trạng thế giới hoàn toàn đúng. Những quyển sách khác chỉ bàn về biểu hiện bên ngoài; nhưng quyển sách này lại phơi bày cội rễ của tình trạng. Quyển sách ấy nói rằng Chúa Giê-su đến lần đầu tiên để cứu các tội nhân. Nhưng khi đến lần thứ hai, Ngài sẽ thay đổi các hệ thống chính trị. Quyển sách nhỏ ấy cũng nói đến vài lời tiên tri trong Kinh-thánh liên quan đến ngày chung kết thế giới. Nhờ quyển sách này, bà bắt đầu đọc Kinh-thánh và tiếp nhận Giê-su Christ làm Cứu Chúa và Vua của mình. Về sau, bà từ bỏ sự nghiệp chính trị và viết vài quyển sách có giá trị về công tác của Đấng Christ và lần đến thứ hai của Ngài.

ĐỢI CHÚA ĐẾN

Điều chúng ta cần ngày nay là làm những Cơ-đốc-nhân đúng đắn. Chúng ta không cần cố gắng thay đổi những thể chế hay cải cách xã hội. Mọi hi vọng của chúng ta đều dựa vào việc Chúa đến. Khi Ngài đến, mọi nan đề sẽ được giải quyết. Ngày nay, chúng ta chỉ theo đuổi Đức Chúa Trời. Chúng ta chờ đợi Con Ngài đến, và tin tưởng rằng ngày ấy chúng ta sẽ trị vì với Ngài trong vinh quang của Ngài.