Thông tin sách

Đức Tin Cơ Đốc Bình Thường

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Normal Christian Faith
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 2

Untitled Document

CHƯƠNG HAI

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Để bắt đầu bài giảng này, tôi giả định rằng vấn đề về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời đã được giải quyết và tất cả chúng ta đều tin rằng có một Đức Chúa Trời. Là những người khao khát lẽ thật, chúng ta phải đi một bước xa hơn nữa để khám phá Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Đức Chúa Trời là Đấng bí ẩn lớn lao nhất. Chúng ta phải dành thì giờ khám phá ra Đấng bí ẩn này. Bây giờ bước kế tiếp là hiểu biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

SỰ RA ĐỜI CỦA TÔN GIÁO

Trong vài ngàn năm trước, con người đã thắc mắc về bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài có nhân từ hay công chính không? Ngài thờ ơ với chúng ta, hay Ngài vô cùng quan tâm đến những vấn đề của con người? Các câu hỏi ấy là nguyên nhân trực tiếp phát sinh tất cả các tôn giáo của loài người. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là việc con người tìm hiểu và giải thích về Đức Chúa Trời. Qua những sự giải thích này, những con người khác nhau đạt đến những quan niệm khác nhau về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn, và cũng là một câu hỏi rất quan trọng. Vào một thời điểm nào đó, chúng ta đều đã suy nghĩ về vấn đề này. Thậm chí câu hỏi này có thể đã xuất hiện trong tâm trí nhỏ bé của chúng ta khi chúng ta mới lên năm. Dầu có học thức hay ngu dốt, mọi người đều phải quan tâm đến điều mà câu hỏi này gợi lên. Sau khi suy gẫm và quan sát, câu hỏi này tự phát xuất hiện.

CON NGƯỜI SUY ĐOÁN VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Nhưng con người cố gắng suy luận về Đức Chúa Trời thì cũng giống như một con kiến cố gắng hiểu loài người. Cố gắng nhận thức về sự sống, bản chất và tâm trí của chúng ta là một điều vô cùng khó khăn đối với sinh vật nhỏ bé ấy. Tương tự như vậy, chúng ta không thể cố gắng hiểu biết Đức Chúa Trời được. Do đó, trong vài ngàn năm qua, mọi loại người, từ những nhà thần học đến các triết gia, đã suy nghĩ nhiều về Ngài. Trong suốt thời gian ấy, Đức Chúa Trời đã và đang làm gì? Ngài thờ ơ với chúng ta hay đang cố gắng bày tỏ chính Ngài cho chúng ta? Thái độ của Đức Chúa Trời thế nào? Bạn có nghĩ là Ngài sẽ nói: “Ta là Đức Chúa Trời và không liên hệ gì đến loài người. Ta không quan tâm đến những gì các ngươi suy nghĩ về Ta. Là Đức Chúa Trời, Ta sẽ ở lại trên trời. Hãy để những con người tầm thường ở lại trong tình trạng ngu dốt của họ!” Hay bạn nghĩ là Ngài mong muốn bày tỏ chính Ngài cho con người và thăm viếng con người?

Trong thời gian ở tại Ấn-độ, tôi đã thấy một người nằm trần trụi trên chiếc giường cắm đầy đinh. Vài người đi chân không trên đống than đang cháy. Những người này dành nhiều năng lực tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Có phải Ngài ẩn mình và hoàn toàn không lưu ý đến họ không? Ngài đã không giữ kín chính mình như một huyền nhiệm mãi mãi sao? Đây là một câu hỏi lớn. Chúng ta phải xem xét điều này một cách khách quan và khoa học để khám phá ra Đức Chúa Trời là thế nào.

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỰ SỐNG

Vài năm về trước, tôi giảng về đề tài tương tự cho một số sinh viên y khoa tại thính đường của trường Đại Học Cheloo. Tôi đã nói rằng con người là một cơ cấu hữu cơ với một sự sống. Đức Chúa Trời cũng là một sự sống. Sự sống của con người cao hơn sự sống của những thú vật hạ đẳng, và sự sống của Đức Chúa Trời thậm chí còn cao hơn sự sống của con người. Tôi hỏi các sinh viên ấy rằng: “Vì chúng ta nhận thức rằng mọi sinh vật sống đều có vài định luật chung và biểu lộ vài đặc điểm chung, các bạn có thể liệt kê các đặc điểm ấy không?” Sau đó, nhiều sinh viên bắt đầu nêu lên những điểm khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi kết luận buổi thảo luận như sau: tất cả những sinh vật sống đều có hai đặc điểm chung. Bạn có thể gọi những đặc tính này là những biểu hiện hay định luật chung của các sinh vật. Trước hết, mọi sự sống đều muốn bảo tồn chính nó, có khuynh hướng tự sản sinh. Mọi sự sống đều có khả năng sinh ra thế hệ mai sau để tiếp tục sự sống của riêng nó. Thứ hai, mọi sự sống đều muốn tương giao với những sự sống khác. Nó không thể đứng một mình. Khi một người không thể tìm được mối tương giao với một người khác, người ấy đến làm bạn với thú vật, với chó, mèo, cá hay chim. Mọi sinh vật sống đều khao khát tương giao.

Căn cứ trên hai đặc tính của sự sống này, cụ thể là bảo tồn chính nó và tương giao với những sinh vật khác, luật pháp loài người được thiết lập. Chẳng hạn như án tử hình phản ảnh việc một tội phạm khao khát bảo tồn sự sống của mình; hình phạt xuất hiện dưới hình thức lấy đi sự sống và kết liễu sự sống ấy. Đây là cách gây đau khổ cho một sự sống. Giam cầm là một hình phạt ít trầm trọng hơn nhằm cắt dứt mối tương giao với người khác. Thế nên, việc đảo ngược nguyên tắc sự sống tạo nên sự đau khổ cho người ấy. Từ điều này, chúng ta có thể nhận thấy rằng hình phạt được áp dụng theo nguyên tắc sự sống.

Ghi nhớ hai đặc tính chính yếu này, chúng ta hãy quay sang xem xét sự sống của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là một cơ cấu hữu cơ cao hơn sự sống con người. Tự nhiên Ngài được luật sự sống này chi phối. Nhờ những đặc tính và nét đặc trưng của sự sống Ngài, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời. Từ đó, chúng ta có thể suy ra Đức Chúa Trời có muốn tương giao với con người hay không.

TÔN GIÁO THIÊN NHIÊN ĐỐI KHÁNG VỚI TÔN GIÁO MẶC KHẢI

Có hai loại tôn giáo: tôn giáo căn cứ trên những quan niệm thiên nhiên và tôn giáo căn cứ trên khải thị. Tôn giáo thiên nhiên khởi xướng với con người là trung tâm. Con người là đối tượng tìm kiếm Đức Chúa Trời và nghiên cứu về Ngài. Còn tôn giáo mặc khải là gì? Tôn giáo mặc khải trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng đến bày tỏ nhiều điều cho chúng ta. Các tư tưởng của con người thường là những tưởng tượng vô ích. Chỉ có khải thị của Đức Chúa Trời mới đáng tin. Đạo Đấng Christ khác với mọi tôn giáo thiên nhiên khác vì đó là một tôn giáo phát xuất từ khải thị. Đạo Đấng Christ khởi xướng từ Đức Chúa Trời. Ấy là Đức Chúa Trời tìm kiếm con người, thay vì con người tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục bạn tin theo Đạo Đấng Christ hay đọc Kinh-thánh. Tôi sẽ chỉ nêu lên một vài giả định. Chúng ta sẽ bàn luận đề tài này như cách chúng ta giải một bài toán hình học. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những giả định, rồi từng bước suy ra những lý lẽ của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu những lý luận của chúng ta xem chúng có đúng đắn và xem kết luận của chúng ta hợp lý không. Như trong toán học, một số bài toán chúng ta giải tới, trong khi có những bài khác chúng ta lại giải ngược. Bất chấp mọi trường hợp, cuối cùng chúng ta có thể nói là giả định có được chứng minh là đúng hay không.

MỘT VÀI GIẢ ĐỊNH

Chúng ta phải nêu lên một vài giả định. Giả định đầu tiên là Đức Chúa Trời hiện hữu. Thật ra, điều này đã được chúng tôi bàn đến rồi. Chúng ta đã đồng ý là có một Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng có một mục đích.

Thứ hai, chúng ta giả định rằng Đức Chúa Trời mong muốn bày tỏ chính Ngài cho con người. Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài cho con người và nếu Ngài muốn chúng ta biết Ngài, thì làm thế nào Ngài thực hiện điều đó? Ngài có thể được bày tỏ cho chúng ta theo phương cách nào? Nếu Ngài phán với chúng ta qua tiếng sấm hay viết cho chúng ta bằng tia chớp, thì chúng ta sẽ không thể thấu hiểu sứ điệp của Ngài. Như thế, làm thế nào Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta?

PHƯƠNG CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ CHÍNH NGÀI

Nếu Ngài phải bày tỏ chính Ngài và nếu Ngài muốn chúng ta biết Ngài, thì Ngài nhất thiết phải thực hiện điều đó qua những phương tiện của con người. Vậy thì những cách thức thông thường mà con người truyền thông với nhau là gì? Trước hết, họ liên lạc bằng cách nói và thứ hai là bằng cách viết. Mọi phương tiện truyền thông như điện tín, điện thoại, dấu hiệu hay ký hiệu đều được bao gồm trong hai loại diễn đạt này. Nếu Đức Chúa Trời muốn biểu lộ chính Ngài thì đây là hai phương tiện duy nhất để Ngài thực hiện. Tạm thời chúng ta sẽ để qua một bên phương diện nói; chúng ta hãy xem xét làm thế nào Đức Chúa Trời truyền thông với chúng ta bằng chữ viết.

Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài bằng chữ viết thì trong tất cả những quyển sách được nhiều người khác nhau viết ra trong suốt các thế kỷ phải có một quyển sách được cảm thúc một cách thần thượng. Đây là một sự trắc nghiệm tối quan trọng. Nếu có một quyển sách như vậy thì quyển sách ấy không những chứng minh được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời mà còn chứa đựng khải thị thành văn của Ngài cho chúng ta. Vậy có một quyển sách được viết một cách thần thượng như thế không?

Trong khi tìm kiếm một quyển sách như vậy, trước hết chúng ta hãy nêu lên một vài nguyên tắc cơ bản. Giả sử tôi muốn đặt mua một quyển sách từ một nhà xuất bản. Nếu tôi có thể cho người ta biết tựa đề và tác giả của quyển sách thì việc nhận được quyển sách ấy không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, nếu tôi quên tựa đề và tác giả của quyển sách thì tôi có thể mô tả những đặc tính của quyển sách như nội dung, kích cỡ, màu sắc, cách đóng v.v... của quyển sách ấy với nhà xuất bản. Sau đó, nhà xuất bản sẽ tìm kiếm trong tất cả những quyển sách của mình và truy ra quyển sách tôi muốn ở đâu. Đức Chúa Trời có một quyển sách trong vũ trụ này. Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra quyển sách ấy? Trước hết, chúng ta phải biết đặc tính của nó. Nếu có bất cứ một quyển sách nào được Đức Chúa Trời viết ra thì quyển sách ấy phải thỏa đáp những điều kiện hay phẩm chất nào đó trước khi nói được rằng quyển sách ấy đến từ Đức Chúa Trời.

BỐN ĐIỀU KIỆN

Tôi xin nêu lên một vài giả định. Nếu có một quyển sách được Đức Chúa Trời viết ra thì trước hết quyển sách ấy phải đề cập đến Đức Chúa Trời. Quyển sách ấy phải cho bạn biết rằng nó từ Đức Chúa Trời và tác giả của nó là Đức Chúa Trời. Đó là điều kiện thứ nhất. Thứ hai, quyển sách ấy phải có một tính cách đạo đức cao hơn điều chúng ta biết một cách thông thường. Nếu đó là một sách bịa đặt thì cùng lắm là nó có thể đồng một mức độ với con người. Thứ ba, nếu có một quyển sách thần thượng như vậy, nó phải cho chúng ta biết về quá khứ và tương lai của thế giới này. Chỉ Đức Chúa Trời mới biết rõ ràng những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ nhờ chúng ta biết về những điều này, chúng ta nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Thứ tư, quyển sách này phải đơn giản và sẵn sàng để mọi người đều có thể có được và hiểu được. Nếu trên thế giới chỉ có một quyển sách như vậy thì rất ít người có thể xem nó. Quyển sách ấy sẽ không vượt qua được sự trắc nghiệm trừ phi đó là một quyển sách có sẵn cho mọi người. Tại Hoa Kỳ có một nhóm người tuyên bố là có một quyển sách đến từ Đức Chúa Trời. Quyển sách ấy được khắc trên vàng và chỉ có mười hai trang. Như thế, một quyển sách như vậy sẽ không có sẵn cho người Hoa. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ viết cho chúng ta một quyển sách mà chúng ta không thể xem.

Bây giờ, để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta hãy nhắc lại bốn điều kiện này một lần nữa. (1) Nếu có một quyển sách như vậy tồn tại, nó phải cho chúng ta biết một cách minh bạch rằng tác giả của nó là Đức Chúa Trời. (2) Nó phải có một tính cách đạo đức cao. (3) Nó phải mô tả chi tiết về quá khứ và tương lai của vũ trụ. (4) Nó phải sẵn sàng cho mọi người. Chúng ta hãy tuyển ra vài tác phẩm quan trọng hơn trong suốt nền văn minh nhân loại và đối chiếu chúng với những điều kiện này để xem có quyển sách nào thỏa đáp được đòi hỏi của chúng ta không.

NHỮNG QUYỂN SÁCH HAY

Chúng ta sẽ bắt đầu với những quyển sách thường được xem là hay. Chúng ta hãy xem xét những quyển sách cổ điển Trung Hoa của Khổng Tử. Những quyển sách này lập tức không đủ điều kiện theo sự đòi hỏi đầu tiên, vì không quyển nào tuyên bố là được Đức Chúa Trời viết ra. Những quyển sách ấy có tính cách đạo đức cao, nhưng lại không cho biết nguồn gốc và định mệnh của thế gian, vũ trụ và con người. Điều này không có nghĩa chúng là những quyển sách vô giá trị, mà chỉ có nghĩa là chúng không chứa đựng những phẩm chất chúng ta muốn. Những quyển sách ấy không phải là những gì chúng ta đang tìm.

Chúng ta hãy đến các quyển sách cổ điển thuộc những nền văn hóa khác. Có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng không quyển nào vượt qua được sự trắc nghiệm đầu tiên. Các sách ấy rõ ràng là được con người viết ra. Có thể đó là những kiệt tác về triết học hay đạo đức, nhưng không được Đức Chúa Trời viết ra, cũng không được cảm thúc một cách thần thượng. Chúng ta phải để những quyển sách ấy sang một bên.

Ở Ấn-độ có một quyển sách gọi là Rig-Veda. Quyển sách này đã từng chi phối Ấn-độ giáo, nhưng không xưng là được Đức Chúa Trời viết ra.

Một quyển sách khác được gọi là Avesta, được một người Ba Tư tên Zoroaster viết ra. Đó cũng là một quyển sách có ảnh hưởng rộng lớn tại vùng Trung Đông, và quyển sách này cũng không xưng là từ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tính cách đạo đức của quyển sách ấy đặc biệt không đáng khen ngợi.

Chúng ta hãy đến với Kinh Koran của Hồi giáo. Đây là quyển sách gần với tiêu chuẩn nhất mà chúng ta có thể tìm thấy. Quyển sách ấy nói rằng nó đến từ Đức Chúa Trời; nó thỏa đáp được đòi hỏi đầu tiên nhưng lại không thỏa đáp đòi hỏi thứ hai, vì tính cách đạo đức của nó quá thấp. Thiên đàng của quyển sách ấy được mô tả là nơi đầy nhục dục và xác thịt. Đức Chúa Trời không bao giờ có thể viết một quyển sách dâm loạn và đồi bại như vậy. Vì vậy, quyển sách này không vượt qua cuộc trắc nghiệm về đạo đức.

QUYỂN SÁCH DUY NHẤT THỎA ĐÁP TẤT CẢ BỐN ĐIỀU KIỆN

Sau khi xem xét tất cả những quyển sách, sau cùng bạn phải đến với Kinh-thánh. Nếu Đức Chúa Trời mong muốn liên lạc với con người và thực hiện điều này bằng chữ viết, thì đây là quyển sách duy nhất có thể vượt qua bốn sự xét nghiệm. Do đó, đây phải là quyển sách mà Đức Chúa Trời dành cho con người.

Quyển sách này nói gì? Trong các sách về luật pháp trong Cựu Ước, Kinh-thánh nói: “Chúa phán vậy” ít nhất năm trăm lần. Những sách khác trong Cựu Ước lặp lại nhóm chữ này khoảng bảy trăm lần. Thêm vào những sự trích dẫn trong Tân Ước về những lời phán của Đức Chúa Trời, Kinh-thánh có hơn hai ngàn lời tuyên bố về nguồn gốc thần thượng. Nếu Đức Chúa Trời không có ý định liên lạc với con người thì chúng ta có thể quên đi quyển sách này. Nhưng nếu Ngài liên lạc với con người bằng chữ viết thì quyển sách này có giá trị rất lớn. Bạn có thể tìm ra một quyển sách nào khác mà Đức Chúa Trời tự xưng là tác giả như vậy không?

Chúng ta phải xét xem Kinh-thánh có thỏa đáp điều kiện thứ hai không. Hãy nhìn đến tính cách đạo đức của quyển sách này. Tất cả những người đã từng nghiên cứu quyển sách này đều thừa nhận rằng nó có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Ngay cả tội lỗi của những người quí phái nhất cũng được ghi lại và bị lên án cách không thương xót. Ngày kia, con trai của một người chống đối Kinh-thánh mạnh mẽ hỏi ông rằng: “Tại sao ba lại chống đối Kinh-thánh dữ dội như vậy?” Ông trả lời: “Nếu ba không lên án Kinh-thánh, Kinh-thánh sẽ lên án ba”. Quyển sách này không để chúng ta vượt qua cách dễ dàng. Theo quan niệm con người thì tất cả những liên hệ tính dục ngoài hôn nhân đều bị kể là gian dâm. Tuy nhiên, Kinh-thánh nói rằng thậm chí một suy nghĩ xấu cũng là tội gian dâm. Đạo đức loài người kết án hành động giết người là sát nhân, nhưng Kinh-thánh kết án một sự ghen ghét nhỏ trong lòng là sát nhân.

Chúng ta xem việc một người để kẻ thù mình đi mà không trả thù là tha thứ. Nhưng Kinh-thánh lại truyền bảo con người yêu thương kẻ thù của mình. Tính cách đạo đức này cao cả biết bao, và chúng ta thấp kém biết bao trước những chuẩn mực này! Bạn không thể không thừa nhận rằng Kinh-thánh là quyển sách giới thiệu bộ luật đạo đức tốt nhất cho nhân loại.

QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Hơn nữa, quyển sách này mô tả một cách chi tiết quá khứ và tương lai của vũ trụ. Lần kia, một người bạn bảo tôi rằng anh có thể tin mọi điều Kinh-thánh bày tỏ ngoại trừ những phần trong Sáng-thế Ký và Khải-thị, đó là những sách nói đến nguồn gốc và chung cuộc của các từng trời và trái đất. Tôi nói với anh ấy rằng nếu đây thật là một quyển sách từ Đức Chúa Trời thì nó nhất thiết phải có những vấn đề ấy. Nếu không có Sáng-thế Ký và Khải-thị, Kinh-thánh sẽ giống như bất cứ quyển sách nào khác; đó sẽ không phải là quyển sách chúng ta muốn. Nhưng tình trạng xưa kia và định mệnh tương lai của thế giới được ghi chép tại đây. Thế nên, điều kiện thứ ba cũng được thỏa đáp.

HƠN HAI TRĂM TRIỆU BẢN ĐƯỢC BÁN

Lượng phát hành của một quyển sách như vậy thế nào? Năm ngoái (1935), hơn hai trăm triệu bản được bán. Bạn có thể nêu lên một quyển sách nào khác có một lượng phát hành cao như vậy không? Hơn nữa, bảng thống kê này không chỉ giới hạn trong năm ngoái; mỗi năm, con số này xấp xỉ vẫn y như vậy. Theo một ý nghĩa, quyển sách này rất phổ biến. Theo ý nghĩa khác, nó lại giống như cây gai trong tay của bạn; nó đâm thấu bạn. Quyển sách này làm bạn nhức đầu. Nó tạo nên một sự bứt rứt không thể tả nổi bên trong con người. Thậm chí nó làm cho con người chống đối nó. Tuy vậy, lượng bán hàng năm vẫn trên hai trăm triệu.

Hơn nữa, quyển sách ấy còn được dịch ra hơn bảy trăm hai mươi ngôn ngữ (Lời người dịch: cho đến nay, Kinh-thánh đã được dịch ra hơn 1.200 ngôn ngữ). Trong mỗi quốc gia và giữa mọi dân tộc đều có một bản dịch của quyển sách độc đáo này. Dầu ở nơi nào trên thế giới, bất cứ người nào muốn có một quyển Kinh-thánh là một điều vô cùng dễ dàng. Nếu Rig-Veda là quyển sách của Đức Chúa Trời thì hơn phân nửa thế giới sẽ hư mất do không thể có được quyển sách ấy. Dầu anh đặt Rig-Veda vào tay tôi, tôi vẫn không thể hiểu được nó. Nếu chỉ những người có học thức mới có thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời thì số phận của tôi là xuống địa ngục. Nếu chỉ những người Ấn-độ mới có cơ hội, những người Hoa chúng ta cũng như những dân tộc khác sẽ không có hi vọng. Nếu Đức Chúa Trời phán qua Rig-Veda, thì chúng ta có thể tìm ra Rig-Veda ở đâu? Có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy bản gốc tại Viện Bảo Tàng Luân Đôn. Và thậm chí quyển sách ấy có thể không chứa ý nghĩa nguyên thủy của khải thị mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.

MỘT QUYỂN SÁCH TRỌN VẸN

Vẫn chưa hết. Kinh-thánh gồm sáu mươi sáu sách và được chia thành Cựu Ước và Tân Ước. Quyển sách ấy được viết bởi ít nhất ba mươi người. Thời gian giữa sách đầu tiên và sách cuối cùng được viết là hơn một ngàn sáu trăm năm. Những sách ấy cũng được viết ra tại những nơi khác nhau. Một số được viết tại Ba-by-lôn, một số tại Ý, một số tại Tiểu Á và một số khác ở bên kia Địa Trung Hải. Hơn nữa, chính những người viết cũng có những bối cảnh khác nhau. Vài người là luật sư; số khác là người đánh cá. Có những người là vua chúa, và cũng có những người làm nghề chăn chiên. Tất cả những sách này được viết ra bởi nhiều người với nhiều bối cảnh, ngôn ngữ, môi trường và thời đại khác nhau đã được kết hợp lại. Điều lạ lùng là quyển sách ấy vẫn là một quyển sách trọn vẹn.

Tất cả những người từng có kinh nghiệm về công tác biên tập đều biết rằng để kết hợp lại một số bài viết được những tác giả khác nhau sáng tác thì những tác giả ấy nhất thiết phải có trình độ học vấn và quan điểm tương đồng. Ngay cả khi trình độ học vấn và những quan điểm là tương đương, thế nào cũng còn có những khác biệt và mâu thuẫn khi kết hợp năm hay sáu bài viết lại với nhau. Nhưng Kinh-thánh, tuy có nội dung phức tạp, bao hàm lịch sử, thơ văn, luật pháp, những lời tiên tri, những tiểu sử và các giáo lý và được viết bởi nhiều người khác nhau, vào những thời kỳ và môi trường khác nhau, nhưng khi kết hợp tất cả những bài viết ấy lại, chúng ăn khớp với nhau như một quyển sách cách lạ lùng. Chúng được viết bằng cùng một hơi thở.

BÀN TAY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Nếu cẩn thận đọc quyển sách này, bạn phải thừa nhận rằng bàn tay của Đức Chúa Trời ở phía sau mọi bài viết. Hơn ba mươi người với bối cảnh và quan niệm khác nhau, ở những thời kỳ và địa điểm khác nhau đã viết sáu mươi sáu sách này. Khi bạn gom chúng lại, chúng liên kết với nhau như thể được một người viết. Sách Sáng-thế Ký được viết khoảng một ngàn năm trăm năm trước Đấng Christ, và sách Khải-thị được viết chín mươi lăm năm sau Đấng Christ. Đó là khoảng thời gian dài một ngàn sáu trăm năm. Một sách nói về sự khởi đầu trong khi sách kia nói trước về ngày tận thế. Tuy vậy, bất cứ điều gì bắt đầu trong Sáng-thế Ký đều được kết luận trong Khải-thị. Đây là nét đặc trưng lạ lùng không thể mô tả được bằng ngôn ngữ loài người. Mỗi chữ của quyển sách ấy phải được viết bởi Đức Chúa Trời qua con người. Đức Chúa Trời là Đấng hành động ở phía sau toàn bộ tác phẩm.

CHẾT VÌ KINH-THÁNH

Có một điều nổi bật khác về quyển Kinh-thánh. Tự nó, đó là một quyển sách ban sự sống. Tuy nhiên, vô số người mất mạng vì quyển sách ấy. Đã có một thời kỳ mà bất cứ người nào cầm quyển Kinh-thánh trong tay đều lập tức bị giết chết. Trong lịch sử, đế quốc hùng mạnh nhất là Đế Quốc La-mã. Đã có một thời kỳ đế quốc ấy tập trung toàn lực để tiêu diệt quyển sách này. Bất cứ những ai sở hữu quyển Kinh-thánh đều bị bắt bớ một các tàn bạo và sau đó bị giết hay bị thiêu. Họ tiêu diệt hàng ngàn người và thiêu hủy vô số Kinh-thánh. Thậm chí họ còn lập nên một đài kỷ niệm tại nơi họ giết các Cơ-đốc-nhân. Trên đài ấy có hàng chữ rằng: “Đạo Đấng Christ được chôn tại đây”. Họ tưởng rằng khi đã thiêu hủy tất cả những quyển Kinh-thánh và bắt đi tất cả Cơ-đốc-nhân thì họ sẽ mục kích Đạo Đấng Christ nằm dưới chân mình. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Kinh-thánh lại xuất hiện. Thậm chí tại một quốc gia như nước Anh, tức một quốc gia đã chấp nhận Đạo Đấng Christ làm quốc giáo, bạn vẫn có thể tìm thấy những ngôi mộ của những người tử đạo vì Đấng Christ, nếu bạn tham quan nhiều nơi tại đó. Đó đây, bạn có thể tìm thấy những nơi Kinh-thánh đã từng bị thiêu hủy. Hay có thể bạn tình cờ trông thấy mộ bia cho biết người này hay người nọ đã cố gắng hết sức và viết rất nhiều sách để chống lại Kinh-thánh trong cuộc đời mình. Có nơi cho bạn biết Kinh-thánh từng bị thiêu hủy tại đó, và có nơi cho bạn biết các Cơ-đốc-nhân đã có lần bị giết tại đó. Bảng hướng dẫn có thể chỉ bạn đến một bức tượng của một người tuận đạo, và một bảng khác có thể chỉ đến địa điểm Kinh-thánh bị thiêu hủy.

Tại sao quá nhiều người cố gắng hết sức chống lại quyển sách này như vậy? Tại sao người ta lại bỏ qua những quyển sách khác, mà lại quyết liệt chống đối quyển sách này hay sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời mình vì nó? Phải có một điều gì đó phi thường tại đây. Dầu không tin đó là lời Đức Chúa Trời, bạn vẫn phải thừa nhận rằng quyển sách này chắc hẳn có điều gì đó phi thường.

QUYỂN SÁCH ẤY SẼ KHÔNG BUÔNG THA BẠN

Quyển sách này dường như rất đơn giản và dễ hiểu. Nếu bạn xem xét từ quan điểm lịch sử, quyển sách ấy sẽ cho biết nguồn gốc của vũ trụ, trái đất, cây cỏ, con người, thế nào họ đã thiết lập vương quốc của họ và thế nào cuối cùng vương quốc của họ sẽ chấm dứt. Chỉ có thế thôi. Không có gì đặc biệt về điều đó cả. Thế nhưng, quyển sách này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trải qua nhiều thế kỷ. Ngày nay, Kinh-thánh vẫn còn ở với chúng ta. Hơn nữa, nếu bạn không thừa nhận Kinh-thánh là đúng thì bạn phải kết luận Kinh-thánh là sai. Bạn có thể không xem nhiều sách, nhưng không thể bỏ qua quyển sách này. Cũng như quyển sách này sẽ không bỏ qua bạn. Quyển sách này sẽ không buông tha bạn. Kinh-thánh đòi một lời phán quyết từ bạn. Kinh-thánh sẽ không bỏ qua bạn.

SỰ ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI

Một điều nổi bật khác của quyển sách này là gần phân nửa quyển sách là lời tiên tri. Trong những lời tiên tri, gần phân nửa đã được ứng nghiệm. Phân nửa kia nói về tương lai và đang chờ được ứng nghiệm. Chẳng hạn như Kinh-thánh tiên đoán số phận của quốc gia Mô-áp cùng Am-môn và số phận của thành phố Ty-rơ cùng Si-đôm. Ngày nay, khi người ta nói về các thành phố lớn, họ nhắc đến Luân Đôn và Thượng Hải. Khi xưa, những thành phố lớn là Ty-rơ và Si-đôm. Đó là hai thành phố trọng yếu của thời thượng cổ. Những lời tiên tri liên quan đến hai thành phố này đều đã được ứng nghiệm. Một lần kia tôi đến vùng Trung Đông. Vì lý do gì đó, tôi đã không tham quan hai thành phố. Nhưng tôi lại mua hai tấm hình chụp các thành phố ấy. Tôi sửng sốt khi nhìn ngắm hai tấm hình. Kinh-thánh nói trước rằng nếu hai thành phố đầy dân cư này không ăn năn thì sẽ bị tiêu diệt và tàn phá. Vùng đất của họ trở nên những ngọn đồi đá sỏi mà tại đó những người đánh cá phơi lưới. Trong những tấm hình tôi mua, không có gì khác ngoại trừ những chiếc tàu đánh cá và những tấm lưới được trải rộng trên bờ. Đây chỉ là một sự thật nhỏ chứng minh tính đáng tin cậy của những lời tiên tri trong Kinh-thánh.

Nếu so sánh những sự kiện trong quá khứ với những lời tiên tri trong Kinh-thánh, bạn sẽ khám phá rằng chúng đều tương hợp với nhau. Hãy lấy sự ra đời của Đấng Christ làm ví dụ. Ê-sai nói trước về một trinh nữ có con vài trăm năm trước khi Đấng Christ thật sự đến. Về sau, Ngài thực sự được sinh bởi trinh nữ Ma-ri. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm một cách chính xác. Cũng như những lời tiên tri liên quan đến quá khứ đã được ứng nghiệm, thì những lời tiên tri liên quan đến tương lai cũng phải được ứng nghiệm.

QUYỂN SÁCH ĐƯỢC TÌM THẤY

Nếu Đức Chúa Trời mong muốn liên lạc với loài người, Ngài phải làm điều đó nhờ phương tiện truyền thông chung của loài người. Ngài phải dùng ngôn ngữ hay chữ viết của con người. Nói cách khác, phải có một quyển sách trên thế giới là một khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Nếu một quyển sách như vậy tồn tại thì nó phải hội đủ bốn tiêu chuẩn đã đề cập. Bây giờ, chúng ta có thể nói rằng một quyển sách như vậy đã được tìm thấy. Quyển sách ấy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn có mối tương giao với chúng ta. Ngài phán với chúng ta qua quyển sách này. Nhờ quyển sách đó mà Đức Chúa Trời không còn là một Đấng bí ẩn nữa. Ngày nay chúng ta có thể biết Ngài. Quyển sách ấy là Kinh-thánh. Tôi hi vọng tất cả đều sẽ đọc nó.