Thông tin sách

Nếp Sống Cơ Đốc Bình Thường

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Nếp sống Cơ đốc bình thường
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Giới Thiệu

Untitled Document

LỜI NÓI ĐẦU TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG CƠ-ĐỐC BÌNH THƯỜNG TRONG BỘ SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM CỦA WATCHMAN NEE

Vào tháng Bảy, năm 1938, anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) đến Anh Quốc và lưu lại tại đó cho đến tháng Năm, 1939. Trong thời gian ấy, anh đi khắp Âu Châu và giảng một số sứ điệp theo ánh sáng Chúa đã ban cho anh. Trong số những bài giảng ấy, nhiều bài được giảng bằng tiếng Anh và không được dịch sang tiếng Hoa.

Tuy nhiên, một vài quyển sách bao gồm nội dung những bài giảng ấy được xuất bản dưới quyền chủ bút của Angus Kinnear. Bản quyền những tác phẩm ấy thuộc về công ty xuất bản của ông Angus Kinnear, tức Nhà Xuất Bản Kingsway. Những quyển sách ấy, bao gồm Đời Sống Cơ-đốc Bình Thường, đã được thừa nhận là các tác phẩm ưu tú bằng tiếng Anh tiêu biểu cho chức vụ của Watchman Nee và đã đem lại sự giúp đỡ thuộc linh cho vô số Cơ-đốc-nhân. Với sự vui lòng giúp đỡ và cho phép của Nhà Xuất Bản Kingsway, những quyển sách này đã được bao gồm trong bộ Sưu Tập Các Tác Phẩm của anh. Living Stream Ministry xin gửi đến Nhà Xuất Bản Kingsway lòng biết ơn vì đã hợp tác trong nỗ lực này.

Tất cả những câu Kinh-thánh trưng dẫn đều dựa theo bản Revised Standard, là bản Kinh-thánh được dùng trong các đợt ấn hành đầu tiên của Nhà Xuất Bản Kingsway. Chúng tôi hoàn toàn không tự ý sửa đổi nguyên bản ngoại trừ dàn trang và sắp xếp để hợp với thể thức nhất quán.

LỜI NÓI ĐẦU CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ BA

Trước đây, chức vụ của Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) chỉ được biết đến trong tiếng Anh từ những bản chép tay các bài giảng được in dưới hình thức truyền đạo đơn và các bài báo. Vào năm 1957, tác phẩm Đời Sống Cơ-Đốc Bình Thường được xuất bản lần đầu tiên tại Bom bay, ngay lập tức đã được nhiều người hoan nghênh. Thâu thập từ những bản ghi chép ấy và những tập ghi chép của các cá nhân, bản sưu tập này được biên soạn trong khi tác giả vắng mặt, và được dựa trên những bài giảng nguyên thủy do Watchman Nee chia sẻ trong thời gian và ngay sau khi ông đến thăm Âu Châu năm 1938-1939.

Từ năm 1920, khi còn là một sinh viên đại học, kể từ ngày ông gặp Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của mình trong thời gian một nhà truyền giáo Trung Quốc đến thăm quê hương ông, là thành phố Phúc-Châu, Nee To-sheng (Watchman Nee) đã dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, không giữ lại gì cả, để công tác [cho Chúa] giữa vòng dân tộc mình. Trải qua nhiều năm ông được nhiều người biết đến tại Trung Quốc là một người có ân tứ rao giảng Phúc-âm và một nhà giảng giải Lời [Chúa] độc đáo. Chức vụ của ông có kết quả phi thường trong đời sống nhiều cá nhân và những nhóm Cơ-đốc-nhân có sự sống thuộc linh mạnh mẽ. Quyển sách này trình bày phần nào sự hiểu biết của cá nhân ông về đời sống Cơ-đốc-nhân trong giai đoạn cuối của những năm tháng đầu tiên ông hầu việc Chúa hết lòng.

Trong hai mươi năm sau đó, Hội-thánh của Đức Chúa Trời tại Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn thử thách khắc nghiệt nhất tái diễn nhiều lần, chỉ với những thời gian ngừng nghỉ ngắn ngủi xen vào giữa, và tác giả cùng những người hợp tác với ông trong công tác và lời chứng, đã trải qua đầy đủ những kinh nghiệm này cho đến ngày nay. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chức vụ của ông đến với chúng ta ngày nay trong sự tươi mới và năng quyền. Nhiều người đã làm chứng về sự biến đổi mà quyển sách này đã đem lại cho đời sống họ qua những khám phá mới mẻ về sự vĩ đại của Đấng Christ và công tác Ngài đã hoàn thành tại thập tự giá.

Hiện nay có nhu cầu tái bản tác phẩm này. Đây là dịp để sửa chữa văn bản cách cẩn thận hơn. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc nhở người đọc rằng quyển sách này là bộ sưu tập những bài giảng trong văn nói, chứ không phải là một khảo luận có hệ thống về giáo lý Cơ-đốc, dầu bề ngoài có vẻ như vậy. Chúng ta không nên đến với quyển sách này và xem nó như một sự vận dụng trí tuệ, nhưng nên xem như một sứ điệp cho lòng mình. Tôi tin rằng khi đọc như vậy, quyển sách này sẽ phán với chúng ta như từ chính Linh của Đức Chúa Trời, với một quyền năng đầy thách thức.

Angus I. Kinnear Luân-đôn 1961