Thông tin sách

Người Thấy Khải Tượng Thần Thượng

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Người thấy khải tượng thần thượng
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 1

Untitled Document

CHƯƠNG MỘT

MỘT ÂN TỨ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC DẤY LÊN CHO THỜI ĐẠI NÀY

CHÚA CHUYỂN ĐỘNG ĐẾN TRUNG QUỐC

Trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã định rằng con người phải làm đầy dẫy trái đất và thống trị mọi loài thọ tạo (Sáng. 1:28). Trong sự cứu chuộc, Chúa đã giao nhiệm vụ cho các môn đồ Ngài đi khắp thế giới để giảng phúc âm và môn đồ hóa mọi dân tộc cho vương quốc của Ngài trên đất (Mác 16:15; Mat. 28:19). Sau lễ Ngũ Tuần, lãnh thổ quanh vùng Địa Trung Hải đã được phúc âm hóa trong một thời gian không đến nửa thế kỷ, và phúc âm đã lan tràn đến Âu châu trong vòng hai thế kỷ đầu. Tuy nhiên phúc âm bị giới hạn tại đó trên mười thế kỷ. Sau khi tìm ra Mỹ châu, phúc âm được truyền đến Tây bán cầu qua những người nhập cư từ Âu Châu, nhưng mãi đến khi Tây Ban Nha bị đánh bại, phúc âm mới được truyền đến miền Viễn Đông cách đúng đắn.

Người Nestorian đem tôn giáo của họ từ Ba Tư đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ bảy. Chủ nghĩa Nhị Thể Thần Luận (Nestorianism) là sự sai lạc khỏi khải thị thần thượng. Đó không phải phúc âm tinh thuần của sự sống. Ba vị hoàng đế của triều đại Đường tại Trung Quốc tiếp nhận tôn giáo này. Tuy nhiên, sau hai thế kỷ, chủ nghĩa Nhị Thể Thần Luận bị cấm và hoàn toàn biến mất vì tình trạng sai trật và thiếu sự sống. Sau đó, không còn dấu vết của Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào cho đến khi những người thuộc dòng tu Franciscans đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ mười ba, và dòng Tên vào thế kỷ thứ mười sáu. Với lối giáo dục Tây phương, họ cũng không có sự sống và đầy dẫy những qui định theo truyền thống. Họ không thành công trong việc chinh phục những người Hoa bảo thủ, là những người dầm thấm sự dạy dỗ đạo đức của Khổng Tử và bị lầm lạc với những sự mê tín dị đoan của Phật giáo. Chỉ từ đầu thế kỷ mười chín, phúc âm và Kinh Thánh tinh thuần mới được đưa đến Trung Quốc.

Sau khi Tây Ban Nha, tức thế lực của thế giới do Giáo hội Công giáo thống trị, bị đánh bại vào thế kỷ thứ mười sáu, do ân điển tể trị của Đức Chúa Trời, nhiều đoàn truyền giáo của Cải chánh giáo dấy lên tại Âu châu và Mỹ châu, gửi hàng trăm giáo sĩ đến các quốc gia ngoại đạo. Nhiều giáo sĩ được gửi đến Trung Quốc hơn bất cứ quốc gia nào khác. Robert Morrison cập bến Quảng Đông, thủ phủ tỉnh cực nam của Trung Quốc vào những năm đầu của thế kỷ mười chín. Những người thuộc các giáo phái Hội chúng, Giám lý, và Anh quốc giáo đến tỉnh Phúc Kiến ở miền nam. Giáo phái Trưởng lão Hoa Kỳ và giáo phái Báp-tít miền Nam đến tỉnh Shan tung ở miền Bắc. Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp đến hải cảng quốc tế Thượng Hải. Đoàn Truyền giáo Nội địa Trung Quốc là hội đầu tiên đến một số tỉnh thuộc nội địa Trung Quốc. Trong số những giáo sĩ này, đặc biệt là giữa vòng những người tiên phong, có nhiều người của Đức Chúa Trời. Họ hi sinh nhiều cho sứ mạng của Chúa và chịu khổ nhiều vì phúc âm. Qua công tác tiên phong của họ, nhiều cánh cửa tại Trung Quốc được mở ra và hàng ngàn người vốn ở trong tối tăm, tội lỗi được dẫn đến với Chúa và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Những giáo sĩ này đã đem theo họ ba báu vật: danh Chúa tức chính Chúa, phúc âm và Kinh Thánh. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về điều này! Tuy nhiên, phúc âm vẫn không được trình bày cách đầy đủ cho giới trí thức Trung Quốc, và lẽ thật về sự sống và Hội thánh không được trình bày cách hiệu quả cho đến thập niên đầu của thế kỷ hai mươi.

Vào năm 1900, Sa-tan xúi giục cuộc Nổi Loạn của bọn Quyền Phỉ. Trong Nạn Quyền Phỉ này, nhiều giáo sĩ và một số lớn tín đồ Trung Quốc đã tuận đạo. Sa-tan có ý định chận đứng chuyển động của Chúa tại Trung Quốc. Nhưng dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, cơn bắt bớ này đã tạo nên một gánh nặng lớn giữa vòng các thánh đồ tại thế giới Tây phương khiến họ hết lòng cầu nguyện cho chuyển động của Chúa tại Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng nhờ Chúa đáp lại những lời cầu nguyện khẩn thiết này mà một số nhà truyền giáo có kết quả đã được dấy lên giữa vòng các tín đồ người Hoa sau Nạn Quyền Phỉ. Những nhà truyền giảng “bản xứ” này rất thành công trong việc rao giảng phúc âm, sự rao giảng của họ đến với các sinh viên thuộc thế hệ mới tại Trung Quốc. Vào khoảng năm 1920 phúc âm thâm nhập nhiều trường học, và một số lớn học sinh trung học cũng như sinh viên đại học được Chúa chinh phục khắp nước từ bắc chí nam. Nhiều sinh viên học sinh xuất sắc được Chúa kêu gọi và trang bị để làm công việc Ngài.

Watchman Nee Được Dấy Lên

Một trong những sinh viên học sinh xuất sắc này là Nee Shu-tsu. Tên tiếng Anh của anh là Henry Nee. Ông nội của anh, Nee Yu-cheng, theo học tại Đại học của giáo phái Hội chúng Hoa Kỳ ở Phúc Châu và trở thành vị mục sư đầu tiên ở miền bắc Phúc Kiến giữa vòng những người thuộc giáo hội này. Bà nội của Nee Shu-tsu là sinh viên Nữ Đại học của giáo phái Hội chúng Hoa Kỳ tại Phúc Châu. Cha của anh là Nee Wen-hsiu, là một Cơ Đốc nhân thuộc thế hệ thứ hai, theo học tại Đại học Giám lý Hoa Kỳ ở Phúc Châu. Nee Wen-hsiu được huấn luyện kỹ lưỡng về tiếng Hoa cổ điển và trở thành một viên chức hải quan Trung Quốc. Mẹ của Nee Shu-tsu là Lin Ho-ping, thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân thứ hai, học tại Trường Nữ Sinh Tây Phương của Người Hoa ở Thượng Hải. Trường này duy trì một tiêu chuẩn cao về tiếng Anh. Nee Shu-tsu thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân thứ ba, theo học tại Đại học Ba Ngôi của Anh quốc giáo ở Phúc Châu. Đây là một trường đại học cao đẳng hai năm, duy trì một tiêu chuẩn cao về tiếng Hoa lẫn tiếng Anh. Sau khi được Chúa dấy lên để thực hiện sứ mạng của Ngài, anh chọn tên mới, tiếng Anh là Watchman Nee và tên mới tiếng Hoa là To-sheng, có nghĩa là âm thanh hay tiếng chuông của người canh. Là một Cơ Đốc nhân mới tái sinh, được Chúa kêu gọi, anh kể mình là một người canh, được dấy lên để đánh lên tiếng chuông cho mọi người trong đêm tối. Nhờ lòng thương xót và ân điển dồi dào của Chúa, cuối cùng anh trở thành một món quà độc đáo Chúa ban cho thời đại này. Chúa đã ban Watchman Nee cho Thân thể Ngài vì chuyển động khôi phục của Ngài trên đất, không những tại Trung Quốc mà cũng trên toàn thế giới.