Thông tin sách

Gia Tể Của Đức Chúa Trời Tam Nhất

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The economy of God
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 10

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI

ĐÀO XỚI CÁC PHẦN BÊN TRONG VÀ PHẦN ẨN GIẤU CỦA CHÚNG TA

Trong chương này, chúng ta sẽ học tập cách nào để có được sự tuôn chảy của Linh ở các phần bên trong chúng ta. Trong Dân Số ký chương 20, vầng đá bị đập vỡ tượng trưng cho Đấng Christ bị vỡ ra và tuôn tràn nước sống (1 Cô. 10:4). Rồi trong chương 21, giếng nước mà dân của Đức Chúa Trời đào, đã phun trào nước lên. Vì thế, trong hai chương này của cùng một sách, trước hết, có vầng đá bị đập vỡ để nước hằng sống tuôn tràn, sau đó giếng nước phải được đào để nước phun ra.

Nếu đọc Kinh Thánh một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận biết cả vầng đá lẫn giếng nước đều là những biểu tượng của Đấng Christ, được khải thị theo hai khía cạnh khác nhau. Vầng đá tượng trưng cho Đấng Christ trên thập tự giá, bị Đức Chúa Trời đập vỡ để nước hằng sống, là Linh sự sống, có thể tuôn tràn vào trong chúng ta. Nhưng giếng nước bày tỏ một khía cạnh khác. Trong khi vầng đá là Đấng Christ trên thập tự giá, giếng nước là Đấng Christ ở trong chúng ta (Gi. 4:14). Đối với các tín đồ, vấn đề không phải là vầng đá mà là giếng nước. Đấng Christ như vầng đá đã hoàn tất công tác của Ngài trên thập tự giá và từ đó phát sinh ra nước hằng sống tuôn chảy vào trong chúng ta; nhưng ngày nay, Đấng Christ là giếng nước hằng sống phun lên liên tục không dứt bên trong chúng ta lại là một điều khác và liên hệ rất nhiều đến quá trình đào sâu trong hiện tại.

Chương này không nhằm mục đích dạy dỗ thêm chúng ta nhưng khuyến khích chúng ta đến với Chúa để được đào xới. Chúng ta đừng nói nhiều về các giáo lý, về hoàn cảnh, về các giai đoạn trong tương lai, hay sự dẫn dắt của ý Chúa. Chính chúng ta cần được đào sâu. Vì sao vậy? Vì tôi tin ngay tại thời điểm này, hầu hết chúng ta đều không có sự tuôn chảy tự do của nước hằng sống. Lời cầu nguyện của chúng ta không được tự do tuôn đổ. Lời làm chứng của chúng ta không được mạnh mẽ, trong nhiều khía cạnh chúng ta đã thất bại và hiện tại không được đắc thắng cho lắm. Nguyên nhân của tình trạng này là sự tuôn chảy sự sống thuộc linh, hay suối nước hằng sống không được tự do lưu thông trong chúng ta. Có quá nhiều bụi đất trong chúng ta cần được đào ra. Có thể anh em sẽ hỏi: “Bụi đất này là gì?” Đó là bụi đất trong lương tâm, tình cảm, ý chí và tâm trí của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta có nhiều bụi đất cần phải được đào xới và bỏ đi, và ngay cả trong linh chúng ta cũng có ít nhiều bụi đất phải được đối phó.

ĐÀO XỚI LƯƠNG TÂM

Tôi có ý gì khi dùng chữ “bụi đất”? Bụi đất có nghĩa là lương tâm chúng ta không được thuần khiết. Có lẽ ngay trong giây phút này có vài điều cáo trách trong lương tâm mà chúng ta chưa xưng ra với Chúa. Những sự cáo trách này là bụi đất cần phải được giải quyết. Lý do khiến chúng ta không cảm thấy được tự do bên trong là vì có sự cáo trách trong lương tâm mình. Những sự cáo trách này là gì? Anh em phải tự hỏi chính mình; chỉ có anh em biết mà thôi. Anh em biết bên trong mình có điều sai quấy với người khác. Khi anh em sai quấy với người khác, sự cáo trách diễn ra không ngừng. Khi anh em từ chối không làm điều Chúa đòi hỏi, việc ấy trở nên sự cáo trách trong lương tâm. Rồi anh em tự hỏi không biết tại sao mình bị trói buộc và không được tự do. Lý do đơn giản là Chúa đòi hỏi anh em làm một điều gì đó nhưng anh em không chịu đáp ứng, thế là thái độ ấy khiến anh em bị cáo trách ngay tức khắc trong lương tâm. Lương tâm anh em không tinh sạch vì bị lên án và đầy những vi phạm.

Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sự tuôn chảy tự do của Đức Thánh Linh bên trong, trước hết, lương tâm chúng ta phải được xử lý và tẩy sạch. Bụi đất chỉ có thể được đào lấy đi bằng cách đến với Chúa nhiều lần mỗi ngày. Tôi xin đề nghị trong suốt tuần lễ này, chúng ta hãy đến với Chúa liên tục, ngay cả khi chúng ta đang đi bộ. Chúng ta phải đến với Chúa trong linh mình để được đào xới trong sự hiện diện của Ngài. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy đào bỏ tất cả bụi đất.

ĐÀO XỚI TẤM LÒNG

Sau khi giải quyết những sự cáo trách trong lương tâm, chúng ta cũng phải đào lên và bỏ đi nhiều điều bị Chúa cáo trách trong lòng. Không bao nhiêu anh chị em có tấm lòng thuần khiết chỉ tìm kiếm chính mình Chúa. Về một mặt, nhiều người đang tìm kiếm Chúa và đường lối Ngài; nhưng về mặt khác, họ đang tìm kiếm quá nhiều điều khác hơn là chính Chúa. Thế nên, tấm lòng trở nên phức tạp, không còn được tự do và thuần khiết. Chúng ta phải đến với Chúa một lần nữa để đào bỏ mọi điều khác hơn là Đấng Christ trong lòng chúng ta.

Có thể anh em sẽ hỏi: “Cần phải đào bỏ những gì? Có lẽ một trong những điều trước tiên anh em quan tâm là tương lai và sự dẫn dắt của Chúa. Anh em không nên lo lắng về điều này; tương lai không ở trong tay anh em nhưng ở trong tay Chúa. Thật vậy, anh em không nên có tương lai nào cả, chính Chúa là tương lai của chúng ta. Chúng ta không biết lòng chúng ta dễ “bám chặt” với nhiều điều là dường nào. Nhiều năm trước đây, giấy bắt ruồi được dùng để trừ ruồi, loại giấy ấy rất dễ dính. Bất cứ những gì đụng vào nó đều bị dính chặt. Tấm lòng chúng ta cũng quá dễ dính giống như giấy bắt ruồi vậy. Bất cứ điều gì đụng vào lòng chúng ta đều bị dính chặt ngay. Tất cả những điều này cần bị cắt bỏ. Dường như tất cả chúng ta đều có lòng tìm kiếm Chúa. Nhiều người trong chúng ta chỉ sống cho Chúa, bỏ cả nhà cửa và nghề nghiệp vì Ngài, hằng ngày tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu điều làm lòng mình trở nên phức tạp. Chúng ta có thể rũ bỏ những điều này không? Đào bỏ bụi đất trong lương tâm thì dễ, nhưng đào bụi đất ra khỏi lòng mình thì không dễ đâu. Chúng ta thường nhẹ tay với chính mình trong nhiều điều; chúng ta không thích đào xới lòng mình một cách nghiêm khắc. Đào bỏ những điều cáo trách trong lương tâm thì dễ, nhưng không dễ gì đào bỏ những điều chúng ta yêu quí ra khỏi lòng mình. Chúng ta bám chặt những điều lòng mình đang thiết tha nắm giữ. Đây là lý do vì sao Kinh Thánh bảo chúng ta cần phải có một lương tâm tốt và một tấm lòng thuần khiết. “Phước cho kẻ có lòng thuần khiết vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời” (Mat. 5:8).

Chắc chắn chúng ta yêu mến Chúa và tìm kiếm Ngài, nhưng chúng ta yêu Ngài và tìm kiếm Ngài với một tấm lòng phức tạp. Đích nhắm và mục tiêu của tấm lòng chúng ta không thuần khiết. Chúng ta không biết có bao nhiêu mục tiêu trong lòng mình. Còn gia đình chúng ta thì sao? Công việc làm ăn thế nào? Còn bằng cấp? Năm nay ra sao? Năm tới thể nào? Có rất nhiều điều vẫn còn trong lòng chúng ta. Tôi xin thưa với anh chị em, tất cả những bụi đất này đang làm nghẹt ngòi sự tuôn chảy của nước hằng sống bên trong chúng ta và chúng cần phải bị đào bỏ đi. Từ ngày chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa, Ngài đã vào trong chúng ta như giếng tuôn nước hằng sống. Nhưng nan đề ngày nay là có quá nhiều bụi đất trong lương tâm và trong lòng chúng ta.

ĐÀO XỚI TÂM TRÍ

Nếu ai đào một cái giếng sâu, người ấy sẽ khám phá mặt đất có nhiều lớp. Lớp đầu tiên là đất mềm, kế đến là lớp đất cứng và lớp kế tiếp là đá. Rất khó đào xuyên qua đá. Điều này minh họa nhiều lớp đất đá trong chúng ta cần phải được đào xới. Chúng ta có một lớp của lương tâm, một lớp của tấm lòng và một lớp của tâm trí là nơi chứa rất nhiều bụi đất. Ôi, hằng ngày chúng ta không biết mình đã tưởng tượng đến bao nhiêu điều. Chúng ta không những mộng mơ mỗi đêm trong khi ngủ mà còn mơ mộng suốt ngày khi thức. Tất cả những điều tưởng tượng của chúng ta là những giấc mộng khác nhau. Chúng ta đã nói về việc Sa-tan làm tâm trí chúng ta đui mù. Hắn chỉ làm điều đó qua sự tưởng tượng mà thôi. Đôi lúc trong khi anh em đang nghe giảng, tôi không biết tâm trí anh em đang ở đâu, có thể đã lên đến tận cung trăng. Bên ngoài thì thấy anh em gật đầu, nhưng bên trong thì tâm trí anh em đang tưởng tượng về một điều gì đó trong không gian. Suốt cả bài giảng anh em nghe được tiếng nói, nhưng chẳng nhận được điều gì cả. Tâm trí anh em đã bị mù tối bởi những sự tưởng tượng.

Nhiều lúc người ta đi du lịch vòng quanh thế giới trong trí tưởng tượng. Chỉ trong một vài giây, người ta có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Họ có thể bay qua miền Viễn Đông nhanh hơn hỏa tiễn loại tốt nhất. Ôi! trí óc đầy dẫy biết bao nhiêu điều tưởng tượng! Khi tâm trí có nhiều bụi đất làm sao dòng nước sống trong anh em được tự do tuôn chảy? Vì tâm trí đã bị khóa chặt, nước hằng sống cũng bị bế tắc trong tâm trí anh em. Các ụ đất chẳng qua là những ý nghĩ, những tư tưởng và những giấc mơ, là những điều cần phải được đào bỏ trước khi nước sống có thể tự do tuôn chảy.

ĐÀO XỚI Ý CHÍ

Ý chí cũng chứa đựng nhiều bụi đất. Không bao nhiêu người vâng lời Chúa tuyệt đối và hoàn toàn. Chúng ta cần phải thuận phục Chúa hơn trong ý chí của mình. Ôi, đã bao nhiêu lần chính chúng ta không thuận phục quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh Ngài xếp đặt. Đôi lúc chúng ta nghĩ mình cũng đầu phục Chúa đấy, nhưng khi Ngài đặt chúng ta vào một hoàn cảnh nào đó, tình trạng thật của chúng ta bị phơi trần. Rất dễ vâng phục một Chúa mà con người không nhìn thấy được, nhưng hơi khó để vâng phục những người chúng ta thấy được. Anh em nói: “Ồ, tôi vâng phục Chúa. Với Chúa tôi không có nan đề gì cả. Nhưng...” Vâng, có một chữ nhưng to lớn! “Đối với Chúa, tôi không có nan đề gì với Ngài cả, nhưng đối với Hội thánh thì... Ôi, tôi không thể thuận phục họ được!” Chúa đặc biệt đặt anh em vào Hội thánh tại địa phương của mình để bẻ gãy ý chí của anh em.

“Nếu chồng tôi mà là một anh em đáng yêu như thế, tôi sẽ vui lòng thuận phục anh ấy”. Đã bao nhiêu lần các chị em đã suy nghĩ như vậy. Nhưng sự thật là chồng của chị em không thể là một người như thế được. Chúa đã cho chị em một người chồng thích hợp, anh ấy chính là người chồng mà chị em cần. Nếu có được người chồng như lòng mình mơ ước, chị em sẽ không bao giờ bị phơi bày con người thật của mình. Ngài đã tể trị trên nhiều kinh nghiệm và hoàn cảnh nhằm mục đích phơi bày con người thật của chúng ta ra ánh sáng, để chúng ta có thể biết ý chí mình cứng cỏi dường nào. Anh em có thể chỉ ra người này người kia là ngoan cố nhưng tất cả chúng ta đều ngoan cố. Chúng ta có thể là người ngoan cố nhất. Mỗi người trong chúng ta phải đào xới ý chí của mình. Hiểu biết thêm nhiều kiến thức thuộc linh thì rất dễ, trong khi sự sống, bản chất và tính tình của chúng ta vẫn chưa thay đổi. Đó là một sự thất bại hoàn toàn. Nếu muốn nước sống tuôn chảy bên trong, chúng ta phải bị đào xới. Tuôn tràn nước sống là việc của Chúa, còn đào xới là công việc chúng ta phải làm. Chúng ta phải tự đào xới chính mình.

ĐÀO XỚI TÌNH CẢM

Sau khi đã đào xới bụi đất ra khỏi ý chí, chúng ta cần phải xử lý tình cảm của mình. Tôi không biết làm thế nào để minh họa tình cảm rắc rối của chúng ta. Nan đề tình cảm không những chỉ có nơi các chị em, mà cũng có nơi các anh em nữa. Khi sống theo tình cảm, chúng ta bị chiếm hữu bởi chính mình. Chúng ta ở dưới sự kiểm soát và trói buộc của tình cảm mình. Nếu muốn dành thì giờ ở với Chúa và mở lòng mình ra với Ngài, chúng ta phải bắt đầu đào xới lương tâm, tấm lòng, kế đến là tâm trí, rồi đến ý chí của mình. Cuối cùng chúng ta sẽ đi đến chỗ thấy mình vẫn còn ở trong tình cảm rất nhiều. Chúng ta dễ thích điều này và không thích điều khác. Hôm nay chúng ta thích làm bạn với một anh em nhưng sáng hôm sau lại đối xử với anh ấy như một “kẻ thù”. Chúng ta không dễ thay đổi ý chí nhưng lại dễ dàng thay đổi tình cảm. Tình cảm của chúng ta dao động còn hơn là thời tiết.

Đây không phải chỉ là một bài giảng! Mối quan tâm sâu xa của tôi là đưa ra một vài lời hướng dẫn để anh em có thể đến với Chúa. Hãy quên hết mọi nhu cầu của anh em, công ăn việc làm của anh em, tương lai của anh em và hoàn cảnh của anh em. Hãy chỉ tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và xin Ngài đem anh em vào trong sự sáng của Ngài. Sau đó hãy theo ánh sáng của Ngài mà đào xới bụi đất ở trong lương tâm, tấm lòng, tâm trí, ý chí và tình cảm của anh em. Anh em càng đào bỏ bụi đất bao nhiêu, anh em càng trở nên sống động bấy nhiêu. Anh em sẽ sống động, mạnh mẽ và đắc thắng. Đây là bí quyết để giải quyết nhiều nan đề của anh em. Anh em phải duy trì tình trạng nước sống tuôn tràn, tức là sự tương giao của sự sống tuôn chảy tự do trong anh em. Khi nước sự sống tự do tuôn tràn trong anh em, anh em sẽ đắc thắng. Tất cả nan đề sẽ tự động được giải quyết, có khi được giải quyết lúc nào chúng ta không hay. Mặc dầu anh em không biết cách giải quyết, nhưng những nan đề ấy sẽ được giải quyết bởi dòng chảy của nước hằng sống, tức là sự tương giao của sự sống. Nước sống tuôn tràn hoàn toàn tùy thuộc vào sự đào xới của anh em.

Sự đào xới này chỉ được hoàn thành bởi sự cầu nguyện. Chúng ta phải dành nhiều thì giờ ở với Chúa hơn và cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Ngài ở bên trong. Theo sự hướng dẫn ấy, chúng ta phải xưng tội và đào xới tất cả bụi đất trong mình. Tôi tin rằng những lời hướng dẫn này đã rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta cần phải thực hành. Đôi khi chúng ta cần phải cầu nguyện chung với người khác, nhưng cầu nguyện để đào xới thì hiệu nghiệm hơn nếu chúng ta cầu nguyện một cách riêng tư. Dành nhiều thì giờ riêng với Chúa là điều vô cùng cần thiết. Tất cả bụi đất trong lương tâm, tấm lòng, tâm trí, ý chí và tình cảm phải được đào xới bởi sự cầu nguyện của chúng ta. Có thể anh em sẽ nói: “Tôi quá bận rộn”. Nhưng dầu bận rộn với các nhiệm vụ hàng ngày, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với Chúa và đào xới bụi đất. Nhiều lúc trong khi làm việc, tôi áp dụng việc đào xới cho chính mình. Chúng ta cần học tập cầu nguyện, tiếp xúc Chúa và đào xới tất cả bụi đất bên trong.

Hỡi giếng, hãy phun nước lên,

Lạy Chúa, xin đào xới tôi trọn vẹn.

Đào đi tất cả những điều ngăn trở,

Để dòng nước sống của Ngài tuôn chảy qua tôi.

Đấng Christ là Vầng Đá đã bị đập vỡ,

Nước sự sống đang tuôn chảy;

Nhưng nay trong tâm tôi,

Dòng nước ấy đã bị bế tắc.

Tôi sẽ đào bằng sự cầu nguyện,

Đào bỏ đi tất cả bụi đất,

Rồi giải thoát Linh bên trong,

Để dòng suối tuôn chảy tự do.

Không cần đập Vầng Đá nữa

Là Đấng Christ đã bị đập vỡ rồi,

Nhưng nay tôi cần phải phó mình

Cho sự đào xới đêm ngày.

Điều tôi cần sâu xa nhất

Là sự đầy dẫy Linh

Để nước vĩnh sinh

Từ tâm tôi phun lên.

Hãy đào cho đến khi Không còn gì ngăn trở dòng nước,

Hãy đào cho đến khi dòng suối tuôn chảy Với lời rao truyền sống động.

Hỡi giếng, hãy phun nước lên.

Lạy Chúa, xin đào xới tôi trọn vẹn;

Đào đi tất cả những điều ngăn trở

Để dòng nước sống tuôn chảy qua tôi.

(Dịch lời Thánh ca 250)