Thông tin sách

Đấng Christ Bao Hàm Tất Cả

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Đấng Christ Bao Hàm Tất Cả
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 4

Tiếng ViệtTải về
Untitled Document

CHƯƠNG BỐN

SỰ TỐT LÀNH CỦA MIỀN ĐẤT – TRÙ PHÚ KHÔNG DÒ LƯỜNG ĐƯỢC (1)

NƯỚC

Đọc Kinh văn: Phục. 8:7; 11:11, 12; Êph. 3:8; Gi. 4:14; 7:37-39; 2 Cô. 6:8-10; Phil. 4:12, 13

Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét sự tốt lành của miền đất. Miền đất này tốt lành về nhiều phương diện. Chúng ta đã thấy miền đất này tốt lành vì sự rộng rãi bao la và ưu thế từ trên cao của nó. Bây giờ đến một vấn đề lớn lao nhất, ấu là sự trù phú không thể dò lường của miền đất. Miền đất này tốt lành vì sự trù phú không dò lường được của nó. Nó tốt lành vì rộng rãi bao la, ưu thế từ trên cao và trù phú không dò lường được.

Trước hết, miền đất ấy phong phú về nước. Miền đất này tốt lành trong sự phong phú về nước. Tất cả chúng ta đều nhận biết nước quan trọng như thế nào đối với đời sống hằng ngày của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chịu đói vài ngày, nhưng khó có thể sống một ngày mà không có nước. Chúng ta cần nước gần như nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Hằng ngày chúng ta cần nước. Nếu anh em cho tôi uống một ít nước, tôi có thể nhịn ăn được ba ngày. Nhưng tôi khó có thể nhịn uống nước dù chỉ một ngày.

MẠCH NƯỚC, NGỌN SUỐI VÀ DÒNG SUỐI

Phục Truyền Luật Lệ Kí nói miền đất này tốt lành vì có nhiều nước. Xin hãy nghe những từ ngữ khác được dùng: “Xứ tốt tươi có nhiều khe nước”, nghĩa là một miền đất “đầy dẫy các suối nước” và một miền đất “có nhiều ngọn suối và mạch nước” (8:7). Anh em có hiểu sự khác biệt giữa ngọn suối và mạch nước không? Bản dịch của J. N. Darby nói đó là một miền đất “gồm các mạch nước và các dòng nước sâu”. Tôi xin minh họa điều này: Giả sử chúng ta có một cái giếng. Một giếng nước luôn luôn có một mạch nước. Ở phía dưới, tại đáy giếng có một mạch nước cung cấp nước cho giếng. Nước tuôn từ mạch nước ấy làm đầy dẫy giếng, và giếng trở thành “ngọn suối” hay “các dòng nước sâu”. Khi ấy, từ dòng nước sâu này, tuôn ra một dòng suối. Anh em có mạch nước, kế đến là nước sâu tức là ngọn suối và rồi đến dòng suối.

Mạch nước, các dòng nước sâu và các dòng suối. Các anh chị em ơi, ý nghĩa của các dòng nước này là gì? Chúng ta có thể quay ngay qua lời Chúa để tìm câu trả lời. Chúa nói nước mà Ngài ban cho sẽ thành một giếng nước, một ngọn suối trong chúng ta, văng ra cho đến sự sống đời đời. Những dòng nước này là hình bóng của nhiều loại cung ứng khác nhau thuộc sự sống Đấng Christ. Sự sống của Đấng Christ là nguồn cung ứng của chúng ta cũng giống như các loại dòng nước khác nhau.

Chúa nói với chúng ta rằng trong phần sâu thẳm nhất của những người tin Ngài sẽ tuôn chảy ra những sông nước sự sống. Điều này là gì? Đây là sự cung ứng sự sống của Đấng Christ như nước hằng sống cho chúng ta. Nếu hồi tưởng kinh nghiệm của mình và xem xét cẩn thận, anh em sẽ nhận biết rằng về một phương diện Đấng Christ rất rộng rãi bao la và vô tận; về phương diện khác Ngài vượt trỗi hơn tất cả và ở trên các tầng trời. Sau đó nếu nhìn một cách chính xác, anh em sẽ nhận biết sự sống của Đấng Christ cung ứng cho chúng ta giống như nước sống trong anh em. Nhiều lúc anh em khát, không phải khát trong cơ thể vật lí hay thuộc thể, nhưng khát trong linh mình. Nếu khao khát đến với Chúa và tiếp xúc với Ngài, anh em sẽ cảm nhận được một điều gì đó bên trong. Anh em cảm thấy tươi mới, anh em cảm thấy được tưới mát. Khi anh em khát, có nghĩa là linh anh em, con người bên trong anh em bị khô hạn. Nhưng khi anh em tiếp xúc với Chúa Jesus, chẳng mấy chốc, anh em cảm thấy được tưới mát và đã khát. Anh em được tươi mát do thức uống này hơn bất cứ loại nước giải khát thuộc thể nào trên đời này. Khi ấy, nếu tiếp xúc với Chúa càng lúc càng nhiều và ngay cả từng giây từng phút, anh em sẽ cảm thấy còn hơn là được tưới mát; sẽ có một mạch nước tuôn chảy từ trong anh em.

Có lẽ anh em sẽ hỏi tôi muốn nói gì khi nhắc đến một dòng suối tuôn chảy từ bên trong. Anh em có kinh nghiệm này chưa? Khi khô hạn và khát khao nơi người bề trong, anh em đến với Chúa, tiếp xúc với Ngài và được tươi mới. Càng tiếp xúc với Ngài, anh em không những được tưới mát mà còn được đổ đầy, được đầy dẫy nước. Tôi tin rằng vừa gặp một anh em khác, anh em sẽ nói: “Ha-lê-lu-gia!” Điều này nghĩa là gì? Ấy là một dòng suối tuôn chảy từ trong anh em. Khi ấy vào buổi tối, lúc đến phòng nhóm, anh em sẽ ca hát mà đến, tươi mới mà đến nhóm. Ngay lập tức, anh em sẽ dâng lời ngợi khen hay cầu nguyện, giống như một dòng suối sự sống tuôn tràn từ trong anh em. Tất cả các anh chị em sẽ được tưới mát bởi lời cầu nguyện của anh em. Anh em có thể nói với họ: “Anh em ơi, thật tốt đẹp biết bao! Nhưng đây chỉ là một dòng suối. Anh em biết có một mạch nước bên trong tôi không? Và không chỉ là một mạch nước, mà còn là một ngọn suối từ dòng nước sâu không? Tôi đầy dẫy nước; vì vậy, một điều gì đó đang tuôn chảy ra”.

Bây giờ anh em đã hiểu. Chúng ta có một mạch nước, một ngọn suối và một dòng suối. Mạch nước là nguồn, ngọn suối là nơi chứa, và dòng suối là sự tuôn chảy ra. Chúng ta có nguồn, nơi chứa và sự tuôn tràn; ấy là mạch nước, ngọn suối và dòng suối.

Tôi tin rằng anh em có một ít kinh nghiệm về điều này, nhưng tôi chỉ tiếc là anh em ít hiểu biết thuộc linh về điều này. Anh em không nói lên được; anh em không thể bày tỏ một sự ngợi khen phù hợp với mạch nước sống này, ngọn suối nước sâu phun lên này và dòng suối tuôn chảy này. Ôi, nếu anh em hiểu điều này, tôi tin sự ngợi khen Chúa trong buổi nhóm sẽ tốt hơn nhiều. Anh em sẽ nói: “Chúa ơi, con ngợi khen Ngài biết bao, có một mạch nước trong con! Và từ mạch nước này, có một ngọn suối từ nước sâu! Chúa ơi, con cám ơn Ngài, không những con có một mạch nước và một ngọn suối, mà từ ngọn suối này tuôn ra một dòng suối; và không những một dòng suối, mà là nhiều dòng suối đang tuôn chảy! Chúa ơi, con được tưới mát biết bao! Con thật tươi mới! Các dòng nước sống luôn luôn tuôn chảy từ trong con và con ở đây để tưới mát người khác”.

Tại miền đất này không chỉ có một dòng suối, nhưng có nhiều dòng suối, không chỉ có một mạch và một ngọn suối, nhưng có nhiều mạch và nhiều ngọn suối. Điều này nghĩa là gì? Đôi lúc khi bị hoạn nạn, thử thách bủa vây, anh em tiếp xúc với Chúa và nhận được một điều gì đó từ Ngài. Anh em kinh nghiệm Chúa là một mạch nước, như một ngọn suối và như một dòng suối chảy trong thử thách của mình. Đây là loại mạch nước, ngọn suối và dòng suối nào? Anh em có thể đặt cho chúng một cái tên không? Tôi tin anh em có thể đặt cho chúng rất nhiều tên. Đôi lúc anh em kinh nghiệm Ngài như một mạch nước vui mừng, đôi lúc như một mạch nước bình an và đôi lúc như một mạch nước an ủi. Đôi lúc anh em kinh nghiệm Ngài như ngọn suối yêu thương, ngọn suối ân điển và ngọn suối sự sáng. Vào những lúc khác, Đấng Christ như là dòng suối kiên nhẫn, dòng suối khiêm nhường, dòng suối chịu đựng của anh em. Anh em thấy không, có nhiều mạch nước, nhiều ngọn suối và nhiều dòng suối. Có nhiều loại cung ứng thần thượng.

Kể từ năm 1950, tôi đến thăm Ma-ni-la gần như hằng năm và lưu lại đó vài tháng. Các anh em luôn luôn cho tôi sống chung với một gia đình, mọi thành viên trong gia đình đều là những người lớn tuổi hơn; nên đương nhiên họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi hơn là các thanh niên. Một ngày nọ vào năm 1953, sau khi tôi cung ứng Lời Chúa, tất cả chúng tôi từ phòng nhóm về nhà. Một trong những chị em lớn tuổi nói với tôi: “Thưa anh, xin anh vui lòng cho tôi biết vì sao anh có thể có nhiều điều để chia sẻ như vậy? Thành thật mà nói, khi anh đến đây lần đầu tiên vào năm 1950, các sứ điệp lúc ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Sau đó tôi nghĩ rằng sự giảng dạy lần sau của anh chắc sẽ nghèo nàn hơn. Nhưng tôi nhận thấy lần thứ hai anh đến, sự giảng dạy của anh lại càng phong phú hơn; thậm chí anh có nhiều điều để chia sẻ hơn. Sau đó tôi suy nghĩ: ‘Lần thứ ba, chắc anh ấy sẽ cạn kiệt, sẽ không còn gì để nói nữa’. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, lần thứ ba chức vụ của anh lại càng phong phú hơn hai lần kia. Đây là lần thứ tư anh đến thăm nơi này và sau khi nghe sứ điệp của anh tối hôm nay, tôi không thể diễn tả sự phong phú của sứ điệp ấy. Xin anh cho tôi biết làm thế nào anh có được những điều này để chia sẻ?”

Anh em có biết tôi trả lời như thế nào không? Tôi nói: “Điều này khá đơn giản. Có một dòng suối trong tôi nối liền với mạch nước trên trời. Anh em không thể làm cho mạch nước này khô cạn được. Nước sự sống càng chảy ra, sự cung ứng tươi mới càng chảy vào. Tôi càng nói, tôi càng có nhiều điều để nói. Nếu tôi không nói nữa, dòng nước sẽ ngưng chảy. Dòng suối này tuôn chảy luôn luôn”.

Có lần một anh em đến nói với tôi: “Thưa anh, làm sao anh chất chứa được nhiều điều trong tâm trí như vậy? Tôi thấy mỗi khi chia sẻ, anh không có dàn bài trước mặt làm sao anh nhớ hết mọi điều?” Tôi đáp: “Anh à, tôi không có một tâm trí vĩ đại. Tôi không thể nhớ nhiều điều như vậy được. Nhưng anh biết không, có một dòng suối trong tôi, khi tôi bắt đầu nói, dòng suối ấy tuôn chảy ra”. Kế đến anh hỏi: “Anh chứa đựng trong mình được bao nhiêu?” Tôi đáp: “Thưa anh, tôi không biết; tôi không thể nói được. Hơn ba mươi năm, tôi không hề vơi cạn. Lặp lại một sứ điệp là một việc khó đối với tôi”. Có một dòng suối, một dòng suối của chức vụ.

Đây không phải chỉ là một mà là nhiều dòng suối. Có một dòng suối khôn ngoan, một dòng suối hiểu biết, một dòng suối sự sáng, một dòng suối yêu thương, dòng suối yên ủi, dòng suối bình an, dòng suối vui mừng, dòng suối cầu nguyện, dòng suối ngợi khen. Trong anh em có bao nhiêu dòng suối? Tôi không biết có bao nhiêu dòng suối trong mình, và tôi cũng không biết mỗi dòng suối ấy phong phú ra sao. Nếu chúng ta chỉ liên lạc với Đấng Christ hằng sống, thì thật là kì diệu. Chúng ta có thể yêu thương người khác như một dòng suối sự sống tuôn tràn. Sự kiên nhẫn của chúng ta tuôn chảy luôn luôn như một dòng suối và chúng ta tưới mát người khác.

Đấng Christ mà chúng ta có thật kì diệu biết bao! Chúng ta có một nguồn tuyệt vời biết bao! Về một phương diện, anh em thấy Ngài rất rộng lớn. Về một phương diện khác, anh em thấy Ngài vượt trỗi tất cả. Về một phương diện khác nữa, Ngài dồi dào nước sống.

CÁC THUNG LŨNG VÀ ĐỒI NÚI

Phục Truyền Luật Lệ Kí nói rằng những dòng nước này tuôn chảy từ các thung lũng và những ngọn đồi. Điều này có nghĩa gì? Hiển nhiên nếu không có thung lũng và đồi, thì không có nước chảy. Nếu tất cả chỉ là đồng bằng, nước sẽ không luân lưu. Thung lũng và những ngọn đồi là gì?

Trong 2 Cô-rin-tô 6:8-10, Phao-lô đề cập đến nhiều điều tương phản, nhiều ngọn đồi và thung lũng:

“Nào bởi vinh hay nhục; nào bởi tiếng xấu hay tiếng tốt; nào như kẻ lừa dối, mà lại là thành thật; nào như kẻ xa lạ, mà lại là kẻ quen biết lắm; nào như gần chết, mà nay vẫn sống; nào như bị trừng phạt, mà lại không đến bị giết; nào như buồn rầu, mà lại vui mừng luôn luôn; nào như nghèo ngặt, mà lại làm cho nhiều người được giàu có; nào như không có gì cả, mà lại có đủ mọi sự”.

“Vinh” là một ngọn đồi; “nhục” là một thung lũng. “Tiếng xấu” là một thung lũng; “tiếng tốt” là một ngọn đồi. “Buồn rầu” là một thung lũng; “mà lại vui mừng luôn luôn” là một ngọn đồi. “Như nghèo nàn” là một thung lũng khác; “mà lại làm cho nhiều người được giàu có” không chỉ là một ngọn đồi nhưng là một ngọn núi. Một vài người nghĩ rằng Phao-lô là một kẻ lừa dối. Nhưng ông là người “như kẻ lừa dối, nhưng lại là thành thật”; với mỗi thung lũng, có một ngọn đồi. Trong những câu này, có ít nhất chín cặp, chín thung lũng và chín ngọn đồi. Đây là những nơi mà từ đó nước sống có thể tuôn chảy.

Nếu anh em là một người không có đồi núi và thung lũng gì cả, nếu cuộc đời anh em chỉ như một đồng bằng, tôi bảo đảm sẽ không có nước tuôn chảy từ trong anh em. Anh em càng chịu đựng, anh em càng tuôn tràn. Anh em càng bị người ta hạ phẩm giá, người ta càng tường thuật xấu về anh em, nước sống càng tuôn tràn.

Trong những năm qua, có nhiều lời nói xấu về tôi. Nhiều lần người ta đến nói với tôi: “Thưa anh, có một điều tôi ngại nói ra”. Khi nào người ta nói theo cách đó, ấy là một lời thuật lại về một lời nói xấu. Khi nghe như vậy, tôi ngợi khen Chúa. Tôi nói: “Chúa ơi, con ngợi khen Ngài, đây là một thung lũng khác nữa; đây là một thung lũng để có thêm một điều gì đó tuôn tràn ra từ bên trong”. Tôi đã nhận được một vài biệt danh. Người ta gọi tôi một cách chế giễu là “người giảng táo bạo nhất” cho một điều gì đó. Người ta đã trao tặng tôi “tước hiệu danh dự” này. Có nhiều loại nói xấu. Nhưng ngợi khen Chúa, bất cứ khi nào có thung lũng là phải có một ngọn đồi. Đây là điều chắc chắn. Tôi không sợ bị nói xấu. Tôi biết sau những lời nói xấu, sẽ có sự nói tốt. Nước sự sống sẽ tuôn chảy trong trũng và trên đồi. Ô, sự sống của Đấng Christ tuyệt vời không thể tả!

Khi nào Đức Chúa Trời quyết định anh em phải bị buồn rầu thì bảo đảm sự vui mừng sẽ theo sau. “Nào như buồn rầu, nhưng thường được vui mừng”. “Nào như nghèo ngặt, nhưng lại làm cho nhiều người được giàu có”. “Nào như không có gì cả, nhưng có đủ mọi sự”. Tất cả những điều này là những thung lũng và những ngọn đồi. Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi đã học... cách chịu nghèo nàn và cách được dư dật” (Phil. 4:11, 12). Ông đã học được bí quyết. Ông biết thế nào là được đầy dẫy, và thế nào là chịu đói khổ. Bí quyết ấy là gì? Ô, bí quyết ấy là chính Đấng Christ đang tuôn chảy bên trong! Tôi đã học, tôi đã được dạy dỗ, tôi đã được hướng dẫn. Tôi biết Đấng Christ hằng sống ở trong tôi.

Tất cả những thung lũng là các kinh nghiệm về thập tự giá, kinh nghiệm về sự chết của Đấng Christ và mọi núi đồi là các kinh nghiệm về sự phục sinh của Đấng Christ. Thung lũng là thập tự giá, đồi núi là sự phục sinh. Chúng ta phải là một người luôn luôn gặp khó khăn, tức có thung lũng nào đó, nhưng cũng là một người luôn luôn ở trên đồi, luôn luôn ở trong kinh nghiệm phục sinh. Hễ khi nào có thung lũng, khi ấy sẽ có một ngọn đồi. Hễ khi nào anh em kinh nghiệm sự chết của thập tự giá, khi ấy anh em sẽ kinh nghiệm sự phục sinh. Các dòng nước sự sống tuôn chảy từ tất cả những kinh nghiệm này.

Chúng ta hãy xem xét kĩ lưỡng hơn câu Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Kí 8:7. Câu này nói có nước “chảy trong trũng và trên đồi”. Câu ấy không nói trên đồi và dưới trũng, nhưng nói dưới trũng và trên đồi. Trước hết là thung lũng, sau đó mới đến đồi. Vì sao vậy? Vì nơi đầu tiên anh em tiếp xúc với dòng nước là dưới thung lũng. Sau đó nếu dò theo dòng suối ấy lên đến đầu nguồn, anh em sẽ khám phá nó phát xuất từ trên đồi. Dòng suối ở dưới thung lũng, nhưng mạch nước ở trên đồi. Nếu anh em muốn có một điều gì đó tuôn chảy từ bên trong để tưới mát người khác, anh em phải ở dưới thung lũng.

Không bao giờ tôi quên được một câu chuyện tôi đã nghe khi còn trẻ. Câu chuyện này đã giúp tôi rất nhiều. Vợ một tôi tớ Chúa qua đời khi cô còn rất trẻ, để lại tám đứa con. Chính anh cũng còn khá trẻ. Thử thách này như dầu sôi lửa bỏng đối với anh. Anh chịu khổ và qua đó học được ít nhiều. Vài năm sau, một ngày kia có một anh em khác mất vợ và cũng để lại một vài đứa con. Không ai có thể an ủi anh em này; anh vô cùng nản lòng trước cái chết của vợ mình. Sau đó người tôi tớ Chúa kia đến gặp anh. Ngay khi ông đến, người anh em nản lòng này nói với ông: “Anh ơi, tôi thật được an ủi, tôi được tươi mới! Vợ anh qua đời để lại tám con. Vợ tôi qua đời nhưng chỉ để lại bốn con. Từ nơi anh có một điều gì đó đã an ủi và làm tươi mới tôi”.

Nếu anh em kinh nghiệm Chúa trong những lúc gặp rắc rối và thử thách, anh em sẽ tuôn tràn cho người khác nhiều biết bao! Anh em sẽ tưới mát người khác dường nào với những phước hạnh của Chúa! Không phải trong lúc bình an hay vào những ngày vui vẻ mà anh em có thể làm được điều này. Nhưng ấy là trong những ngày buồn rầu, đau ốm hay gặp rắc rối. Do kinh nghiệm Đấng Christ trong những lúc ấy mà anh em có được nước sống để tưới mát người khác. Mỗi hoàn cảnh của sự chết có thể đem lại một dòng nước tươi mát phong phú hơn. Không chỉ là đồi mà còn là thung lũng; không chỉ là thung lũng mà còn là đồi. Chúng ta cần nhiều kinh nghiệm về sự chết của Chúa và nhiều kinh nghiệm về sự phục sinh của Ngài; khi ấy chúng ta sẽ đầy dẫy những mạch nước, ngọn suối và những dòng suối.

Đây thật là những câu Kinh Thánh ngọt ngào. Đây là miền đất tốt lành, một miền đất của những khe nước, mạch nước, những dòng nước sâu, tuôn tràn dưới thung lũng và trên đồi. Ấy là bởi vinh và nhục, bởi tiếng xấu và tiếng tốt, nào như kẻ lừa dối nhưng là người thật thà, nào như kẻ xa lạ nhưng là người rất quen biết, nào như kẻ chết nhưng chúng tôi vẫn sống, nào như buồn rầu nhưng luôn luôn vui mừng, nào như nghèo ngặt nhưng làm cho nhiều người giàu có, nào như không có gì cả nhưng có đủ mọi sự. Hãy cố gắng kinh nghiệm Đấng Christ và áp dụng Đấng Christ khi anh em ở trong mọi loại hoạn nạn; rồi anh em sẽ có một điều gì đó không những làm tươi mới chính mình, mà còn tuôn tràn nước sự sống để tưới mát người khác. Đây chỉ là một phần của sự phong phú không dò lường được của Đấng Christ; đây chỉ là một yếu tố trong sự phong phú của miền đất tốt lành. Miền đất tốt lành trong sự phong phú về nước: trong những khe, mạch và trong những dòng nước sâu, tuôn tràn dưới thung lũng và trên đồi.

MẮT CHÚA

Tất cả những loại nước này đến từ đâu? Nước tuôn chảy dưới thung lũng và trên đồi. Nhưng thung lũng và đồi nhận nước từ đâu? Phục Truyền Luật Lệ Kí 11:11 và câu 12 nói miền đất này “uống nước mưa từ trời”. Đồi và thung lũng không phải là nguồn. Tầng trời là nguồn nước! Tất cả dòng nước hằng sống, tất cả dòng suối đều từ trời mà xuống. Nguồn là ở trên trời. Vì sao nguồn nước đến từ trời? Chính trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta được biết đây là một miền đất Chúa tìm kiếm: “Miền đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc [tiếng Hê-bơ-rơ: tìm kiếm]”. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm miền đất tốt lành này. “Mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối năm”. Ôi, anh em có thể nhận biết, khi anh em tiếp xúc với Đấng Christ, vui hưởng và kinh nghiệm Đấng Christ để sự sống của Ngài tuôn tràn từ bên trong mình, anh em sẽ có một cảm nhận sâu xa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời biết bao! Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thiết thực dường nào đối với anh em. Anh em sẽ thấy mình là một người Đức Chúa Trời đang tìm kiếm và là một người Ngài đang chăm sóc. Anh em sẽ kinh nghiệm mắt Ngài đặt trên anh em từ đầu năm đến cuối năm, chỉ vì anh em ở trong Đấng Christ, anh em đang vui hưởng Đấng Christ, anh em đang kinh nghiệm Đấng Christ. Vì được kết hiệp với Đấng Christ một cách thực tiễn, anh em không những kinh nghiệm Ngài như nước sự sống, mà cũng sẽ vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mắt của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn đặt trên anh em. Điều Đức Chúa Trời tìm kiếm là miền đất tốt lành này. Anh em phải sống trong miền đất tốt lành này và vui hưởng sự phong phú của miền đất ấy; khi đó anh em sẽ nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng với đôi mắt (chăm sóc) của Ngài.

Khi anh em không vui với tôi, anh em quay mắt khỏi tôi. Đức Chúa Trời cũng làm như vậy. Nhưng khi anh em đang vui hưởng Đấng Christ như một miền đất như vậy, mắt của Đức Chúa Trời sẽ ở trên anh em từ đầu đến cuối; anh em sẽ vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách liên tục. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ ở với anh em vì anh em kinh nghiệm Đấng Christ như nước sự sống của mình, và vì anh em ở trong miền đất tốt lành này.

Miền đất này phong phú vì nước. Đây là một miền đất của những khe nước, mạch nước và các dòng nước sâu, tuôn chảy dưới các thung lũng và trên những đồi núi.

<