Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 26

Untitled Document

CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

GIÊ-RU-SA-LEM MỚI – TỔNG KẾT SAU CÙNG

Kinh Thánh: Khải. 21:1-2, 9-11

Chúng ta đã thấy phần thứ ba trong gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời nằm ở sách Khải Thị. Trong Khải Thị có bảy Linh là sự tăng cường của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Hội thánh đắc thắng mà cuối cùng sẽ là những chân đèn bằng vàng trong thời đại này và trở nên Giê-ru-sa-lem Mới trong cõi đời đời. Điều này là sự chung kết gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng về bảy điều chính; đó là về toàn bộ khải thị thần thượng trong Kinh Thánh, về mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, về mục đích của Đức Chúa Trời trong con người, về sự hòa quyện giữa Đức Chúa Trời Tam Nhất với những người được Ngài cứu chuộc, tái sinh và biến đổi, về những biểu tượng, hình ảnh tượng trưng và dấu hiệu tích cực của Kinh Thánh, về những chân đèn trong Kinh Thánh và về mọi công trình xây dựng trong Kinh Thánh.

NHỮNG SỰ DẠY DỖ TRUYỀN THỐNG ĐỐI KHÁNG VỚI TỔNG KẾT SAU CÙNG

Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời. Mặc dầu Đức Chúa Trời là một huyền nhiệm, nhưng Kinh Thánh bày tỏ Ngài cho chúng ta một cách kỳ diệu và rõ ràng. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta không cần mò mẫm như những người mù để nhận biết nguồn gốc của vũ trụ, và không cần Darwin cho chúng ta biết bất cứ điều gì. Khi mở Kinh Thánh ra, câu đầu tiên cho chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng các từng trời và đất. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết loài người từ đâu đến. Con người ra từ Đức Chúa Trời và được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Lúc còn trẻ, tôi nhận được nhiều kiến thức và khải thị khi đọc Kinh Thánh, thế nhưng tôi luôn luôn cố gắng muốn biết chung kết, tức là sáu mươi sáu sách Kinh Thánh đưa đến điều gì. Trên giấy trắng mực đen, tất cả chúng ta đều có thể thấy điều sau cùng của sáu mươi sáu sách Kinh Thánh là Giê-ru-sa-lem Mới.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng phần nào bởi những sự dạy dỗ truyền thống trong Cơ Đốc giáo cho rằng Giê-ru-sa-lem Mới là một lâu đài trên thiên đàng. Khi tôi còn là một tín đồ mới, có một bài hát để truyền giảng phúc âm nói về Giê-ru-sa-lem Mới, mô tả cho người ta thiên đàng tốt đẹp như thế nào. Theo bài hát ấy, những con đường trên thiên đàng thì bằng vàng, và các cổng làm bằng ngọc trai. Theo những sự dạy dỗ truyền thống, Giê-ru-sa-lem Mới là một lâu đài vật chất trên thiên đàng. Quan niệm này chiếm lấy tư tưởng của tôi, vì vậy tôi tin rằng Kinh Thánh được kết thúc với một lâu đài trên thiên đàng. Với tâm trí bị ám ảnh bằng một quan niệm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng toàn bộ khải thị thần thượng. Vì điều này là phần kết thúc của Kinh Thánh, nên nói về mặt lý luận, Giê-ru-sa-lem Mới phải là tổng kết sau cùng của Kinh Thánh, nhưng những sự dạy dỗ truyền thống đã đầu độc sự hiểu biết của chúng ta.

Khi còn là một tín đồ mới, tôi chấp nhận quan điểm cho rằng Giê-ru-sa-lem Mới chính là một lâu đài kỳ diệu, và không bao giờ nhường chỗ cho một quan điểm nào khác về Giê-ru-sa-lem Mới. Một trong những giáo sư thuộc Hội Anh Em đã dạy tôi rằng trong Giăng chương 14, Chúa Jesus nói Ngài đi để chuẩn bị một lâu đài trên thiên đàng. Sau khi chuẩn bị xong lâu đài này, Ngài sẽ trở lại. Vì Ngài chưa trở lại, nên điều đó có nghĩa là Ngài chưa hoàn thành công việc chuẩn bị của Ngài. Sau đó, giáo sư ấy nói rằng vì Chúa Jesus cần khoảng hai ngàn năm để chuẩn bị một chỗ như vậy, nơi ấy chắc sẽ kỳ diệu, tuyệt diệu và tuyệt hảo là dường nào. Tôi đã tiếp nhận và tin lời dạy dỗ ấy. Tôi thật sung sướng, và ngợi khen cùng cảm tạ Chúa vì Ngài đang chuẩn bị một nơi tuyệt hảo và kỳ diệu cho tôi. Quan niệm về Giê-ru-sa-lem Mới này chiếm lấy tâm trí tôi, nhưng mặt khác, tôi lại thắc mắc: “Kết quả, tức tổng kết sau cùng của sáu mươi sáu sách kỳ diệu trong Kinh Thánh, là gì?” Bấy giờ, tôi học được nhiều biểu tượng và những lời tiên tri trong Kinh Thánh, nhưng lại không biết kết quả của khải thị thần thượng là gì. Lý do là vì kết quả này, tổng kết sau cùng này đã bị những sự dạy dỗ truyền thống của Cơ Đốc giáo lấn át. Rất ít người đọc Kinh Thánh hiểu được hai chương sau cùng của Kinh Thánh cách thích đáng và đầy đủ. Nhiều Cơ Đốc nhân không dành nhiều thì giờ cho hai chương này vì họ nghĩ rằng hai chương ấy là một lời mô tả về lâu đài trên thiên đàng.

Những bài viết của hai anh em kia giúp đỡ tôi cách đặc biệt, và đã mở một cánh cửa hay cửa sổ nhỏ để tôi bước vào ý nghĩa thật của Giê-ru-sa-lem Mới. Trong một vài bài thánh ca của mình, Gerhardt Tersteegen nói đến Giê-ru-sa-lem Mới một cách sâu xa hơn. Anh T. Austin-Sparks cũng đề cập đến vài điều có ý nghĩa thuộc linh và thần thượng của Giê-ru-sa-lem Mới. Dầu vậy, mãi cho đến bốn mươi năm về trước, tôi mới thật sự bước vào ý nghĩa của Giê-ru-sa-lem Mới. Năm 1963, tôi viết nhiều thánh ca về Giê-ru-sa-lem Mới, được in trong quyển Thánh Ca của chúng ta (Thánh Ca 971, 972, 975, 976, 978-980, trong bản tiếng Anh). Đến năm 1963, Chúa đã ban cho tôi một sự hiểu biết gần như trọn vẹn về dấu hiệu lớn lao sau cùng này trong Kinh Thánh. Lúc ấy, tôi dẹp bỏ mọi tư tưởng cho rằng Giê-ru-sa-lem Mới là một điều thuộc thể. Nếu xem Giê-ru-sa-lem Mới là một điều thuộc thể, anh em sẽ biến Kinh Thánh trở nên thấp kém, vô nghĩa và tầm thường. Chúng ta biết Kinh Thánh chứa đựng khải thị thần thượng; vì vậy, kết luận của một khải thị như vậy lẽ ra phải rất cao sâu và đầy ý nghĩa. Đến năm 1963, tôi có thể làm chứng rằng tôi hoàn toàn được sáng tỏ về việc Giê-ru-sa-lem Mới là một dấu hiệu thuộc linh, thiên thượng và thần thượng, chứ không phải là một điều thuộc thể.

Nếu là người sâu sắc, anh em có thể hỏi tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng con người, cứu rỗi con người, và lựa chọn cùng tiền định con người. Nếu suy nghĩ sâu xa, anh em cũng phải nghĩ đến lý do tại sao Đức Chúa Trời là Tam Nhất – Cha, Con và Linh. Tại sao con người có thân thể, hồn và linh? Mục đích là gì, và tổng kết sau cùng của tất cả những điều này sẽ là gì? Theo nguyên tắc, chúng ta phải nhận thức rằng Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời có mục đích. Ngài không phải là Đức Chúa Trời vô nghĩa, nhưng Ngài suy nghĩ thận trọng và luôn có mục đích. Chúng ta cần thấy và nhận thức về tổng kết sau cùng của mục đích Ngài là gì, không những trong vũ trụ nhưng đặc biệt trong con người. Lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi này ở cuối Kinh Thánh, và lời giải đáp ấy là Giê-ru-sa-lem Mới.

Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết của mọi điều tích cực. Giê-ru-sa-lem Mới không liên quan gì đến những điều tiêu cực như Sa-tan, những thiên sứ sa ngã, các quỉ, sự chết, tội, sự tối tăm, mồ mả, Ha-đét hay hồ lửa. Giê-ru-sa-lem Mới không liên quan gì đến tất cả những điều tiêu cực ấy. Tuy nhiên, về mặt tích cực, Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đấng Christ, sự biến đổi của Linh và mọi điều tích cực trong Kinh Thánh. Mọi điều tích cực trong Kinh Thánh được tổng kết thành Giê-ru-sa-lem Mới, là điều được nói đến trong hai chương sau cùng của toàn bộ Kinh Thánh. Đức Chúa Trời, Đấng Tam Nhất, Chiên Con, ngọn đèn, cây sự sống, nước sống, ngai và Linh đều ở giữa nhiều điều tích cực được họp lại với nhau để làm thành một đơn vị có tính cách hoàn vũ, vĩnh cửu, thần thượng, thuộc linh và thiên thượng. Giê-ru-sa-lem Mới chắc chắn không phải là một thành phố thuộc về vật chất. Giê-ru-sa-lem Mới là điều thần thượng, thuộc linh và thiên thượng.

Giê-ru-sa-lem Mới trước hết là một dấu hiệu và sau cùng là một tổng kết. Toàn thể vũ trụ cần một sự tổng kết. Ngay cả chính Đức Chúa Trời cũng cần một sự tổng kết. Anh em phải nhận thức rằng thậm chí mình cũng cần một sự tổng kết. Nhiều chị em làm mẹ ao ước cuối cùng sẽ có được những đứa con ngoan. Hầu hết các bà mẹ đều luôn suy nghĩ về việc có những đứa con ngoan, những đứa con ngoan hơn hay những đứa con ngoan nhất. Theo ý tưởng của họ, tương lai, niềm vui, sự may mắn và số phận của họ sẽ đều tập trung nơi con cái mình. Tuy nhiên, tất cả những người mẹ cần thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này. Tất cả chúng ta đều cần xét đến tổng kết thật, là Giê-ru-sa-lem Mới. Tất cả chúng ta cần làm chứng rằng Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết của mình. Tôi chắc chắn cuối cùng mình sẽ “chung kết” tại đó, và tôi hi vọng tất cả con cháu của mình đều sẽ được “chung kết” trong Giê-ru-sa-lem Mới. Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng.

TỔNG KẾT SAU CÙNG

Về Toàn Bộ Khải Thị Thần Thượng Trong Kinh Thánh

Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng của toàn bộ khải thị thần thượng trong Kinh Thánh. Kết luận của sáu mươi sáu sách trong Kinh Thánh được thấy trong hai chương sau cùng, là hai chương nói về Giê-ru-sa-lem Mới. Giê-ru-sa-lem Mới là “kết quả” tối hậu của sáu mươi sáu sách. Sáu mươi sáu sách Kinh Thánh bàn đến nhiều điều mà những điều ấy sẽ được tổng hợp thành một điều, ấy là Giê-ru-sa-lem Mới. Mọi điều tích cực trong Kinh Thánh đều sẽ sinh ra một kết quả, ấy là Giê-ru-sa-lem Mới. Vài người trong chúng ta cần nghiên cứu Giê-ru-sa-lem Mới để khám phá ra những điều thuộc khải thị thần thượng, là những điều được nhìn thấy tại Giê-ru-sa-lem Mới.

Về Mục Đích Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Giê-ru-sa-lem Mới cũng là tổng kết sau cùng mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mặc khải Đức Chúa Trời cho chúng ta, và Đức Chúa Trời mà chúng ta sở hữu là một Đức Chúa Trời có mục đích. Ngài không phải vô nghĩa nhưng đầy mục đích và tổng kết mục đích đời đời của Ngài ở trong Giê-ru-sa-lem Mới. Anh em chỉ có thể thấy kết quả, điều sinh ra từ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong Giê-ru-sa-lem Mới. Trong Giê-ru-sa-lem Mới, chúng ta thấy chính Đức Chúa Trời, tức Đấng ngồi trên ngai, là Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta, mà từ ngai Ngài tuôn ra sông nước sự sống để chúng ta được cung ứng và thỏa lòng. Điều này mô tả thế nào Đức Chúa Trời Tam Nhất, tức Đức Chúa Trời, Chiên Con và Linh được tượng trưng bởi nước sự sống, ban phát chính Ngài cho những người được Ngài cứu chuộc đang ở dưới quyền làm đầu (được ngụ ý bởi uy quyền của ngai) của Ngài cho đến đời đời.

Về Mục Đích Của Đức Chúa Trời Trong Con Người

Giê-ru-sa-lem Mới cũng là tổng kết sau cùng mục đích của Đức Chúa Trời trong con người. Đức Chúa Trời đã nhục hóa để chuộc chúng ta, và Ngài đã trở nên Linh ban-sự-sống để vào trong chúng ta, dầm thấm và thẩm thấu chúng ta vì mục đích tối hậu của Ngài trong con người. Chúng ta phải công tác với sự dầm thấm Ngài để Ngài có thể thực hiện mục đích của Ngài trong sự tạo dựng con người.

Thật tốt đẹp nếu chúng ta có thể được biến đổi vĩnh viễn bởi được dầm thấm bằng một lượng lớn của Linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thực hiện điều này trong đường lối sự sống và Ngài sẽ tổng hợp điều này trong Giê-ru-sa-lem Mới. Sự cứu rỗi, những kinh nghiệm thuộc linh và sự biến đổi của chúng ta sẽ được tổng kết thành Giê-ru-sa-lem Mới.

Bảy Linh là sự tăng cường của Đức Chúa Trời Tam Nhất ở trong Hội thánh đắc thắng. Ngày nay, chúng ta khó thấy được Hội thánh đắc thắng, nhưng trong cõi đời đời, Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là tổng kết sự đắc thắng của Hội thánh và tất cả tín đồ chúng ta sẽ là thành phần cấu tạo thành ấy.

Thiếu Giê-ru-sa-lem Mới sẽ không có lời giải đáp cho bất cứ thắc mắc nào trong vũ trụ này. Một khi thấy được Giê-ru-sa-lem Mới, anh em có lời giải đáp cho mọi câu hỏi. Tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng con người, cứu chuộc con người, biến đổi con người, làm hoàn hảo con người và vinh hóa con người? Đó là vì Giê-ru-sa-lem Mới. Đức Chúa Trời muốn chính Ngài được tổng kết thành Giê-ru-sa-lem Mới và Ngài muốn anh em ở với Ngài trong sự tổng kết này. Đó là lời giải đáp. Giê-ru-sa-lem Mới là lời giải đáp. Đó là tổng kết sau cùng mục đích của Đức Chúa Trời trong con người.

Về Sự Hòa Quyện Đức Chúa Trời Tam Nhất Với Con Người

Hơn nữa, Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng của sự hòa quyện Đức Chúa Trời với con người. Nếu không có một mục đích thì Đức Chúa Trời thật dại dột khi hòa quyện với chúng ta. Chúng ta tưởng Đức Chúa Trời thường quấy rầy mình, nhưng hãy xét xem chúng ta quấy rầy Ngài biết chừng nào. Chẳng hạn như ông cha bà mẹ kia có ba đứa con, và họ không cách nào điều khiển được một trong ba đứa; đứa bé ấy thật ngỗ nghịch. Là Cha của chúng ta, Đức Chúa Trời có hàng tỷ con cái. Giữa hàng tỷ con cái ấy, nhiều người thật bướng bỉnh. Đức Chúa Trời có dễ dàng xử lý anh em là con cái của Ngài không? Tôi phải làm chứng rằng Đức Chúa Trời của tôi không dễ gì điều khiển tôi. Chúng ta có thể nghĩ rằng một Cơ Đốc nhân nọ là người con rất ngoan ngoãn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thật ra, chúng ta không biết tình trạng thật của người ấy. Có một câu châm ngôn nói: “Chỉ những người cha mới biết rõ con mình”. Chỉ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta mới biết được chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không có một mục đích để hoàn thành thì việc Ngài chịu khổ nhiều như vậy thật là điều khờ dại. Ngài đã trải qua nhiều rắc rối không những chỉ để cứu chúng ta mà còn để kết hiệp với chúng ta và hòa quyện với chúng ta.

Khi tất cả chúng ta vào chốn ấy trong trời mới và đất mới với tư cách là Giê-ru-sa-lem Mới, chúng ta sẽ ở trong trạng thái cực kỳ vui thỏa. Chúng ta sẽ vô cùng cuồng nhiệt! Giê-ru-sa-lem Mới quí báu hơn tòa lâu đài vật chất trên thiên đàng nhiều. Đó là sự hòa quyện trọn vẹn giữa Đức Chúa Trời Tam Nhất với những người được Ngài cứu chuộc, tái sinh và biến đổi. Sự hòa quyện Đức Chúa Trời với con người có thể được thấy theo biểu tượng học trong Lê-vi Ký 2:4 với của lễ chay, gồm có bột mịn được trộn với dầu. Toàn thể Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là bột mịn được trộn với dầu. Điệp khúc của bài thánh ca 976 [trong tiếng Anh] nói rằng thành thánh là biểu hiện trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong nhân tính. Nhân tính là bột mịn và Đức Chúa Trời là dầu. Giê-ru-sa-lem Mới sắp đến sẽ là một của lễ chay vĩ đại, một ổ bánh to lớn, được làm bằng bột mịn trộn với dầu. Ngày nay, Đức Chúa Trời Tam Nhất được hòa quyện với chúng ta, và sự hòa quyện này sẽ được tổng kết thành Giê-ru-sa-lem Mới.

Về Những Biểu Tượng, Hình Ảnh Tượng Trưng Và Dấu Hiệu Tích Cực Trong Kinh Thánh

Giê-ru-sa-lem Mới cũng là tổng kết sau cùng về những biểu tượng, hình ảnh tượng trưng và dấu hiệu tích cực trong Kinh Thánh. Trong Sáng Thế Ký chương 2, chúng ta thấy cây sự sống, dòng sông, vàng, nhũ hương, bích ngọc và một cặp vợ chồng – A-đam và Ê-va. Trong Giê-ru-sa-lem Mới, chúng ta cũng thấy cây sự sống, sông nước sự sống, vàng, ngọc trai, đá quí và một cặp vợ chồng thần thượng với Chiên Con là Người Chồng và những người được Ngài cứu chuộc là vợ của Ngài. Ngoài ra, trong Tân Ước, Jesus làm nhiều dấu hiệu. Sự nhục hóa, sự chết và sự phục sinh đều là những dấu hiệu. Bánh sự sống, nước sống, cửa cho bầy chiên và Người Chăn Chiên đều là những dấu hiệu. Tất cả những dấu hiệu này đều sẽ được tổng kết trong Giê-ru-sa-lem Mới.

Về Các Chân Đèn Trong Kinh Thánh

Giê-ru-sa-lem Mới là sự tổng hợp sau cùng của những chân đèn trong Kinh Thánh. Chân đèn trong đền tạm tượng trưng cho chính Đấng Christ (Xuất. 25:31-37). Chân đèn trong đền thờ chỉ về Đấng Christ được mở rộng ra (1 Vua. 7:49). Chân đèn trong Xa-cha-ri 4:2 chỉ về dân Y-sơ-ra-ên. Cuối cùng, những chân đèn trong Khải Thị chương 1 chỉ về các Hội thánh (cc. 12-13, 20). Đấng Christ trong sự nhục hóa của Ngài là một chân đèn và Ngài được mở rộng ra trong sự phục sinh của Ngài. Con dân Y-sơ-ra-ên với tư cách là dân của Đức Chúa Trời cũng là một chân đèn và các Hội thánh với tư cách là tuyển dân của Đức Chúa Trời là những chân đèn. Tập hợp tất cả chân đèn sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới. Giê-ru-sa-lem Mới trong hình ảnh tượng trưng là một ngọn núi bằng vàng (Khải. 21:18) như một chân đèn. Đấng Christ là ngọn đèn trên chân đèn ấy (Khải. 21:23) và Đức Chúa Trời là ánh sáng bên trong Ngài (Khải. 22:5). Trong chương đầu tiên của Khải Thị có bảy chân đèn, là bảy Hội thánh và trong hai chương sau cùng có một chân đèn duy nhất, là Giê-ru-sa-lem Mới, tức tổng kết của tất cả những chân đèn.

Về Mọi Công Trình Xây Dựng Trong Kinh Thánh

Cuối cùng, Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng của mọi công trình xây dựng trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có sự xây dựng đền tạm (Xuất. 25:8-9), sự xây dựng đền thờ (1 Vua. 6:1-2), sự xây dựng Giê-ru-sa-lem (Thi. 122:3), sự xây dựng lại đền thờ (Agh. 3:8-9), sự xây dựng lại Giê-ru-sa-lem (Nê. 2:17), và sự xây dựng Hội thánh trong Tân Ước. Chúa Jesus nói với chúng ta trong Ma-thi-ơ 16:18 rằng Ngài sẽ xây dựng Hội thánh Ngài trên vầng đá này, và trong Thư tín của Phi-e-rơ cho thấy tất cả chúng ta là những viên đá sống dành cho sự xây dựng của Đức Chúa Trời (1 Phi. 2:5). Hơn nữa, Phao-lô cho chúng ta biết ông là một thợ cả khôn khéo, tức người đã đặt nền móng là Đấng Christ, và tất cả chúng ta cần xây dựng trên nền ấy với vàng, bạc và đá quí (1 Cô. 3:9-12). Giê-ru-sa-lem Mới là tổng kết sau cùng của tất cả các công trình xây dựng trong Kinh Thánh và là tổng kết công tác xây dựng của Đức Chúa Trời trải qua các thời đại.