Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 16

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

LINH CỦA NẾP SỐNG CƠ ĐỐC THỰC TIỄN

Kinh Thánh: Côl. 1:8, 4, 1 Tê. 1:5-6; 4:3-8; 5:19; 2 Tê. 2:13-14; 1 Ti. 3:16; 4:1-3; Tít 3:5

Linh được bày tỏ trong bảy sách trong Kinh Thánh từ Cô-lô-se đến Phi-lê-môn là Linh cư-ngụ-bên-trong, ban-sự-sống, đã-trải-qua-tiến-trình, tổng-hợp, bao-hàm-tất-cả; Linh ấy là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Chúng ta khó có thể tìm được một chủ đề hay một đề tài bao quát cho bảy sách này. Thư Cô-lô-se bày tỏ cho chúng ta Đấng Christ tổng-bao-hàm là Đầu của Thân thể. Chủ đề của Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ nhì là cuộc sống thánh khiết vì nếp sống Hội thánh. Đề tài của Thư Ti-mô-thê thứ nhất là gia tể của Đức Chúa Trời về Hội thánh, và đề tài của Thư Ti-mô-thê thứ nhì là tiêm ngừa tình trạng suy vi của Hội thánh. Trong Thư Tít, chúng ta thấy sự duy trì trật tự của Hội thánh, và Thư Phi-lê-môn là một hình ảnh minh họa về địa vị bình đẳng của các tín đồ trong con người mới. Tuy nhiên, chủ đề tổng quát của bảy sách này là “Linh của nếp sống Cơ Đốc thực tiễn”.

Trong hai mươi hai sách từ Công Vụ đến Giu-đa, chúng ta thấy sự định nghĩa và giải thích trọn vẹn về một thân vị kỳ diệu. Thân vị kỳ diệu ấy là Đức Chúa Trời Tam Nhất, Cha, Con và Linh, là Đấng trở nên con người trong hình dạng của xác thịt tội lỗi. Sau khi trải qua tiến trình nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh và sự phục sinh, Đấng ấy đã trở nên Linh ban-sự-sống, tổng-bao-hàm. Ngài được định nghĩa và giới thiệu cho chúng ta trong La Mã là Linh sự sống, trong 1 Cô-rin-tô là Linh ban-sự-sống, trong 2 Cô-rin-tô là Linh biến-đổi, và trong Thư Ga-la-ti là ơn phước của phúc âm. Ơn phước chủ yếu của phúc âm là Linh cư-ngụ-bên-trong, ban-sự-sống, tổng-hợp, đã-trải-qua-tiến-trình, tổng-bao-hàm. Ê-phê-sô là một sách nói về Linh của Thân thể, và Phi-líp là sách nói về Linh dồi dào của Jesus Christ. Bây giờ chúng ta cần nhìn thấy Linh tổng-bao-hàm trong các sách từ Cô-lô-se đến Phi-lê-môn dành cho nếp sống Cơ Đốc thực tiễn.

NGUỒN GỐC VÀ YẾU TỐ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CÁC TÍN ĐỒ

Linh trong Cô-lô-se được bày tỏ là nguồn gốc, yếu tố và lãnh vực của tình yêu các tín đồ đối với mọi thánh đồ trong Đấng Christ là Đầu (1:4, 8). Theo sự hiểu biết thiên nhiên của chúng ta, vấn đề tình yêu là điều tầm thường, nhưng theo sự kiện thần thượng thì không tầm thường chút nào. Cô-lô-se 1:4 nói về về tình yêu thương mà các thánh đồ tại Cô-lô-se có được đối với mọi thánh đồ; câu 8 bày tỏ rằng tình yêu của họ dành cho mọi thánh đồ là tình yêu thương trong Linh. Chúng ta không thể tưởng tượng được trong Cô-lô-se, là sách trình bày Đấng Christ tổng-bao-hàm như Đầu của Thân thể, thế mà Linh tổng-bao-hàm lại được định nghĩa và trình bày “một cách tầm thường” như vậy. Theo sự hiểu biết thiên nhiên của chúng ta, điều đó có thể tầm thường, nhưng thật ra lại rất đặc biệt. Để kinh nghiệm Đấng Christ là Đầu của Thân thể, chúng ta phải có tình yêu thương đối với mọi thánh đồ. Chữ Hi Lạp trong câu 4 là pan. Tại Hoa Kỳ có công ty hàng không được gọi là Pan America. Pan có nghĩa là bao quát mọi sự. Để kinh nghiệm Đấng Christ là Đầu của Thân thể, chúng ta cần có tình yêu thương đối với mọi thánh đồ.

Trong cuộc sống của mình, tôi từng đi đến nhiều quốc gia, và từng tiếp xúc với nhiều dân tộc khác nhau. Mọi dân tộc trên thế giới đều có đặc tính nổi bật của họ. Chúa chúng ta đã chuộc con người ra từ mọi chi tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia (Khải. 5:9). Chúng ta phải tự hỏi rằng mình có yêu thương mọi người Đức Chúa Trời đã cứu chuộc không. Khi tôi còn là một thiếu niên, những thanh thiếu niên tại Trung Hoa đều bị truyền cho một lòng căm thù Nhật Bản vì nước Nhật đã xâm lăng, hủy hoại và chinh phục quốc gia của chúng tôi. Tuy nhiên, bây giờ, là một Cơ Đốc nhân, tôi phải yêu thương anh em người Nhật của mình. Lịch sử cũng cho chúng ta biết rằng tại Châu Âu, các nước Đức, Anh và Pháp luôn luôn đánh nhau. Làm thế nào những người được cứu chuộc từ ba quốc gia này có thể yêu thương nhau? Ngay cả chúng ta phải tự hỏi mình có yêu thương mọi người và cảm thấy vui vẻ với mọi người trong Hội thánh tại địa phương mình không.

Tự mình, chúng ta không bao giờ có tình yêu thương đối với mọi thánh đồ. Tình yêu thương này ở trong Linh. Nhiều sử gia đời này từng nói Đạo Đấng Christ là một tôn giáo của tình yêu thương. Con dân Đức Chúa Trời chắc chắn phải là một dân tộc của tình yêu thương, nhưng yêu thương bằng loại tình yêu nào? Có phải chúng ta nên yêu thương người khác bằng tình yêu thiên nhiên thuộc về con người không? Chúng ta cần một tình yêu thương yêu mọi người xuất thân từ mọi nền văn hóa. Tình yêu của chúng ta không phải là loại tình yêu như vậy. Đó phải là tình yêu thương trong Linh. Linh là nguồn gốc, yếu tố, chính thể yếu và lãnh vực của tình yêu ấy. Đã là một Cơ Đốc nhân trên năm mươi chín năm, nhờ sự thương xót của Chúa, tôi có thể làm chứng rằng tôi yêu thương mọi thánh đồ từ mọi quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, đây không phải là tình yêu của tôi, mà là tình yêu trong Linh.

Hội thánh là Thân thể Đấng Christ, cũng là con người mới. Nhu cầu cơ bản cho con người mới này chỉ là một điều, đó là tình yêu thương của Ngài. Thiếu tình yêu thương, người ta rất khó sống với nhau. Làm thế nào vợ chồng có thể ở với nhau mà không có tình yêu? Cả hai đều không thể chịu nổi một cuộc hôn nhân như vậy. Trong xã hội loài người, nhu cầu cơ bản là tình yêu. Làm thế nào những người khác ngôn ngữ, chủng tộc và màu da lại có thể làm một Thân thể và một con người mới? Điều này không thể xảy ra được nếu không có tình yêu thương. Chỉ tình yêu thương mới nối kết và làm cho chúng ta trở nên một con người mới.

Nhiều người sẽ nói rằng Cơ Đốc giáo là một tôn giáo của tình yêu đại đồng, nhưng tình yêu thiên nhiên thuộc con người của chúng ta lại không đại đồng. Tuy nhiên, tình yêu thương mà Cơ Đốc nhân chúng ta có được trong Linh là loại tình yêu có thể yêu tất cả những chi thể khác của Thân thể Chúa. Chúng ta yêu tất cả anh em trong Chúa xuất thân từ mọi nền văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Điều này không thể thực hiện bằng tình yêu thiên nhiên của chúng ta, nhưng bằng tình yêu thương trong Linh, tức một thân vị kỳ diệu. Tân Ước không phải là một quyển sách về giáo lý hay sách dạy dỗ chúng ta về tình yêu đại đồng. Điều Tân Ước bày tỏ cho chúng ta là một thân vị. Tình yêu này là một thân vị, là Linh tổng-bao-hàm; trong Ngài có một tình yêu thương như vậy. Ngài là nguồn gốc, yếu tố và phạm vi của tình yêu ấy. Nếu anh em sống trong Ngài, Ngài sẽ là tình yêu đại đồng khuấy động và làm cho anh em yêu thương mọi thánh đồ không đáng yêu.

THỰC TẠI CỦA PHÚC ÂM

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6, chúng ta biết phúc âm được vị sứ đồ rao giảng không những bằng lời nói mà còn trong quyền năng và Thánh Linh. Linh trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca được bày tỏ là thực tại của phúc âm được các sứ đồ rao giảng. Câu 6 nói rằng các tín đồ đã tiếp nhận phúc âm với sự vui mừng của Thánh Linh. Phúc âm ở trong Linh, và sự vui mừng mà với niềm vui ấy các tín đồ đã tiếp nhận phúc âm thì thuộc về Thánh Linh. Về phía người giảng, phúc âm ở trong Linh, và về phía người nhận, sự vui mừng thuộc về Linh. Nếu không có Linh, thì sẽ không có thực tại của phúc âm và không có sự vui mừng thật để nhận lấy phúc âm. Nếu tôi không tin chắc rằng chức vụ Lời của mình ở trong Linh thì tôi sẽ không thi hành chức vụ ấy. Nếu tôi cung ứng Lời ở ngoài Linh, chức vụ của tôi sẽ vô ích. Tuy nhiên, khi tôi giảng trong Linh, chức vụ tôi không bao giờ là vô ích vì Linh là thực tại của lời tôi giảng.

ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO CÁC TÍN ĐỒ ĐỂ THÁNH HÓA HỌ

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8, chúng ta thấy rằng Linh được Đức Chúa Trời ban cho các tín đồ vì sự thánh hóa đối kháng với sự gian dâm. Sự thánh hóa này ở trong Linh. Chúng ta có thể nói rằng sự thánh hóa là làm cho chúng ta thánh khiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thức ý nghĩa của việc trở nên thánh khiết. Anh em có thể rất đạo đức, hợp đạo lý, thuần khiết, trong sạch, và sống cho người khác, nhưng anh em vẫn có thể chưa thánh khiết. Thánh khiết là tuyệt đối vì Đức Chúa Trời. Anh em có thể tốt lành, đạo đức, hợp đạo lý, thuần khiết và nhân từ, nhưng nếu anh em không vì Đức Chúa Trời thì vẫn chưa thánh khiết; thay vào đó, anh em còn tầm thường. Để thánh khiết anh em phải tuyệt đối vì Đức Chúa Trời.

Gian dâm là dùng thân thể cho điều gì đó khác hơn là Đức Chúa Trời, trong khi sự thánh hóa là sử dụng thân thể tuyệt đối cho Đức Chúa Trời. Sự thánh hóa đối kháng với sự gian dâm. Không ai có thể gian dâm nếu họ dùng thân thể mình tuyệt đối vì Đức Chúa Trời. Về mặt thuộc thể, anh em có thể không gian dâm, nhưng về mặt thuộc linh, mỗi chúng ta đều đã gian dâm. Lý do là vì chúng ta không dùng bản thể mình cho Đức Chúa Trời nhưng cho những điều khác. Sự gian dâm thuộc linh là không sử dụng chính mình cho Đức Chúa Trời. Anh em sử dụng chính mình cho những điều khác hơn là Đức Chúa Trời.

Làm thế nào chúng ta có thể là một con người không dành cho điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời? Dường như đây là điều không thể xảy ra được, nhưng chúng ta có thể thực hiện điều này trong Linh. Khi lời qua tiếng lại với vợ mình, anh em phải nhận thức rằng trên nguyên tắc đó là phạm tội gian dâm về mặt thuộc linh. Môi, lưỡi và môi miệng của anh em cần phải tuyệt đối vì Đức Chúa Trời. Môi miệng anh em không nên dùng để lời qua tiếng lại với người bạn đời của mình trong cuộc sống hôn nhân. Nếu anh em dùng môi miệng của mình cho điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời, đó là sự gian dâm thuộc linh. Môi miệng của anh em nên tuyệt đối dành cho Đức Chúa Trời chứ không cho điều gì khác. Nói chuyện tầm phào là một loại gian dâm thuộc linh. Phương cách duy nhất để thoát khỏi loại gian dâm này là ở trong Linh. Khi ở trong Linh, chúng ta sẽ không bao giờ dùng môi miệng của mình để nói chuyện tầm phào, và cũng không bao giờ để môi miệng mình lời qua tiếng lại với người bạn đời trong cuộc sống hôn nhân của mình.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8 là một phân đoạn Kinh Thánh mạnh mẽ cho chúng ta biết rằng sự thánh hóa trong Linh đối kháng với sự gian dâm. Dùng trọn bản thể chúng ta cho Đức Chúa Trời là điều chỉ có thể thực hiện được nhờ ở trong Linh. Khi ở trong tâm trí mình, chúng ta có nhiều điều để nói chuyện tầm phào. Khi ở trong tình cảm mình, chúng ta bị thúc đẩy nói những điều khác hơn Đức Chúa Trời. Dùng miệng chúng ta cho điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời là một loại gian dâm thuộc linh, và cách duy nhất để được tuyệt đối thánh hóa cho Đức Chúa Trời là nhờ ở trong Linh.

CÁC TÍN ĐỒ ĐỪNG DẬP TẮT LINH

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 nói: “Đừng dập tắt Linh”. Trước khi được cứu, chúng ta không có chút cảm xúc nào về việc một người nào đó đang chuyển động trong chúng ta. Tuy nhiên, từ khi được cứu, dường như chúng ta luôn có người nào khác ở bên trong mình. Đôi khi, dường như có người nào đó canh chừng anh em hay “bám sát” anh em. Anh em đi đâu, Người ấy đều theo như bóng với hình. Trước khi được cứu, anh em thật sự ở một mình và không ai ở với anh em cả. Nhưng từ khi anh em được cứu, có một Người luôn luôn ở với anh em. Có thể anh em thích xem xi-nê, nhưng người nào đó bên trong anh em lại phán: “Đừng đi”. Dường như có người nào đó ở quanh, ở trên, ở đằng sau hay ở bên trong anh em đang nói với anh em. Đó là Đấng kỳ diệu, Cứu Chúa, Đấng Cứu Chuộc, Jesus Christ, Con, là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, bao hàm Cha, Con và Linh, trong nhân tính cùng với cuộc sống làm người của Ngài là Linh tổng-bao-hàm. Đấng ấy là nhà thám tử tài giỏi nhất; Ngài biết mọi chi tiết của đời sống anh em. Thậm chí trước khi anh em nói một lời, người ấy đã biết điều anh em sẽ nói. Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta đừng dập tắt Linh ấy. Linh ấy làm cho linh chúng ta nóng cháy (La. 12:11) và ân tứ của chúng ta rực cháy (2 Ti. 1:6), vì vậy chúng ta không nên dập tắt Ngài. Chúng ta cần đồng đi với Linh này.

SỰ CỨU RỖI TRONG SỰ THÁNH HÓA CỦA LINH

Trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14, chúng ta thấy sự cứu rỗi trong sự thánh hóa của Linh đưa đến việc đạt được vinh quang của Đấng Christ để bày tỏ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta cho sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi được nói đến ở đây không chỉ về sự cứu rỗi khỏi sự hư mất hay khỏi sự kết án của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta cho một loại cứu rỗi đặc biệt, và sự cứu rỗi này ở trong sự thánh hóa của Linh. Đây là được cứu bằng cách luôn luôn được Linh tổng-bao-hàm ấy thánh hóa. Khi đi mua sắm, chúng ta cần sự cứu rỗi là điều ở trong sự thánh hóa của Linh. Lúc mua sắm, hầu như chúng ta đi “xuống dốc”. Nhiều lần, chúng ta đang được thang máy hay cầu thang cuốn ở cửa hàng bách hóa đưa lên, nhưng thực ra, chúng ta đang đi xuống dốc. Đôi lúc, khi chúng ta muốn mua một món hàng, Đấng bên trong chúng ta bảo đừng mua và thậm chí bảo chúng ta hãy đi về. Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi việc mua sắm nhiều điều theo dục vọng của mình là Linh thánh-hóa.

Ngoài ra, ai có thể cứu chúng ta ra khỏi sự cám dỗ về lời qua tiếng lại với vợ hay chồng mình? Đó phải là Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời, là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, tổng kết thành Linh. Linh ấy biệt riêng anh em khỏi thói quen và ước muốn lời qua tiếng lại, và đó là sự thánh hóa. Hằng ngày chúng ta cần loại cứu rỗi thánh hóa này. Chúng ta cần được cứu khỏi việc nổi giận và khỏi lòng khao khát nói chuyện tầm phào trên điện thoại. Đối với nhiều chị em, điện thoại là vật dụng rất “dễ dính”. Một khi những chị em ấy cầm điện thoại lên, họ khó mà đặt điện thoại xuống. Đấng duy nhất cứu chúng ta khỏi điều này là Linh thánh-hóa. Chúng ta cần một sự cứu rỗi hiện tại, thực tiễn và hằng ngày, không phải bởi quyền năng siêu việt hay phép lạ, mà bởi Linh thánh-hóa, êm dịu, nhẹ nhàng, im lặng. Ngài không chống trả chúng ta, cũng không bắt buộc chúng ta đừng làm một số điều nào đó. Ngài giống như một con chim bồ câu bên trong chúng ta. Chúng ta cần một sự cứu rỗi như vậy, và Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta cho sự cứu rỗi này trong ân điển thánh hóa của Linh.

Kết quả của một sự cứu rỗi như vậy là nhận được vinh quang của Đấng Christ để bày tỏ Đức Chúa Trời. Khi được cứu bởi Linh thánh-hóa, chúng ta sẽ là những người ở dưới vinh quang, và vinh quang ấy là để bày tỏ Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta thật sự yêu mến Chúa, nhưng trong cuộc sống hằng ngày khi mua sắm, khi nói chuyện tầm phào, và khi tranh luận thì không nhận được vinh quang của Đấng Christ. Vinh quang của Đấng Christ là để làm con của Đức Chúa Trời, sở hữu bản chất và sự sống của Đức Chúa Trời để bày tỏ Ngài. Nếu được Linh thánh-hóa cứu hằng ngày, chúng ta chắc chắn sẽ mang vinh quang của Đấng Christ để bày tỏ Đức Chúa Trời như những người con của Ngài, sở hữu sự sống Ngài và dự phần trong bản chất Ngài.

CHỨNG MINH SỰ BIỂU LỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG XÁC THỊT

Theo 1 Ti-mô-thê 3:16 Linh chứng minh sự biểu lộ của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Điều này được thấy trong Đấng Christ khi Ngài đang ở trên đất này. Ngài là Đức Chúa Trời được biểu lộ trong xác thịt và điều này được chứng minh và xác minh bởi Linh này. Nguyên tắc này áp dụng cho chúng ta, là Hội thánh ngày nay. Đức Chúa Trời được biểu lộ trong xác thịt chúng ta, nhưng điều này phải được Linh tổng-bao-hàm xác minh, chứng tỏ và minh chứng. Điều này có nghĩa là chỉ khi nào sống trong Linh tổng-bao-hàm, chúng ta mới có loại minh chứng, chứng tỏ, xác minh rằng Đức Chúa Trời được biểu lộ trong chúng ta, là Hội thánh.

CẢNH CÁO CÁC TÍN ĐỒ VỀ SỰ BỘI GIÁO

Trong 1 Ti-mô-thê 4:1-3, Linh nói với các tín đồ, cảnh cáo họ về sự bội giáo trong thời kỳ sau này. Đó là Linh cư ngụ trong linh chúng ta và tại đó phán với chúng ta (La. 8:9-11, 16). Chúng ta cần vận dụng linh của mình để có thể trở nên nhạy bén và trong suốt hầu lắng nghe lời phán của Linh và được gìn giữ khỏi các linh lừa đảo và những sự dạy dỗ của các quỉ.

CƯ NGỤ TRONG CÁC TÍN ĐỒ NHỜ ĐÓ HỌ CANH GIỮ ĐIỀU KÝ THÁC TỐT LÀNH

Trong 2 Ti-mô-thê 1:14, Linh cũng đang cư ngụ trong các tín đồ nhờ đó họ canh giữ điều ký thác tốt lành. Từ khi được cứu chúng ta đã nhận được nhiều điều từ Đức Chúa Trời vào trong chúng ta như là một loại ký thác. Điều này giống như tiền gửi ngân hàng. Bên trong chúng ta và đặc biệt là trong linh mình, chúng ta có một sự ký thác thần thượng. Sự sống của Đức Chúa Trời, Linh của Đức Chúa Trời và tất cả những lẽ thật quí báu chúng ta đã thấy trong sự khôi phục của Chúa đều đã được ký thác vào trong bản thể chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể giữ gìn sự ký thác này? Ấy là chỉ nhờ Thánh Linh cư ngụ trong chúng ta. Nếu chúng ta là người hành động, cư xử và đặt trọn bản thể mình trong Linh, thì mọi điều đã được ký thác vào trong bản thể chúng ta sẽ được gìn giữ. Nếu quên mất Linh, bước đi theo xác thịt và tâm trí của mình, lập tức chúng ta sẽ giống như các dân tộc cách xa Đức Chúa Trời (Êph. 4:17-18). Trong trường hợp đó, những điều tốt lành đã ký thác trong bản thể chúng ta sẽ không được gìn giữ. Chúng ta cần nhờ Linh gìn giữ điều ký thác tốt lành.

SỰ ĐỔI MỚI CỦA LINH VÌ SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚNG TA

Sau cùng, Tít 3:5 cho biết Đức Chúa Trời cứu chúng ta nhờ sự rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới của Thánh Linh. Từ khi chúng ta được tái sinh, Linh ấy bắt đầu đổi mới và liên tục đổi mới chúng ta hằng ngày để làm cho chúng ta trở nên một con người mới với sự sống thần thượng. Mỗi khi chúng ta nhóm lại để tiếp nhận chức vụ Lời tại một hội đồng, chúng ta kinh nghiệm sự đổi mới của Linh, và trở về địa phương mình như những con người mới. Đó là công tác cứu rỗi của Linh thánh-hóa. Thật ra, việc Ngài thánh hóa là việc Ngài đổi mới.

LINH TRONG CÁC SÁCH TỪ CÔ-LÔ-SE ĐẾN PHI-LÊ-MÔN

Qua tất cả những điểm đã được bàn đến trong bảy sách này, chúng ta có thể nhận thấy rằng Linh trong các sách từ Cô-lô-se đến Phi-lê-môn là Linh của nếp sống Cơ Đốc thực tiễn. Điều đầu tiên trong nếp sống Cơ Đốc thực tiễn là tình yêu thương trong Linh đối với mọi thánh đồ. Điều sau cùng là sự đổi mới hằng ngày bởi Linh tổng-bao-hàm. Đây là đời sống thực tiễn của Cơ Đốc nhân. Trong bảy sách này, Linh tổng-bao-hàm là một Linh như vậy.