Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 11

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

LINH SỰ SỐNG

Kinh Thánh: La. 8:2, 4, 6, 9-11, 14, 16, 23, 26-27; 15:16

TỪ SÁCH MA-THI-Ơ ĐẾN SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

Trong năm sách đầu tiên của Tân Ước, chúng ta đã thấy rằng sau khi bước vào sự phục sinh, Đấng Christ tức Đấng Thần-nhân đã trở nên Linh sự sống như hơi thở để thở vào trong các môn đồ Ngài (Gi. 20:22). Rồi sau khi thăng thiên, với tư cách là Linh quyền năng như gió, Ngài tuôn đổ chính Ngài trên các môn đồ. Trong sách Công vụ các Sứ đồ, chúng ta thấy một nhóm người trên đất này được đổ đầy ở bên trong vì sự sống và được đầy dẫy bên ngoài vì quyền năng. Họ là những người của Linh, có sự sống thần thượng bên trong về mặt yếu thể tính và sở hữu quyền năng thần thượng về mặt gia tể. Họ bước đi, sống, công tác, chuyển động và làm mọi sự như là những người của Linh. Họ là những người sống Đức Chúa Trời để hoàn thành và thực thi gia tể Đức Chúa Trời. Họ là những người vui hưởng bảy điều căn bản của những ơn phước Tân Ước. Họ được tái sinh, có sự sống của Đức Chúa Trời và sở hữu bản chất của Đức Chúa Trời. Họ có Đức Chúa Trời Tam Nhất sống trong mình. Bởi những yếu tố căn bản ấy, họ được biến đổi và hòa lẫn với Đức Chúa Trời Tam Nhất để có hình ảnh thần thượng của Ngài và bước vào vinh quang thần thượng của Ngài.

SÁCH LA MÃ

Hai mươi hai sách còn lại của Tân Ước cho thấy chi tiết về cách Linh kỳ diệu ấy làm cho những tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời, kể cả sách La Mã, là sách chủ yếu bày tỏ rằng Linh, tức Đấng biến đổi những tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là Linh sự sống. Nhóm chữ “Linh sự sống” chỉ được dùng một lần trong toàn bộ Kinh Thánh, đó là trong La Mã 8:2. Linh bao-hàm-tất-cả, tổng-hợp trong sách La Mã là Linh sự sống. Sách La Mã cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời Tam Nhất trong sự tổng kết của Ngài là Linh sự sống khiến những tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là những người trở nên những Chi thể sống động của Thân thể Đấng Christ. Những Chi thể tạo thành Thân thể Đấng Christ ấy đã được tái sinh, sở hữu sự sống và bản chất thần thượng của Đức Chúa Trời. Mỗi Chi thể đều có liên hệ mật thiết với Đấng Tam Nhất thần thượng, là Đấng được ban phát vào trong bản thể ba-phần của họ. Nhờ vậy, họ được biến đổi, đổi mới và thậm chí đồng hóa theo hình ảnh Con Trưởng của Đức Chúa Trời. Ngay cả thân thể chết chóc của họ cũng được cung ứng sự sống thần thượng (La. 8:11) để làm cho họ trở nên những Chi thể sống động của Đấng Christ. Những Chi thể ấy được xếp đặt lại thành một Thân thể để bày tỏ Đấng Christ, và Thân thể ấy được biểu lộ trong nhiều địa phương là các Hội thánh địa phương. Sau đó, sách La Mã cho chúng ta thấy những chi tiết thế nào Linh sự sống hành động trong con người ba-phần với Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đó là sứ điệp, khải thị và khải tượng được bày tỏ trong sách này.

LINH SỰ SỐNG

Linh Đức Chúa Trời Cư Ngụ Trong Chúng Ta

Linh sự sống là Linh Đức Chúa Trời, tức Đấng cư ngụ trong các tín đồ. La Mã 8:9a nói: “Linh Đức Chúa Trời cư ngụ trong anh em”. Linh Đức Chúa Trời trong câu này không phải giống như Linh Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 1:2 là câu bày tỏ Ngài ấp ủ trên mặt nước. Linh Đức Chúa Trời trong La Mã 8:9 bây giờ cư ngụ trong con người ba-phần và bây giờ là Linh Đấng Christ, tức Đấng sở hữu nhân tính cũng như thần tính. Trong Sáng Thế Ký chương 1, Linh Đức Chúa Trời chưa trải qua những quá trình nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh, sự phục sinh và sự thăng thiên. Tuy nhiên, Linh Đức Chúa Trời trong La Mã chương 8 là Linh sự sống, là Đấng trong Đấng Christ đã trải qua sự nhục hóa, cuộc sống làm người trên đất này, chết một cái chết bao-hàm-tất-cả, bước vào sự phục sinh tuyệt hảo, và bây giờ đang ở trong sự thăng thiên tôn cao của Ngài. Tất cả những yếu tố này được tổng hợp với Linh Đức Chúa Trời, là Đấng không còn ở ngoài chúng ta nữa nhưng ở bên trong để cư ngụ trong chúng ta. Đây là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất sống trong chúng ta.

Linh Đấng Christ – Của Đặt Cọc Xác Chứng Chúng Ta Thuộc Về Đấng Christ

Khi nghe nhóm chữ “Linh Đức Chúa Trời”, nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ đó là Linh Đấng Tạo Hóa. Theo quan niệm loài người, từ ngữ Đức Chúa Trời chính yếu có nghĩa là Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, Linh Đấng Christ hàm ý rất nhiều điều. Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời. Đấng Christ cũng là một con người. Ngài là Jesus, Đấng Cứu Chuộc, Cứu Chúa, sự thánh hóa, sự công chính, sự thánh khiết, sự sống, sự sáng và mọi sự của chúng ta. Danh hiệu “Linh Đấng Christ” mang ý nghĩa về sự bao hàm tất cả của Đấng đang sống trong chúng ta. Danh hiệu này không những bao gồm Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mà còn bao gồm Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc cùng với tất cả những yếu tố con người và thần thượng của Ngài và tất cả những yếu tố của những điều Ngài đã hoàn thành, đạt đến và có được. Tất cả những điều này đều được tổng hợp trong Linh Đấng Christ.

Nhiều Cơ Đốc nhân chưa từng thấy Linh tổng-hợp như đã nói trên là Linh Đấng Christ. Linh ấy được tổng hợp với thần tính, nhân tính, sự nhục hóa, cuộc sống làm người, sự chết, sự phục sinh và sự thăng thiên. Mặc dầu tôi đã ở trong tổ chức Cơ Đốc giáo nhiều năm, tôi chưa từng nghe được một sứ điệp về Linh Đấng Christ. Khi còn là một thanh niên, tôi đọc qua sách La Mã nhiều lần, nhưng tôi không có ấn tượng về Linh Đấng Christ. Mãi cho đến khi tôi đọc quyển The Spirit of Christ (Linh Đấng Christ) do Andrew Murray viết, Chúa mới thật sự gây ấn tượng trong tôi về danh hiệu thần thượng ấy. Tôi quí quyển sách ấy vô cùng. Hơn năm mươi năm về trước, Anh Nee bảo tôi rằng anh sẽ trả ấn phí nếu có ai dịch quyển sách ấy của Andrew Murray ra tiếng Hoa. Vài năm sau, anh lặp lại điều đó với tôi. Điều này gây cho tôi một ấn tượng sâu xa về quyển sách đó. Kết quả là chính tôi đọc quyển sách ấy, và đã sắp xếp để vài thanh niên giúp tôi dịch. Khi chúng tôi đang dịch quyển sách này, tôi có một ấn tượng sâu xa về chương năm, là chương bàn về “Linh Jesus Được Vinh Hóa”. Chương này cho biết trong Linh Đấng Christ có yếu tố con người. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu thấy tính bao hàm tất cả của Linh.

Trong quá khứ, có thể vài người chúng ta đã đọc quyển sách này, nhưng vẫn không hiểu biết nhiều hay có ấn tượng thuộc linh về Linh Đấng Christ. Tuy nhiên, nếu Andrew Murray đã dạy dỗ về Mác 16:17-18, là phần bàn về việc đuổi quỉ, nói các tiếng mới, bắt rắn, uống những thứ độc địa chết người mà không bị tổn hại và chữa lành bệnh tật, chúng ta sẽ lập tức được quyển sách ấy gây ấn tượng mạnh mẽ. Không cần phải đọc sách ấy hai ba lần vì anh em sẽ lập tức có ấn tượng với những điều thần kỳ đó. Lý do là vì dầu không đọc một quyển sách nào như vậy, tất cả những điều đó đã có sẵn trong tâm trí thiên nhiên của chúng ta. Nhiều nhà ảo thuật Ấn Độ không những có thể bắt rắn, mà còn có thể quấn những con rắn quanh cánh tay và cổ của họ. Trong vấn đề bắt rắn, “sự nếm trước về thời đại ngàn năm” của họ có thể trỗi hơn nhiều.

Hầu hết những người đọc quyển sách gồm ba mươi mốt bài của Andrew Murray, mỗi bài dành cho một ngày trong tháng, đều không giữ lại được gì trong ký ức về quyển sách ấy, vì trong đó ông nói về một điều cao sâu vượt quá tầm hiểu biết hạn hẹp, thiên nhiên của chúng ta. Không gì trong quan niệm thiên nhiên của chúng ta liên hệ đến Linh Đấng Christ cả. Nhiều Cơ Đốc nhân có thể biết điều gì đó về “Thánh Linh” hay Linh Đức Chúa Trời. Thế nhưng, Linh Đấng Christ là điều gì đó xa lạ đối với sự hiểu biết của họ. Sau nhiều năm, một ngày kia khi đang nghiên cứu La Mã chương 8 thì những chữ “Linh Đấng Christ” gây cho tôi một ấn tượng sâu xa. Điều này khiến tôi nghiên cứu La Mã chương 8 nhiều lần. Tôi đã dành nhiều thì giờ nghiên cứu La Mã chương 8, và đã giảng rất nhiều bài về chương này. Có rất nhiều điều phong phú trong đó. Trong chương này chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời Tam Nhất hành động để đưa chính Ngài, trong tính Tam Nhất của Ngài, vào trong con người ba-phần. Trong La Mã 8:9, Linh Đức Chúa Trời và Linh Đấng Christ là chữ đồng nghĩa, có thể được dùng theo cách hoán đổi, với một ý nghĩa đặc biệt. Linh Đấng Christ là của đặt cọc cho biết chúng ta thuộc về Đấng Christ. La Mã 8:9 nói: “Nhưng nếu ai không có Linh Đấng Christ, thì người ấy không thuộc về Ngài”. Chúng ta biết mình thuộc về Đấng Christ vì Linh Đấng Christ ở trong chúng ta. Ngoài ra, Linh Đấng Christ trong chúng ta ấy chính là Linh Đức Chúa Trời, tức Linh sự sống.

Đấng Christ Trong Chúng Ta

Trong La Mã 8:9, chúng ta thấy Linh Đức Chúa Trời và Linh Đấng Christ. Kế đến trong câu 10, chúng ta thấy Đấng Christ. Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ và Đấng Christ không phải là ba thực thể tách biệt. Cả ba là một. Linh Đức Chúa Trời là Linh Đấng Christ, và Linh Đấng Christ là Đấng Christ. Đây là những danh hiệu khác nhau chỉ về một thân vị. Anh em có thể gọi thân vị ấy là Đấng Christ, có thể gọi Ngài là Linh Đấng Christ, và cũng có thể gọi Ngài là Linh Đức Chúa Trời. Tại đây, thân vị thần thượng, bao-hàm-tất-cả ấy có ba danh hiệu, đó là Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ và Đấng Christ. Ba danh hiệu ấy được dùng một cách hoán đổi để biểu lộ một ý nghĩa đặc biệt.

Linh Đấng Ấy

Đến đây, chúng ta đã thấy Linh sự sống, Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ, và bây giờ chúng ta bàn đến Linh của Ngài (La. 8:11, bản tiếng Anh). Trong Hi văn từ ngữ này thực sự có nghĩa là “Linh Đấng ấy”. Sau khi Phao-lô nói về Linh Đấng Christ và Linh Đức Chúa Trời, ông nói đến Linh của Đấng đã làm cho Jesus sống lại từ giữa vòng người chết. Đấng đã làm cho Jesus sống lại ấy là Cha, Con và Linh, tức Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đức Chúa Trời Tam Nhất là Đấng làm cho sống lại. Khi người Sa-đu-sê hỏi Chúa về sự phục sinh trong Ma-thi-ơ chương 22, Chúa nhắc đến Xuất Ai Cập Ký 3:6 và 16, ở đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp – Đức Chúa Trời Tam Nhất. Danh hiệu thần thượng này ngụ ý sự phục sinh vì Đức Chúa Trời không bao giờ là Đức Chúa Trời của những người chết. Ngài là Đức Chúa Trời của những người sống (Mat. 22:32). Đức Chúa Trời Tam Nhất, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp là Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Trong La Mã 8:11, chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm cho sống lại, tức Đức Chúa Trời Tam Nhất. Thật là kỳ diệu và tuyệt vời vì trong La Mã 8:11 chúng ta có thể thấy Linh Đức Chúa Trời Tam Nhất làm cho sống lại.

Chúng ta dễ nhận thấy rằng Linh Đức Chúa Trời chỉ về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Linh Đấng Christ chỉ về Linh Cứu Chúa, nhưng có được sự hiểu biết sâu xa về những từ ngữ này không phải là chuyện dễ. Do đó, để am hiểu danh hiệu “Linh của Đấng làm cho Jesus sống lại từ giữa vòng người chết” đòi hỏi sự hiểu biết sâu xa. Chúng ta phải nhận biết Đấng sống trong chúng ta. Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ, chính Đấng Christ và Linh của Đấng làm cho Jesus từ người chết sống lại cư ngụ trong chúng ta. Đây không phải là bốn vị, mà là một. Đấng là Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ và chính Đấng Christ là Đấng làm cho Jesus sống lại từ giữa vòng người chết. Nói như vậy là ngụ ý rằng Đấng ấy bao hàm tất cả.

Đấng này đang ở trong chúng ta để cư ngụ trong chúng ta nhằm thực hiện một công tác kỳ diệu. Linh của Đấng làm cho Jesus sống lại từ giữa vòng người chết cư ngụ trong chúng ta để làm cho linh chúng ta trở thành sự sống (8:10b), để làm tâm trí chúng ta thành sự sống (8:6b), và để ban sự sống cho thân thể chết chóc của chúng ta (8:11b). Điều đầu tiên Ngài thực hiện là làm cho linh chúng ta trở nên sống. Khi Đấng Christ ở trong chúng ta, Linh chúng ta là sự sống. Trước khi Đấng Christ vào trong chúng ta, linh chúng ta chết. Tuy nhiên, bây giờ Đấng Christ ở trong chúng ta, linh chúng ta không những sống động mà còn là sự sống. Đấng kỳ diệu này là Đấng bao-hàm-tất-cả, là Linh sự sống, Linh Đức Chúa Trời, Linh Đấng Christ, là chính Đấng Christ và Linh của Đấng làm cho sống lại tức Đức Chúa Trời Tam Nhất, cư ngụ trong chúng ta trước hết là làm cho linh đã chết của mình trở nên sống. Đó là sự tái sinh.

Kế đến, Linh cư-ngụ-bên-trong ấy làm cho tâm trí chúng ta thành sự sống. Tâm trí đặt vào linh là sự sống. Đây là sự đổi mới của tâm trí chúng ta, tức sự biến đổi. Làm cho linh chúng ta thành sự sống là tái sinh chúng ta. Làm cho tâm trí chúng ta thành sự sống là đổi mới tâm trí chúng ta và biến đổi chúng ta.

Thêm vào đó, Đấng kỳ diệu cư ngụ trong chúng ta ấy còn ban sự sống cho thân thể chết chóc của chúng ta. Đây không phải là chữa bệnh bên ngoài, mà là truyền sự sống bên trong. Hằng ngày sự sống thần thượng lan tỏa vào trong thân thể chúng ta cho đến ngày ấy là ngày thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc (8:23) và được biến hóa (Phil. 3:21).

Đây là Đức Chúa Trời Tam Nhất ban phát chính Ngài vào trong con người ba-phần. Con người có ba phần – linh con người, hồn con người và thân thể con người. Là tín đồ, linh chúng ta đã được tái sinh, và hồn chúng ta với phần chính của nó là tâm trí bây giờ đang ở dưới sự đổi mới, tức sự biến đổi của chúng ta. Đến một ngày kia thân thể chúng ta sẽ được biến hóa, đồng hóa theo thân thể vinh quang của Ngài. Đó sẽ là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Sự tái sinh của chúng ta đã được hoàn tất, sự biến đổi của chúng ta là một tiến trình đang diễn ra, và sự biến hóa, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta sẽ được thực hiện khi Đấng Christ trở lại. Đấng bao-hàm-tất-cả ấy là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất, ban phát Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong ba phần của chúng ta – vào trong linh, hồn và thân thể chúng ta. Đây là Đức Chúa Trời Tam Nhất hành động để đưa chính Ngài vào trong con người ba-phần bởi sự ban phát thần thượng của Ngài.

Linh Của Quyền Làm Con Thần Thượng

Một Linh bao-hàm-tất-cả như vậy ban phát Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong bản thể ba-phần của chúng ta để làm chúng ta trở nên các con Đức Chúa Trời. Chúng ta từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng công tác kỳ diệu, thần thượng như vậy bởi sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất đang làm chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời. La Mã 8:14 nói: “Những ai được Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con Đức Chúa Trời”. Linh tổng-bao-hàm ấy đang làm cho chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện quyền làm con thần thượng trong bản thể chúng ta. Linh đang “con hóa” chúng ta một cách thần thượng. Chúng ta là tội nhân và kẻ thù của Đức Chúa Trời; tuy vậy, Linh tổng-bao-hàm ấy không những làm chúng ta trở nên thuộc linh, thánh khiết hay đắc thắng, mà còn “con hóa” chúng ta cách thần thượng, làm chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời. Đây là một vấn đề lớn lao.

Linh Làm-Chứng Trong Linh Chúng Ta

Linh làm-chứng luôn luôn làm chứng trong linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (La. 8:16). Linh đang làm chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời, và đồng thời Ngài làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong khi đang mua sắm tại cửa hàng bách hóa, nhiều chị em kinh nghiệm một sự làm chứng, nhắc nhở bên trong rằng họ là con cái của Đức Chúa Trời. Đôi khi có những thanh niên muốn đi xem xi-nê. Đang khi trên đường đến rạp hát, có điều gì đó bên trong họ làm chứng và nói: “Đừng quên ngươi là con cái của Đức Chúa Trời”. Đôi lúc trong khi người chồng đang nổi nóng với vợ mình, cũng có một lời chứng: “Đừng quên ngươi là con cái của Đức Chúa Trời”. Không gì ngăn chận nhanh chóng cơn giận của một người bằng nói a-men với loại làm chứng này trong linh họ. Đây là Linh làm-chứng bên trong linh chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.

Linh Là Trái Đầu Mùa

La Mã 8:23 nói với chúng ta rằng chúng ta có trái đầu mùa của Linh. Đây không phải là sự nếm trước thời đại sắp đến, mà là trái đầu mùa của Đức Chúa Trời là Đấng phong phú để làm phần hưởng của chúng ta. Sự nếm trước thời đại sắp đến là nếm biết những điều bề ngoài, nhưng trái đầu mùa là sự nếm trước chính Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-các-quá-trình. Những gì chúng ta đã và vẫn đang vui hưởng về chính Đức Chúa Trời chỉ là sự nếm trước. Hương vị trọn vẹn sẽ đến. Thánh Linh, Linh bao-hàm-tất-cả, là trái đầu mùa của tất cả những điều phong phú thuộc bản thể Đức Chúa Trời để chúng ta vui hưởng. Điều chúng ta đang nếm chỉ là sự nếm trước Đức Chúa Trời, và hương vị trọn vẹn về Đức Chúa Trời sẽ đến. Chúng ta sẽ vui hưởng hương vị trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đến đời đời.

Linh Cầu-Thay

Linh cầu-thay giúp đỡ, thông cảm, nâng đỡ, yên ủi và hỗ trợ chúng ta bằng cách cầu thay cho chúng ta (La. 8:26-27). Nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình yếu đuối và chán nản, nhưng thậm chí vào lúc ấy bên trong chúng ta có điều gì đó nâng đỡ, hỗ trợ, khuyến khích và yên ủi chúng ta. Có điều gì đó bên trong chúng ta bảo chúng ta không nên thất vọng như vậy. Mặc dầu yếu đuối, nhưng chúng ta có sự nâng đỡ và hỗ trợ bên trong. Thậm chí có một loại cầu nguyện diễn ra bên trong chúng ta và vì chúng ta. Trước khi được cứu, mỗi khi thất vọng, chúng ta cứ ở mãi trong sự thất vọng. Nhưng sau khi được cứu, thường khi chúng ta thất vọng, điều gì đó bên trong chúng ta vẫn nâng đỡ, yên ủi và thông cảm với chúng ta một cách ngọt ngào. Đây là Linh cầu-thay, và đây là sự cầu thay của Linh giúp-đỡ. Ngài giúp đỡ chúng ta trong bất cứ tình huống nào.

Không ai hoàn toàn hiểu chúng ta, nhưng Linh cầu-thay lại hiểu chúng ta một cách tận tường. Chúng ta có thể nói với bất cứ người nào rằng họ không hiểu chúng ta, nhưng chúng ta không thể nói với Linh cầu-thay rằng: “Thưa Linh yêu quí, Ngài hiểu lầm con và Ngài không hiểu con”. Nếu anh em nói như vậy, Linh sẽ nói: “Ta hiểu con còn hơn con hiểu chính mình. Ta biết nhu cầu, những nan đề, sự yếu đuối và những khiếm khuyết của con. Không ai khác biết mà ngay cả con cũng không biết. Nhưng Ta biết nên Ta thông cảm, hỗ trợ, và nâng đỡ con. Ta là người giúp đỡ con. Hễ khi nào con có Ta, mọi sự đều tốt đẹp. Con không cần phải lo âu về chính mình”. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng bỏ lơ Đấng này. Dầu vậy, Ngài ở bên trong chúng ta, rất hòa nhã, dịu dàng, thông cảm và đầy yêu thương. Điều này thật kỳ diệu! Điều này hơn hẳn mọi điều vật chất. Linh làm-chứng cùng sự cầu thay của Ngài rất ngọt ngào. Ngài rèn luyện chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những con người đúng đắn.

Thánh Linh Thánh Hóa

Đấng ấy luôn luôn thánh hóa chúng ta (La. 15:16). Đây không phải là điều khách quan, về mặt vị trí, mà trong kinh nghiệm, về mặt bản tính. Sự thánh hóa này là để đổi mới, biến đổi và đồng hóa chúng ta theo hình ảnh Con Trưởng của Đức Chúa Trời hầu chúng ta có thể thích ứng làm một Chi thể sống động của Thân thể Đấng Christ.

Linh Hòa Lẫn

Sau cùng, Linh này trở nên một linh hòa-lẫn, tức Linh hòa lẫn với linh chúng ta (đc. La. 8:4; 1 Cô. 6:17), mà theo đó chúng ta bước đi. Chúng ta thật có một linh hòa-lẫn như vậy bên trong mình, và bây giờ điều chúng ta nên làm là cư xử, hành động, sống, bước đi và đặt trọn bản thể mình theo linh hòa-lẫn ấy. Nếu bước đi theo Linh hòa lẫn ấy, chúng ta sẽ làm con của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, và là một người con như vậy, chúng ta sẽ là một Chi thể sống động của Đấng Christ, sống trong nếp sống Hội thánh, tức vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc ấy được nói đến trong La Mã 14:17 và chủ yếu không phải thuộc quyền năng, sự cai trị hay quyền lãnh đạo. Vương quốc của Đức Chúa Trời tức nếp sống Hội thánh ngày nay thuộc về sự công chính đối với chính chúng ta, sự hòa bình đối với người khác và sự vui mừng đối với Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Đừng nghĩ rằng vương quốc của Đức Chúa Trời là để anh em làm một vị vua cai trị người khác và thi hành quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Anh em phải quên đi những suy nghĩ ấy. Vương quốc của Đức Chúa Trời ngày nay trong nếp sống Hội thánh không phải để cai trị hay thống trị nhưng dành cho cuộc sống – một cuộc sống công chính, hòa bình và vui mừng. Nếp sống Hội thánh tức vương quốc của Đức Chúa Trời ngày nay là vương quốc công chính, hòa bình và vui mừng trong Thánh Linh. Đây là sự khôi phục của Chúa.