Thông tin sách

Kinh Nghiệm Đấng Christ Là Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Kinh nghiệm Đấng Christ là sự sống
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 11

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

KINH NGHIỆM SỰ XỨC DẦU VÌ NẾP SỐNG HỘI THÁNH

Kinh Thánh: Xuất. 30:23-33; 2 Cô. 1:21-22

Chúng tôi muốn tương giao thêm về cách chúng ta có thể tăng trưởng để Hội thánh được xây dựng. Cách duy nhất là bằng sự xức dầu của Linh tổng hợp, được tượng trưng bởi dầu xức tổng hợp trong Xuất Ai Cập Ký chương 30.

ĐƯỢC THÁNH HÓA BẰNG SỰ XỨC DẦU

Chúng ta đã thấy rằng tất cả những phần khác nhau của đền tạm cùng với tất cả những vật dụng bên trong đều không thánh khiết cho đến khi được xức dầu (Xuất. 30:26-29). Sự xức dầu là yếu tố làm toàn bộ đền tạm trở nên thánh khiết. Sự xức dầu này thánh hóa toàn bộ nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ thánh hóa nghĩa là kết hiệp điều gì đó với Đức Chúa Trời, để làm cho điều ấy có được yếu thể tính thần thượng và bản chất của Đức Chúa Trời.

Được thánh hóa không có nghĩa là hoàn hảo một cách vô tội, cũng không phải là chỉ được biệt riêng và thay đổi vị trí của mình. Nói cách chính xác, được thánh hóa nghĩa là được liên hiệp với Đức Chúa Trời. Đương nhiên, nếu chúng ta được liên hiệp với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng được biệt riêng. Nhưng sự gắn liền với Đức Chúa Trời này không chỉ là thay đổi vị trí mà còn là thay đổi tính chất. Nhờ được thánh hóa, trọn bản thể của chúng ta được hòa lẫn với yếu thể tính thần thượng, thánh khiết và được biến đổi.

La Mã 1:4 nói đến “Linh của sự thánh khiết”. Bản dịch của Wuest dùng từ ngữ “yếu thể tính thần thượng” thay vì “Linh của sự thánh khiết”. Vậy, sự thánh khiết là yếu thể tính thần thượng của bản thể Đức Chúa Trời. Được thánh hóa nghĩa là được liên hiệp, được gắn liền vào yếu thể tính thần thượng. Được thánh hóa là được làm một với Đức Chúa Trời và khiến Đức Chúa Trời làm một với chúng ta. Sự thánh hóa này được thực hiện bởi Linh xức-dầu, là Đấng xức chúng ta bằng yếu thể tính thần thượng của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã thấy dầu xức tổng hợp trong Xuất Ai Cập Ký chương 30 tượng trưng cho Linh tổng hợp. Linh ngày nay là một hợp chất. Trong chương trước, chúng ta thấy tất cả các thành phần của dầu xức tổng hợp tượng trưng cho các thành phần của Linh tổng hợp ngày nay, là Đấng đang luôn xức dầu cho chúng ta. Thần tính và nhân tính của Đấng Christ, sự chết của Ngài cùng với hiệu lực sự chết, sự phục sinh cùng với quyền năng phục sinh đã được tổng hợp vào trong Linh này. Khả năng gánh vác trách nhiệm và yếu tố xây dựng cũng là các yếu tố trong Linh tổng hợp. Đây là Linh dồi dào của Jesus Christ (Phil. 1:19). Tất cả những yếu tố thuộc về thân vị và công tác của Đấng Christ đã được đặt vào trong một Linh này, là Linh tổng hợp.

Tất cả các thầy tế lễ cũng như toàn bộ đền tạm cùng với tất cả những phần khác nhau của đền tạm đều ở dưới sự xức dầu của dầu xức tổng hợp. Thiếu sự xức dầu này, không điều nào có thể thánh khiết, tức là không điều nào có thể được ghép vào Đức Chúa Trời, được liên hiệp với Ngài. Yếu thể tính của Đức Chúa Trời sẽ không liên hệ gì đến mỗi phần của đền tạm hay mỗi thầy tế lễ nếu những điều ấy chưa được xức dầu. Điều này nghĩa là dưới sự xức dầu của Linh tổng hợp, có một nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, một nếp sống Hội thánh, một chức vụ tế lễ và một tập thể phục vụ thật sự.

Chúng ta phải thấy rằng Linh ấy không còn là Linh của Đức Chúa Trời chỉ sở hữu thần tính mà thôi; Linh ngày nay là Linh của Jesus Christ, Linh tổng hợp được tượng trưng bằng dầu xức tổng hợp. Dầu xức tổng hợp trong Xuất Ai Cập Ký chương 30 là dầu xức thánh. Thánh khiết có nghĩa là được hiệp một với Đức Chúa Trời. Bất kể anh em có hoàn hảo thế nào đi nữa, nếu không hiệp một với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không hiệp một với anh em, thì anh em không thánh khiết.

Điều chúng ta cần ngày nay trong nếp sống Hội thánh là sự xức dầu của dầu xức thánh khiết. Không bao giờ chúng ta có thể xây dựng nếp sống Hội thánh đúng đắn bằng những sự dạy dỗ được. Nhiều năm về trước, khi người ta đến nhờ giải quyết những thắc mắc và nan đề, tôi có thể trả lời cho họ. Nhưng ngày nay tôi chỉ biết nói một điều: “Hãy đến với Chúa mà hỏi Ngài”. Những năm về trước tôi hướng dẫn nhiều người cách chăm sóc con cái họ, nhưng lời dạy dỗ ấy không hiệu quả. Dạy dỗ không hiệu nghiệm. Nếu anh em dạy tôi nhiều lần là phải khiêm nhường, tôi sẽ không bao giờ có thể trở nên khiêm nhường. Càng được dạy phải khiêm nhường, tôi càng trở nên kiêu ngạo. Tôi có thể trao cho anh em lời dạy tốt nhất về thế nào chúng ta cần phải yêu mến lẫn nhau, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng sẽ tranh cãi với nhau. Dạy dỗ khơi dậy sự suy nghĩ trong tâm trí, kích thích chúng ta vận dụng tâm trí mà không cung ứng sự sống cho những người khác. Điều chúng ta cần ngày nay không phải là sự dạy dỗ mà là sự xức dầu.

Mọi phần của đền tạm đều được xức dầu. Thật là dại dột nếu dạy dỗ các phần của đền tạm để chúng trở nên thánh khiết. Các phần ấy không cần được dạy dỗ để trở nên thánh khiết, nhưng cần điều gì đó làm cho chúng trở nên thánh khiết. Là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta cũng cần điều gì đó để làm chúng ta thánh khiết, điều ấy là Linh tổng hợp. Đừng dạy dỗ tôi; nhưng thay vào đó, hãy đổ Linh tổng hợp trên tôi. Khi ấy, dẫu tôi có thể không biết giáo điều về sự thánh khiết, tôi vẫn thật sự thánh khiết. Điều chúng ta cần là thực tại, chứ không phải là sự dạy dỗ trống không. Chúng ta cần thực tại của tình yêu anh em chứ không cần sự dạy dỗ. Chúng ta cần yếu thể tính của tình yêu thương, chứ không chỉ là những thuật ngữ về tình yêu thương. Điều chúng ta cần ngày nay là được xức dầu bằng yếu thể tính của Đức Chúa Trời bởi sự xức dầu của Linh tổng-hợp.

ĐƯỢC XỨC DẦU BẰNG LINH TỔNG HỢP BỞI KÊU CẦU DANH CHÚA

Sách La Mã nói về sự thánh hóa, sự biến đổi, sự đồng hóa và sự vinh hóa. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhờ sự xức dầu của Linh, và Linh là chính Đấng Christ (2 Cô. 3:17). Vài người có thể hỏi: “Đấng Christ ở đâu?” La Mã chương 10 nói rằng không cần phải lên các từng trời để đem Đấng Christ xuống hay xuống vực sâu để đem Đấng Christ lên (cc. 6-7). Đấng Christ là lời ở trong miệng chúng ta (c. 8). Ngài đã trở nên lời và Linh sống động ở trong miệng chúng ta giống như không khí, hơi thở, để có thể được tiếp nhận vào bản thể của mình. Đấng Christ ngày nay là khí tổng hợp, Linh ban-sự-sống, và chúng ta có thể “hít” Ngài vào.

La Mã chương 10 bày tỏ cho chúng ta cách để “hít” Ngài vào, ấy là bởi kêu cầu danh Chúa. Câu 12 nói rằng Ngài là phong phú cho tất cả những ai kêu cầu Ngài. Để dự phần vào sự phong phú của Chúa, ngày đêm chúng ta phải kêu cầu Ngài.

Theo công tác phục vụ của chức vụ tế lễ trong đền tạm, các thầy tế lễ phải thắp đèn và sau đó đốt hương (Xuất. 30:7). Đèn tượng trưng cho Lời (Thi. 119:105), và hương tượng trưng cho lời cầu nguyện (Thi. 141:2). Mỗi khi chúng ta đến để thắp đèn, chúng ta phải dâng hương. Điều này cho thấy rằng mỗi khi tiếp xúc với Lời, chúng ta phải cầu nguyện. Lời cầu nguyện không bao giờ nên tách khỏi việc tiếp xúc với Lời. Tiếp xúc với Lời cần sự cầu nguyện chân thật. Để thắp đèn, anh em cần phải đốt hương.

Cách đơn giản nhất để cầu nguyện là kêu cầu danh Chúa. Khi kêu cầu danh Chúa, chúng ta nhận được bản thân Ngài, và bản thân Ngài là Linh tổng hợp cùng với tất cả những thành phần thuộc về bản thể và công tác của Đấng Christ. Nếu hòa lẫn việc đọc Lời với sự kêu cầu danh Chúa trong khi cầu nguyện, chúng ta sẽ được xức dầu bằng Linh tổng hợp, và tự phát sẽ trở nên thánh khiết.

Ngày nay điều chúng ta cần không phải là những sự dạy dỗ mà là sự xức dầu. Mỗi phần của nếp sống Hội thánh cần được xức dầu. Đây là lý do tại sao chúng ta phải kêu cầu danh Chúa. Càng kêu cầu danh Chúa, chúng ta càng được xức dầu bằng chính Ngài là Linh tổng hợp. Dưới sự xức dầu này chúng ta có thực tại của trại nhóm họp, đền tạm và chức vụ tế lễ.

Chúng ta phải xoay khỏi những sự dạy dỗ giáo lý và phải gắn bó chính mình với việc kêu cầu danh Chúa để có thể được xức dầu. Chúng ta phải được đổi mới và cách mạng hóa. Sự xức dầu luôn luôn tươi mới, nhưng các giáo điều thì luôn luôn cũ kỹ. Chúng ta cần được liên tục xức dầu bằng Linh cách tươi mới bởi việc kêu cầu danh Chúa trọn ngày.

Nhờ sự xức dầu này chúng ta được đóng ấn bằng Linh (2 Cô. 1:22). Thật ra, sự xức dầu là sự đóng ấn. Dấu ấn là một dấu hiệu để biệt riêng chúng ta làm cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Làm thế nào những người khác có thể nhận thấy chúng ta là dân của Đức Chúa Trời? Ấy chỉ là nhờ sự xức dầu, sự đóng ấn của Linh tổng hợp. Khi luôn luôn ở dưới sự xức dầu và sự đóng ấn của Linh, chúng ta gây cho những người khác ấn tượng rằng chúng ta là dân của Đức Chúa Trời và chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu anh em nhuộm một cái áo trắng nhiều lần bằng thuốc nhuộm màu xanh, cuối cùng mọi người đều thấy rõ rằng nó là cái áo xanh. Cũng vậy, nếu chúng ta được liên tục xức dầu bằng Linh, mọi người sẽ thấy rõ rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, vì chúng ta sẽ là sự bày tỏ của Ngài. Làm thế nào chúng ta biết mình được cứu? Càng được xức dầu, chúng ta càng chắc chắn là mình được cứu. Chúng ta ngờ vực sự cứu rỗi của mình vì chưa được xức dầu nhiều. Càng được xức dầu, chúng ta càng có dấu hiệu của Linh là dấu ấn sống động, làm chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa, càng được xức dầu, chúng ta càng nhận được của đặt cọc, sự bảo đảm, sự vui hưởng, và sự nếm trước của Linh (2 Cô. 1:22). Khi bước vào cõi đời đời trong Giê-ru-sa-lem Mới, chúng ta sẽ vui hưởng Linh tổng hợp cách trọn vẹn và đời đời. Ngày nay chúng ta có của đặt cọc, sự bảo đảm, sự nếm trước của Linh này.

Nếu muốn có nếp sống Hội thánh đúng đắn để gây dựng lẫn nhau và phục vụ Chúa như tập thể thầy tế lễ, chúng ta cần sự xức dầu. Mỗi thành phần và mỗi người trong nếp sống Hội thánh phải được xức dầu. Chúng ta không thể có sự xây dựng hay chức vụ tế lễ cho đến khi được xức dầu. Khi ở dưới sự xức dầu của Linh tổng hợp, chúng ta sẽ có chức vụ tế lễ và sự phục vụ trong Thân thể. Cách để được xức dầu là liên tục kêu cầu danh Chúa. Kết quả sẽ có sự xây dựng trại nhóm họp, nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời và chức vụ tế lễ trong nếp sống Hội thánh ngày nay.