Thông tin sách

Bài Học Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Bài học sự sống
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

Untitled Document

VÀI LỜI GIẢI THÍCH VÀ TƯƠNG GIAO

1. Những bài học này được soạn riêng cho các buổi nhóm của tín đồ mới tại nhà riêng. Hai quyển đầu (24 bài học đầu) đề cập đến các vấn đề khác nhau [trong mối liên hệ] giữa một người tín đồ với Đức Chúa Trời mà người ấy cần phải biết, hiểu và thực tập ngay sau khi được cứu. Hai quyển cuối (24 bài học tiếp theo) bàn về sự cứu rỗi trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn trong Đấng Christ cho chúng ta là những người đã tin cậy nơi Ngài, về sự phong phú chúng ta đã có được trong Đấng Christ, về kinh nghiệm chúng ta phải có trong Đấng Christ, về những điều chúng ta cần hoàn thành trong Đấng Christ, và về mục tiêu chúng ta cần phải đạt đến trong Đấng Christ.

2. Thật khó tránh sử dụng một số từ ngữ tương đối sâu nhiệm và khó hiểu đối với các tín đồ mới trong những bài học này. Khi đọc các bài học trong buổi nhóm, chúng ta không cần phải giải thích thêm. Khi lần lượt đọc những bài học anh em sẽ thông hiểu được các từ ngữ ấy. Dù anh em không hiểu ngay trong lúc đọc, nhưng dần dần anh em sẽ hiểu thấu đáo hơn.

3. Kiến thức thì trống rỗng và văn tự giết chết, chỉ có Đấng Christ là thực tại, và chỉ có Linh mới ban sự sống. Vì thế, chúng ta cần phải cầu nguyện, phải xưng tội mình, phải được đổ đầy và dầm thấm Linh của Đấng Christ cách dồi dào trước khi đọc các bài học này. Trong khi đọc, chúng ta phải thực tập bớt tùy thuộc vào tâm trí, nhưng càng phải tùy thuộc vào linh của mình hơn, phải từ bỏ cách thức cũ kỹ của kiến thức mà chú trọng đến cách thức mới mẻ của sự sống. Chúng ta phải đọc từng câu một với linh và sự sống thôi thúc để linh của những người khác cũng được chạm đến hầu cho họ có thể nhận được nguồn cung ứng sự sống của Đấng Christ ở-thể-linh.

4. Những câu Kinh Thánh trong các bài học này được trích dẫn ngắn gọn và thích hợp. Hơn nữa, lời chú giải về những câu này súc tích và đầy đủ nên không cần phải thêm lời giải thích. Điều cần yếu duy nhất là anh em phải đọc đi đọc lại, nhấn mạnh đến những gì mình đã đọc, đọc một cách sống động và theo cách đọc-cầu-nguyện. Thỉnh thoảng nên hát thêm các bài thánh ca hoặc có đôi lời làm chứng. Đừng bao giờ diễn ý bản văn hay dùng sự suy luận mình mà khai triển thêm sự hiểu biết.

5. Các câu Kinh Thánh trong sách này được trích từ Kinh Thánh tiếng Việt: Cựu Ước (bản dịch Truyền Thống – 1925), Tân Ước (bản dịch Nhuận Chánh – 1973), hoặc được dịch theo nguyên văn.

6. Muốn cho các bài học này được ích lợi cho các buổi nhóm tại nhà riêng, điều vô cùng cần thiết là chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Nguyện Chúa ban phước cho sự khôi phục của Ngài, làm hoàn hảo các thánh đồ của Chúa, và xây dựng Thân thể của Ngài.

Đài Bắc Ngày 20 tháng 3 năm 1987