Thông tin sách

Sự Tiến Triển Của Đường Lối Mới

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Furtherance of the New Way
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Bài 6

Untitled Document

BÀI SÁU

CÁCH DẠY DỖ NGƯỜI MỚI TRONG CÁC BUỔI NHÓM TƯ GIA

NẾP SỐNG HỘI THÁNH ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG CÁC BUỔI NHÓM TƯ GIA

Chúa muốn chúng ta thực hành đường lối Ngài chỉ định với kết quả sau cùng là đem nếp sống Hội thánh hoàn toàn vào trong tư gia. Kinh Thánh cho chúng ta một kiểu mẫu như vậy trong sách Công Vụ. Tuy nhiên, sau khi các sứ đồ qua đời, Hội thánh bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn thử nghiệm khác nhau nên đã rơi vào tình trạng của Cơ Đốc giáo ngày nay. Thay vì có nếp sống Hội thánh trong nhà, các tín đồ tổ chức những buổi nhóm lớn tại các nơi thờ phượng rộng lớn với một diễn giả và những người khác lắng nghe. Nếu loại bỏ các buổi nhóm lớn, Cơ Đốc giáo sẽ chấm dứt. Chúng ta hy vọng là dựa theo những gì đã thấy trong Kinh Thánh, trong một thời gian ngắn nhất chúng ta có thể đem nếp sống Hội thánh vào tư gia trở lại. Bằng cách này, thậm chí nếu không có các buổi nhóm lớn, Hội thánh vẫn có thể phát triển và tiến tới.

Giống như một xã hội hay một quốc gia, yếu tố căn bản của tình trạng lành mạnh trong Hội thánh là gia đình. Nếu gia đình lành mạnh, tất cả nan đề sẽ được giải quyết. Nếu gia đình không lành mạnh, các nan đề của xã hội không thể giải quyết được, và không thể sản sinh được những con người thích hợp để làm sức mạnh vững chắc của xã hôi. Nếu một quốc gia và xã hội muốn sản sinh những người hữu dụng thì không thể chỉ phụ thuộc vào sự giáo dục. Trái lại, xã hội hay quốc gia ấy phải phụ thuộc vào các gia đình lành mạnh vì gia đình là sức mạnh chống đỡ cho xã hội hay quốc gia.

Chúng ta hãy lấy Đài Loan làm thí dụ. Sự tiến bộ trong vài năm qua nhờ vào một lý do không thể phủ nhận được, đó là các gia đình lành mạnh. Vì sự xây dựng gia đình và làm con cái mình hoàn hảo, các bậc cha mẹ tại Đài Loan đi làm sớm và về nhà trễ, siêng năng lao tác và sống cần kiệm hầu dành dụm tiền bạc lo cho gia đình. Chủ yếu họ chú ý đến việc giáo dục con cái, xem việc gây dựng con cái cho hoàn hảo là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thậm chí chính họ thực hiện một số điều để làm gương cho con cái họ. Ấy là bởi vì họ biết nếu gia đình không mạnh mẽ, con cái họ không thể nào đạt được một trình độ giáo dục cao đủ để có được một tương lai vững chắc. Quan niệm của họ về xã hội thì không cần phải mạnh mẽ, họ cũng không luôn luôn yêu nước, nhưng quan niệm của họ về gia đình thì sâu xa và mạnh mẽ. Họ tin chắc rằng gia đình là sức mạnh làm vững bền mọi sự, là nguyên nhân và yếu tố để tiến bộ, và nếu họ không chăm sóc gia đình, xã hội và quốc gia sẽ chấm dứt. Đó là nhân tố quan trọng giúp Đài Loan trở nên ổn định và thịnh vượng.

Chức năng chính yếu của gia đình thì không còn là sinh sản con cái. Sinh sản con cái không phải là nan đề; người ta bắt đầu sinh con ngay sau khi lập gia đình. Tuy nhiên, sau khi sinh sản, sự nuôi dưỡng và giáo dục là những khoa học lớn lao. Một gia đình đúng đắn phải thực hiện việc sinh sản, nuôi dưỡng, và giáo dục đồng một lúc. Mặc dầu phần lớn sự giáo dục của con em chúng ta phụ thuộc vào trường học, các trường học khó có thể đào tạo những học sinh giỏi nếu không có sự hỗ trợ của các gia đình tốt. Các học sinh giỏi được đào tạo bởi gia đình tốt.

Gần như toàn bộ sức mạnh hỗ trợ của toàn thể Cơ Đốc giáo ngày nay là những buổi nhóm lớn. Họ mời các nhân vật nổi tiếng đến giảng và mướn mục sư với bằng cấp, ta-lâng đặc biệt, và có khẩu tài để qui tụ, tiếp xúc, và tổ chức. Kết quả là sức mạnh của các buổi nhóm và sự chăn dắt các tín đồ hoàn toàn phụ thuộc vào vị mục sư. Nếu mục sư ra đi, buổi nhóm suy sụp, và các tín đồ mất sự chăm sóc và nuôi dưỡng. Vì vậy, sự thực hành phụ thuộc vào các buổi nhóm lớn như vậy thật sự không phải là đường lối đúng đắn được khải thị trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta thấy nếp sống Hội thánh đúng đắn phải được thực hiện và xây dựng trong nhà.

NHẬN LẤY GÁNH NẶNG CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI MỚI TRONG CÁC BUỔI NHÓM TƯ GIA

Bước đầu tiên để thực hiện phương cách mới, tức phương cách Đức Chúa Trời chỉ định, là gõ cửa và đem người ta đến chỗ được cứu và chịu báp-têm. Bước thứ hai là thiết lập các buổi nhóm trong nhà người mới để nuôi dưỡng và chăm sóc họ. Chúng ta có thể nói việc thực hành hai bước đầu này đã rất thành công. Đến nay chúng ta đã gõ cửa của hơn một trăm ngàn căn nhà, báp-têm hơn sáu ngàn người, và thiết lập khoảng một ngàn chín trăm buổi nhóm tư gia với hơn ba ngàn người nhóm họp thường xuyên. Nói cách khác, trong số những người vừa mới được báp-têm, hơn phân nửa đang nhóm họp thường xuyên tại nhà. Một mặt điều này chứng tỏ rằng phương cách mới có thể thực hiện được, mặt khác cho chúng ta thấy nhu cầu thật lớn lao như thế nào. Hiện nay các Hội thánh tại tất cả địa phương đang chỗi dậy để phối hợp và được huấn luyện về phương cách mới. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu cách đáng kể.

Sau khi thực hành hai bước đầu của phương cách mới cách thành công, chúng ta phải tiếp tục với bước thứ ba, là hướng dẫn những người mới trong buổi nhóm tư gia tấn tới trong lẽ thật và tăng trưởng trong sự sống. Đây không chỉ là nuôi dưỡng mà là dạy dỗ. Bởi vì bước này ảnh hưởng đến cấu tạo của toàn bộ nếp sống Hội thánh, tầm quan trọng của bước này thật rõ rệt. Hướng dẫn một buổi nhóm lớn hay buổi huấn luyện không phải là vấn đề đối với chúng ta bởi vì chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trải qua nhiều năm. Tuy nhiên, khi nói về việc hướng dẫn buổi nhóm tư gia, tôi e rằng chúng ta không biết làm gì. Mặc dầu nguyên tắc của buổi nhóm lớn và buổi nhóm nhỏ giống nhau, sự thực hành chúng ta học tập trong quá khứ có thể dễ sử dụng để chăm sóc các buổi nhóm lớn nhưng lại không thích hợp để chăm sóc buổi nhóm tư gia mỗi tuần. Vì vậy, chúng ta cần học tập và sử dụng nhiều thì giờ nghiên cứu cách thực hiện bước thứ ba của phương cách mới.

Bước thứ tư, chúng tôi hy vọng sau sáu tháng dạy dỗ trong sự sống và lẽ thật, chúng ta có thể chăm sóc và làm hoàn hảo những người mới để có được nếp sống Hội thánh thật sự, thực tiễn và đầy đủ. Nói cách khác, bước thứ tư là đem những người mới đến chỗ hiểu biết đầy đủ về Hội thánh, để họ biết Hội thánh là gì một cách nội tại và bước vào nếp sống Hội thánh thực tiễn. Khi ấy, nếp sống Hội thánh sẽ hoàn toàn được xây dựng trong các tư gia. Đó là mục tiêu của chúng ta.

CHUẨN BỊ DẪN DẮT VÀ CHĂM SÓC CÁC BUỔI NHÓM TƯ GIA

Nhận Lãnh Gánh Nặng Rõ Ràng Từ Chúa

Có vài điều chúng ta phải học tập trước khi đến hướng dẫn các buổi nhóm tư gia. Trước tiên, các thánh đồ được dấy lên tại các địa phương phải có một gánh nặng rõ ràng từ Chúa để dâng hiến hai hay ba giờ mỗi tuần cho Ngài. Khoảng thời gian này không phải để chạy bá vơ hay làm việc không mục đích, nhưng dứt khoát đi ra hướng dẫn và chăm sóc hai buổi nhóm tư gia, dành gần một tiếng đồng hồ tại mỗi nhà. Mỗi buổi nhóm tư gia nên kéo dài tối đa năm mươi phút: chúng ta phải học tập tiết kiệm thì giờ.

Trong quá khứ các buổi nhóm lớn đã làm nghẹt ngòi sự phục vụ của thánh đồ, làm cho linh họ bị tàn phế trong sự phục vụ và ngăn trở không cho lòng mong muốn phục vụ của họ được tỏ ra. Bây giờ sự thực hành phương cách mới cho chúng ta một lối thoát. Trừ phi chúng ta không có tấm lòng phục vụ, sáu ngàn thánh đồ mới trong hai ngàn gia đình là cơ hội tốt để chúng ta học tập phục vụ. Chúng ta phải nhận lấy gánh nặng cách rõ ràng, chứ không cẩu thả hay thiếu suy xét kỹ lưỡng. Chúng ta phải có tấm lòng sẵn sàng thực sự học tập cách thực hiện điều này.

Tôi hy vọng các khóa sinh trọn thời gian sẽ đi đầu và giúp đỡ tất cả các thánh đồ trong các Hội thánh là những người có tấm lòng phục vụ tiếp nhận phương cách đúng đắn này. Chức năng của các khóa sinh là dẫn dắt các thánh đồ chứ không phải thay thế họ. Một mặt các thánh đồ nên theo các khóa sinh để học tập và mặt khác nên theo sự hướng dẫn của Chúa để nhận lãnh từ Ngài gánh nặng chăm sóc hai buổi nhóm cụ thể tại tư gia. Một khi các thánh đồ đã nhận gánh nặng, họ không nên thực hiện gánh nặng ấy nửa vời hoặc một cách không nhất quán. Họ phải đi ra nuôi dưỡng và chăm sóc những người mới nhiều lần đến mức độ hiểu rõ và hoàn toàn nắm vững tình trạng những người mới để biết cách giúp họ tiến lên.

Hơn nữa, các trưởng lão phải cẩn thận đừng thường xuyên thay đổi những người hướng dẫn, những người dẫn dắt hay chăm lo buổi nhóm tư gia. Bằng không, điều này sẽ giống như thường xuyên thay đổi vú em đến nỗi em bé mất đi cảm giác an toàn và khó mà phát triển cách bình thường. Giống như trẻ con cần cảm giác an toàn, buổi nhóm tư gia cũng cần cảm giác ổn định, để những người mới cảm thấy họ có thể tin cậy Hội thánh và sẵn lòng nhận lãnh sự dẫn dắt của Hội thánh để tiến tới. Chúng ta đều yêu Chúa, có tấm lòng phục vụ Ngài, và sẵn lòng dâng hiến hai hay ba giờ. Vì vậy, chúng ta phải nghiêm túc nhận lấy gánh nặng từ Chúa để dẫn dắt và chăm sóc những người mới như là dẫn dắt và chăm sóc con cái mình. Họ thật sự là con cái của chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ và chăm sóc mọi sự liên quan đến họ. Đây là vấn đề đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị.

Học Tập Nuôi Dưỡng Như Người Mẹ Và Hướng Dẫn Như Người Cha

Thứ hai, chúng ta phải học nuôi dưỡng. Khi đi ra hướng dẫn một buổi nhóm tư gia, chúng ta không chỉ dự một buổi nhóm nhưng dẫn dắt và chăm sóc những người mới. Nói cách khác, họ là con cái chúng ta vì vậy chúng ta phải nuôi dưỡng và săn sóc họ như người mẹ và cũng dạy dỗ và khuyên bảo họ như người cha. Chúng ta phải gánh lấy mọi nan đề của họ. Một số người có thể từ chối làm điều này, nói rằng: “Tôi không thể gánh nổi nan đề ngay cả trong chính gia đình mình, vậy làm sao có thể gánh được nan đề của hai gia đình khác nữa”. Tôi không dám nói về vấn đề khác, nhưng về vấn đề này tôi có nhiều kinh nghiệm. Khi còn trẻ, Chúa đã nhổ tôi ra khỏi thế gian và ban cho tôi một gánh nặng mỗi ngày. Bây giờ thì đã được năm mươi bốn năm rồi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thoải mái nếu đặt gánh nặng mình xuống nhưng nghĩ như vậy là lầm. Nếu chúng ta từ khước gánh nặng của Chúa, thì Sa tan là vua của thế gian sẽ đặt gánh nặng của hắn trên chúng ta. Nếu anh em hỏi tôi anh em nên làm gì, câu trả lời của tôi là: Chúa là con đường. Anh em nên đến với Ngài để tìm kiếm và nương cậy Ngài.

Hơn nữa, càng nhận gánh nặng từ Chúa, chúng ta càng có nhiều ơn phước. Khi gánh nặng chúng ta không còn, ơn phước của Chúa sẽ dừng lại. Hai năm trước có hơn sáu trăm Hội thánh trong sự khôi phục của Chúa trên thế giới. Ngày nay chúng ta đã gia tăng đến gần chín trăm. Đây là ơn phước của Chúa. Trong ba tháng qua chúng ta đã chinh phục được sáu ngàn người qua việc gõ cửa và đã thiết lập được hai ngàn buổi nhóm tư gia. Đây cũng là ơn phước của Chúa. Vì vậy, khi Chúa ban cho chúng ta gánh nặng, Ngài cũng ban cho chúng ta ơn phước. Vấn đề là chúng ta có sẵn lòng nhận lãnh gánh nặng hay không. Khi chúng ta nhận lãnh gánh nặng của Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận lãnh ơn phước của Ngài. Nếu ước ao không bị bận rộn, không có gánh nặng gì, hay sử dụng những ngày tháng của mình cách nhàn rỗi thì chúng ta sẽ sống những ngày tháng không có ơn phước của Chúa. Thái độ của chúng ta phải là không sợ bận rộn. Chúng ta chỉ sợ không có “con”. Sinh con cái là một gánh nặng, nhưng cũng đem lại nhiều ơn phước. Vì vậy, chúng ta không nên sợ; trái lại, nên mang gánh nặng chăm sóc “con cái” mình.

Chăm Lo Nhu Cầu Của Người Mới Cách Thực Tiễn

Thứ ba, chúng ta phải chăm lo nhu cầu những người mới cách thực tiễn. Trong quá khứ chúng ta không nhấn mạnh đến những điều như chữa lành người bệnh và đuổi quỉ; tuy nhiên, những điều này rõ ràng có trong Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta đi ra rao giảng phúc âm và dẫn dắt người ta đến chỗ được cứu và chịu báp-têm, một số người có nhu cầu này, và chúng ta phải chăm sóc họ trong những vấn đề này. Chúng ta không cần phải cố ý đi ra để làm những điều này, cũng không nên quá thụ động, nhưng luôn luôn tìm kiếm sự dẫn dắt. Nguyên tắc của những vấn đề này là “bất cứ khi nào”. Bất cứ khi nào có ai bị quỉ ám, chúng ta phải đuổi quỉ; bất cứ khi nào có ai đau yếu, chúng ta phải chữa lành người ấy. Khi anh em gặp quỉ thì đừng sợ. Anh em chỉ cần mạnh dạn đuổi hắn. Khi gặp bệnh hoạn, đừng lo lắng, chỉ đặt tay lên người bệnh và cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và chữa lành người bệnh. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã gánh lấy sự đau yếu của chúng ta và mang sự buồn rầu của chúng ta (Ês. 53:4-5, Mat. 8:17). Ngài là Y sĩ vĩ đại của chúng ta, là Đấng có thể chữa lành tất cả bệnh hoạn của chúng ta. Khi nào gặp những người có nhu cầu này, chúng ta nên làm như vậy để phục vụ họ. Chỉ quan tâm đến những điều này mà thôi thì sai trật, nhưng cố tình tránh né không làm những điều này cũng là thiếu sót và lỗi lầm.

Học Tập Trở Nên Loại Người Đúng Đắn

Thứ tư, khi đi ra hướng dẫn buổi nhóm tư gia, trước nhất chính chúng ta phải là loại người mà chúng ta muốn họ trở nên. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta dẫn dắt những người mới đọc Kinh Thánh và cầu nguyện nhưng chính chúng ta không có thói quen đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể dẫn dắt người khác đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trừ khi chính chúng ta làm điều đó. Cũng vậy, làm sao chúng ta dẫn dắt và khuyên bảo người khác từ bỏ thế gian nếu chính chúng ta yêu thế gian? Nếu chúng ta bảo những người mới rằng Chúa ngày nay là Linh ban sự sống ở trong họ và họ phải theo Ngài là Linh trong linh họ, thì chính chúng ta cũng phải là những người như thế, tức là những người sống trong linh mỗi ngày và bước đi theo Linh. Đây không chỉ là vấn đề thực hành những gì chúng ta rao giảng hay làm gương mẫu; thay vào đó, chính chúng ta phải là những người như vậy trong cấu tạo của mình. Chúng ta yêu Chúa, tương giao với Ngài, khao khát lời Ngài, vui thích cầu nguyện, vâng lời Linh, bước đi theo Linh, từ bỏ thế gian xem nó như phân, và sống tuyệt đối cho Chúa. Khi hướng dẫn và chăm sóc buổi nhóm tư gia, nếu là những người như vậy, thì sau một thời gian ngắn, chúng ta sẽ gây ảnh hưởng lớn trên những người mới.

Tín đồ mới, đặc biệt là người trẻ, thật sự thích bắt chước người thuộc linh. Khi vừa được cứu, tôi nhìn thấy vị mục sư lớn tuổi mà lòng tôi thật sự thán phục, vì vậy tôi bắt chước mọi hành vi cử chỉ của ông. Chị tôi học thần học ở Nam Kinh. Khi trở về, chị tôi kể cho tôi nghe, tại chủng viện, chị ấy gặp nhiều người thuộc linh theo đuổi Chúa. Họ đều nói năng dịu dàng và tao nhã, đi chậm chậm với Kinh Thánh trong tay, và sau khi bước đi vài bước, họ ngước mắt nhìn lên trời. Tự bản chất tôi là một người nhanh nhẹn, không kiên nhẫn, và hấp tấp. Sau khi nghe chị tương giao, tôi muốn học nói năng cẩn trọng và đi đứng chậm rãi. Điều này cho thấy mỗi một người được cứu đều muốn phỏng theo gương tốt của những người thuộc linh như thế nào. Nếu chúng ta là những người đúng đắn, khi đi thăm viếng hai gia đình bốn mươi hoặc năm mươi phút mỗi tuần, chúng ta sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trên họ. Có thể họ không nói gì, nhưng một cách vô thức họ sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí sẽ chú ý và bắt chước cách ăn mặc của chúng ta.

Điều quan trọng nhất trong việc hướng dẫn một buổi nhóm là con người của chúng ta; cha mẹ sinh con cái đương nhiên giống mình. Từ nhỏ chúng tôi đã học luân lý Trung Hoa, không tùy thuộc cha mẹ dạy dỗ chúng tôi được bao nhiêu mà chính yếu tùy thuộc cha mẹ làm gương cho chúng tôi như thế nào. Họ hoàn toàn sống theo sự dạy dỗ luân lý Trung Hoa, vì vậy một cách vô thức họ trồng những điều ấy vào trong chúng tôi cho đến khi thậm chí rất khó cho chúng tôi thay đổi. Vì vậy, tôi xin khuyên nhủ các anh chị em rằng vì đã mang lấy gánh nặng hướng dẫn các buổi nhóm tư gia, anh chị em phải thiết tha cầu nguyện trước mặt Chúa cho những người mới và cũng suy xét tình trạng của mình xem mình có phải là những người đúng đắn không. Chúng ta không nên chỉ có tấm lòng. Quan trọng hơn nữa, chúng ta phải đúng đắn và chúng ta phải là loại người chúng ta muốn những người mới trở thành.

Đi Đầu Nhưng Không Làm Đầu

Thứ năm, khi đi đầu, chúng ta phải dứt khoát không nhận chính mình là đầu và không tự mình làm mọi sự. Chúng ta có thể làm điều này trong các buổi nhóm lớn nhưng dứt khoát không phải trong buổi nhóm tư gia. Buổi nhóm tư gia không có người nào cụ thể là đầu. Vì vậy, mặc dầu đến hướng dẫn các buổi nhóm, chúng ta phải nắm vững và cho các người mới biết chúng ta chỉ đến nhóm và cùng tham dự với họ. Đây chỉ giống như chơi banh; chúng ta cùng chơi với họ thay vì chỉ là huấn luyện viên dạy dỗ họ chơi mà chính mình không chơi. Dĩ nhiên, chúng ta có kinh nghiệm hơn, vì vậy đôi khi họ không biết cách tiến tới, chúng ta phải “huấn luyện” họ đúng lúc bằng cách bảo họ hát, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện hay làm chứng. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn luôn nhớ giao buổi nhóm cho họ. Bằng cách đó, họ sẽ học biết cách nhóm họp chỉ sau vài buổi nhóm và sẽ có thể thi hành chức năng trong các buổi nhóm tư gia.

Tôi lặp lại khi hướng dẫn các buổi nhóm tư gia, anh em phải tuyệt đối không được có thái độ là mình được Hội thánh cử đến buổi nhóm tư gia để làm giáo sư, huấn luyện viên, hay người làm đầu. Nếu anh em đến với thái độ như vậy, buổi nhóm tư gia sẽ bị giết chết. Chắc chắn anh em phải học tập nhóm họp với họ và đem họ tiến lên. Đồng thời anh em phải cẩn thận không đem bầu không khí của buổi nhóm lớn vào buổi nhóm tư gia. Những buổi nhóm lớn phải được thực hiện cách trật tự. Ngược lại, các buổi nhóm tư gia có đặc tính là không trật tự, và nếu buổi nhóm có kéo dài một chút thì cũng không sao. Chúng ta phải thật sự học nhóm với người mới giống như gia đình nói chuyện với nhau, dẫn dắt và hướng dẫn họ khi có nhu cầu nhưng không thay thế họ. Dĩ nhiên, chúng ta chắc chắn phải để ý đến thì giờ và tránh nhóm họp quá lâu.

Học Hát Thánh Ca

Thứ sáu, chúng ta phải học hát thánh ca cách đúng đắn. Trong quá khứ chúng ta không chú ý nhiều đến âm nhạc, nên các anh chị em bị ảnh hưởng vì tình trạng đó và không thể hát hay. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh em sẽ nỗ lực học hát. Khi chúng ta đến thăm người mới, tốt nhất là đem Tuyển Tập 100 Thánh Ca gồm các bài hát tuyển chọn từ tất cả bài thánh ca của chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn học hát thánh ca cho mình; chúng ta cũng phải dạy người mới hát. Chúng ta phải đặc biệt dạy các trẻ em bởi vì chúng học nhanh. Tuyển Tập 100 Thánh Ca có nội dung phong phú, vì vậy trong khi hát, chúng ta tự phát dạy dỗ họ một số lẽ thật. Vì vậy, chúng ta phải siêng năng học và dạy hát thánh ca.

Dạy Dỗ Lẽ Thật

Thứ bảy, chúng ta phải dạy các lẽ thật. Khi hướng dẫn buổi nhóm tư gia, điểm khó khăn nhất, cũng là vấn đề quan trọng nhất, là dạy các lẽ thật. Nếu chúng ta không dạy các lẽ thật, các buổi nhóm tư gia sẽ không có trung tâm hay nền tảng nào. Tất cả những điểm được đề cập ở trên là những vấn đề phụ để chuẩn bị. Điểm trọng yếu là đem lẽ thật vào lòng người ta. Điều này rất quan trọng. Giữa vòng chúng ta có rất nhiều lẽ thật, đặc biệt là Các Bài Học Lẽ Thật có nội dung thích hợp đặc biệt để sử dụng trong các buổi nhóm họp tư gia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy nội dung quyển sách này hơi khó và quá nặng nề. Đó là lý do tại sao tôi khích lệ những người dạy chọn lọc một số bài học từ Các Bài Học Lẽ Thật bắt đầu với kinh nghiệm về sự cứu rỗi, và soạn chúng thành tài liệu dạy dỗ thích hợp để đáp ứng nhu cầu của buổi nhóm tư gia càng sớm càng tốt.

Cùng một nguyên tắc, khi đi giảng dạy lẽ thật, chúng ta không nên xem mình là giáo sư. Chúng ta tuy giảng dạy, nhưng không phải là giáo sư. Cách chúng ta dạy là đọc sách với họ. Chúng ta muốn họ có ấn tượng chúng ta cũng là học viên, cao lắm là trên họ một hai lớp và cùng học lẽ thật với họ. Tuy nhiên, trước buổi nhóm tư gia, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng bài giảng để hiểu nội dung. Rồi khi cùng đọc với họ, chúng ta không nên cứng ngắc nhưng đọc với họ nhiều cách. Bằng cách đó, chúng ta luôn tạo ấn tượng sâu đậm nơi họ. Đồng thời, khi đọc bất cứ phần nào mà nhận được nhiều linh cảm, chúng ta cũng mời họ làm chứng, hoặc bày tỏ cảm nghĩ và chia sẻ điều gì đó từ ánh sáng và khải thị mà chính họ đã chạm đến.

Nội Dung Các Buổi Nhóm Cần Phải Sống Động

Thứ tám, nội dung các buổi nhóm phải sống động. Sự thiếu sót lớn nhất giữa vòng chúng ta là khi đọc các bài giảng, chúng ta cứng ngắc và không linh động chút nào. Khi đọc thỉnh thoảng chúng ta nên thêm vào lời cầu nguyện và hát thánh ca. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể làm chứng, chia sẻ cảm nhận của mình, và tương giao ánh sáng nào đó. Chúng ta không nên cứ đọc mãi cho đến khi người ta bắt đầu ngủ gật. Nếu dùng cách tương giao này, thì chúng ta sẽ tự do và sống động. Chẳng hạn, khi đọc về việc được buông tha, chúng ta có thể hát thánh ca “Sự tự do vinh hiển, sự tự do tuyệt diệu!” (Thánh Ca số 310). Bằng cách đó, buổi nhóm tư gia sẽ sống động và sôi nổi. Mọi người sẽ cảm thấy thích thú đến nỗi họ trông mong đến buổi nhóm kế tiếp.

Có thể một số người nói: “Chúng tôi không giống những người phục vụ Chúa trọn thời gian, chuyên môn về những điều này và có thì giờ chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi phải đi làm, sao chúng tôi có nhiều năng lực như họ được?” Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy tất cả con cái của Đức Chúa Trời chỉ có một nghề nghiệp, là làm Cơ Đốc nhân. Không những người phục vụ trọn thời gian nhưng tất cả chúng ta đều có nghề nghiệp duy nhất này. Hễ muốn học hỏi và thực hành, thì tự phát chúng ta có thể hướng dẫn các buổi nhóm tư gia. Điều này không đòi hỏi khẩu tài hoặc ân tứ đặc biệt. Đặc biệt là vì chúng ta đang học hỏi liên tục, nên nếu có lầm lỗi cũng không sao. Vì vậy, hễ chịu học hỏi và thực tập, cuối cùng chúng ta sẽ học được bí quyết.

Tôi muốn khích lệ các thánh đồ lớn tuổi đừng tự cho mình quá già không thể học hỏi và thực tập. Tôi cũng già như các anh chị em. Nếu cho mình là già cả và mệt mỏi, chúng ta sẽ không muốn đi đứng hay cử động, chẳng bao lâu chúng ta sẽ ngã bệnh. Mặc dầu người già chúng ta phấn đấu và chiến đấu chỉ để sống, nhưng càng vận động, chúng ta càng mạnh mẽ. Vì vậy, tất cả chúng ta phải thực tập đi ra vì đó là ích lợi cho chúng ta. Nếu cả Hội thánh mang lấy gánh nặng cho các buổi nhóm tư gia và đi ra chăm sóc người khác, không những chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu lớn lao mà cũng làm cho Hội thánh đầy sinh khí.

KẾT LUẬN

Tóm lại, nếu Hội thánh muốn tăng trưởng và phát triển đến khi đạt đến tình trạng của Hội thánh đầu tiên trong Kinh Thánh, là Hội thánh có người được cứu thêm vào hằng ngày, thì chúng ta phải tuyệt đối đem nếp sống Hội thánh vào tư gia. Trong quá khứ, vì khó dứt khỏi ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo, chúng ta đã không chú trọng đến hình thức các buổi nhóm của mình. Kết quả là, chúng ta đã gia tăng cách chậm chạp. Tuy nhiên, ngày nay Chúa đã cho chúng ta thấy con đường trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta cần làm bây giờ là nỗ lực tiến tới theo phương cách mới và cố gắng hết sức đem nếp sống Hội thánh vào các tư gia. Điều này rất quan trọng.

Trong sự thực hành thực tế chúng ta phải đi ra hướng dẫn buổi nhóm tư gia mỗi tuần. Sau ba tháng chúng ta có thể ngưng hướng dẫn và cố gắng để người mới tự hướng dẫn. Nhưng trong ba tháng đầu chúng ta phải hướng dẫn và dạy dỗ họ, giúp họ học hỏi và thực hành cho đến khi họ có thể làm điều chúng ta làm. Hiện nay có một số người mới đã trải qua giai đoạn huấn luyện này và đang đi ra gõ cửa với chúng ta. Một số thậm chí muốn tham dự khóa huấn luyện trọn thời gian. Đây là dấu hiệu rất tốt. Tôi hy vọng sau ba tháng tới đây, chúng ta có thể buông việc hướng dẫn buổi nhóm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta ngưng đến với họ. Chúng ta vẫn phải đi, nhưng những người mới phải hướng dẫn. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới cách này cho đến khi chúng ta nhóm với họ được sáu tháng. Sau đó họ có thể “tốt nghiệp” cách trọn vẹn và nếp sống Hội thánh sẽ hoàn toàn ở trong nhà những người mới, bảo đảm rằng nhà của mỗi người mới có nếp sống Hội thánh bình thường và mỗi người mới có thể gánh lấy trách nhiệm của nếp sống Hội thánh cách thực tiễn.

Một số người thắc mắc làm thế nào điều này có thể tiến nhanh như vậy. Vâng, điều này thật sự tiến nhanh. Chúng ta cần thay đổi quan niệm. Trong quá khứ kiến thức chúng ta chưa đầy đủ, nhưng bây giờ chúng ta ở trong thời đại tiến bộ và tiêu chuẩn giáo dục đã được nâng cao. Chúng ta phải tin trình độ của người mới cũng cao hơn. Trong quá khứ, chúng ta cảm thấy khó có thể hiểu được một số bài thánh ca, nhưng bây giờ những người mới hiểu được bài thánh ca vừa khi họ hát lên. Vì vậy, khi dạy dỗ người mới, chúng ta không nên nghĩ rằng họ không thể hiểu nên phải đợi đến một thời điểm nào đó rồi mới nói cho họ về một số điều. Chúng ta phải ý thức rằng một khi chờ đợi, có thể chúng ta phải chờ đợi mãi mãi. Chúng ta chỉ nên dạn dĩ nói và và tin rằng chắc chắn họ có thể hiểu. Tất cả cha mẹ đều hiểu cách dạy trẻ con nói là thường xuyên nói khi ở gần chúng. Sau khi anh chị em đã nói nhiều, chúng sẽ tự phát có khả năng nói. Nếu không dạy chúng nói, chỉ trong thời gian ba năm chúng sẽ trở nên câm, thật sự không thể nói gì được. Hướng dẫn buổi nhóm tư gia thì cũng vậy. Đừng ngại nói về các lẽ thật sâu xa hơn như là sự ban phát Đức Chúa Trời Tam Nhất, gia tể Đức Chúa Trời, và huyền nhiệm vĩ đại về Đấng Christ và Hội thánh. Anh em phải tin rằng nhờ anh em nói nhiều lần, không những họ có thể hiểu mà còn nói theo anh em.

Lần này khi trở về Đài Loan, tôi đi một chuyến đặc biệt đến tiệm hớt tóc mà ba mươi năm trước tôi thường lui tới. Tôi khám phá cách ăn nói của những người thợ hớt tóc đã thay đổi. Lời nói chuyện của họ cao hơn và tốt hơn là tôi trông mong. Ấy là vì xã hội đã tiến bộ. Thợ hớt tóc nghe thấy sự tiến bộ này mỗi ngày, và việc nói năng của họ tự phát thay đổi. Vì vậy, khi đến các buổi nhóm tư gia, chúng ta phải nói những lẽ thật cao sâu cho đến khi các lẽ thật ấy trở nên một phần của những câu chuyện thông thường giữa vòng chúng ta.