Thông tin sách

Sự Tiến Triển Của Đường Lối Mới

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Furtherance of the New Way
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Tựa

Untitled Document

LỜI TỰA

Quyển sách này là bản dịch từ những bài giảng tiếng Hoa được anh Witness Lee chia sẻ tại Đài Bắc, Đài Loan vào mùa đông năm 1986, và gồm có bảy chương. Phần đầu nêu lên định nghĩa về sự khôi phục của Chúa cùng phương cách mới của sự khôi phục, và phần tiếp theo bàn về sự ủy nhiệm, những bước cụ thể để thực hiện phương cách mới và bí quyết thành công của phương cách mới. Đây thực sự là cẩm nang không thể thiếu được để giúp cho sự tiến triển, gia tăng và mở rộng các Hội thánh. Các bài giảng này chưa từng được diễn giả xem lại.