Thông tin sách

Sự Tiến Bộ Thuộc Linh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Sự tiến bộ thuộc linh
ISBN:
Mua sách tại:

Untitled Document

SỰ TIẾN BỘ THUỘC LINH

Kinh Thánh: Lu. 14:26-27, 33

Mỗi Cơ Đốc nhân cần phải có sự tiến bộ thuộc linh, nhưng sự tiến bộ thuộc linh là gì? Làm thế nào một người có thể tiến bộ về mặt thuộc linh? Một Cơ Đốc nhân tăng trưởng về mặt thuộc linh thì có những biểu hiện gì? Đó là một câu hỏi lớn, và tại đây chúng tôi không thể trả lời cặn kẽ được. Chúng tôi chỉ có thể bàn về điều này một cách rất ngắn gọn. Theo bản ký thuật trong Kinh Thánh và theo kinh nghiệm của các thánh đồ thì tiến bộ thuộc linh là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Đức Chúa Trời là Linh, và nếu Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong chúng ta thì chúng ta ở trong linh (La. 8:9). Sự tiến bộ thuộc linh là sự gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Giả sử, yếu tố của Đức Chúa Trời là một trăm đơn vị vào lúc chúng ta được cứu. Nếu chúng ta được tăng trưởng về mặt thuộc linh phần nào, thì yếu tố của Đức Chúa Trời đã gia tăng trong chúng ta. Nếu yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta trở thành hai ba trăm đơn vị, điều đó nghĩa là chúng ta có tiến bộ về mặt thuộc linh.

Ban đầu, khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời làm con người thành chiếc bình chứa đựng Ngài. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là Ngài vào trong con người, hòa lẫn chính Ngài với con người để con người có thể được đầy dẫy Ngài. Thất bại của A-đam và Ê-va là họ đã không để Đức Chúa Trời thực hiện mục đích ấy. Ngược lại, họ bị tách xa khỏi Đức Chúa Trời. Bị tách xa khỏi Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Tình trạng ấy có nghĩa là con người không dâng chỗ đúng đắn bên trong mình cho Đức Chúa Trời. Không dâng chỗ đúng đắn cho Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Tình trạng ấy có nghĩa là một số điều nào đó đã chiếm chỗ trong bản thể của con người. Khi A-đam và Ê-va ăn trái cây kiến thức về thiện và ác, mạng lệnh của Đức Chúa Trời mất đi chỗ đứng trong họ; nhưng họ bị thu hút bởi sự kiện cây kiến thức về thiện và ác có thể ăn được thế nào, trông nó đẹp mắt ra sao, và nó làm cho con người khôn ngoan thế nào. Những điều ấy chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong họ. Kết quả là họ sa ngã. Hễ có một điều, một sự kiện hay một người chiếm hữu anh em, thì anh em bị sa ngã lìa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Chúng ta nên tự hỏi tình trạng của mình ngày nay thế nào. Từ ngày chúng ta được cứu đến nay, có bao nhiêu điều, sự kiện và con người vẫn còn đang chiếm chỗ trong chúng ta và chiếm mất chỗ đúng đắn của Đức Chúa Trời? Chúng ta cần tự xét chính mình. Anh chị em quí mến, nếu từ bên trong, Linh của Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta một ít, lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nhiều điều trong cả bản thể mình đang chiếm lấy chỗ vốn thuộc về một mình Đức Chúa Trời.

Có lần, một anh em nói lòng con người giống như kẹo cao su dễ dính; nó bám vào bất cứ điều gì chạm đến nó, bất kể đó là áo quần hay bàn ghế. Đôi khi chúng ta bị “dính” vào nếp sống dễ dãi, và những lúc khác chúng ta bị trói buộc bởi tham vọng riêng tư. Một khi bị dính chặt vào điều gì, chúng ta không còn có thể yêu Đức Chúa Trời một cách đúng đắn nữa. Chúng ta không những gắn bó với những gì mình có, mà còn bị ràng buộc bởi điều mình không có. Chúng ta có thể bị trói buộc bởi những khó khăn, trí tưởng tượng hay hư vinh của mình. Cho dầu lòng chúng ta dính chặt vào điều gì đi nữa, hễ có một điều chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời trong chúng ta thì chúng ta đã sa ngã ở bên trong rồi. Bất cứ khi nào chỗ của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta bị chiếm đoạt, chúng ta trở nên những con người sa ngã. Một người có thể đã được cứu mười năm. Trong năm năm đầu, người ấy có thể đã tiến triển tốt. Nhưng trong năm năm tiếp theo, có thể có điều gì trong lòng người ấy chiếm chỗ của Đức Chúa Trời, và người ấy trở nên sa sút. Mặc dầu người ấy tiếp tục đi nhóm, cầu nguyện và hầu việc Chúa, nhưng bên trong người ấy đã sa ngã. Anh chị em ơi, mục tiêu của Đức Chúa Trời là con người trở nên chiếc bình chứa đựng Ngài. Hễ chúng ta bị điều gì khác hơn Đức Chúa Trời chiếm hữu, và hễ chúng ta không nhường chỗ đúng đắn cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta bị sa ngã.

Một anh em có thể nói rằng anh kia quá yêu thương con mình và con của anh ấy đã chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời, nhưng con của chính anh thì không chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời vì nó không mấy đáng yêu. Thật ra, cả hai đều sai lầm. Nếu con của anh em quá đáng yêu, có thể đứa con ấy chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời. Nếu đứa con ấy chẳng đáng yêu mấy, nó cũng có thể chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời. Anh em có thể quên yêu mến Đức Chúa Trời vì con mình quá đáng yêu, và anh em có thể không yêu mến Đức Chúa Trời vì con mình không đáng yêu. Xác định một điều gì đó có chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời trong anh em hay không thì căn cứ trên việc anh em có yêu mến Đức Chúa Trời hay không.

Vì vậy, rất dễ nhận thấy ý nghĩa của sự tiến bộ thuộc linh và rất dễ tìm ra cách thức cùng phương tiện để đạt đến sự tiến bộ thuộc linh. Chúng tôi đã nói đến phương diện tích cực của sự tiến bộ thuộc linh, tức là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn đến phương diện tiêu cực của sự tiến bộ thuộc linh. Về phương diện tiêu cực, sự tiến bộ thuộc linh là tước đoạt đi điều gì đó khỏi chúng ta, tức khỏi bản thể bề trong của mình. Hễ điều gì đó được lấy đi khỏi chúng ta thì chúng ta có sự tiến bộ thuộc linh. Khi điều gì chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời được lấy đi khỏi chúng ta thì chúng ta có sự tiến bộ thuộc linh.

Giả sử một người bị tính nói nhiều của mình chiếm hữu. Mỗi lần gặp anh em, anh ấy không ngớt nói chuyện như một cái máy. Anh ấy không bao giờ ngưng nói chuyện. Nếu muốn tiến bộ về mặt thuộc linh thì tính nói nhiều của người ấy phải được lấy đi. Đối với người ấy, sự tiến bộ thật xảy ra khi tính nói nhiều của người ấy không còn nữa. Sự tiến bộ thuộc linh là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, và cũng là lấy đi những điều khác hơn là Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình có thể tăng trưởng chỉ nhờ tham dự một buổi nhóm, nghe một bài giảng hay hiểu một bài giảng. Sự tiến bộ thuộc linh đối với chúng ta không những là sự cộng vào mà còn là sự trừ đi. Chứa tám hay mười bài giảng trong chúng ta không phải là sự tăng trưởng, mà rất có thể là một trở ngại. Tiến bộ thuộc linh là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời và lấy đi mọi điều khác. Anh chị em ơi, sự tiến bộ thuộc linh là gì? Đó có phải là nghe một vài bài giảng không? Không. Khi chúng ta nghe một bài giảng, bài giảng chạm đến tâm trí của mình, nhưng đó không phải là sự tiến bộ. Khi điều gì đó được lấy đi khỏi chúng ta, thì đó là sự tăng trưởng. Nếu điều gì đó được lấy đi khỏi chúng ta, thì chúng ta có tiến bộ. Nếu yếu tố của Đức Chúa Trời gia tăng trong chúng ta, thì chúng ta tăng trưởng.

Ngay khi được cứu, nhiều Cơ Đốc nhân được cứu khỏi lòng ham thích phạm tội. Nhưng chỉ được giải phóng khỏi tội vẫn chưa đủ. Sự tiến bộ thuộc linh là được giải phóng khỏi mọi sự chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, chúng ta không những phải trong sạch mà còn phải thuần khiết; chúng ta đừng để bất cứ điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời chiếm hữu mình. Khi nào công tác của Đức Chúa Trời lấy đi điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời khỏi chúng ta, thì chúng ta có sự tiến bộ thuộc linh. Chúng ta phải liên tục tự hỏi là mình có đang bị tước đi nhiều điều không. Chúng ta phải ghi nhớ rằng nếu không điều gì được lấy đi khỏi mình thì chúng ta không có sự tiến bộ thuộc linh nào cả. Nếu trong một tháng hay một năm không điều gì được dứt bỏ khỏi chúng ta, thì chúng ta không tăng trưởng trong tháng ấy hay năm ấy. Anh chị em ơi, sự tiến bộ thuộc linh về mặt tích cực có nghĩa là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời, và về mặt tiêu cực có nghĩa là suy giảm chính mình. Một Cơ Đốc nhân tiến xa là một người suy giảm hằng ngày. Hôm nay, có thể người ấy nhận thấy rằng tính phù phiếm không có chỗ trong mình, và người ấy suy giảm. Hai ngày sau, nguời ấy thấy tính kiêu ngạo không còn chỗ trong mình, và người ấy suy giảm thêm nữa. Sau năm ngày, người ấy có thể thấy việc nói chuyện tầm phào không có chỗ trong mình, và người ấy suy giảm thêm nữa. Sau bảy ngày, người ấy có thể thấy tính thiếu kiên nhẫn không nên chiếm chỗ trong mình, và người ấy sẽ suy giảm thêm nữa. Một số người nhận thấy rất khó lấy đi lòng tham tiền bạc khỏi mình. Những người khác nhận thấy khó lấy đi tính nóng nảy của mình. Những người khác nữa thì thấy rất khó mà lấy đi tính thờ ơ của mình. Một số điều chỉ có thể bị bỏ đi mỗi lần một ít. Có thể họ cần đến mười năm mới hoàn toàn bỏ hết được. Bỏ đi như vậy là chết dần dần. Chết đối với tiền bạc có nghĩa là buông bỏ tiền bạc; chết đối với tính nóng nảy có nghĩa là buông bỏ tính nóng nảy của mình. Về mặt tích cực, sự tiến bộ thuộc linh có nghĩa là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Về mặt tiêu cực, điều đó có nghĩa là buông bỏ nhiều điều bên trong mình từng chút một.

Làm thế nào những điều ấy có thể bị buông bỏ? Nói một cách đơn giản là trước hết tình yêu của Đức Chúa Trời hành động bên trong một người được cứu. Khi được tình yêu của Đức Chúa Trời thúc ép, lòng người ấy xoay về Đức Chúa Trời, rồi Linh của Đức Chúa Trời có cơ hội hành động và vận hành bên trong người ấy. Khi điều đó xảy ra, người ấy được soi sáng và nhìn thấy điều gì đó. Một khi người ấy nhìn thấy điều gì đó thì Thánh Linh tăng cường công tác của Ngài. Tín đồ ấy sẽ vâng phục Linh, và điều gì đó sẽ rơi khỏi người ấy. Một ngày nào đó, tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ thúc ép anh em một cách không thể giải thích được, và lòng anh em sẽ xoay về Đức Chúa Trời, và anh em sẽ thưa rằng: “Đức Chúa Trời ơi, con yêu Ngài”. Khi điều đó xảy ra, Thánh Linh soi sáng anh em. Một khi Thánh Linh soi sáng, anh em sẽ nhìn thấy điều gì đó. Một khi anh em nhìn thấy điều gì đó thì Thánh Linh tăng cường công tác của Ngài, rồi lập tức anh em sẽ vâng phục và nói a-men. Sự vâng phục ấy làm cho điều gì đó “rơi xuống”. Những điều ấy rơi xuống bao nhiêu thì anh em sẽ tiến bộ về mặt thuộc linh bấy nhiêu. Chúa nói với các môn đồ rằng: “Hễ ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta được” (Lu. 14:33). Một số người từ bỏ mọi sự để rồi trong phút chốc lấy lại những điều ấy. Khi Chúa Giê-su nói đến việc từ bỏ mọi sự, Ngài có ý nói điều ấy phải được Linh hoàn thành trong chúng ta. Do đó, công tác của thập tự giá chỉ có thể được Thánh Linh thi hành trong chúng ta, và chỉ khi ấy nhiều điều mới có thể rơi xuống. Làm thế nào Thánh Linh thi hành công tác của thập tự giá? Hễ lòng chúng ta mở ra hướng về Chúa, Linh sẽ thi hành công tác của thập tự giá trong chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã tước bỏ mọi sự cho chúng ta rồi. Bây giờ, Thánh Linh thi hành công tác tước bỏ tùy theo mức độ lòng chúng ta xoay hướng về Đức Chúa Trời.

Chúng tôi phải nhắc lại rằng về mặt tích cực, sự tiến bộ thuộc linh là gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời, và về mặt tiêu cực, đó là làm suy giảm những điều chiếm chỗ của Đức Chúa Trời. Mức độ của sự suy giảm ấy tùy thuộc vào mức độ lòng chúng ta xoay hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta ao ước hằng ngày một điều gì đó được lấy đi khỏi chúng ta biết bao! Đó là chết đi hằng ngày. Bất cứ khi nào chúng ta không thấy điều gì rơi xuống cả thì sự tiến bộ của chúng ta đã dừng lại.