Thông tin sách

Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới - Tập 1

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Messages for Building Up New Believers, Vol. 1
ISBN: 0-7363-0976-4
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 11

Tiếng ViệtTải về
Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

DẬY SỚM

Kinh Thánh: Nhã. 7:12; Thi. 57:8-9; 63:1; 78:34; 90:14; 108:2-3; Xuất. 16:21

I. SÁNG SỚM LÀ THÌ GIỜ TỐT NHẤT TRONG NGÀY

Mỗi ngày, các tín đồ nên thức dậy lúc mấy giờ?

Một chị em đã phát biểu rất hay khi nói rằng: “Chúng ta có thể đánh giá một người yêu Chúa bao nhiêu chính yếu qua cách người ấy lựa chọn giữa cái giường của mình và Chúa. Anh chị em yêu cái giường của mình hay yêu Chúa nhiều hơn? Nếu thích cái giường của mình hơn, anh chị em sẽ ngủ thêm một chút. Nếu yêu Chúa hơn, anh chị em sẽ dậy sớm hơn một chút”. Chị nói những lời này cách đây hơn ba mươi năm, nhưng đối với chúng ta ngày nay lời ấy vẫn còn tươi mới. Một người phải chọn lựa giữa sự yêu thích cái giường của mình và tình yêu dành cho Chúa. Càng yêu Chúa, người ấy càng dậy sớm.

Một Cơ Đốc nhân nên dậy sớm, vì sáng sớm là thì giờ tốt nhất để gặp gỡ Chúa. Ngoại trừ những ai đang bị bệnh, tất cả anh chị em nên dậy sớm. Thật ra, nhiều căn bệnh không phải là bệnh tật gì cả. Chúng trở nên bệnh tật vì người ta quá yêu mình. Trừ những ai bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, còn tất cả những người khác nên dậy sớm. Chúng tôi không muốn cực đoan; chúng tôi khuyên những anh chị em đau ốm hãy ngủ thêm. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh nên dậy càng sớm càng tốt. Giờ tốt nhất để gặp gỡ Chúa, tiếp xúc và tương giao với Ngài là vào lúc sáng sớm. Người ta lượm ma-na trước khi mặt trời mọc (Xuất. 16:14-21). Tất cả những ai muốn ăn thức ăn của Đức Chúa Trời đều cần dậy sớm. Khi trời nắng nóng, ma-na chảy ra và tan đi. Nếu muốn nhận được sự nuôi dưỡng và gây dựng thuộc linh, nếu muốn được tương giao và cung ứng thuộc linh, chúng ta cần dậy sớm. Nếu chúng ta dậy trễ, ma-na không còn nữa. Sáng sớm chính là thì giờ Đức Chúa Trời ban thức ăn thuộc linh và sự tương giao thánh cho các con cái Ngài. Những ai trễ nải sẽ không góp nhặt được gì hết. Nhiều con cái Chúa sống một cuộc đời bệnh hoạn, không phải vì họ có những nan đề thuộc linh, nhưng vì họ dậy quá trễ. Nhiều con cái Đức Chúa Trời không thiếu sự dâng mình, lòng nhiệt thành hay tình yêu nhưng họ không thể sống một đời sống Cơ Đốc bình thường vì họ dậy quá trễ. Đừng nghĩ rằng điều này không quan trọng. Đừng nghĩ rằng điều này không liên quan gì đến vấn đề thuộc linh; nó liên quan mật thiết đến vấn đề thuộc linh. Nhiều người không thuộc linh vì dậy quá trễ. Nhiều người đã làm Cơ Đốc nhân nhiều năm nhưng không sống được đời sống Cơ Đốc đúng đắn vì họ dậy quá trễ. Chúng tôi chưa từng thấy người nào biết cách cầu nguyện mà lại dậy trễ. Chúng tôi cũng chưa từng thấy người nào có mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời nhưng lại dậy trễ. Tất cả những ai biết Đức Chúa Trời đều dậy sớm. Họ dậy sớm như một luật phải giữ để tương giao với Đức Chúa Trời.

Châm Ngôn 26:14 nói: “Cửa xoay trên bản lề thế nào, người biếng nhác cũng xoay trở trên giường mình thể ấy”. Câu này nói một người biếng nhác ở trên giường giống như cánh cửa xoay trên bản lề. Người lười biếng tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường; anh ta không thể rời cái giường mình được. Anh ta trở mình qua bên này rồi trở mình qua bên kia. Dầu trở bên nào chăng nữa, anh ta vẫn ở trên giường. Nhiều người không thể lìa khỏi giường. Họ yêu cái giường của mình khi xoay trở từ bên này qua bên kia. Khi quay qua bên trái, họ ở trên giường. Khi quay qua bên phải, họ cũng ở trên giường. Họ yêu giấc ngủ và không thể lìa khỏi giường. Nhiều người chỉ muốn ngủ thêm. Họ không thể ra khỏi giường. Nếu muốn học tập hầu việc Đức Chúa Trời và làm một Cơ Đốc nhân tốt, mỗi sáng chúng ta phải dậy sớm.

Những ai dậy sớm vào buổi sáng gặt hái được nhiều lợi ích thuộc linh. Lời cầu nguyện của họ vào những lúc khác trong ngày không thể sánh được với lời cầu nguyện vào buổi sáng sớm. Việc đọc Kinh Thánh vào những lúc khác trong ngày không thể sánh được với việc đọc Kinh Thánh vào buổi sáng sớm. Sự tương giao với Chúa vào những lúc khác không thể sánh với sự tương giao vào buổi sáng sớm. Sáng sớm là thì giờ tốt nhất trong ngày. Chúng ta nên dành thì giờ tốt nhất trong ngày, tức là lúc sáng sớm, để ở trước mặt Chúa, thay vì làm điều gì khác. Một số Cơ Đốc nhân dành suốt ngày cho những vấn đề khác và quì gối đọc Kinh Thánh, cầu nguyện vào ban đêm, khi họ sắp đi ngủ. Không lạ gì khi họ không thấy hiệu quả trong việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tương giao với Chúa. Họ dậy quá trễ vào buổi sáng. Ngay khi tin Chúa, chúng ta nên dành lúc sáng sớm để tương giao với Đức Chúa Trời và tiếp xúc với Ngài.

II. NHỮNG GƯƠNG MẪU VỀ VIỆC DẬY SỚM

Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy các đầy tớ của Đức Chúa Trời dậy sớm vào buổi sáng. Chúng ta hãy xem xét những gương mẫu sau:

1. Áp-ra-ham (Sáng. 19:27; 21:14; 22:3)

2. Gia-cốp (Sáng. 28:18)

3. Môi-se (Xuất. 8:20; 9:13; 24:4; 34:4)

4. Giô-suê (G-suê. 3:1; 6:12; 7:16; 8:10)

5. Ghi-đê-ôn (Quan. 6:38)

6. An-ne (1 Sa. 1:19)

7. Sa-mu-ên (1 Sa. 15:12)

8. Đa-vít (1 Sa. 17:20)

9. Gióp (Gióp 1:5)

10. Ma-ri (Lu. 24:22; Mác 16:9; Gi. 20:1)

11. Các sứ đồ (Công. 5:21)

Những câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy các đầy tớ của Đức Chúa Trời có thói quen đến với Ngài vào lúc sáng sớm. Mỗi người đều có thói quen dậy sớm và tương giao với Đức Chúa Trời lúc sáng sớm. Họ dậy sớm để làm nhiều điều liên quan đến công việc của Đức Chúa Trời. Họ cũng dậy lúc sáng sớm để dâng mình. Mặc dầu Kinh Thánh không có mạng lịnh nào bảo chúng ta phải dậy sớm, nhưng có đầy đủ các gương mẫu trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy tất cả những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời đều dậy sớm. Ngay cả chính Chúa Jesus cũng dậy sớm. Ngài dậy rất sớm, trong khi trời còn tối và đi đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện (Mác 1:35). Khi muốn chỉ định mười hai sứ đồ, Ngài gọi họ đến với Ngài lúc sáng sớm (Lu. 6:13). Nếu Chúa dậy sớm để làm những điều này, chúng ta cần phải dậy sớm nhiều hơn biết bao!

Bất cứ anh chị em nào muốn theo Chúa thì đừng bao giờ nghĩ có dậy sớm hơn một giờ cũng không khác biệt bao nhiêu. Anh em phải nhận thức rằng việc đọc Kinh Thánh của mình sẽ trở nên vô hiệu nếu mình dậy trễ hơn một giờ. Cũng vậy, lời cầu nguyện của anh em sẽ trở nên vô hiệu nếu mình dậy trễ hơn một giờ. Mặc dầu một người có thể dành ra cùng một khoảng thời gian tương đương để đọc Kinh Thánh, nhưng thời điểm khác nhau một tiếng đồng hồ sẽ tạo ra những kết quả rất khác nhau. Dậy sớm đem lại những ơn phước lớn lao. Chúng tôi hi vọng rằng anh em sẽ không hụt mất ơn phước khi dậy sớm vào lúc khởi đầu đời sống Cơ Đốc của mình. Trong ba năm đầu làm Cơ Đốc nhân, một anh em được người ta hỏi mình ít nhất năm mươi lần: “Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ?” Dậy sớm là một ơn phước lớn lao. Những ai đã học dậy sớm biết ý nghĩa của điều này. Nếu không dậy vào lúc sáng sớm, anh em sẽ sống trong tình trạng thuộc linh nghèo nàn. Dậy trễ đem lại nhiều mất mát. Nhiều điều thuộc linh bị mất mát do dậy trễ.

Chúng ta đã thấy nhiều gương mẫu trong Kinh Thánh. Còn những đầy tớ của Đức Chúa Trời không được đề cập đến trong Kinh Thánh, chẳng hạn như George Muller, John Wesley và nhiều đầy tớ nổi tiếng của Đức Chúa Trời thì sao? Họ cũng dậy vào lúc sáng sớm. Chúng ta có thể nói hầu hết những người từng được sử dụng trong tay Đức Chúa Trời mà chúng ta biết hoặc đọc về họ trong sách vở đều chú ý đến vấn đề dậy sớm. Họ gọi việc dậy sớm này là “thức canh vào buổi sáng”. Tất cả những đầy tớ của Đức Chúa Trời đều nhấn mạnh đến việc thức canh vào buổi sáng. Từ ngữ thức canh vào buổi sáng tự nó nói với chúng ta rằng việc này được thực hiện vào lúc sáng sớm. Anh em có nghe ai thức canh khi mặt trời đã mọc rồi không? Không bao giờ! Một người thức canh thì thức canh vào lúc sáng sớm. Đó là một thói quen tốt, Cơ Đốc nhân chúng ta phải trau dồi thói quen này. Con cái của Đức Chúa Trời không nên làm những người biếng nhác. Hội thánh đã thực hành điều này nhiều năm. Chúng ta phải duy trì thói quen tốt này là gặp gỡ Đức Chúa Trời lúc sáng sớm. Từ ngữ thức canh vào buổi sáng không được tìm thấy trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể đặt một tên khác, nhưng đặt tên gì cũng không quan trọng, điều tối quan trọng là gặp gỡ Đức Chúa Trời lúc sáng sớm.

III. LÀM GÌ VÀO LÚC SÁNG SỚM

Chúng ta không chỉ dậy sớm. Trong những gì chúng ta làm phải có sự luyện tập thuộc linh và nội dung thuộc linh. Sau đây là một vài điều chúng ta cần làm vào lúc sáng sớm:

A. Tương Giao Với Đức Chúa Trời

Nhã Ca 7:12 cho chúng ta thấy sáng sớm là thì giờ tốt nhất để tương giao với Chúa. Tương giao nghĩa là mở linh và tâm trí chúng ta ra cho Đức Chúa Trời và để Ngài soi sáng chúng ta, phán với chúng ta, gây ấn tượng trong chúng ta và chạm đến chúng ta (Thi. 119:105, 147). Trong thời giờ này, lòng chúng ta được kéo đến gần Đức Chúa Trời và chúng ta để Ngài đến gần lòng mình. Chúng ta nên dậy lúc sáng sớm để chờ đợi trước mặt Chúa, suy gẫm, nhận lãnh sự hướng dẫn và ấn tượng từ Đức Chúa Trời, học tập chạm đến Ngài, và cho Ngài cơ hội phán với chúng ta.

B. Ngợi Khen Và Ca Hát

Cần phải có tiếng ngợi khen và ca hát lúc sáng sớm. Sáng sớm là thì giờ tốt nhất để hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi dâng sự ngợi khen cao nhất cho Đức Chúa Trời, linh chúng ta vươn lên đỉnh cao nhất.

C. Đọc Kinh Thánh

Sáng sớm là thì giờ để chúng ta thâu lượm ma-na (tức là Đấng Christ). Ăn ma-na có nghĩa là gì? Có nghĩa là vui hưởng Đấng Christ, vui hưởng Lời Đức Chúa Trời và vui hưởng lẽ thật của Ngài mỗi ngày lúc sáng sớm. Sau khi ăn ma-na, chúng ta có sức mạnh để bước đi trong đồng vắng. Sáng sớm là thời gian thâu lượm ma-na. Nếu dành thì giờ lúc sáng sớm để làm những điều khác, thì một người sẽ không được nuôi dưỡng về mặt thuộc linh hay được thỏa mãn.

Chúng tôi đã nêu lên rằng chúng ta nên có hai quyển Kinh Thánh, một quyển có đánh dấu và ghi chú trong đó để dùng vào buổi chiều, và quyển kia không đánh dấu hay ghi chú để “ăn ma-na” lúc sáng sớm. Vào lúc sáng sớm, đừng đọc nhiều quá và đừng sử dụng nhiều khúc Kinh Thánh. Thay vào đó, hãy đọc một phân đoạn Kinh Thánh cách cẩn thận, luôn luôn hòa lẫn việc đọc Kinh Thánh vào sự thông công không dứt với Đức Chúa Trời và ca hát. Điều này không có nghĩa là anh em nên tương giao với Đức Chúa Trời trước, ca ngợi sau, rồi cuối cùng đọc Kinh Thánh. Anh em cần phải hòa lẫn tất cả những điều này với nhau. Đồng thời anh em cũng nên cầu nguyện. Hãy đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và mở Lời Ngài ra. Đang khi đọc, anh em có thể được cáo trách phải xưng tội lỗi mình. Khi đang đọc một số câu Kinh Thánh nào đó, có thể anh em được chạm đến bởi ân điển Ngài để dâng lên lời cảm tạ. Anh em cũng có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo những gì mình đọc trong Lời Ngài. Anh em có thể nói: “Chúa ôi, đây thật là điều con cần. Đoạn này, câu này, lời này thật sự phơi bày sự thiếu hụt của con. Chúa ôi, xin lấp đầy sự thiếu hụt này của con”. Khi tìm được một lời hứa, anh em có thể nói: “Chúa ôi, con tin lời hứa này”. Khi thấy được ân điển, anh em có thể nói: “Chúa ôi, con nhận lấy ân điển này”. Anh em cũng có thể cầu thay. Đang khi đọc Kinh Thánh, có lẽ anh em nhớ lại tình trạng của những người thiếu hụt điều mà đoạn Kinh Thánh ấy nói đến. Anh em không nên buộc tội hay phê phán họ. Thay vào đó, anh em nên cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ôi, xin làm trọn điều này trong con. Xin cũng làm trọn điều này trong anh chị em con”. Anh em có thể xưng tội của mình và tội của những người khác. Anh em có thể cầu nguyện cho chính mình và cho người khác. Anh em có thể tin cho chính mình và cho người khác. Anh em có thể cảm tạ cho chính mình và cho người khác. Việc đọc Kinh Thánh của anh em vào buổi sáng không nên quá dài, không nên bao gồm quá nhiều điều. Hai, ba, bốn hay năm câu là đủ. Anh em có thể tương giao trên nền tảng những câu Kinh Thánh đó trong một giờ. Khi anh em đọc những câu này từng lời một, hãy cầu nguyện theo những câu ấy và thông công với Đức Chúa Trời qua những câu ấy, anh em sẽ được đầy dẫy.

Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều có những người tương giao với Đức Chúa Trời như vậy. Họ biết Đức Chúa Trời và thông công với Ngài. Sự tương giao với Đức Chúa Trời trở nên một phần của đời sống họ.

Trong Thi Thiên, Đa-vít thay đổi đại danh từ ngươi [ở ngôi thứ hai] với đại danh từ Ngài [ở ngôi thứ ba] cách tự do. Giây phút này, ông nói với loài người, và giây phút sau, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong cùng một Thi Thiên, ông nói vài câu với loài người, và sau đó nói vài điều với Đức Chúa Trời. Một mặt, Đa-vít nói với loài người. Mặt khác, ông nói với Đức Chúa Trời. Thi Thiên cho chúng ta thấy Đa-vít là một người thường xuyên tương giao với Đức Chúa Trời.

Trong khi Nê-hê-mi đang làm việc, ông nói vài lời rồi dâng một lời cầu nguyện ngắn. Khi vua hỏi ông một điều gì đó, trước hết ông nói với vua rồi sau đó nói với Chúa. Ông hòa lẫn công việc và lời cầu nguyện với nhau. Ông không tách rời công việc với sự cầu nguyện.

Phao-lô viết sách La Mã cho những người ở tại La Mã. Tuy nhiên, nhiều lần, ông quay sang nói với Chúa. Một vài lần dường như ông quên mất việc mình đang viết cho người La Mã. Dường như ông đang nói chuyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tìm thấy những ví dụ như vậy thường xuyên trong các Thư tín của Phao-lô. Có những giây phút ông quay sang nói chuyện với Đức Chúa Trời.

Những ai đã đọc tiểu sử tự thuật của Madame Guyon sẽ thấy bà có một đặc điểm. Hầu hết những tiểu sử tự thuật được viết cho loài người. Nhưng trong tiểu sử tự thuật của Madame Guyon, giây phút này bà nói với con người, giây phút sau bà nói với Đức Chúa Trời. Có lúc bà nói với LaCombe (người đã yêu cầu bà viết tiểu sử tự thuật), sau đó bà nói với Đức Chúa Trời. Đó là sự tương giao. Người ta không biết sự tương giao với Đức Chúa Trời bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu. Sự tương giao không có nghĩa là bỏ qua những việc khác để cầu nguyện, cũng không có nghĩa là cầu nguyện trước rồi giải quyết công việc sau, mà là làm cả hai cùng một lúc.

Như vậy, trong thì giờ thâu lượm ma-na lúc sáng sớm, anh em nên học hòa lẫn lời cầu nguyện với Lời Đức Chúa Trời. Anh em nên học tập hòa lẫn sự ngợi khen và sự tương giao với Lời Đức Chúa Trời. Giây phút này anh em có thể ở dưới đất nhưng giây phút tiếp theo anh em có thể ở trên các từng trời. Giây phút này anh em có thể ở trong chính mình, nhưng giây phút tiếp theo anh em ở trong Đức Chúa Trời. Nếu tiếp tục thực hành điều này trước mặt Đức Chúa Trời mỗi sáng, ít lâu sau anh em sẽ được đầy dẫy [Ngài], và Lời Đức Chúa Trời sẽ ở trong anh em cách phong phú. Đọc Lời Đức Chúa Trời như vậy, thâu lượm ma-na như vậy là điều không thể thiếu đối với chúng ta. Nhiều anh chị em yếu đuối và không thể bước đi trong cuộc hành trình xuyên qua đồng vắng. Chúng ta cần hỏi họ: “Anh em đã ăn gì chưa?” Họ không thể bước đi vì họ chưa ăn đầy đủ. Ma-na được thâu lượm vào sáng sớm. Đó là lý do vì sao chúng ta cần dậy sớm hơn một chút. Chúng ta sẽ không có chút ma-na nào nếu dậy trễ. Chúng ta phải dậy lúc sáng sớm để “lao động” trên Lời Đức Chúa Trời.

D. Cầu Nguyện

Vào lúc sáng sớm, chúng ta nên tương giao, ngợi khen và thâu lượm ma-na. Chúng ta cũng phải cầu nguyện với Chúa. Thi Thiên 63:1 và 78:34 [Bản King James] đều nói chúng ta nên tìm kiếm Chúa lúc sáng sớm. Sự cầu nguyện được nói đến trong đoạn trên là loại cầu nguyện hòa lẫn. Nhưng sự cầu nguyện chúng ta đang nói đến ở đây cụ thể hơn. Sau khi một người tương giao, ngợi khen và ăn ma-na, người ấy có sức lực và có thể trình bày mọi sự trước mặt Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của mình. Cầu nguyện chắc chắn đòi hỏi nhiều sức lực. Trước hết một người phải đến gần Đức Chúa Trời lúc sáng sớm để được nuôi dưỡng. Sau đó người ấy có thể để khoảng nửa giờ hay mười lăm phút để cầu nguyện cho những điều cấp thiết. Người ấy có thể cầu nguyện cho chính mình, cho Hội thánh hay cho thế giới. Dĩ nhiên người ấy cũng có thể cầu nguyện vào buổi chiều hay ban đêm. Nhưng nếu lợi dụng năng lực tươi mới mình có được vào buổi sáng sớm qua sự tương giao với Đức Chúa Trời và ăn ma-na, người ấy sẽ nhận được sự nâng đỡ lớn lao hơn.

Mỗi tín đồ nên làm bốn điều này cách chu đáo, hết lòng trước mặt Chúa lúc sáng sớm, đó là tương giao với Ngài, ngợi khen Ngài, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Ngài. Một người có làm bốn điều này vào buổi sáng hay không được bày tỏ qua bước đi hằng ngày của người ấy trong ngày. George Muller thừa nhận rằng mức độ ông được Chúa nuôi dưỡng vào buổi sáng quyết định tình trạng thuộc linh của ông suốt cả ngày. Tình trạng thuộc linh của ông trong ngày tùy thuộc vào sự nuôi dưỡng ông nhận được trước mặt Chúa vào buổi sáng. Nhiều Cơ Đốc nhân thấy mình yếu đuối trong ngày vì họ đã không tận dụng tốt những buổi sáng. Dĩ nhiên, có những người tiến xa trên cuộc hành trình thuộc linh đến nỗi họ có thể kinh nghiệm tình trạng linh được phân cách hoàn toàn khỏi hồn. Người bề ngoài của họ được phá vỡ và họ không dễ bị điều gì làm cho mình rúng động. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một vấn đề khác. Các tín đồ mới nên học tập dậy sớm. Một khi lơi lỏng trong việc này, họ sẽ lơi lỏng trong mọi sự và mọi chuyện sẽ trục trặc. Có một sự khác biệt lớn lao giữa tình trạng được nuôi dưỡng và không được nuôi dưỡng vào buổi sáng.

Một nhạc sĩ nổi tiếng từng nói: “Nếu tôi bỏ tập đàn một ngày, tôi biết điều đó. Nếu tôi bỏ tập dượt hai ngày, các bạn tôi sẽ nhận ra điều đó. Nếu tôi bỏ tập dượt ba ngày, các thính giả của tôi sẽ nhận biết điều đó”. Điều này đúng trong việc tập luyện về âm nhạc, nó lại càng đúng hơn trong bài học thuộc linh về việc dậy sớm. Nếu chúng ta không thức canh tốt vào buổi sáng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta biết điều đó. Những người kinh nghiệm trong Chúa cũng biết điều đó khi họ tiếp xúc với chúng ta. Họ sẽ biết chúng ta chưa chạm đến nguồn sống thuộc linh. Ngay từ ngày đầu tiên, các tín đồ mới nên nghiêm khắc kỷ luật với bản thân. Mỗi sáng, họ nên dậy sớm để luyện tập như vậy trước mặt Chúa.

IV. THỰC HÀNH DẬY SỚM

Cuối cùng, chúng ta nên nói chút ít về những phương cách thực tế để thực hiện điều này. Làm thế nào chúng ta có thể dậy sớm? Chúng ta cần chú ý một vài điều.

Tất cả những người dậy sớm phải có thói quen đi ngủ sớm. Không ai có thể thức khuya và dậy sớm. Điều này giống như đốt nến hai đầu.

Đừng đặt những tiêu chuẩn quá cao cho việc dậy sớm. Một số người muốn dậy lúc ba hay bốn giờ sáng. Hai ba ngày sau họ khám phá ra rằng mình không thể thực hiện được điều đó bèn bỏ cuộc. Tốt hơn nên chọn điều gì vừa phải. Thức dậy lúc năm hay sáu giờ là thích hợp nhất. Hãy thức dậy lúc mặt trời sắp mọc hay vừa mới mọc. Nên luôn luôn dậy vào lúc mặt trời mọc. Nếu cố gắng dậy quá sớm, chúng ta sẽ không thể thực hiện lâu dài. Đặt tiêu chuẩn cao một cách không hợp lý chỉ đưa đến tình trạng lương tâm bị buộc tội. Một số người đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho chính mình. Họ tạo ra nan đề với gia đình hay công việc của mình. Khi đến ở nhà người khác, họ gây ra nan đề với chủ nhà. Đó không phải là điều ích lợi và nên làm. Chúng ta nên có tiêu chuẩn hợp lý. Chúng ta không nên ủng hộ những điều cực đoan. Đừng đặt tiêu chuẩn quá cao cho chính mình. Trước mặt Chúa, anh em nên cân nhắc cẩn thận xem mình nên dậy vào giờ nào. Anh em nên xem xét những gì mình bị hạn chế về phương diện sức khỏe cũng như hoàn cảnh. Hãy đặt tiêu chuẩn thích hợp và giữ tiêu chuẩn ấy.

Anh em có thể gặp chút ít khó khăn vào lúc đầu. Ngày thứ nhất và thứ hai luôn luôn dễ dàng. Nhưng ngày thứ ba sẽ khó khăn. Anh em sẽ thấy một vài ngày đầu là dễ, nhưng sau vài ngày, anh em sẽ “yêu thích” cái giường của mình đến nỗi không muốn dậy chút nào. Điều này đặc biệt rất đúng vào mùa đông. Chúng ta phải mất một thời gian dài để tạo một thói quen mới. Có lẽ anh em thường dậy trễ, tâm trí anh em đã quen dậy trễ. Nhưng nếu anh em dậy sớm một vài lần, tâm trí mình sẽ được điều chỉnh và quen với việc dậy sớm. Sau khi làm như vậy vài ngày, anh em sẽ không muốn đi ngủ lại dầu tâm trí anh em bảo mình đi ngủ. Lúc đầu, anh em cần bắt buộc chính mình một chút để dậy sớm. Trước khi tạo một thói quen, anh em cần xin Đức Chúa Trời ban ân điển cho mình. Tiếp tục cầu xin cho đến khi thói quen thành hình. Hãy cố gắng làm như vậy nhiều lần. Hằng ngày hãy từ bỏ cái giường của mình để dậy sớm. Cuối cùng anh em sẽ tự động dậy sớm. Anh em phải tạo thói quen này trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em không được bỏ qua ân điển đến từ sự tương giao vào lúc sáng sớm.

Một người mạnh khỏe không cần ngủ nhiều hơn tám tiếng. Đừng nghĩ mình là trường hợp ngoại lệ. Đừng lo lắng rằng dậy sớm sẽ ảnh hưởng sức khỏe của mình. Có lẽ sự lo lắng của anh em mới ảnh hưởng sức khỏe của mình. Nhiều người yêu mình quá và lo lắng cho mình đến nỗi phát bệnh. Có thể anh em cần ngủ mười hay mười hai tiếng nếu bác sĩ nói anh em bệnh. Nhưng ngủ sáu đến tám giờ là đủ cho một người bình thường. Tuy nhiên, đừng đi đến chỗ cực đoan. Hãy duy trì ít nhất từ sáu đến tám giờ ngủ nghỉ. Chúng ta không muốn những người đau ốm dậy sớm. Nếu bị bệnh, anh em có thể nằm đọc Kinh Thánh trên giường vào buổi sáng. Tuy nhiên, người nào bác sĩ không dặn phải nằm nghỉ và không thật sự đau ốm nên dậy lúc sáng sớm.

Chúng tôi hi vọng những người trưởng thành và có ảnh hưởng trong Chúa nên hỗ trợ và duy trì điều này. Hội thánh nên thúc đẩy những người biếng nhác tiến tới. Họ cần được lay động một chút. Chúng ta nên dẫn dắt các tín đồ mới bước vào ơn phước lớn lao này. Anh em nên dùng mọi cơ hội để hỏi người mới: “Mỗi ngày anh dậy lúc mấy giờ?” Sau vài ngày, anh em nên hỏi lại: “Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ?” Anh em nên nhắc nhở họ như vậy ít nhất một năm trong giai đoạn đầu đời sống Cơ Đốc của họ. Sau một năm, có lẽ anh em vẫn cần hỏi: “Anh ơi, bây giờ anh dậy lúc mấy giờ?” Hãy hỏi tín đồ mới như vậy bất cứ khi nào anh em gặp họ. Anh em cần đến với họ và giúp đỡ họ chút ít về điều này. Tuy nhiên, nếu chưa học thấu đáo bài học này trước mặt Chúa, chúng ta sẽ khó nhắc nhở người khác. Đó là lý do vì sao trước hết chính chúng ta phải học được bài học này.

Dậy sớm cần phải là thói quen đầu tiên trong số tất cả các thói quen khác của một tín đồ. Cảm tạ Chúa trước bữa ăn là một thói quen. Nhóm họp vào mỗi Chúa Nhật cũng là một thói quen. Dậy sớm còn là thói quen cần thiết hơn. Tín đồ mới cần tạo thói quen này. Thật đáng tiếc vì một số người đã làm Cơ Đốc nhân nhiều năm nhưng chưa bao giờ vui hưởng ơn phước của việc dậy sớm. Họ chưa bao giờ vui hưởng ân điển trong việc dậy sớm. Nếu muốn kinh nghiệm ân điển này, chúng ta phải học cho được bài học này. Nếu nhiều anh chị em cùng đến với nhau để học bài học này và nếu tất cả đều dậy lúc sáng sớm, Hội thánh sẽ tăng trưởng. Khi một anh em nhận thêm ánh sáng, cả Hội thánh sẽ được chiếu sáng nhiều hơn. Khi mỗi người nhận thêm một chút ánh sáng mỗi ngày, cả Hội thánh sẽ trở nên phong phú hơn. Ngày nay Hội thánh nghèo nàn vì quá ít người nhận được sự cung ứng từ Đầu. Nếu mọi người đều nhận được một điều gì đó từ Đầu, cho dầu có vẻ ít đến đâu chăng nữa, cuối cùng, kết quả là những phần nhỏ bé này sẽ làm cho toàn thể [Hội thánh] được rất phong phú.

Đừng chỉ mong ước thấy một thiểu số làm việc trong Hội thánh. Chúng ta hi vọng được thấy tất cả các chi thể đều dậy sớm trước mặt Chúa. Chúng ta hi vọng được thấy cả Hội thánh dậy sớm để nhận lãnh sự phong phú và ân điển của Đức Chúa Trời. Những gì một chi thể nhận được từ Đầu sẽ trở nên ích lợi cho toàn Thân Thể. Nếu mỗi anh chị em làm như vậy, sẽ có nhiều bình chứa trước mặt Đức Chúa Trời, càng ngày chúng ta sẽ càng phong phú hơn và phong phú hơn nữa. Chúng tôi hi vọng anh em không xem việc dậy sớm là một điều nhỏ nhặt. Nếu tất cả đều học tập dậy sớm, nếu tất cả đều duy trì thói quen này, chúng ta sẽ có một tương lai thuộc linh tươi sáng trước mặt mình.