Thông tin sách

Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới - Tập 1

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Messages for Building Up New Believers, Vol. 1
ISBN: 0-7363-0976-4
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Tựa

Untitled Document

LỜI TỰA

Sau khi Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) phục hồi chức vụ của mình vào năm 1948, có một vài lần anh tương giao với các anh em về nhu cầu trọng yếu trong việc đào tạo và hướng dẫn các tín đồ về mặt thuộc linh. Mục tiêu anh muốn đạt được là cung ứng những sự dạy dỗ căn bản cho mỗi anh chị em trong Hội thánh để họ có được một nền tảng vững chắc về lẽ thật và bày tỏ cùng một chứng cớ giữa vòng các Hội thánh. Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới chia làm 3 quyển gồm năm mươi bốn bài dành cho tín đồ mới; đó là những bài được anh chia sẻ trong kỳ huấn luyện dành cho các công tác viên của mình tại Kuling. Các bài giảng ấy phong phú về mặt nội dung và bao hàm mọi phạm vi. Những lẽ thật ấy đều căn bản và trọng yếu. Ý định của Watchman Nee là mỗi Hội thánh đều dùng tài liệu này để gây dựng các tín đồ mới của mình, học xong tất cả các bài học trong vòng một năm, rồi cứ lặp lại các bài học ấy hằng năm.

Bốn bài trong năm mươi bốn bài học thuộc về phần phụ lục ở cuối Quyển 3. Bốn bài ấy đã được Watchman Nee chia sẻ tại núi Kuling vốn là một phần trong loạt bài “Các Tín Đồ Mới”, nhưng về sau bị loại ra khỏi ấn bản cuối cùng là bản đã được ấn hành. Chúng tôi quyết định bao gồm những bài ấy trong phần phụ lục. Ngoài bốn bài ấy ra, Quyển 1 mở đầu bằng một bài được Watchman Nee chia sẻ tại buổi nhóm cho các anh chị em đồng công vào năm 1950 với đề tài là buổi nhóm gây dựng tín đồ mới. Bài giảng ấy bàn về tầm quan trọng của loại huấn luyện này, những điểm chính cần được quan tâm và vài đề nghị thực tiễn.

VỀ BUỔI NHÓM GÂY DỰNG TÍN ĐỒ MỚI

(Nội Dung Buổi Nói Chuyện với các Anh Chị Em Đồng Công vào ngày 12 tháng 7 năm 1950)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GÂY DỰNG CÁC TÍN ĐỒ MỚI

Một

Khi mới bắt đầu đời sống Cơ Đốc của mình, mỗi tín đồ mới cần phải được dạy dỗ rất rõ ràng là không được tin cậy chính mình. Giả sử, một anh em được cứu ở tuổi bốn mươi. Trong bốn mươi năm qua, người ấy đã sống trong thế gian, lãng phí ngày giờ của mình trong tội lỗi, theo các lề thói của thời đại này, và bị Sa-tan cột trói. Bốn mươi năm qua, người ấy đã sống theo tính khí riêng của mình và bước đi theo những quan niệm, cảm xúc và ý nghĩ riêng của mình. Bây giờ, đã được cứu, nên người ấy tuyệt đối không được tin cậy chính mình nữa. Người ấy phải hoàn toàn mất lòng tin cậy nơi chính mình.

Cơ Đốc nhân có nhiều tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn dành cho cuộc sống Cơ Đốc, lý tưởng Cơ Đốc và quan niệm Cơ Đốc. Những ai không biết các tiêu chuẩn ấy thì cũng không biết ý nghĩa của việc được làm cho hoàn hảo. Họ kiêu hãnh khoe khoang về chính mình, dễ thỏa mãn và tin tưởng nơi chính mình. Những người không biết các tiêu chuẩn ấy đánh giá sai là đúng và đúng là sai. Chỉ những người đã học được các bài học và biết các tiêu chuẩn ấy mới có thể bảo những người khác không nên làm gì và không nên nói gì. Chỉ những người ấy mới có thể phân biệt được đúng sai. Gây dựng một tín đồ mới bao gồm việc dạy người ấy các tiêu chuẩn trong cuộc sống Cơ Đốc để người ấy có thể bước đi cách phù hợp.

Hai

Điều thứ nhất mà một tín đồ mới cần là một sự phá đổ toàn diện và triệt để đối với quá khứ ấy của mình. Tại sao Chúa nói: “Trừ phi các ngươi quay lại và trở nên như các đứa trẻ, các ngươi không có cách nào vào được vương quốc các từng trời” (Mat. 18:3)? Nói như vậy có nghĩa là cuộc sống trước kia của chúng ta vốn sai trật. Chúng ta đã sống trong sự hư không, và những ngày tháng trước kia của mình không nghĩa lý gì cả! Tất cả chúng ta cần phải có một sự khởi đầu tươi mới. Sự tái sinh được đề cập trong Giăng chương 3 cho chúng ta thấy cần phải có sự sống mới, trong khi sự quay trở lại và trở nên như các đứa trẻ được nói đến trong Ma-thi-ơ chương 18 cho chúng ta thấy cần phải vô hiệu hóa lối sống trước kia của mình. Mọi sự trong quá khứ cần được phá đổ và loại bỏ. Làm hoàn hảo một tín đồ mới bao gồm việc phá đổ quá khứ của người ấy từng điều một. Nếu một người được cứu ở tuổi bốn mươi, thì làm hoàn hảo có nghĩa là hoàn toàn hủy diệt mọi sự người ấy thâu thập được trong bốn mươi năm qua. Nhiều người hối tiếc về những tội lỗi của mình chứ không hối tiếc về chính mình. Chúng ta vượt qua sự chết mà vào trong sự sống. Chúng ta không đặt sự sống vào trong sự chết. Gây dựng một tín đồ mới bao gồm việc nhận ra những điều cần được xử lý, những điều cần được loại bỏ, và những điều cần được thêm vào. Mọi sự cần phải được phán đoán theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Nếu một điều gì không vượt qua được cuộc thử nghiệm này, nếu bước đi của một người vẫn căn cứ trên những kinh nghiệm, thói quen và quan niệm trước kia của mình, thì người ấy đang sống trong sự sai lầm trầm trọng. Ngay khi tin nhận Chúa, một người phải buông bỏ mọi quan niệm trước kia của mình. Sự tái sinh ban cho con người một sự sống mới, trong khi quay lại trở nên như các con trẻ là phá đổ nếp sống trước kia của mình. Về mặt tiêu cực, xây dựng một tín đồ mới bao gồm việc phá đổ mọi sự người ấy có trong quá khứ. Về mặt tích cực, điều ấy bao gồm một sự khởi đầu mới cho một cuộc sống mới.

Nếu một tín đồ mới không phá đổ mọi sự mình có trong quá khứ, thì người ấy sẽ gặp phải nhiều trở ngại trong bước đường Cơ Đốc của mình. Những điều người ấy làm trong quá khứ sẽ tiếp tục ám ảnh mình, và những gì người ấy nhận được từ Chúa chỉ là thêm vào những điều người ấy đã có từ trước. Kết quả sẽ là một sự pha trộn giữa sự sống của Chúa với sự sống trước kia của người ấy. Người ấy có thể vẫn đánh giá cao chính mình, nói với người khác về tính chân thành và kiên nhẫn của mình, và cũng nói về nhiều nỗi khổ của mình. Người ấy có thể đầy lòng kiêu ngạo, vậy mà làm ra vẻ khiêm nhường. Người ấy có thể ham muốn hư vinh và của cải trần thế, nhưng lại nghĩ rằng mình đã vượt trên những theo đuổi trần thế và lợi lộc thấp hèn. Nhiều chị em có tính khí kỳ dị; họ khó hòa hợp với người khác. Nhiều bậc cha mẹ có những ý nghĩ lạ lùng về con cái của mình. Họ với tư cách là Cơ Đốc nhân có thể tiếp tục như vậy trong mười hay hai mươi năm. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu, một tín đồ mới cần phải hoàn toàn mất lòng tin cậy nơi chính mình. Người ấy cần phải đặt một dấu hỏi lớn trên mọi sự thuộc về quá khứ của mình. Từ thời điểm ấy trở đi, người ấy phải buông bỏ những quan niệm cũ kỹ, phá đổ những đường lối cũ kỹ, loại bỏ những ý tưởng cũ kỹ của mình, và tiêu trừ mọi sự cũ kỹ. Người ấy phải quay lại và trở nên như một đứa trẻ rồi bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Ba

Báp-têm có nghĩa là chôn mọi sự thuộc về quá khứ. Giả sử, một người năm mươi tuổi mới được cứu, và sắp chịu báp-têm. Ý nghĩa của sự báp-têm đối với người ấy không phải chỉ là Chúa chôn cuộc sống của người ấy, mà cụ thể là Chúa lấy đi trọn năm mươi năm thuộc cuộc sống trước kia của người ấy. Tội đã thâm nhập vào toàn bộ cấu tạo của người ấy. Người ấy bệnh hoạn trong mọi phương diện. Vì vậy, mọi sự phải xuống nước. Sau đó, người ấy phải chỗi dậy khỏi mồ mả. Người ấy cũng phải tránh xa những áo xống mình đã mặc khi còn trong mộ. Báp-têm không nên kém hơn tiêu chuẩn nghiêm túc như vậy.

Bốn

Ngay khi được cứu, một người cần có sự thay đổi căn bản trong quan niệm của mình về tiêu chuẩn đạo đức. Mọi quan niệm trước kia về tiêu chuẩn đạo đức đều không có giá trị nữa; tất cả các quan niệm ấy đều sai trật. Làm hoàn hảo một tín đồ mới có nghĩa là chỉ cho người tín đồ ấy thấy những lầm lỗi và sai trật trong quan niệm trước kia của người ấy về tiêu chuẩn đạo đức. Người ấy phải nhìn thấy một điều gì mới mẻ, người ấy phải có một quan niệm mới mẻ về tiêu chuẩn đạo đức. Những gì vốn quí báu đối với người ấy thì bây giờ là rác rưởi. Những gì vốn có lợi cho người ấy thì bây giờ là lỗ lã. Người ấy không còn có thể có một tính khí như xưa, sử dụng cùng một loại từ vựng như trước, và quần áo cùng thức ăn của người ấy không còn có thể như cũ nữa. Người ấy không còn có thể giữ lại quan điểm cũ về hôn nhân và tính dục nữa. Người ấy cần những quan điểm và ý niệm mới về tư cách làm cha mẹ và mối quan hệ bạn bè. Người ấy phải thay đổi khác đi trong sự lựa chọn thú tiêu khiển và sự nghiệp của mình. Mọi sự đều mới mẻ, và người ấy sẽ cần một sự khởi đầu tươi mới.

Năm

Nếu chúng ta huấn luyện một tín đồ mới qua từng bài học và nếu người ấy phá đổ những gì cần phải phá đổ và gây dựng những gì cần được gây dựng, thì người ấy sẽ ngày càng tiến gần đến tiêu chuẩn của một Cơ Đốc nhân bình thường.

VÀI ĐIỀU CẦN ĐƯỢC LƯU Ý TRONG CÁC BUỔI HUẤN LUYỆN

Để tăng cường buổi nhóm gây dựng các tín đồ mới, trước hết chúng ta phải huấn luyện các anh chị em rồi chỉ định họ chăm sóc các tín đồ mới. Hi vọng là không tín đồ mới nào bỏ qua quy trình này. Những người được huấn luyện để chăm sóc tín đồ mới nên lưu ý những điểm sau đây:

(1) Đừng hoàn toàn tin cậy nơi lời chia sẻ của anh em. Hãy khuyến khích nêu lên câu hỏi. 1 Cô-rin-tô 14:35 đề cập đến việc nêu câu hỏi. Sự kiện ấy có nghĩa là các Hội thánh đầu tiên đã cho thánh đồ được tự do nêu lên những câu hỏi. Một buổi nhóm mà không cho [người tham dự] cơ hội để nêu câu hỏi chắc chắn là một buổi nhóm trịnh trọng thái quá. Người hướng dẫn phải khuyến khích người nghe đặt câu hỏi và nêu lên những điểm họ không hiểu.

(2) Khi trả lời các câu hỏi, đừng giữ thể diện của mình mà phải hi sinh lẽ thật. Nếu biết câu trả lời, thì hãy nói là anh em biết. Nếu không biết câu trả lời, thì hãy nói là anh em không biết.

(3) Tất cả những người hướng dẫn đều cần phải tự hỏi là mình đại diện cho lẽ thật hay chính mình. Mọi người đều cần phải đại diện cho lẽ thật. Không ai được đại diện cho cảm xúc hay tính khí riêng của mình. Người ấy phải giữ gìn lẽ thật thay vì những cảm xúc của chính mình. Không người nào được bày tỏ ý kiến riêng của mình. Chẳng hạn, đối với vấn đề trùm đầu, người hướng dẫn có thể chưa hiểu tất cả về lẽ thật này. Vì vậy, người ấy không thể nói với những người khác rằng sự trùm đầu không bắt buộc. Lẽ thật của Đức Chúa Trời vốn tuyệt đối, và chúng ta phải nói cùng một điều. Nếu kèn của chúng ta thổi ra những âm thanh không rõ ràng, thì chúng ta sẽ đánh những trận đánh lập lờ. Cho dầu có phần nào không đồng ý, người ấy cũng chỉ nên bày tỏ chính mình qua những đề nghị có tính gây dựng chứ không qua những lời chỉ trích có tính phá hủy.

(4) Ngay từ ngày đầu tiên, tất cả những người hướng dẫn đều cần phải nhận biết rằng vai trò của mình chỉ là làm một ống dẫn; người ấy ở tại đó để truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải làm thầy giáo hay giảng sư. Người ấy cần phải như một người ở địa vị thấp kém truyền đạt cho một người khác cũng ở địa vị thấp kém. Người ấy không được [cư xử] như một người ở địa vị cao sang giảng dạy cho một người khác ở địa vị thấp hèn. Không ai có thể khoác lên mình địa vị của một giáo sư. Mọi người đều phải chấp nhận địa vị của một sứ giả.

NHỮNG ĐIỂM THỰC TIỄN CẦN PHẢI CÂN NHẮC

Vì gây dựng tín đồ mới là một sự huấn luyện cơ bản, nên tôi hi vọng tất cả các Hội thánh địa phương đều phải có buổi nhóm ấy, tức buổi nhóm gây dựng người mới. Bây giờ, tôi xin bàn một vài điểm thực tiễn cần xem xét.

Ai Là Một Tín Đồ Mới

Ngay khi một tội nhân tin nhận Chúa và được báp-têm, thì người ấy là một tín đồ mới. Bắt đầu từ tuần lễ được báp-têm, người ấy nên tham dự buổi nhóm dành cho tín đồ mới. Sau một năm, người ấy sẽ nghe hầu hết những điều người ấy cần phải nghe, và học được hầu hết những điều người ấy cần phải học. Khi ấy, chúng ta có thể nói Cơ Đốc nhân ấy đã trải qua khóa huấn luyện cơ bản. Từ lúc ấy trở đi, chúng ta mới có thể mong người ấy nhận thêm được sự gây dựng sâu xa hơn.

Ngay khi một tội nhân tin nhận [Chúa], người ấy cần tham dự buổi nhóm dành cho tín đồ mới, cho dù người ấy bao nhiêu tuổi, có trình độ học vấn ra sao, có địa vị cao thế nào, hay dày dạn kinh nghiệm đến mức nào trong thế gian. Nếu quá khứ của người ấy chưa được phá đổ, thì người ấy khó mà sống một cuộc sống Cơ Đốc đúng đắn. Vì vậy, ngay khi một người tin và được báp-têm, cho dù người ấy là ai, chúng ta vẫn phải xem người ấy là một tín đồ mới và mời người ấy tham dự buổi nhóm dành cho tín đồ mới.

Những người chưa bao giờ trải qua loại huấn luyện cơ bản này, dầu đã làm tín đồ trong nhiều năm, nếu họ muốn thì cũng có thể tham dự các buổi nhóm dành cho người mới. Mục đích của các buổi nhóm ấy là phá đổ cái cũ và xây dựng cái mới. Vấn đề không phải là một người đã tin nhận Chúa bao nhiêu năm, mà là từ khi trở nên một tín đồ, quá khứ của người ấy đã được phá đổ bao nhiêu. Tôi biết một anh em chưa bao giờ xưng những tội lỗi của mình với bất cứ người nào trong suốt cuộc đời của mình. Vậy mà người ấy hiện là một anh em trách nhiệm! Vấn đề không phải là người ấy đã làm một Cơ Đốc nhân bao nhiêu năm. Về phần kinh nghiệm thuộc linh thì người ấy cần một sự bắt đầu mới và cần phải tham dự buổi nhóm dành cho tín đồ mới.

Những Ngày Dành Cho Buổi Nhóm Của Tín Đồ Mới

Để sắp xếp buổi nhóm dành cho tín đồ mới, mỗi tuần tất cả các Hội thánh cần phải hết sức cố gắng để ra thứ tư hay thứ năm. Cho dầu buổi nhóm này bao gồm nhiều người hay ít người, toàn thể hội chúng hay chỉ các lớp học nhỏ, buổi nhóm vẫn cần phải tổ chức vào ngày thứ tư hay thứ năm. Buổi nhóm này cần phải được tổ chức hằng tuần. Mỗi khi một tín đồ mới đến một nơi nào khác có Hội thánh, người ấy sẽ có thể lập tức tham gia mà không bỏ sót bài học nào.

CÁC BUỔI NHÓM HUẤN LUYỆN

Những Buổi Huấn Luyện Kỹ Lưỡng Định Kỳ

Một anh em, có thể là một trong các anh em đồng công, hướng dẫn các kỳ huấn luyện ngắn hạn ấy mà tại đó anh tụ tập tất cả các anh em có khả năng cung ứng lời [Chúa] ở một khu vực hay một vùng. Mỗi kỳ huấn luyện ngắn hạn nên đề cập đến ít nhất từ mười đến hai mươi bài. Nhờ tổ chức ba bốn kỳ huấn luyện như vậy, tất cả các đề tài đều sẽ được đề cập đến. Khi trở về địa phương của mình, các anh em ấy có thể lãnh trách nhiệm dạy dỗ trong các buổi nhóm dành cho người mới tại địa phương

Các Buổi Huấn Luyện Hằng Tuần Tại Địa Phương

Một nơi như Thượng Hải có nhiều tín đồ mới. Nếu chia họ ra thành vài chục lớp thì chúng ta phải cần có hơn một trăm người hướng dẫn. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể yêu cầu một anh em phụ trách đứng ra tụ họp những người hướng dẫn hằng tuần để huấn luyện họ. Một mặt, họ có thể thảo luận các nan đề và lỗi lầm trong tuần trước. Mặt khác, họ có thể nghiên cứu các đề tài cho tuần sau. Thứ sáu là thời điểm tốt nhất để làm điều ấy. Nếu thứ sáu không được, thì buổi nhóm ấy không nên dời lại sau ngày thứ hai. Làm như vậy sẽ cho họ có ít nhất ba đến bảy ngày để chuẩn bị các bài học của mình, và họ sẽ không bị lạc những điểm chính của bài giảng.

Sách Học Và Sổ Ghi Chép

Trong các kỳ huấn luyện, nếu một học viên mới không có sách, người ấy sẽ phải ghi chép; còn nếu có sách thì người ấy phải đọc kỹ bài học. Nếu thấy có điểm nào không hiểu, người ấy nên hỏi, và mọi người cần phải thảo luận chung về điểm ấy. Họ nên xem xét chủ đề của bài học là gì, bài học có bao nhiêu phần, các điểm chính trong mỗi phần là gì, và những từ ngữ trọng yếu và sự dạy dỗ quan trọng trong mỗi phần là gì. Họ phải nhận biết những gì cần được phá đổ và những gì cần được gây dựng. Họ cần phải nghiên cứu bài học từng phần một và nêu lên những câu hỏi trong khi nghe. Rồi thứ năm tuần sau, họ phải đến các lớp của mình để hướng dẫn những buổi nhóm.

Đạt Tới Các Mục Tiêu

Khi chia sẻ một bài học, mục tiêu chính không phải là giúp các tín đồ mới hiểu thêm các giáo lý mà là làm công việc “chạm trổ” trên họ. Một người cần phải lưu ý đến những lãnh vực cần được “chạm trổ”; người ấy phải biết điều gì cần phải phá hủy và điều gì cần được thêm vào. Các bài học ấy cần phải dùng làm phương tiện gây dựng các tín đồ mới và đào tạo họ thành những con người mới. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu mong muốn ấy, trước hết những người hướng dẫn phải được xử lý trong những lãnh vực mà họ chia sẻ. Bằng không, sự chia sẻ của họ sẽ không thật. Họ chỉ nói ra những lời lẽ suông, và những lời ấy sẽ thiếu tác dụng. Người nào phụ trách buổi nhóm dành cho người mới cần phải chú ý đến vấn đề này.

Chia Lớp

Nếu một Hội thánh có quá ít tín đồ mới hay nếu không có đủ người chia sẻ, thì không cần chia các tín đồ mới ra thành nhiều lớp. Trong những trường hợp như vậy, đơn giản là hằng tuần một người đơn giản lãnh trách nhiệm dạy các bài học ấy, sau đó là phần nêu câu hỏi. Nhưng nếu một Hội thánh có nhiều tín đồ mới, thì những tín đồ ấy cần phải được chia ra thành các lớp nhỏ hơn và được huấn luyện riêng rẽ. Chia ra các lớp có thể tùy thuộc vào nơi ăn chốn ở hay trình độ hiểu biết. Hãy sắp xếp sao cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Nếu có đủ người hướng dẫn, thì các lớp có thể gồm khoảng từ một vài người đến mười mấy người. Khi chia lớp, một người cần phải lưu ý đến những điểm sau đây:

Lưu Ý Đến Các Học Viên

Giả sử, một lớp có trình độ học vấn tương đối cao. Chúng ta nên sắp xếp những anh em mạnh mẽ hơn dạy lớp ấy. Nếu một lớp khác bao gồm những người có trình độ học vấn thấp hơn, thì người hướng dẫn trong lớp ấy cần phải có kinh nghiệm giảng dạy lẽ thật một cách đơn giản. Một khi giảng viên có các học viên thích hợp, thì những người hướng dẫn sẽ không thấy việc giảng dạy là khó, và người nghe sẽ được gây dựng.

Khi Không Dùng Sách

Tại vài nơi, chỉ những người hướng dẫn mới có sách. Trong trường hợp ấy, mọi người tham dự đều cần phải mang theo sổ ghi chép và ghi lại những điểm trọng yếu cùng chủ đề của mỗi phần. Trong vài lớp, các tín đồ mới có thể mù chữ hoặc ít học. Nếu gặp trường hợp như vậy thì không cần phân phát sách. Người hướng dẫn nên chọn một câu Kinh Thánh trọng yếu và đọc đi đọc lại câu đó cho người nghe. Người ấy cũng nên yêu cầu họ lặp lại câu đó theo mình. Sau đó, người ấy phải giải nghĩa các điểm chính của bài học cho họ. Người ấy nên hỏi xem họ có hiểu bài học hay không và cho họ cơ hội nêu lên những thắc mắc.

Khi Dùng Sách

Tại những nơi có dùng sách, mỗi người cần phải được phát cho một quyển trong buổi nhóm. Người hướng dẫn phải giúp các tín đồ mới cùng đọc chung bài học hoặc thay phiên nhau đọc bài học ấy từng phần một. Người hướng dẫn nên đưa ra những câu hỏi trong khi đọc, và những người nghe cũng cần phải tự nhiên nêu lên những thắc mắc đang khi nghe. Đôi khi, người nghe có thể được yêu cầu nói một vài lời, nhưng họ phải nói ngắn gọn và không được chiếm quá nhiều thời giờ. Điều ấy sẽ làm cho buổi nhóm sinh động hơn. Hãy hết sức cố gắng tránh thuyết trình hay giảng một bài. Những người có thể ghi chép nên chuẩn bị một quyển sổ tay và ghi lại những điểm quan trọng trong suốt bài hoc.

Thời Giờ

Mỗi buổi nhóm nên được giới hạn trong một tiếng rưỡi. Buổi nhóm không nên kéo dài thêm.

Những Điểm Nên Lưu Ý Trong Việc Giảng Dạy, Nêu Câu Hỏi Và Trả Lời

Giảng Dạy

Tiếng nói của chúng ta phải lớn đủ để cả lớp đều nghe. Đừng lạc đề. Những ví dụ hay các mẫu chuyện phải phù hợp với chủ đề. Tốt hơn hết là giảng những điểm chính một cách rõ ràng theo bản văn của bài học. Đừng lợi dụng cơ hội để giảng dạy những gì anh em muốn giảng dạy. Đừng đột ngột đổi chủ đề. Đừng thuyết giáo, nhưng hãy xen những câu hỏi vào lời chia sẻ của mình.

Nêu Câu Hỏi

Các câu hỏi cần phải thích hợp và giới hạn trong chủ đề của bài học. Đừng đi lạc vào những đề tài không quan hệ. Chẳng hạn, khi nói về “Sự Cứu Rỗi Qua Đức Tin Và Báp-têm” trong bài học về sự báp-têm, thì chúng ta chỉ nên hỏi những gì liên quan đến phương diện sự cứu rỗi. Đừng nhảy từ sự cứu rỗi được đề cập trong bài học ấy qua sự cứu rỗi hồn, rồi từ sự cứu rỗi hồn qua vấn đề vương quốc, rồi từ vấn đề vương quốc qua sự khác biệt giữa việc vào vương quốc và “lên thiên đàng”. Nếu phạm vi quá rộng và những câu hỏi quá lạc đề, thì chủ đề nguyên thủy sẽ bị mất, và cuộc thảo luận sẽ không đem lại kết quả gì.

Trả Lời

Các câu trả lời phải rõ ràng. Nếu các câu hỏi đi xa chủ đề, anh em có thể trả lời rằng vấn đề ưu tiên [hôm nay] là hiểu biết chính bài học còn các câu hỏi khác có thể dành lại sau này. Ví dụ, nếu có người nêu lên câu hỏi về sự cứu rỗi bởi ân điển hoặc về sự cứu rỗi hồn trong bài học về báp-têm, thì hãy đơn giản trả lời rằng có vài phương diện về sự cứu rỗi và trong phần [bài học] đặc biệt này chúng ta chỉ quan tâm đến ý nghĩa của sự cứu rỗi.

Để Ý Xem Bài Học Có Được Thực Hành Hay Không

Đừng ngại lặp lại bài giảng. Một người có thể nghe một bài giảng năm nay rồi quên đi bài giảng ấy năm sau, và khi anh em kiểm tra người ấy vào năm thứ ba, người ấy có thể vẫn chưa thực hành bài học đó. Mục đích của chúng ta không phải chỉ là giảng đôi điều cho các tín đồ mới nhưng phải kiểm tra xem họ có thực hành những gì đã nghe hay không. Chúng ta không nên chia sẻ một điều gì rồi quên đi điều ấy. Thay vào đó, chúng ta cần phải hỏi xem họ có thực hành những gì mình đã nghe hay không. Ví dụ, chúng ta có thể nói về đề tài dậy sớm. Chúng ta phải kiểm tra xem họ có dậy sớm hay không. Nếu nói về đề tài đọc Kinh Thánh, chúng ta phải kiểm tra xem họ có đọc Kinh Thánh hay không. Khi nói về đề tài cầu nguyện, chúng ta phải kiểm tra xem họ có cầu nguyện hay không. Chúng ta cứ phải thúc đẩy và kiểm tra, đến khi họ bắt đầu tận tâm thực hành và quan tâm đến những điều ấy.

Các Bài Học Bổ Túc

Những người hướng dẫn phải tính xem mình nên dành bao nhiêu thời giờ cho một bài học và họ nên tiếp tục trong bao lâu theo đà ấy. Tuy nhiên, tôi hi vọng sự khác biệt về tốc độ sẽ không là bao. Nếu có người đã bỏ sót một vấn đề nào đó hay tụt lại đằng sau quá xa, thì chúng ta cần phải thu xếp các bài học bổ túc. Khi hướng dẫn các bài học bổ túc, chúng ta phải nghiêm túc về công việc này. Chúng ta phải triệt để bù vào những gì chính mình đã thiếu sót. Nếu không nghiêm túc trong vấn đề này, thì chúng ta sẽ không có gì để truyền cho người khác.

CÓ MỘT LINH TƯƠI MỚI

Các bài học này cần phải được dạy từ năm này sang năm khác, và cần phải dạy liên tục. Vì vậy, những người giảng dạy phải học tập để được tươi mới trong linh mình. Mười năm sau các lẽ thật sẽ vẫn như cũ, nhưng linh thì không thể như xưa. Nếu những người hướng dẫn tập vận dụng linh mình và nếu linh của họ tươi mới, thì họ có thể lặp đi lặp lại một bài học trong mười hay hai mươi năm. Nếu muốn những người khác được lời của anh em chạm đến, thì trước hết lời ấy phải chạm đến linh của chính anh em. Anh em phải có một sự đụng chạm tươi mới của linh. Nếu linh của anh em cũ kỹ và anh em chỉ truyền đạt các lời dạy dỗ suông, thì những người khác chỉ sẽ nhận được sự giúp đỡ về mặt giáo lý. Giáo lý sẽ trở nên một điều gì đó giống như “Bài Cầu Nguyện Chung” mà người ta đọc thuộc lòng trong các buổi lễ hằng tuần. Nhưng nếu anh em chạm đến lời bằng linh của mình, thì việc lặp lại sẽ không trở thành nan đề.

CẦN ĐƯỢC CHÚA BAN PHƯỚC

Đời sống Cơ Đốc là một đời sống tùy thuộc vào sự ban phước của Chúa. Nếu ơn phước của Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ không trật trọng tâm bao nhiêu cho dầu những sự sắp đặt thực tiễn hoàn toàn không được như lòng mong muốn. Nhưng nếu ơn phước của Chúa không ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ không có được kết quả tốt đẹp cho dầu mọi sự sắp đặt đều hoàn hảo. Trong một số trường hợp, Chúa vẫn ban phước thậm chí khi hoàn cảnh không được thích hợp. Trong những trường hợp khác, ơn phước của Chúa bị giữ lại chỉ vì một lỗi lầm nhỏ. Một Cơ Đốc nhân không nên theo đuổi sao cho đạt được sự sửa đổi bề ngoài, mà phải theo đuổi [sao cho biết] cách [nhận được] ơn phước thần thượng.