Thông tin sách

Khải Thị Trọng Yếu Trong Kinh Thánh

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Crucial Revelation
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 13

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI BA

LINH SỰ SỐNG (3)

Kinh Thánh: Tít 3:5; Êph. 4:23; 2 Tê. 2:13; 1 Gi. 2:27; Gal. 5:22, 25; Gi. 14:17; 16:13-15; 2 Cô. 13:14

Trong chương mười hai, chúng ta đã thấy về Linh sự sống trong thư tín La Mã, 1 Cô-rin-tô và 2 Cô-rin-tô. Trong chương này, chúng ta muốn tiếp tục tương giao về Linh sự sống.

LINH ĐỔI MỚI

Tít 3:5 nói về sự đổi mới của Thánh Linh. Sự biến đổi và đổi mới có liên quan mật thiết với nhau (La. 12:2). Càng được biến đổi, chúng ta càng được đổi mới. Càng được đổi mới, chúng ta càng được biến đổi. Chúng tôi đã nêu rõ rằng sự biến đổi không phải là sự thay đổi bên ngoài, mà là một sự thay đổi bên trong của sự sống, một sự thay đổi có tính chuyển hóa (biến đổi chất). Sự biến đổi là một sự thay đổi thuộc kinh nghiệm ở bên trong do sự sống. Sự đổi mới của Linh cũng không phải sự đổi mới bên ngoài nhưng là một sự đổi mới bên trong của sự sống. Sự sống thần thượng đã được truyền vào trong chúng ta làm đổi mới chúng ta.

Mọi điều liên quan đến bản chất thiên nhiên của chúng ta đều là cũ kỹ. Ê-phê-sô chương 4 nói chúng ta cần lột bỏ người cũ, cần được đổi mới trong linh của tâm trí mình và mặc lấy người mới (cc. 22-24). Cho dầu một người có trẻ bao nhiêu chăng nữa, chính bản thể của người ấy, tức con người thọ tạo đã sa ngã của người ấy vẫn là cũ kỹ. Con người cũ là con người thuộc về cõi sáng tạo cũ ở trong A-đam. Ngay cả một em bé cũng có con người cũ cần được đổi mới. Tâm trí chúng ta là một tâm trí cũ, bản chất chúng ta là bản chất cũ và sự sống chúng ta là sự sống cũ.

A-đam trở nên cũ kỹ ngay sau khi ông sa ngã. Con người cũ thuộc về A-đam, vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng nhưng đã sa ngã vì tội lỗi. Vì đã thừa kế sự cũ kỹ từ A-đam, chúng ta cần được đổi mới bằng mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Đức Chúa Trời “là” và tất cả những gì Đức Chúa Trời “có” đều tươi mới. Tất cả những gì chúng ta “là” và tất cả những gì chúng ta “có” đều cũ kỹ. Đức Chúa Trời là Đấng thượng cổ vì Ngài là vô hạn, nhưng không bao giờ cũ kỹ. Ngài cổ xưa nhưng luôn luôn mới. Vì chúng ta quá cũ kỹ nên cần được đổi mới bởi Đức Chúa Trời tươi mới của mình.

Được đổi mới nghĩa là được thay thế. Tâm trí chúng ta cần được tâm trí Đấng Christ thay thế, bản chất chúng ta cần được bản chất Đấng Christ thay thế và sự sống chúng ta cần được sự sống Đấng Christ thay thế. Bất cứ điều gì chúng ta “có” đều cũ kỹ. Bất cứ điều gì Đấng Christ “là” đều tươi mới. Khi Đấng Christ đến để thay thế tất cả những gì chúng ta “có” và tất cả những gì chúng ta “là”, Ngài đổi mới chúng ta. Chúng ta cần được đổi mới với tất cả những gì Đấng Christ “là” theo cách của sự sống. Nha sĩ có thể thay răng của một người bằng vài cái răng giả nhưng đây không phải là làm đổi mới răng của người ấy vì chúng không được thay thế theo cách của sự sống. Linh sự sống đổi mới chúng ta theo cách của sự sống với tất cả những gì Đấng Christ “là”.

LINH THÁNH HÓA

Tân Ước nói chúng ta được thánh hóa nhờ huyết của Đấng Christ (Hê. 13:12; 10:29). Ngay cả Cựu Ước cũng chứa đựng tư tưởng huyết cứu chuộc có thể thánh hóa chúng ta (Hê. 9:13; so sánh với Lê. 16:18-19). Sự thánh hóa nhờ huyết chỉ là một sự thay đổi về vị trí và tình trạng bên ngoài chứ không phải là sự thay đổi về tính khí bên trong. Trước khi được cứu, chúng ta ở giữa nhiều tội nhân chưa được thánh hóa. Khi chúng ta xưng tội và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, huyết của Đấng Christ rảy trên chúng ta và thánh hóa chúng ta, thay đổi vị trí của chúng ta. Huyết phân cách chúng ta khỏi loài người tội lỗi trên thế giới. Chúng ta được thánh hóa cho Đức Chúa Trời về mặt vị trí nhờ huyết của Đấng Christ.

Trước khi được cứu, tình trạng của chúng ta là ở dưới sự kết án của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ huyết của Chúa, là huyết đã rảy trên chúng ta, tình trạng của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta không còn ở dưới sự kết án của Đức Chúa Trời nữa nhưng đã được kể là công chính theo mắt Đức Chúa Trời nhờ huyết của Đấng Christ (La. 5:16, 18; 3:24-25). Tình trạng của chúng ta bây giờ là tình trạng được kể là công chính, không còn là tình trạng bị kết án. Huyết của Đấng Christ đã thay đổi vị trí và tình trạng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được kể là công chính và được giải hòa với Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, huyết không thay đổi tình trạng chúng ta trong bản chất và tính khí của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phương diện khác của sự thánh hóa. Chúng ta không những cần sự thánh hóa của huyết ở bên ngoài, mà cũng cần sự thánh hóa nhờ Linh ở bên trong. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 nói về sự thánh hóa của Linh. Sự thánh hóa trong câu này thì ở trong sự sống. Linh thánh hóa chúng ta trong kinh nghiệm và ở bên trong bằng cách thay đổi tính khí chúng ta. Thánh Linh thánh hóa chúng ta trong tính khí của mình với tố chất của Đấng Christ, với những gì Đấng Christ “là”, với yếu thể tính của Đức Chúa Trời.

Pha trà là một hình ảnh minh họa rất tốt về sự thánh hóa tính khí. Khi bỏ gói trà vào một ly nước trong, nó “trà hóa” nước. Khi bỏ gói trà ấy vào một ly nước trong và cứ để đó một lúc thì nước trong sẽ trở nên giống như trà về yếu thể tính, về bản chất, về vẻ bên ngoài, về màu sắc và về mùi vị. Nước trong trở nên một với trà vì trà tan vào trong nước. Trà càng tan vào trong nước, nước càng bị “trà hóa”. Y như nước trong được “trà hóa”, chúng ta cần được “thánh hóa” hay “Christ hóa”. Thánh Linh đến trong chúng ta để thánh hóa chúng ta bằng Đấng Christ, để “Christ hóa” chúng ta. Thánh Linh đem Đấng Christ vào trong chúng ta càng lúc càng nhiều để chúng ta trở nên hòa lẫn với Đấng Christ y như trà hòa lẫn với nước. Nếu gói trà được để trong nước một lúc lâu, quá trình trà hóa sẽ gia tăng. Chúng ta cần để Đấng Christ ban phát chính Ngài vào trong mình cách đầy đủ để chúng ta được thánh hóa, hay được Christ hóa càng lúc càng nhiều.

La Mã 6:19 nói rằng chúng ta cần dâng các chi thể mình “để làm nô lệ cho sự công chính dẫn đến sự thánh hóa”. Sự thánh khiết là yếu thể tính của bản thể thần thượng của Đức Chúa Trời. John Wes ley giải thích sự thánh khiết nghĩa là sự hoàn hảo vô tội, một sự hoàn hảo không có tội lỗi. Tuy nhiên, sự thánh khiết không phải sự hoàn hảo vô tội. Phương cách Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thánh khiết là truyền chính Ngài, tức Đấng Thánh, vào trong chúng ta để toàn bộ bản thể chúng ta được lan tỏa và dầm thấm bằng bản chất thánh khiết của Ngài.

Lọc sạch nước và “trà hóa” nước là hai điều khác nhau. Nếu anh em định mời tôi một ly nước trà, trước hết anh em lọc nước cho sạch và sau đó anh em “trà hóa” nước ấy. Sự lọc sạch được bao gồm trong sự “trà hóa” nhưng lọc sạch không phải là “trà hóa”. Cũng vậy, sự hoàn hảo vô tội bao gồm trong sự thánh khiết nhưng sự hoàn hảo vô tội không phải là sự thánh khiết.

Những người quan niệm rằng sự hoàn hảo vô tội là sự thánh khiết tự đặt mình dưới rất nhiều luật lệ. Họ có thể có nhiều luật lệ bên ngoài liên quan đến cách ăn mặc và cách cư xử để làm cho mình “thánh khiết”. Khi còn là một thanh niên Cơ Đốc, tôi đã nhóm với một nhóm tín đồ hội Anh Em, họ rất nghiêm khắc. Các anh em phải hớt tóc thật ngắn. Nếu tóc thật ngắn, anh em sẽ được kể là người thuộc linh nhất. Hơn nữa, các chị em không được mặc y phục tân thời. Tất cả phải mặc y phục kiểu xưa. Một ngày kia tôi nhận ra những người chưa được cứu sống ở nông thôn Trung Quốc có bề ngoài giống y như chúng tôi. Đàn ông cắt tóc rất ngắn còn đàn bà mặc y phục theo kiểu xưa. Về bề ngoài, họ “thuộc linh” bằng chúng tôi. Khi ấy, tôi nhận biết thật sai lầm nếu dạy sự thánh khiết là sự hoàn hảo vô tội.

Sự thánh khiết là yếu thể tính thần thượng của Đức Chúa Trời, tức yếu thể tính của bản thể thần thượng của Đức Chúa Trời. Để nước trở nên trà, chất liệu trà phải được cho vào nước. Thánh khiết là khi chúng ta được “trà hóa” bằng Đức Chúa Trời là trà thần thượng. Khi một điều gì đó thuộc bản thể thần thượng của Đức Chúa Trời được ban phát vào trong chúng ta, chúng ta được thánh hóa, tức là chúng ta được làm nên thánh bằng chính yếu thể tính của Đức Chúa Trời. Sự thánh hóa của Linh không là một sự thay đổi bên ngoài nhưng là sự cộng thêm yếu thể tính của chính Đức Chúa Trời vào trong bản thể chúng ta. Nhà phục vụ mai táng có nhiệm vụ trang điểm cho người chết có một vẻ tươi tắn bên ngoài. Đó là sự làm đẹp bề ngoài không liên quan gì đến sự sống. Hành vi hay vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta phải là sự biểu lộ của sự sống bên trong. Sự thánh hóa của Thánh Linh không phải là một điều bên ngoài, nhưng hoàn toàn là một điều bên trong của sự sống.

LINH XỨC DẦU

Linh sự sống cũng là Linh xức dầu (1 Gi. 2:27). Linh sự sống đang giải thoát, biến đổi, đổi mới, thánh hóa và xức dầu. Sự xức dầu là sự chuyển động và hành động của Linh ban sự sống, bao hàm tất cả và đang cư ngụ bên trong chúng ta. Linh xức dầu chúng ta bằng tất cả những yếu tố thần thượng của Đấng Tam Nhất thần thượng. Sự xức dầu giống như việc chúng ta sơn đi, sơn lại một vật nào đó. Khi hết lớp sơn này đến lớp sơn khác được phết vào một vật, những yếu tố của sơn được thêm vào vật được sơn. Thánh Linh xức dầu cho chúng ta bằng loại sơn thần thượng, bằng Đấng Christ, là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Sự xức dầu của Thánh Linh không chỉ là sự tẩy sạch mà còn là sơn các yếu tố của Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta. Nỗi ao ước của Đức Chúa Trời là cộng thêm chính Ngài vào trong bản thể chúng ta, là ban phát chính Ngài vào trong chúng ta. Trong khi Thánh Linh xức dầu chúng ta, Ngài tiêu trừ những điều tiêu cực trong bản thể chúng ta, và Ngài thanh lọc cùng tẩy sạch chúng ta bằng mọi điều Đấng Christ “là”.

Dầu xức dùng vào việc xức dầu thánh trong Xuất Ai Cập Ký 30:23-25 tượng trưng cách trọn vẹn về Linh tổng hợp của Đức Chúa Trời mà chúng ta được xức bằng chính Ngài. Các thành phần của dầu xức này bao hàm tất cả những gì Đấng Christ là, tất cả những gì Đấng Christ đã hoàn thành, tất cả những gì Đấng Christ đã đạt đến và tất cả những gì Đấng Christ đã có được. Dầu xức tổng hợp, bao-hàm-tất-cả chính là sơn mà với sơn ấy, Thánh Linh sơn chúng ta. Mọi thành phần của dầu xức tổng hợp này là yếu thể tính của Đấng Christ là Đấng hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Thánh Linh càng xức chúng ta, chúng ta càng trở nên giống như Đấng Christ trong sự sống và trong bản chất.

Nếu muốn biến một căn nhà tối tăm thành màu xanh lá cây, chúng ta cần phải sơn nhà ấy màu xanh lá cây. Chúng ta giống như căn nhà tối tăm và Đấng Christ là sơn màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây chỉ về sự sống phong phú của Đức Chúa Trời. Thánh Linh càng xức chúng ta bằng Đấng Christ, chúng ta càng trở nên giống như Đấng Christ và chúng ta càng trở nên Đấng Christ. Chúng ta trở nên Đấng Christ vì yếu thể tính và yếu tố của Đấng Christ đã được xức vào trong chúng ta, được thêm vào trong chúng ta. Sự xức dầu hoàn toàn là vấn đề sự sống.

LINH LÀM CHO MẠNH MẼ

Ê-phê-sô 3:16 nói chúng ta cần nhờ Linh làm cho mạnh mẽ con người bề trong. Nhiều lần khi đói, tôi cảm thấy mình yếu ớt nên cần ăn một chút để được thêm sức. Tôi cảm thấy yếu ớt vì bên trong tôi trống rỗng. Tôi cần một sự mạnh mẽ ở bề trong. Sau khi ăn một bữa ngon lành, tôi được thêm sức và truyền sinh lực ở bên trong. Về mặt thuộc thể, chúng ta cần được tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thụ thức ăn vào bên trong mình. Về mặt thuộc linh, chúng ta cần được làm cho mạnh mẽ người bên trong bằng Đấng Christ, qua Thánh Linh. Thánh Linh càng đưa Đấng Christ vào con người bên trong chúng ta càng nhiều, chúng ta càng được truyền sinh lực và tăng cường sức mạnh. Điều này nghĩa là chúng ta nhận được thêm sự sống cung ứng.

Vào năm 1948 tôi công tác tại quê nhà của Anh Nghê Thác Thanh ở Phúc Châu, là nơi nổi tiếng về sản xuất cam. Tôi ở đó khoảng ba tuần, ngày đêm lao khổ làm công việc Chúa. Khi mệt mỏi sau mỗi buổi nhóm, tôi thích uống một ly cam tươi; chỉ trong chốc lát, tôi được tràn đầy sinh lực, sức mạnh và tỉnh táo. Con người thuộc thể của chúng ta nhận được sự cung ứng sự sống từ nước cam thế nào thì cũng vậy, chúng ta cần sự cung ứng sự sống của Linh, cần sự tăng cường sức mạnh bên trong của Linh. Nhiều khi chúng ta cảm thấy yếu ớt hay nản lòng. Những lúc ấy chúng ta cần mở rộng chính mình ra cho Chúa và nói rằng: “Ô, Chúa, A-men”. Từ bên trong chúng ta cần học hỏi để “hít” Chúa vào một cách sâu xa. Khi hít Chúa vào, chúng ta có thể cảm nhận được sự tăng cường sức mạnh và truyền sinh lực bên trong của Thánh Linh. Khi chúng ta kêu cầu Chúa, Thánh Linh làm cho chúng ta mạnh mẽ bằng Đấng Christ là nguồn cung ứng sự sống. Tôi không thể định nghĩa mọi yếu tố ở trong ly nước cam tươi nhưng tôi có thể thưởng thức sự bổ dưỡng và tươi mát của nó. Có những yếu tố trong nước cam bồi bổ, ban sinh lực, làm cho mạnh mẽ và tươi tỉnh. Cũng có những yếu tố thuộc linh, thiên thượng, thần thượng và thật sự trong hơi thở của Thánh Linh. Khi “hít” Ngài vào, chúng ta được mạnh mẽ ở con người bề trong của mình.

Càng được Thánh Linh biến đổi, đổi mới, thánh hóa, xức dầu, và làm cho mạnh mẽ, chúng ta càng vui hưởng nguồn cung ứng sự sống và sẽ càng được tăng trưởng trong sự sống. Những người Mỹ vạm vỡ, cao lớn đã tăng trưởng trong sự sống con người vì họ đã hưởng thụ sự giàu có của nước Mỹ. Cũng vậy, trọng lượng và chiều cao thuộc linh của chúng ta trong sự sống đều đến từ sự phong phú của Đấng Christ. Khi Linh của Đấng Christ hằng ngày giải thoát, biến đổi, đổi mới, thánh hóa và xức dầu chúng ta thì Ngài gia thêm Đấng Christ vào trong chúng ta để chúng ta tăng thêm trọng lượng của Đấng Christ. Việc gia thêm Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta làm cho chúng ta lớn lên trong sự sống.

Nhờ hấp thụ mọi thức ăn phong phú của nước Mỹ, một đứa bé Mỹ sẽ lớn lên và trong một thời gian được thay đổi theo cách chuyển hóa. Khi Linh của Đấng Christ gia thêm Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta, chúng ta sẽ lớn lên và được biến đổi theo cách chuyển hóa. Linh giải thoát, biến đổi, đổi mới, thánh hóa và xức dầu chúng ta nhằm một mục đích là đặt Đấng Christ vào trong chúng ta để Ngài có thể trở nên chính yếu tố của bản thể bên trong chúng ta. Chúng ta cần hợp tác với Linh của sự sống, là Đấng ban phát Đấng Christ vào trong chúng ta càng ngày càng nhiều, từng chút một bằng nhiều cách. Chúng ta không quan tâm đến những sự dạy dỗ suông vì sự dạy dỗ không bao giờ có thể thay thế được những yếu tố của chính Đấng Christ. Chúng ta tin cậy Linh ban-sự-sống vì Linh này hành động để giải thoát, biến đổi, đổi mới, thánh hóa và xức dầu cho chúng ta, đem Đấng Christ vào trong chúng ta từng chút một, từ ngày này qua ngày kia. Khi cộng tác với công tác của Linh ban-sự-sống, chúng ta sẽ được thêm lên trong sự giàu có của Đấng Christ và nhận được sự sống nhiều hơn để có thể lớn lên trong sự sống.

TRÁI CỦA LINH

Ga-la-ti 5:22 nói đến trái của Linh. Trái là sự bày tỏ và sự tuôn ra của sự sống bên trong. Trái của Linh ra từ sự đổi mới của Linh bên trong. Khi Đấng Christ được thêm vào trong bản thể chúng ta qua Linh biến đổi, thánh hóa và xức dầu, trái của Linh sẽ sinh ra từ chúng ta. Trái này là sự bày tỏ bên ngoài của sự hành động bên trong của Linh, tức là sự đổi mới của Linh. Càng được đổi mới, biến đổi, thánh hóa và xức dầu bởi Thánh Linh, chúng ta càng kết quả nhiều nhờ Thánh Linh. Linh sinh ra trái đầy dẫy sự sống qua việc chúng ta vui hưởng Đấng Christ ở bề trong.

Trái của Linh là số ít nhưng sự bày tỏ của trái liệt kê trong Ga-la-ti 5:22-23 được minh họa trong chín điều. Trái của Linh có các phương diện khác nữa nhưng chỉ có chín điều này được liệt kê trong Ga-la-ti chương 5. Trái của Linh là chính Đấng Christ trong nhiều phương diện được bày tỏ trong tình yêu, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, tốt lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trái của Linh là một Đấng Christ được bày tỏ ra trong nhiều phương diện. Trái được sinh ra bởi Linh chính là Đấng Christ. Khi Đấng Christ được đem vào trong chúng ta, Ngài là sự nuôi dưỡng. Khi Đấng Christ được sinh ra từ chúng ta, Ngài là trái. Công tác của Linh sự sống là đem Đấng Christ vào trong chúng ta và làm cho Đấng Christ sinh ra qua chúng ta. Trái của Linh hoàn toàn là vấn đề sự sống.

SỐNG BỞI LINH

Sống bởi Linh là để cuộc sống chúng ta lệ thuộc vào Linh và được Linh điều khiển. Sống bởi Linh trong Ga-la-ti 5:25 tương đương với bước đi bởi Linh trong câu 16. Sống bởi Linh, bước đi bởi Linh là vấn đề sự sống. Sống bởi Linh không phải chỉ là vấn đề cách cư xử hay hành vi cử chỉ bên ngoài, nhưng là vấn đề sự sống bên trong. Sống không có nghĩa là hành động. Nhiều lúc cha mẹ dặn bảo con cái phải đàng hoàng, ngoan ngoãn. Trẻ con đàng hoàng, ngoan ngoãn nghĩa là chúng phải cư xử khác với con người thật của chúng. Chúng ta có thể huấn luyện một con khỉ đóng kịch như một con người. Tôi từng xem một con khỉ biểu diễn ăn bằng nĩa. Nó đội mũ, mặc áo vét, đi bằng hai chân thay vì bốn chân. Sau màn biểu diễn nó lại sinh hoạt bình thường, bỏ mũ và áo vét ra, quăng nĩa đi và đi bốn chân. Nó được dạy phải cư xử hay đóng kịch như một con người, nhưng trong bản chất, nó vẫn là một con khỉ. Cơ Đốc nhân chúng ta không nên là những người hành động hay cư xử theo cung cách khác với con người của mình. Chúng ta cần sống nhờ Linh.

Có thể có nhiều người trong chúng ta cư xử hay hành động một cách trong buổi nhóm, nhưng ra khỏi buổi nhóm, chúng ta có thể lại sống cách khác. Y như con khỉ làm bộ tịch giống như người, có thể chúng ta cư xử như “người” trong buổi nhóm và cư xử như “khỉ” ngoài buổi nhóm. Như vậy là sai lầm. Cơ Đốc nhân chúng ta không nên giống như những người đóng kịch hay cố gắng cư xử đàng hoàng. Chúng ta cần phải là những người sống bởi Linh, bước đi bởi Linh. Chúng ta không nên sống bởi chính mình, sống bởi con người cũ của mình, nhưng chúng ta cần sống bởi Linh.

Sách Giăng nói về Linh thực tại (Gi. 14:17; 16:13). Thực tại là Đấng Christ (Gi. 14:6). Trong cả vũ trụ, Đấng Christ là thực tại của mọi sự. Ánh sáng thật là Đấng Christ. Tình yêu chúng ta có không phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là Đấng Christ. Kinh Thánh bảo chúng ta phải hiếu kính cha mẹ và chúng ta cần nhận biết rằng sự hiếu kính thật là Đấng Christ. Nếu không có Đấng Christ, chúng ta không thể có sự hiếu kính thật đối với cha mẹ. Sự chân thật đích thực là Đấng Christ, sự kiên nhẫn đích thực là Đấng Christ. Sự kiên nhẫn của chúng ta không phải là sự kiên nhẫn thật vì sau nhiều thử nghiệm, sự kiên nhẫn của chúng ta biến mất. Sự kiên nhẫn của chúng ta có giới hạn nhưng sự kiên nhẫn của Đấng Christ là vô hạn vì Ngài là sự kiên nhẫn thật. Đấng Christ là thực tại và Linh của sự sống cũng là Linh thực tại. Nếu chúng ta có Linh sự sống, chúng ta có Đấng Christ là thực tại. Ngày nay Linh thực tại đang ở trong chúng ta (Gi. 14:17). Chúng ta phải nhận biết Linh thực tại ngự bên trong này một cách thực tiễn. Hằng ngày chúng ta phải làm chứng được rằng Linh rất thực hữu bên trong chúng ta.

Trong Giăng 16:15 Chúa Jesus nói: “Mọi điều Cha có là của Ta; vì vậy, Ta nói rằng Ngài nhận của Ta và sẽ bày tỏ cho các ngươi”. Thực tại và sự đầy đủ của Cha là của Đấng Christ. Cha chuyển giao mọi sự giàu có và đầy đủ của Ngài cho Con. Sau đó, Linh tiếp nhận mọi điều từ Đấng Christ để bày tỏ cho chúng ta. Tất cả những gì Cha “là” và “có” đều được hiện thân trong Con (Côl. 2:9) và tất cả những gì Con “là” và “có” đều được bày tỏ như thực tại cho những người tin qua Linh. Những gì Linh bày tỏ cho chúng ta không phải là một loại dạy dỗ lý thuyết nhưng là những điều của Cha. Những gì của Cha là của Đấng Christ và Linh tiếp nhận mọi điều của Cha từ Đấng Christ để bày tỏ cho chúng ta. Thực tại là của Cha, Cha chuyển giao cho Con, Linh nhận thực tại này từ Cha và bày tỏ cho chúng ta thực tại này. Linh sự sống đem mọi điều Đức Chúa Trời là trong Đấng Christ đến với chúng ta như một thực tại. Trong thực tại này là tất cả những gì chúng ta cần. Thực tại này bao hàm sự sống, ánh sáng, sự kiên nhẫn, tình yêu, sự khiêm nhường, lòng nhân từ, sự khôn ngoan và tri thức.

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA LINH

2 Cô-rin-tô 13:14 nói: “Ân điển của Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Thánh Linh ở với tất cả anh em”. Chúng ta không nên xem câu này chỉ là lời chúc phước. Chúng ta nên đọc câu này với sự nhận thức về gia tể của Đức Chúa Trời và về sự ban phát của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời; ân điển của Đấng Christ là chính Đấng Christ; và sự tương giao của Linh chính là Linh. Tình yêu là nguồn, ân điển là đường dẫn và sự tương giao là dòng chảy. Trong sự ban phát thần thượng, tình yêu của Đức Chúa Trời là nguồn được bày tỏ ra trong ân điển của Đấng Christ là đường dẫn và truyền vào trong chúng ta là sự tương giao của Linh, tức dòng chảy của Linh. Tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đấng Christ và sự tương giao của Linh không phải là ba vấn đề khác nhau, nhưng là ba phương diện của cùng một điều. Hễ chúng ta ở trong dòng chảy của Linh, chúng ta có ân điển của Đấng Christ cùng tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui hưởng ân điển của Đấng Christ với tình yêu của Đức Chúa Trời trong sự tương giao của Linh, tức trong dòng chảy của Linh. Việc vui hưởng sự ban phát thần thượng của chính Đấng Tam Nhất thần thượng hoàn toàn là vấn đề sự sống.

2 Cô-rin-tô chương 1 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã xức dầu cho chúng ta bằng Linh này (c. 21); chương 3 cho biết Linh này là Linh ban sự sống, giải thoát và biến đổi chúng ta. Phần kết của thư 2 Cô-rin-tô nói rằng Linh này là Linh của sự tương giao. Linh của sự tương giao là Linh sự sống ban phát sự sống và xức dầu, giải thoát cùng biến đổi chúng ta. Linh sự sống truyền thông và truyền dẫn tất cả những gì Đức Chúa Trời “là” trong Đấng Christ vào trong chúng ta để chúng ta vui hưởng hầu có thể nhận được Đức Chúa Trời một cách đầy đủ.