Thông tin sách

Huấn Luyện Và Thực Hành Các Tổ Sinh Động

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Fellowship with the Young People
ISBN: 0-87083-429-0
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 3

Untitled Document

CHƯƠNG BA

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU TỔ SINH ĐỘNG CỦA ANH EM

Trong loạt bài này, tôi không có gánh nặng nói về giáo lý. Tôi đã chia sẻ nhiều bài về đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời về các tổ sinh động, cho nên bây giờ tôi có gánh nặng nói một điều gì đó để giúp chúng ta bước vào sự thực hành các tổ sinh động cách thực tiễn. Chúng ta có thể có các thuật ngữ đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời và các tổ sinh động, nhưng chúng ta có thật sự bước đi trong đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có thật sự sinh động không? Chúng ta không muốn các thuật ngữ suông, nhưng muốn thật sự kinh nghiệm làm những con người sinh động trong đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời.

Trong những ngày này tôi cảm thấy chúng ta thiếu cầu nguyện. Khi đến với nhau, chúng ta nên có gánh nặng cầu nguyện nhiều. Nếu chúng ta có linh cầu nguyện và gánh nặng cầu nguyện, không điều gì có thể ngăn chận chúng ta. Chúng ta cần cầu nguyện: “Chúa ơi, chúng con ghét ba kẻ thù này. Chúng con ghét sự chết chóc, tình trạng hâm hẩm và tình trạng son sẻ”. Chúng ta có thể ở trong sự khôi phục, nhưng chúng ta chết chóc, hâm hẩm và son sẻ. Tôi muốn nghe chúng ta cầu nguyện: “Chúa ơi, xin ban cho con gánh nặng để kết quả. Xin ban cho con lời nói và sự dạn dĩ để nói cho Ngài”. Chúng ta cần lời cầu nguyện quyết liệt này.

I. BẰNG CÁCH TƯƠNG GIAO VỚI CÁC BẠN ĐỒNG HÀNH QUA NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN QUYẾT LIỆT XIN CHÚA BAN PHƯỚC

Trong bài này chúng tôi muốn tương giao về cách bắt đầu tổ sinh động. Trước hết anh em phải tương giao với bạn đồng hành của mình qua những lời cầu nguyện quyết liệt xin Chúa ban phước. Chúng tôi đã chia sẻ trước đây rằng chúng ta cần ngửa trông Chúa ban cho mình vài bạn đồng hành. Nếu chưa có bạn đồng hành, kể từ ngày mai, anh em hãy cầu nguyện để có được một người. Không có bạn đồng hành, anh em không cách nào bắt đầu tổ sinh động. Kế đến, anh em cần tương giao với bạn đồng hành của mình qua những lời cầu nguyện quyết liệt. Đừng chỉ nói chuyện với nhau. Nói chuyện không có ý nghĩa gì cả. Nói chuyện là hư không. Khi đến với nhau, tốt hơn nên chuyển lời nói thành lời cầu nguyện. Nếu anh em nói, hãy nói với Chúa.

Hơn nữa, chúng ta không nên cầu nguyện theo thông lệ. Chúng ta nên cầu nguyện cách quyết liệt: “Chúa ơi, con son sẻ quá; con không vui về tình trạng này. Chúa ơi, xin giúp con thoát khỏi tình trạng này”. Đó là lời cầu nguyện chân thật. Tôi không muốn cầu nguyện những lời cầu nguyện theo thông lệ. Nếu cầu nguyện, tôi phải cầu nguyện một điều gì đó theo gánh nặng của mình. Để cầu nguyện những lời cầu nguyện theo thông lệ, chúng ta không cần vận dụng linh hay đổ nước mắt. Nhưng khi cầu nguyện cách quyết liệt từ linh để tuôn ra gánh nặng cầu nguyện, chúng ta sẽ phải đổ nước mắt. Chúng ta phải có sự cầu nguyện chân thật và sinh động này.

Nếu Chúa thương xót chúng ta và chúng ta nhận được sự thương xót của Ngài, tổ sinh động của chúng ta sẽ tốt đẹp, và sau một thời gian từ sáu đến chín tháng, chúng ta sẽ tách tổ của mình ra để có một khởi đầu mới. Điều này cứ phải tái diễn nhiều lần. Chúng ta phải thực hiện những điều này từng bước một bằng cách hoàn toàn tin chắc rằng Chúa thỏa lòng và chúng ta cũng thỏa lòng.

Chúng ta cần có những lời cầu nguyện quyết liệt xin được Chúa ban phước. Chúng ta nên cầu nguyện: “Chúa ơi, chúng con không là gì cả, cho nên chúng con không có gì cả. Nhưng Ngài là Chúa bao-hàm-tất-cả, và Ngài là Đấng giàu có không dò lường được. Chúng con cần được Ngài ban phước. Không được Ngài ban phước, chúng con chết chóc. Không được Ngài ban phước, chúng con nguội lạnh, thậm chí còn tệ hơn hâm hẩm nữa. Không được Ngài ban phước, chúng con không kết trái. Chúng con cần được Ngài ban phước”. Chúng ta phải cầu nguyện cách quyết liệt: “Chúa ơi, xin ban cho chúng con trái còn đậu luôn mà chúng con cần. Chúng con son sẻ đã nhiều năm”. Một lời cầu nguyện quyết liệt như vậy làm cho chúng ta ăn năn triệt để.

Thưa các thánh đồ quí mến, làm một Cơ Đốc nhân phải có một ý nghĩa gì đó. Chúng ta làm Cơ Đốc nhân không phải để thoát khỏi địa ngục và lên thiên đàng. Như vậy thì quá thấp kém. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một điều cao cả hơn rất nhiều. Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời có một gia tể đời đời, là kế hoạch đời đời của Ngài. Chúng ta ở đây để hết lòng với Chúa, muốn làm một với Ngài để thi hành gia tể của Ngài. Đó là lý do vì sao chúng ta cần tương giao với bạn đồng hành của mình qua những lời cầu nguyện quyết liệt để được Chúa ban phước.

II. BẮT ĐẦU TỪ BƯỚC THỨ NHẤT TRONG ĐƯỜNG LỐI CHỈ ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI– CỨU TỘI NHÂN ĐỂ LÀM CHO HỌ TRỞ NÊN NHỮNG CHI THỂ CỦA THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST

Chúng ta đã nghe về các bước là sinh sản, nuôi dưỡng, dạy dỗ và xây dựng. Để bắt đầu tổ sinh động của mình, chúng ta cần bắt đầu từ bước thứ nhất trong đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời, ấy là cứu tội nhân để làm cho họ trở nên những chi thể của Thân thể Đấng Christ. Chúng ta sẽ cứu tội nhân để làm cho họ thành những chi thể sống động, những chi thể thi hành chức năng của Thân thể Đấng Christ. Thân thể Đấng Christ là thực tế, hiện tại và cho hôm nay. Gia tể đời đời của Đức Chúa Trời là để có được một Thân thể cho Đấng Christ, nhưng hầu như không có ai trên trái đất này quan tâm đến điều ấy.

Chúa truyền cho chúng ta ra đi môn đồ hóa các dân (Mat. 28:19). Chúng ta không nên viện cớ là các dân tộc quá xấu xa, rằng xu hướng và trào lưu của thế gian ngày nay quá mạnh mẽ mà trốn tránh trách nhiệm. Khi chúng ta đến với Chúa và khai trình với Ngài, Ngài sẽ không nhận một lời bào chữa nào cả. Chúa cần chúng ta ngày nay vì cớ tình hình tiêu cực. Ngài cần chúng ta ra đi cứu tội nhân để làm cho họ trở nên những chi thể của Thân thể Đấng Christ. Chúng ta cần quyết liệt để có được những người mới như trái đậu lại hằng năm. Ở trong nếp sống Hội thánh năm này qua năm khác mà không kết quả là điều vô cùng bất thường.

III. XEM LẠI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI QUEN CỦA ANH EM – HỌ HÀNG, LÁNG GIỀNG, BẠN BÈ, BẠN CÙNG TRƯỜNG VÀ BẠN ĐỒNG NGHIỆP RỒI LẬP MỘT DANH SÁCH

Chúng ta cũng cần xem lại tất cả những người quen biết của mình và lập một danh sách. Những người quen của chúng ta bao gồm họ hàng, láng giềng, bạn bè, bạn cùng trường và bạn đồng nghiệp.

IV. CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VÀ TÌM KIẾM SỰ DẪN DẮT CỦA CHÚA ĐỂ XEM NÊN NÊN CHĂM SÓC AI TRƯỚC

Kế đến anh em cần cầu nguyện cho những người có tên trong danh sách và tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa để xem nên chăm sóc ai trước. Nếu anh em cầu nguyện như vậy, Chúa sẽ dẫn dắt anh em và anh em sẽ có gánh nặng để tiếp xúc cụ thể với ai. Anh em cần đi từng bước một theo đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời bằng cách cầu nguyện. Anh em không nên làm gì khi chưa cầu nguyện đầy đủ.

V. CŨNG PHẢI LIÊN TỤC MỞ CHÍNH MÌNH RA CHO CHÚA ĐỂ NGÀI DẪN DẮT CHÚNG TA THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA CHƯA QUEN BIẾT

Anh em không nên tự giới hạn mình về việc chỉ thăm viếng người quen. Chúa bảo chúng ta môn đồ hóa các dân, môn đồ hóa mọi người. Vì thế, anh em nên liên tục mở chính mình ra cho Chúa để được Ngài dẫn dắt cách mới mẻ mà thăm viếng những người mới, chứ không chỉ thăm những người quen biết.

VI. PHƯƠNG CÁCH THĂM VIẾNG, TIẾP XÚC VÀ CHINH PHỤC NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA DỰ ĐỊNH RAO GIẢNG PHÚC ÂM

Thật ra có nhiều cách thăm viếng, tiếp xúc và chinh phục những người chúng ta dự định rao giảng phúc âm. Ở đây tôi muốn đề cập đến một số cách.

A. Thăm Viếng Họ Bằng Cách Liên Tục Hẹn Gặp

Anh em không cần ra đi gõ những cánh cửa lạnh lẽo. Anh em có thể đến thăm họ bằng cách hẹn trước. Anh em cần phải làm điều này không những thường xuyên, mà còn phải liên tục, hằng ngày.

B. Thường Xuyên Mời Họ Đến Dùng Bữa

Chúng ta cũng cần phải thực tập và có thói quen mời người ta đến dùng bữa với mình. Chúng ta nên làm điều này một cách đều đặn. Giữa vòng chúng ta có anh Eugene Gruhler, Sr. là một anh em làm gương trong việc luôn luôn chăm sóc người khác như vậy. Hầu như Chúa Nhật nào, gia đình anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để mời người ta đến ăn trưa sau giờ nhóm sáng. Anh quan sát trong buổi nhóm, và sau đó mời vài người đến nhà mình dùng bữa.

Gần đây tôi tương giao với các trưởng lão là họ cần phải học hỏi một điều: tiếp xúc người khác. Cách tốt nhất để tiếp xúc người khác là mời họ đến nhà dùng bữa. Đây là cách hiệu quả nhất để chinh phục người khác. Bằng cách ấy, một điều gì đó sẽ ghi sâu vào lòng họ. Sau nhiều năm có lẽ họ vẫn được giúp đỡ và thậm chí được cứu nhờ một lần anh em tiếp xúc với họ tại nhà mình.

Tôi muốn anh em suy xét mục đích chúng ta ở đây để làm gì. Thế gian không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Chúng ta ở đây hoàn toàn vì Chúa và vì ước muốn của Ngài là môn đồ hóa người khác, cứu họ để họ trở nên các Chi thể trong Thân thể Đấng Christ mà chúng ta đang xây dựng. Theo tình trạng của mình hiện nay thì chúng ta không có vật liệu mới để xây dựng Thân thể Ngài. Chúng ta có thể tiếp tục ở trong nếp sống Hội thánh từ năm này qua tháng nọ mà không có nhiều người chịu báp-têm. Những người mới mà chúng ta báp-têm có lẽ đã biến mất sau một thời gian. Họ không tồn tại vì thiếu sự chăm sóc đúng đắn và đầy đủ. Nếu một bà mẹ sinh con mà không chăm sóc thì nó sẽ không sống sót. Chúng ta cần theo gương sứ đồ Phao-lô, ông nói ông chăm sóc các tín đồ mới “như một người mẹ ẵm ấp chính con cái mình” (1 Tê. 2:7).

C. Viết Thư Theo Định Kỳ Để Bày Tỏ Sự Cứu Rỗi Cho Họ

Chúng ta cũng cần viết thư theo định kỳ cho những người mình muốn làm chứng để nói về sự cứu rỗi cho họ. Chúng ta có thể viết riêng cho một người nào đó hai tuần một lần. Như vậy, trong vòng một năm chúng ta có thể viết cho người ấy hai mươi sáu lần.

D. Luôn Luôn Gửi Chứng Đạo Đơn Và Sách Nhỏ Thuộc Linh Cho Họ Qua Đường Bưu Điện

Khi viết thư cho người ta, chúng ta cũng nên gửi cho họ các chứng đạo đơn và các sách nhỏ thuộc linh.

E. Cầu Nguyện Suốt Đời Mình Để Một Số Người Cụ Thể Nào Đó Được Chăm Sóc Về Phương Diện Thuộc Linh

Chúng ta không nên cầu nguyện cho quá nhiều người. Thay vào đó chúng ta nên cầu nguyện suốt đời cho một số người cụ thể nào đó để họ được chăm sóc về phương diện thuộc linh. George Muller có một danh sách gồm những người ông cầu nguyện cho họ thường xuyên. Cuối cùng, ngoại trừ một người, tất cả những người ấy đều được cứu trước khi ông qua đời. Sau khi ông qua đời, người còn lại cũng được Chúa cứu.

Theo lịch sử và theo Kinh Thánh, nếu không có sự cầu thay thì không ai được cứu. Anh em và tôi được cứu vì một người nào đó đã cầu nguyện cho chúng ta. Chắc chắn Đức Chúa Trời lựa chọn hàng triệu người. Nhưng Ngài cần con người hợp tác với sự lựa chọn thần thượng. Nếu anh em không cầu nguyện, Đức Chúa Trời không cách nào thăm viếng một người được lựa chọn cụ thể nào đó. Cần có sự cầu nguyện tương ứng với sự lựa chọn của Ngài. Nếu anh em chỉ thỉnh thoảng cầu nguyện thì không hiệu quả. Anh em phải có gánh nặng cầu nguyện cho một số người nào đó và tiếp tục cầu nguyện như vậy suốt đời.

Tất cả những ai cầu nguyện đều biết cầu nguyện là leo lên một ngọn núi cao. Kẻ thù là Sa-tan sẽ sai nhiều điều ngăn cản sự cầu nguyện của chúng ta. Hắn không muốn ai cầu nguyện. Vì chiến trận này, chúng ta phải cầu nguyện thật kiên trì (Côl. 4:2). Cầu nguyện là chiến đấu. Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu cầu nguyện ở nhà, điện thoại sẽ reo lên hoặc một người nào đó sẽ gõ cửa. Tốt nhất đừng trả lời điện thoại hay mở cửa trong giờ cầu nguyện. Chúng ta nên xem như mình đi vắng vì chúng ta đang được Chúa chiếm hữu ở từng trời thứ ba. Nếu chúng ta không cầu nguyện, không ai gọi hay gõ cửa cả. Nhưng ngay khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, một người nào đó sẽ gọi hay đến gặp chúng ta. Điều đó có phải là tình cờ không? Thật ra việc gọi điện thoại hay gõ cửa ấy là do ma quỉ xúi giục và sai đến để làm gián đoạn và ngăn chận sự cầu nguyện của chúng ta.

F. Dầu Chọn Bất Cứ Cách Nào, Anh Em Cũng Nên Thực Hiện Cách Kiên Trì, Nhẫn Nại, Bền Bỉ, Và Đừng Mong Gặt Hái Ngay

Dầu chọn bất cứ cách nào, anh em cũng nên thực hiện cách kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ và đừng mong gặt hái ngay. Người nông dân nào cũng biết mình không thể gặt hái ngay được. Gặt hái quá sớm có nghĩa là thâu hoạch kém. Các nông dân phải kiên nhẫn chăm sóc mùa màng cho đến thời điểm thâu hoạch. Sau một thời gian anh em sẽ chinh phục được một vài người mới như là trái đậu lại luôn. Kết quả đó sẽ bù đắp cho sự lao khổ kiên trì của anh em trong việc rao giảng phúc âm.

G. Học Cách Sử Dụng Các Câu Kinh Thánh Và Chứng Đạo Đơn

Chúng ta cũng cần học cách sử dụng các câu Kinh Thánh và chứng đạo đơn. Gần đây, chúng ta đã xuất bản một số chứng đạo đơn mang tựa đề: Đức Tin Của Chúng Tôi, Phúc Âm Của Chúng Tôi, Sứ Mạng Của Chúng Tôi, và Những Buổi Nhóm Của Chúng Tôi. Chúng ta sẽ hết sức cố gắng phát hành thêm những tờ chứng đạo đơn này để sử dụng trong việc rao giảng phúc âm. Khi ra đi tiếp xúc với người ta, họ có thể thắc mắc chúng ta là ai và chúng ta tin những gì. Về vấn đề này, chúng ta có thể tặng họ tờ chứng đạo đơn tựa đề là Đức Tin Của Chúng Tôi để làm quà. Chứng đạo đơn này nói về đức tin của chúng ta nơi Kinh Thánh, Đức Chúa Trời, Đấng Christ, Linh, sự cứu chuộc và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc chung với họ một đoạn, có thể đọc đoạn nói về đức tin của chúng ta nơi Kinh Thánh. Sau khi đọc đoạn này, họ sẽ hiểu rõ chúng ta là những Cơ Đốc nhân tin vào Lời Đức Chúa Trời. Điều này sẽ giúp mở đầu câu chuyện với những người chúng ta tiếp xúc. Chúng ta nên học những điểm chính trong các tờ chứng đạo đơn này cùng với các câu Kinh Thánh thích hợp để được trang bị hầu chinh phục những người chúng ta dự định rao giảng phúc âm.