Thông tin sách

Mọi Lứa Tuổi Đều Vì Chứng Cớ Của Chúa

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: All Ages For The Lord’s Testimony
ISBN: 978-0-87083-270-3
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 5

Untitled Document

CHƯƠNG NĂM

SỰ HÒA LẪN CỦA THÂN THỂ VÀ CHĂM SÓC CHO CÁC THÁNH ĐỒ

Trong sứ điệp này, chúng ta sẽ xem xét vài câu trong 1 Cô-rin-tô chương 12. Trong câu 22, Phao-lô nói “Trái lại, chi thể nào của thân xem ra bộ yếu hơn thì lại cần càng hơn”. Có thể chúng ta nghĩ rằng người mạnh mẽ hơn thì cần thiết, còn người yếu đuối hơn lại là gánh nặng. Nhưng câu này nói những người xem bộ yếu đuối lại cần càng hơn. Họ cần thiết cho sự xây dựng của Hội thánh. Do đó, trong Hội thánh địa phương cần có những người yếu đuối hơn.

SỰ HÒA LẪN CỦA THÂN THỂ

Trong câu 24, Phao-lô nói rằng “Đức Chúa Trời đã hòa lẫn Thân thể lại”. Vì sự xây dựng Thân thể cần có sự hòa lẫn. Để Đức Chúa Trời hòa lẫn Thân thể, những chi thể yếu hơn rất cần thiết. Lời của Phao-lô ở đây không chỉ theo khải thị ông nhận được mà còn theo kinh nghiệm của ông. Trong kinh nghiệm, Phao-lô nhận ra rằng Đức Chúa Trời cần những chi thể yếu hơn để xây dựng Thân thể của Đấng Christ. Có thể chúng ta nghĩ rằng nếu mỗi chi thể trong Hội thánh tại Anaheim đều là một Phi-e-rơ, Phao-lô hay Giăng thì Hội thánh thật tuyệt vời. Có lẽ Hội thánh lúc ấy tuyệt vời, nhưng không được hòa lẫn. Hội thánh không có được sự cân bằng. Chúa không muốn một Hội thánh cực đoan và mất cân bằng.

LÀM ĐẸP CHO NHỮNG CHI THỂ ÍT ĐƯỢC TÔN TRỌNG HƠN

Tiếp theo câu 22, câu 23 chép “Chi thể nào trong thân mà chúng ta coi là kém thể diện, thì chúng ta lại làm cho nó được thể diện hơn; cái nào chẳng đẹp thì lại càng trau giồi cho được đẹp bội phần hơn”. Nếu xem một anh em hay chị em nào đó ít được tôn trọng thì khi đó chúng ta cần mặc cho người ấy sự tôn trọng dư dật hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta cần tô điểm cho người đó bằng cách mặc cho họ. Tất cả những người yếu hơn đều đáng để chúng ta tôn trọng bởi vì cần phải có họ. Cũng vậy, tất cả những ai có vẻ như ít được tôn trọng đều cần được mặc sự tôn trọng bội phần hơn. Sau khi những chi thể này được mặc lấy sự tôn trọng, họ sẽ đẹp hơn bội phần.

Chúng ta mặc gì cho những chi thể dường như ít được tôn trọng? Chúng ta phải mặc cho họ Đấng Christ. Theo sách Xuất Ai Cập Ký, đền tạm có bốn lớp bao phủ. Những lớp bao phủ này hình bóng cho Đấng Christ. Hơn nữa, tất cả các tấm vải liên quan đến trại nhóm họp đều là những hình bóng về Đấng Christ trong các phương diện khác nhau. Để mặc cho người khác Đấng Christ, chúng ta cần kinh nghiệm Ngài cách phong phú như y phục, sự bao phủ và sự trang điểm của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ có thể mặc Ngài cho anh chị em mình.

Giả sử một chị em nào đó có khuynh hướng tranh cãi với chồng. Hơn nữa, giả sử chồng của chị ấy là một anh em trong Hội thánh có tính xấu. Trong cách nhìn của anh em, anh chị em này không đáng tôn trọng lắm. Anh em nên làm gì với họ? Anh em có nên mất niềm tin nơi họ hay chỉ trích họ không? Không. Nếu trung tín chăn dắt họ, anh em sẽ mặc cho họ Đấng Christ bằng cách cung ứng Christ. Việc dạy dỗ chị em ấy thuận phục chồng sẽ không giúp điều chỉnh được chị em này. Khi nói với chị ấy về thói quen tranh cãi với chồng, anh em cần quan tâm đến Đấng Christ. Anh em có thể nói “Chị ơi, trong đời sống hàng ngày, chúng ta không chỉ nên bước theo Chúa Jesus mà còn sống bởi Ngài như sự sống. Nếu chị tranh cãi với chồng thì chị không sống bởi Christ. Nhu cầu cấp thiết của chúng ta ngày nay là sống bởi Christ”. Có lẽ sự tương giao như vậy sẽ thôi thúc chị ấy cầu nguyện để chị có thể sống bởi Christ. Trong sự cầu nguyện, chị ấy có thể cầu xin Chúa giúp chị sống bởi Ngài trong việc đối xử với chồng. Qua loại chăn dắt này, chị ấy được mặc và được tô điểm bằng Đấng Christ. Đấng Christ được cung ứng cho chị như yếu tố làm đẹp. Đây là ý nghĩa của việc mặc Đấng Christ đáng được tôn trọng cho người ít được tôn trọng hơn. Điều này nên diễn ra liên tục trong sự khôi phục của Chúa. Bằng cách được dạy dỗ nhận lấy Christ là sự sống như thế nào và sống bởi Ngài như thế nào, cuối cùng chúng ta sẽ đắc thắng thói quen tranh cãi hoặc nổi nóng.

ĐẸP VÀ KHÔNG ĐẸP

Trong câu 24 Phao-lô tiếp tục nói rằng “Còn như chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau giồi”. Những ai đã đẹp rồi thì không cần trau giồi và vì vậy không cần sự chăm sóc đặc biệt nào. Về một ý nghĩa, chúng ta có thể quên họ. Cả những người đẹp và không đẹp đều cần thiết. Điểm khác nhau ở đây là những người đẹp không có nhu cầu vì họ đã đẹp rồi. Ngược lại, những người không đẹp cần được mặc lấy sự tôn trọng để được đẹp bội phần hơn.

Những câu này nói về ba loại chi thể: những người yếu hơn, ít được tôn trọng hơn hay người không đẹp, và những người đẹp. Anh em là loại người nào? Thật ra, chúng ta không thể nói chúng ta có là người yếu hơn, ít được tôn trọng hơn hay người đẹp hay không. Chúng ta không nên tự tin vào sự đánh giá của mình. Tôi đơn giản không biết tôi là loại chi thể nào. Tuy nhiên, tôi có thể biện biệt khi một anh em ít được tôn trọng hay không đẹp. Làm sao chúng ta có thể yên lặng khi anh em của chúng ta có sự thiếu hụt như thế? Tôi không nên được bình an cho đến khi tôi mặc Đấng Christ cho người ấy. Nếu tất cả chúng ta thực hành điều này thì nếp sống Hội thánh sẽ khác biệt biết bao!

CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG THUỘC LINH CỦA CHÚNG TA

Chúng tôi đã chỉ ra rằng trong câu 24, Phao-lô nói về sự hòa lẫn Thân thể. Hòa lẫn điều gì đó là làm cho nó cân bằng qua việc xử lý những cực đoan. Chẳng hạn, chúng ta không thể uống nước được đun sôi hay đông đá. Nhưng nếu nước nóng được hòa với nước lạnh thì nước đã hòa lẫn sẽ có nhiệt độ thích hợp để uống. Trong các Hội thánh địa phương có nhiều thánh đồ khác nhau. Vài người rất thuộc linh; những người khác thì không quá thuộc linh. Những người thuộc linh cần được hòa lẫn với những người không thuộc linh. Khi đó những người thuộc linh sẽ thuộc linh theo cách đúng đắn. Cần có những người yếu hơn để thử nghiệm sự đích thực của tình trạng thuộc linh chúng ta. Chị em ơi, nếu các chị thật sự thuộc linh và nếu thật sự nhìn thấy sự hiệp một, tôi xin các chị đến với những chị em yếu hơn, ít được tôn trọng hơn để xem có thể làm gì cho họ. Chị em quá nóng nhưng họ quá lạnh. Chị em quá được tôn trọng nhưng họ lại không được đẹp lắm. Bởi vì họ hoàn toàn không được tôn trọng, nên họ cần được các chị tô điểm. Nếu làm như vậy, các chị sẽ thấy rằng cả chính mình lẫn họ đều cần thiết. Trong Thân thể cần có sự hòa lẫn. Kể cả tình trạng thuộc linh của chúng ta cũng phải được hòa lẫn. Qua sự hòa lẫn này, chúng ta sẽ phát hiện ra tình trạng thuộc linh của chúng ta thật sự là như thế nào. Tình trạng thuộc linh của chúng ta sẽ được chứng minh bởi sự hòa lẫn của Đức Chúa Trời.

Đừng mong mỗi thánh đồ trong nếp sống Hội thánh là những người khổng lồ thuộc linh. Trong Hội thánh không bao giờ có tình trạng này. Theo Kinh Thánh, tất cả chúng ta phải được hòa lẫn, những người nóng với những người lạnh và những người thuộc linh với những người không thuộc linh. Trong nếp sống Hội thánh đúng đắn, luôn luôn có những chi thể yếu đuối hơn, ít được tôn trọng hơn và những chi thể đẹp. Tuy vậy, vì tất cả được hòa lẫn cùng nhau nên đây không phải là ba sự chia rẽ.

VI PHẠM NGUYÊN TẮC THÂN THỂ

Trong câu 24, Phao-lô cũng nói rằng Đức Chúa Trời ban sự tôn trọng dư dật hơn cho những chi thể thiếu hụt. Bất cứ nhóm nào trong Hội thánh tuyên bố trở nên thuộc linh sẽ luôn sụp đổ. Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần và ở nhiều nơi. Tại quê tôi ở Chefoo, có một nhóm chị em nghĩ rằng họ là Madame Guyon ngày nay. Họ xem mình là những người thuộc linh nhất, và họ cố gắng giúp người khác giống như họ. Nhưng cái gọi là thuộc linh của họ là bất thường và là một sự thiệt hại đối với Thân thể.

Tại Thượng Hải, khi Anh Nee đang cung ứng vấn đề về Thân thể, anh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhìn thấy Thân thể. Có những đồng công nọ làm chứng mạnh mẽ rằng họ đã nhìn thấy Thân thể. Tuy nhiên, không ai trong số họ trở nên hữu ích thật sự cho Thân thể. Cả những chị em nói trên tại Chefoo và những đồng công ấy tại Thượng Hải đều đã vi phạm nguyên tắc Thân thể.

KHÔNG LẬP NHÓM VỚI NHAU

Việc chữa lành bệnh tật hay vết thương trong cơ thể vật lý của chúng ta diễn ra chủ yếu qua sự nuôi dưỡng. Giả sử một phần nào đó của cơ thể anh em bị thương hoặc bị bệnh thì không thể chỉ cho phần cơ thể này ăn. Ngược lại, anh em cho cả cơ thể ăn, và phần cơ thể này sẽ được chữa lành. Đừng nghĩ rằng Thân thể sẽ nhận được ích lợi nếu anh em chọn một vài chi thể mạnh mẽ của Thân và đem họ đến với nhau. Không, những người mạnh mẽ và những người yếu đuối cần được hòa lẫn với nhau. Đức Chúa Trời không đặt tất cả những người yếu đuối vào trong một nhóm và tất cả những người mạnh mẽ vào trong một nhóm khác; thay vào đó, Ngài hòa lẫn họ bằng việc hòa trộn họ với nhau. Những người mạnh mẽ cùng nhau tạo thành một nhóm là sai lầm.

Nếu những người mạnh mẽ cùng nhau lập nhóm, kết quả sẽ là chia rẽ. Theo câu 24 và 25, Đức Chúa Trời đã hòa lẫn Thân thể với nhau để không có sự chia rẽ trong Thân. Nếu hai vai đến với nhau thì sẽ có chia rẽ trong Thân. Dù không có ý định gây hại cho Thân thể nhưng anh em sẽ cản trở sự lớn lên của Thân nếu anh em là những người mạnh mẽ hay thuộc linh hơn tự lập nhóm với nhau.

Câu 26 chép “Vậy, nếu một chi thể nào chịu khổ, thì các chi thể khác đồng chịu khổ với nó; hoặc nếu một chi thể nào được tôn vinh, thì các chi thể kia đồng vui mừng với nó”. Một chi thể chịu khổ của Thân không nên bị bỏ rơi một mình. Trái lại, Thân thể với tất cả các chi thể còn lại phải cùng chịu khổ với chi thể này.

Thân thể Đấng Christ không chỉ được xây dựng bằng những người khổng lồ thuộc linh. Ngược lại, Thân thể được xây dựng bằng tất cả các chi thể khác—những chi thể đẹp, những chi thể ít được tôn trọng và những chi thể yếu kém hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các chi thể khác nhau được xếp vào những nhóm riêng biệt. Không, tất cả được hòa lẫn với nhau để Thân thể được hòa lẫn. Khi chúng ta được hòa lẫn, những chi thể chưa đẹp sẽ chia sẻ vẻ đẹp với những chi thể đã đẹp, những chi thể yếu hơn được nuôi dưỡng và hỗ trợ bởi những chi thể mạnh mẽ hơn. Khi đó chúng ta có Thân thể.

CHĂM SÓC CÁC THÁNH ĐỒ

Đừng bao giờ xem chính mình là thuộc linh hay khoe khoang về những gì mình đã thấy được. Các chị em tại Chefoo tuyên bố trở thành những Madame Guyon ngày nay, thật sự không thuộc linh như thế. Cũng vậy, các đồng công tại Thượng Hải tuyên bố đã nhìn thấy Thân thể, nhưng thực ra họ đã không nhìn thấy nhiều. Thường thì sự đánh giá của bản thân chúng ta không chính xác. Vì vậy, chúng ta không nên tự xếp loại cho mình. Bất Dù chúng ta có thể là gì đi nữa thì cũng cần tương giao với các thánh đồ và chăn dắt họ. Hãy cố hết sức mang lấy gánh nặng chăm sóc cho các thánh đồ. Bằng cách chăm sóc người khác, anh em sẽ được thử nghiệm. Khi tiếp xúc với những người yếu đuối, anh em sẽ không chỉ khám phá ra họ ở đâu, mà còn khám phá ra anh em ở đâu. Trước khi tiếp xúc họ, có thể anh em nghĩ rằng anh em hoàn toàn đúng, anh em biết Christ và Hội thánh, và hoàn toàn vì sự khôi phục của Chúa. Nhưng khi tiếp xúc với những người yếu đuối hơn, anh em có thể khám phá ra rằng anh em không có thức ăn để nuôi họ, không có thuốc để chữa lành họ, và không có trang phục để che phủ họ. Nói cách khác, anh em sẽ được phơi bày và nhận ra rằng rất nhiều điều mà anh em có là hư không.

KHUYÊN RĂN NHỮNG NGƯỜI VÔ TRẬT TỰ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 chép “Chúng tôi lại khuyên anh em hãy răn bảo kẻ vô trật tự, giục giã kẻ nhát gan, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn đối với mọi người”. Câu này miêu tả nếp sống Hội thánh.

Trong nếp sống Hội thánh cần có những người vô trật tự để chứng minh sự kiên nhẫn của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ngợi khen Chúa vì những người vô trật tự. Chúng ta được bảo hãy khuyên răn những người vô trật tự. Điều này rất khó. Nếu anh em khuyên răn họ quá nghiêm khắc, họ có thể nổi dậy tranh đấu với anh em. Khuyên răn những người vô trật tự đòi hỏi cầu nguyện, kinh nghiệm và vận dụng linh rất nhiều. Bất cứ khi nào phải khuyên răn những người vô trật tự, tôi đều có cảm nhận rằng tôi đang bước đi trên một tảng băng mỏng trên một con sông sâu. Có được nếp sống Hội thánh không phải là vấn đề đơn giản. Nếu không chú ý đến những người vô trật tự giữa vòng chúng ta, Đức Chúa Trời thậm chí sẽ sai đến nhiều người như họ hơn để chỉ ra rằng chúng ta không thể phớt lờ họ. Theo 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 chúng ta phải khuyên răn họ. Những người vô trật tự chắc chắn sẽ phơi bày chúng ta đang ở đâu.

AN ỦI NGƯỜI CÓ HỒN YẾU ĐUỐI

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 cũng nói về kẻ nhát gan hay người có hồn yếu đuối (nguyên văn Hi Lạp). Vì vài người sinh ra với một hồn yếu đuối nên họ dễ bị xúc phạm, thất vọng, hay nản lòng. Ngược lại, những người khác được sinh ra với một hồn mạnh mẽ và có thể chịu đựng nhiều ngược đãi. Những ai có một hồn yếu đuối khó có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Sớm hay muộn trong nếp sống Hội thánh, anh em cũng sẽ gặp vài anh chị em có hồn yếu đuối. Nếu không có loại người này trong Hội thánh thì Kinh Thánh sẽ không nói về giục giã và an ủi những người có hồn yếu đuối. Anh em sẽ làm gì với họ? Anh em không thể bỏ mặc họ. Nếu anh em cố tránh họ thì Chúa sẽ thêm vào nhiều người giống như họ hơn nữa. Những người mạnh mẽ cần những người có hồn yếu đuối.

Vì những anh chị em có hồn yếu đuối không thể chịu đựng khó khăn nên chúng ta cần an ủi họ. Chúng ta cần nói với họ cách ân cần để giữ họ không bị xúc phạm. Nếu một anh em bất hòa với vợ và đến gặp anh em, đừng nói nhiều và đừng tranh luận với anh ấy. Ngược lại hãy nói với anh ấy rằng anh em sẽ cầu nguyện với anh ấy. Thay vì lý luận với những người có hồn yếu đuối, anh em nên an ủi họ. Lý luận chỉ làm tổn thương họ. Khả năng an ủi một người như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào mức lượng chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ. Nếu đã kinh nghiệm Đấng Christ là bàn thờ xông hương, anh em sẽ có thể nói với một anh em có hồn yếu đuối rằng ngày nay, Đấng Christ, Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta đang cầu thay cho anh và vấn đề của anh. Bằng cách này, anh em cung ứng Đấng Christ cho người ấy. Đừng cố an ủi người có hồn yếu đuối chỉ bằng những lời con người, nhưng hãy an ủi người ấy bằng Đấng Christ mà anh em đã kinh nghiệm trong những phương diện khác nhau. Khi một người có hồn yếu đuối được nuôi dưỡng bằng Đấng Christ, họ sẽ được an ủi. Chúng ta hãy học tập an ủi những người có hồn yếu đuối bằng Đấng Christ.

NÂNG ĐỠ NGƯỜI YẾU ĐUỐI

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14, Phao-lô cũng bảo chúng ta “Hãy nâng đỡ kẻ yếu đuối”. Để nâng đỡ kẻ yếu đuối hay người không kiên định, chúng ta cần kinh nghiệm Đấng Christ như các tấm ván, các trụ và các lỗ trụ trong đền tạm. Vì những người yếu đuối không kiên định, nên họ cần Đấng Christ là tấm ván, trụ hay lỗ trụ. Một Đấng Christ như vậy sẽ khiến họ mạnh mẽ đứng lên.

NHẪN NẠI ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI

Cuối cùng trong câu này, Phao-lô nói chúng ta hãy nhẫn nại đối với mọi người. Răn bảo người vô trật tự, giục giã người có hồn yếu đuối, nâng đỡ người yếu đuối đòi hỏi sự kiên nhẫn. Người vô trật tự, người nhát gan và người yếu đuối làm cạn kiệt sự kiên nhẫn thiên nhiên nhiên của chúng ta. Do đó, chúng ta cần Đấng Christ là sự kiên nhẫn để chăn dắt những thánh đồ như vậy.

GIỤC GIÃ, KHUYÊN LƠN VÀ PHỤC HỒI

Hê-bơ-rơ 10:24 chép “Cũng hãy nghĩ đến nhau để giục giã về tình thương yêu và việc lành”. Theo câu này, chúng ta không chỉ nên nghĩ đến bản thân mình mà còn nên nghĩ đến nhau. Hãy nghĩ đến những người nản lòng và không đi nhóm. Nếu nghĩ đến họ bằng việc thăm viếng hay ít nhất là gọi điện thoại cho họ, anh em sẽ giục giã họ về tình thương yêu và việc lành. Sự giục giã như vậy sẽ gia tăng tình thương yêu hỗ tương giữa vòng chúng ta.

Hê-bơ-rơ 10:25 chép “Chớ bỏ sự nhóm lại như kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên lơn lẫn nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. Câu này nói lên rằng chúng ta không nên tạo thói quen vắng nhóm. Trái lại, khi thấy ngày ấy đến gần, chúng ta cần khuyên lơn lẫn nhau.

Ga-la-ti 6:1 nói rằng nếu người nào tình cờ bị quá phạm gì thì chúng ta cần phục hồi người ấy bằng linh của chúng ta. Kiểu chăn dắt này không chỉ nên được thực hiện bởi trưởng lão, mà bởi tất cả các thánh đồ. Nếu tất cả chúng ta đều làm điều này thì Hội thánh sẽ được lớn lên.

Những người ở tuổi trung niên trực tiếp chăm sóc Hội thánh là chứng cớ của Chúa. Bằng việc chăn dắt, tương giao, dạy dỗ, an ủi và nâng đỡ người khác, chúng ta sẽ mang gánh nặng cho sự khôi phục của Chúa ngày nay.