Thông tin sách

Kinh Nghiệm Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Experience of Life
ISBN: 0-87083-977-2
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

Untitled Document


LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta biết nỗi ao ước và mục đích của lòng Đức Chúa Trời là có được một con người tập thể, mang hình ảnh Ngài, bày tỏ vinh quang Ngài, và sử dụng uy quyền của Ngài để đối phó với kẻ thù của Ngài, tất cả là để chính Ngài đạt được sự an nghỉ đời đời. Tuy nhiên rất ít người biết rằng ao ước và mục đích lớn lao này của lòng Đức Chúa Trời chỉ có thể đạt được bằng chính sự sống của Ngài. Thậm chí lại càng ít người hơn nữa hiểu được cách thức một người có thể kinh nghiệm sự sống này và qua đó thực hiện niềm ao ước của lòng Đức Chúa Trời. Các thánh đồ còn rất yếu đuối và con trẻ. Mặc dầu nhiều người theo đuổi, nhưng ít người tìm được con đường sự sống. Vì thế vẫn có nhiều người lầm lẫn sự nhiệt thành, tri thức, tài năng và các ân tứ với sự sống.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong những ngày cuối cùng này là những ngày có một nhu cầu thuộc linh như vậy, qua người anh của chúng ta, Ngài đã bày tỏ con đường sự sống kỳ diệu và huyền nhiệm của Ngài, theo một cách thức mà tất cả các tín đồ đều có thể hiểu được và làm cho trở nên kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể nói những bài giảng này chứa đựng sự hiểu biết và kinh nghiệm cốt yếu của các thánh đồ về sự sống suốt hai ngàn năm qua, cộng với ba mươi năm thử thách và kinh nghiệm cá nhân, là những điều đã giúp cho người anh chúng ta có thể soạn những bài học quí báu này. Điều này thật là tuyệt diệu. Nội dung bàn về kinh nghiệm sự sống với mười chín điểm, giải thích kinh nghiệm về những giai đoạn khác nhau của sự sống thuộc linh và con đường tìm kiếm Chúa. Nếu theo đuổi và thực tập kinh nghiệm mỗi đề tài, chúng ta có thể bươn tới theo một tiến trình thẳng tắp và nhanh chóng vươn lên giai đoạn trưởng thành của sự sống.

Những bài giảng này làm cho khoa học về sự sống vốn không dễ dàng nhìn thấy hay nắm bắt trở nên cụ thể. Bất cứ thánh đồ nào yêu Chúa và tìm cách lớn lên trong sự sống không thể không đọc tác phẩm này.

Tiến sĩ Y. L. Chang

Đài Bắc, Đài Loan tháng Mười Một năm 1956