Thông tin sách

Kinh Nghiệm Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Experience of Life
ISBN: 0-87083-977-2
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời tựa

Untitled Document


LỜI TỰA

Nội dung quyển Kinh Nghiệm Sự Sống được biên soạn từ những bài giảng của anh Witness Lee trong kỳ Huấn Luyện về Sự Sống tại Đài Bắc vào năm 1953 và 1954.