Thông tin sách

Ý Nghĩa Và Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The meaning and purpose of prayer
ISBN: 978-0-7363-6381-5
Mua sách tại:

Đang đọc: Dàn Bài