Thông tin sách

Tình Trạng Dấy Loạn Hiện Tại Trong Sự Khôi Phục Của Chúa

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The present turmoil in the Lord's recovery
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Nói Đầu

Untitled Document

Lời Nói Đầu

Cuốn sách nhỏ này gồm có những bài chia sẻ của anh Witness Lee trong những buổi nhóm của các trưởng lão sau hội đồng dịp lễ Tạ Ơn và huấn luyện mùa đông năm 1989, tại Anaheim, California. Khi soạn lại cuốn sách này, những bài chia sẻ của anh được kết hợp và được sắp xếp lại.