Thông tin sách

Đọc - Cầu Nguyện Lời Chúa

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Đọc - Cầu nguyện Lời Chúa
ISBN:
Mua sách tại:

Untitled Document

ĐỌC–CẦU NGUYỆN LỜI CHÚA

Ngay khi một em bé ra đời, điều nó cần nhất là bú sữa để được nuôi dưỡng. Nếu không được nuôi dưỡng, đứa bé sơ sinh ấy chẳng những không lớn lên cách bình thường, mà chẳng bao lâu sẽ trở nên yếu ớt và cuối cùng chết đi. Sau khi được cứu và được tái sinh, nhu cầu cấp thiết nhất của chúng ta cũng là học cách nhận lãnh Chúa làm sữa và chất dinh dưỡng thuộc linh. Nếu thiếu sự nuôi dưỡng thuộc linh, chúng ta không cách nào tăng trưởng đúng đắn và chẳng bao lâu chúng ta sẽ chết về mặt thuộc linh.

Trong các sách Phúc Âm, Chúa Jesus trình bày chính Ngài như bữa tiệc để chúng ta ăn và uống. Trong Giăng chương 4, Ngài nói Ngài là nước sống động cho chúng ta uống. Trong chương thứ sáu của sách này, Ngài nói Ngài là bánh sự sống cho chúng ta ăn. Rồi trong 1 Cô-rin-tô chương 12, Kinh Thánh chép: “Chúng ta... đã chịu uống cùng một Thánh Linh”. Chúng ta uống Ngài, chúng ta ăn Ngài và nhờ đó vui hưởng Ngài, nhận lãnh Ngài là chất bổ dưỡng thuộc linh của mình. Chúng ta phải ngợi khen Chúa vì Jesus Christ đã trình bày chính Ngài cho chúng ta như bữa tiệc để đáp ứng mọi nhu cầu và cung ứng mọi sự cho chúng ta. Chúng ta đều biết danh Ngài là Đấng TA LÀ vĩ đại, có nghĩa TA LÀ bất cứ điều gì dân Ta cần.

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI TRỞ NÊN THỨC ĂN CHO CHÚNG TA

Trong 1 Phi-e-rơ 2:2-3 chúng ta có phân đoạn quan trọng nhất: “Thì hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết của Lời như con đỏ mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà đạt đến sự cứu rỗi – nếu anh em thật đã nếm Chúa là nhân từ”. Những câu này quan trọng đối với chúng ta vì cho biết rõ cách nếm Chúa, ấy là hãy uống “sữa thuộc linh tinh khiết của Lời”. Nếu muốn nếm biết Đấng Christ, chúng ta phải uống sữa của Lời vào trong mình. Rồi chúng ta sẽ được nuôi dưỡng để lớn lên về mặt thuộc linh. Ngợi khen Chúa, Kinh Thánh nói nếm! Kinh Thánh không nói chúng ta biết phương diện này hay phương diện kia về Chúa, nhưng nói rằng chúng ta nếm Chúa. Khi uống sữa của Lời, chúng ta thật sự nếm Chúa. Vì vậy phương cách để chúng ta nếm Chúa đơn giản là uống sữa của Lời. Lời không những để chúng ta nghiên cứu hay học hỏi, mà hơn nữa, còn để chúng ta nếm. Phương cách Chúa nuôi dưỡng Thân thể Ngài là bằng Lời Ngài. Nếu chúng ta muốn vui hưởng Chúa và được nuôi dưỡng bởi Ngài, chúng ta phải đến với Lời để nếm Ngài.

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta quan niệm rằng Kinh Thánh là một loại sách dạy dỗ, một quyển sách đầy những giáo lý. Do đó, chúng ta đến với Lời với ý định để hiểu biết một điều gì đó. Trong cả đời sống Cơ Đốc của mình, chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu Lời làm thức ăn cho linh mình? Phải thành thật trả lời rằng hầu hết chúng ta đã ăn rất ít. Chúng ta không được đến với Kinh Thánh chỉ để học hỏi và hiểu biết. Kinh Thánh không phải cây kiến thức; Kinh Thánh là cây sự sống! Nếu chúng ta ăn Lời Đức Chúa Trời như cây kiến thức, thì chúng ta đã dùng Kinh Thánh cách sai lầm, vì 2 Cô-rin-tô 3:6 nói rằng văn tự làm cho chết. Chúng ta đừng bao giờ nhận lấy Kinh Thánh như một quyển sách văn tự, nhưng phải nhận lấy như sách sự sống.

Mọi Cơ Đốc nhân đều biết chức năng của Lời Đức Chúa Trời là mặc khải Đức Chúa Trời cho chúng ta. Mặc dầu điều ấy đúng, nhưng đó không phải là chức năng chính của Kinh Thánh. Chức năng chính của Kinh Thánh là truyền Đức Chúa Trời vào trong chúng ta như sự sống và chất dinh dưỡng của sự sống. Kinh Thánh không những cho chúng ta kiến thức về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, mà còn truyền chính Đức Chúa Trời vào trong chúng ta. Mỗi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không nên chỉ cố gắng hiểu biết Kinh Thánh, nhưng hãy nhận lãnh một điều gì đó thuộc yếu thể tính của Đức Chúa Trời vào trong mình giống như chúng ta ăn thức ăn. Rồi như thức ăn, tố chất ấy sẽ được hấp thụ vào trong chính bản thể của chúng ta.

1 Ti-mô-thê 4:6 nói rằng chúng ta “được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin” (nguyên văn). Chắc chắn chúng ta đã đọc câu này nhiều lần, nhưng chúng ta có lưu ý những chữ “nuôi dưỡng” không? Ngợi khen Chúa! Sứ đồ Phao-lô quan niệm rằng Lời của Đức Chúa Trời là thức ăn nuôi dưỡng con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải có nhận thức như vậy đối với Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên xem Lời như kiến thức, nhưng như thức ăn nuôi dưỡng và cung cấp cho chúng ta luôn luôn.

1 Ti-mô-thê 1:10 nói về những điều “nghịch với sự dạy dỗ lành mạnh” (nguyên văn). Bản King James dùng từ ngữ “đúng đắn” (sound) thay vì chữ “lành mạnh” (healthy). Lời Đức Chúa Trời không chỉ là giáo lý đúng đắn dành cho tâm trí, nhưng còn là giáo lý lành mạnh dành cho sự sống. Từ ngữ “lành mạnh” trong tiếng Hi Lạp tương đương với chữ “vệ sinh” trong tiếng Anh. Vệ sinh liên quan nhiều đến sức khỏe. Chúng ta phải có [điều gì vượt trổi] hơn là lời đúng đắn; chúng ta phải có lời lành mạnh nuôi dưỡng và cung ứng cho mình.

Kinh Thánh chứa đựng ít nhất ba ví dụ về những người ăn Lời Đức Chúa Trời. Người đầu tiên là Giê-rê-mi, ông nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi...” (Giê. 15:16a). Ăn một điều gì đó không những là tiếp nhận vào, nhưng còn là hấp thụ nữa. Hấp thụ là tiếp nhận một điều gì đó vào trong mình, tiêu hóa và làm cho nó trở nên một phần của chính mình. Ví dụ thứ hai về một người ăn Lời Đức Chúa Trời được ghi lại trong sách Ê-xê-chi-ên là tiên tri Ê-xê-chi-ên (3:1-3). Kế đến trong Khải thị chương 10 chúng ta đọc thấy sứ đồ Giăng cũng ăn Lời Đức Chúa Trời.

Giê-rê-mi nói: “Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy” (Giê. 15:16b). Đó là một sự vui hưởng. Sau khi được ăn vào, Lời trở nên sự vui mừng và cũng trở nên sự hớn hở. Lời Đức Chúa Trời là sự vui hưởng; sau khi được chúng ta ăn vào và được hấp thụ vào bản thể của chúng ta, Lời trở thành niềm vui ở bên trong và sự hớn hở ở bên ngoài của chúng ta. Đa-vít nói: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi. 119:103). Lời thật là sự vui hưởng, thậm chí ngọt ngào và dễ chịu hơn cả mật ong cho chúng ta nếm.

Qua những câu này chúng ta nhận biết Lời Đức Chúa Trời không những để chúng ta học hỏi, mà hơn nữa còn để chúng ta nếm, ăn, vui hưởng và tiêu hóa. Chúa Jesus thậm chí nói về Lời Đức Chúa Trời như thức ăn thuộc linh: “Có chép rằng: Loài người sống chẳng những chỉ nhờ bánh thôi đâu, song cũng nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa” (Mat. 4:4). Mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng chúng ta. Đó là thức ăn mà chúng ta cần phải nhờ đó mà sống.

YẾU THỂ TÍNH CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tố chất, yếu thể tính, của Lời Đức Chúa Trời là gì? Câu trả lời được tìm thấy trong 2 Ti-mô-thê 3:16: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào...” Bản King James chép: “đều được ban cho bởi sự linh cảm của Đức Chúa Trời”, nhưng ý nghĩa trong ngôn ngữ nguyên thủy là được Đức Chúa Trời thở vào. Cả Kinh Thánh đều là hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là Linh (Gi. 4:24); Linh là yếu thể tính và bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Linh (y như cái bàn là gỗ). Vì Lời là hơi thở của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Linh, nên bất cứ điều gì Đức Chúa Trời thở ra cũng đều là Linh! Vì thế, yếu thể tính hay bản chất của Lời Đức Chúa Trời là Linh. Lời Đức Chúa Trời không chỉ là một ý tưởng, sự khải thị, sự dạy dỗ hay giáo lý, nhưng là Linh. Linh chính là tố chất của Lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thấy tại sao Chúa Jesus bảo chúng ta rằng lời Ngài nói ra là linh và sự sống (Gi. 6:63). Một khải thị, tư tưởng hay sự dạy dỗ không bao giờ có thể là sự sống, nhưng vì Lời là Linh, nên Lời là sự sống. Bản chất của Quyển Sách ấy chính là yếu thể tính của Đức Chúa Trời. Mỗi khi đến với Quyển Sách ấy, chúng ta phải nhận biết mình đang chạm đến Đức Chúa Trời và đang tiếp xúc với Ngài!

TIẾP NHẬN LỜI BẰNG CÁCH CẦU NGUYỆN

Sau khi nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời chính là yếu thể tính của Đức Chúa Trời, và nhận biết Lời Ngài là sự vui hưởng và chất dinh dưỡng thuộc linh cho mình, bây giờ chúng ta cần phải nhìn thấy phương cách đúng đắn để đến với Lời. Phương cách ấy là gì? Chúng ta cần xem Lời Đức Chúa Trời được ghi lại trong Ê-phê-sô 6:17-18: “ Nhận lấy gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời”. Ấy là Linh là Lời Đức Chúa Trời. Sau đó câu 18 tiếp: “bằng đủ thứ cầu nguyện và nài xin” (Hi văn). Như vậy những câu này đi chung với nhau như sau: “ Nhận lấy gươm của Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời, bằng đủ thứ cầu nguyện và nài xin”. Theo câu Kinh Thánh này, chúng ta nhận lấy Lời Đức Chúa Trời bằng cách nào? Bằng đủ thứ cầu nguyện và nài xin. Đó là điều chúng tôi gọi là đọc–cầu nguyện! Một lần nữa, chúng ta phải lặp lại – Lời Đức Chúa Trời phải được tiếp nhận bằng mọi cách cầu nguyện.

CÁCH ĐỌC–CẦU NGUYỆN

Anh em chỉ cần đơn giản đến với Lời và đọc–cầu nguyện vài câu mỗi sáng, mỗi tối. Anh em không cần nặn óc tìm ra vài lời diễn đạt và không cần suy xét điều mình đọc. Chỉ cầu nguyện bằng chính những lời anh em đọc. Trong mỗi trang và mỗi câu Kinh Thánh đều có lời cầu nguyện sống động.

Anh em không cần nhắm mắt khi đang đọc–cầu nguyện. Hãy nhìn chăm vào Lời đang khi cầu nguyện. Trong cả sáu mươi sáu sách của Kinh Thánh, chúng ta không thể tìm ra một câu nào bảo chúng ta phải nhắm mắt để cầu nguyện, nhưng có một câu bảo chúng ta rằng Jesus ngước mắt lên trời mà nói rằng: “Cha ơi...” (Gi. 17:1). Ngài nhìn lên trời trong khi cầu nguyện. Chúng tôi không tranh luận theo giáo lý, nhưng chúng ta phải nhận biết mình không cần nhắm mắt khi cầu nguyện. Tốt hơn chúng ta nên khép tâm trí mình lại! Chẳng hạn như khi đọc–cầu nguyện Ga-la-ti 2:20, hãy đơn giản nhìn vào trang sách chép rằng: “Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá”. Rồi với mắt mình cứ nhìn Lời Chúa, hãy cầu nguyện từ nơi sâu thẳm ở bề trong mà nói rằng: “Ngợi khen Chúa, ‘tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá’. Ha-lê-lu-gia! ‘Đóng đinh với Christ trên thập tự giá’. A-men! ‘Tôi đã’. Chúa ơi, ‘con đã bị đóng đinh trên thập tự giá’. Ngợi khen Chúa! ‘Đóng đinh với Christ trên thập tự giá’. A-men! ‘Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá’ Ha-lê-lu-gia! A-men! ‘Dầu vậy tôi sống’ A-men! ‘Tôi sống’ Ôi Chúa! ‘Tôi sống’. ‘Nhưng không phải là tôi sống nữa’ Ha-lê-lu-gia! A-men! ‘Bèn là Christ sống ở trong tôi’ v.v...” Sau đó có thể anh em quay qua Giăng 10:10 và đọc: “Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống”. Rồi mắt vẫn nhìn Kinh Thánh, anh em có thể cầu nguyện: “ ‘Ta đã đến’. A-men! ‘Ta đã đến’. Ha-lê-lu-gia! ‘Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống’. Ngợi khen Chúa! ‘hầu cho chiên được sự sống’. Ha-lê-lu-gia! ‘Sự sống’. A-men! ‘Sự sống’. A-men! ‘Sự sống’. Ô Chúa, ‘Sự sống’ ”.

Anh em không cần sáng tác một câu nào hay tạo ra một lời cầu nguyện. Chỉ đọc–cầu nguyện Lời. Cầu nguyện lời Kinh Thánh cách chính xác như đã được viết ra. Rồi anh em sẽ nhận thấy cả Kinh Thánh là một quyển sách cầu nguyện! Anh em có thể mở bất cứ trang Kinh Thánh nào ra và bắt đầu cầu nguyện bằng bất cứ phần nào trong Lời Chúa. Kinh Thánh là Quyển Sách, Sách Thánh. Mỗi một lời ra từ miệng Đức Chúa Trời đều khác biệt với mọi sự, thậm chí khác với những điều tốt nhất của thế gian. Thế gian chỉ có những lời loài người, nhưng Kinh Thánh có Lời Đức Chúa Trời! Mỗi một lời trong Sách ấy là Lời Đức Chúa Trời. Mặc dầu có thể không hiểu một phân đoạn nào đó, anh em vẫn được nuôi dưỡng khi đọc–cầu nguyện Lời, vì thật sự có một điều gì đó của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài; Lời Đức Chúa Trời là chính hơi thở Ngài. Không cần giải thích hay cắt nghĩa Lời; chỉ hãy cầu nguyện bằng Lời. Hãy quên việc đọc, nghiên cứu, hiểu biết và học hỏi Lời Chúa. Anh em phải đọc–cầu nguyện Lời. Rồi cuối cùng anh em sẽ thật sự hiểu Lời Ngài. Nếu thực hành điều này, anh em sẽ nhận lãnh một điều gì đó nuôi dưỡng và làm cho mạnh mẽ ở bên trong, và điều ấy sẽ luôn luôn thêm sức và ban sự sống cho anh em.

Có lẽ anh em ít nhiều quen thuộc với sách La Mã. Dầu vậy, thậm chí ngày hôm nay, anh em vẫn cần đọc–cầu nguyện một hay hai câu của sách ấy. Dù có hiểu biết mọi điều về thức ăn, chúng ta vẫn phải ăn một ít thức ăn hằng ngày. Bất kể có hiểu biết bao nhiêu về thức ăn đi nữa, chúng ta vẫn cần ăn! Hiểu biết là một chuyện, nhưng ăn lại là một chuyện khác. Chúng ta không được chỉ hiểu biết về thức ăn, nhưng phải ăn thức ăn. Anh em đọc Phúc Âm Giăng bao nhiêu lần rồi? Có lẽ anh em đã đọc Phúc Âm này hơn năm mươi lần. Nhưng bao nhiêu phần của sách ấy đã được nhận vào trong anh em để anh em được nuôi dưỡng và vui hưởng? Biết, hiểu và thậm chí học thuộc lòng Phúc Âm Giăng là một chuyện. Nhưng nhận lãnh, ăn hoặc vui hưởng từng chút là một chuyện khác. Có lẽ anh em đã làm Cơ Đốc nhân nhiều năm rồi, nhưng dầu làm Cơ Đốc nhân lâu bao nhiêu và đọc Phúc Âm Giăng bao nhiêu lần chăng nữa, anh em không được chỉ đọc, mà còn phải đọc–cầu nguyện sách ấy! Anh em phải ăn, nhận lãnh và vui hưởng sách ấy hằng ngày.

ĐỌC–CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Để vui hưởng và được nuôi dưỡng nhiều hơn, để đọc–cầu nguyện cách đúng đắn và đầy đủ hơn, chúng ta cần Thân thể, Hội thánh. Chúng ta có thể vui hưởng việc đọc–cầu nguyện Lời cách riêng tư, nhưng nếu thử đọc với một nhóm Cơ Đốc nhân khác, chúng ta sẽ ở từng trời thứ ba! Lý do là vì thức ăn dành cho toàn Thân thể, không chỉ dành cho một Chi thể. Chúng ta không chỉ ăn vì cánh tay; cũng không nên nghĩ bàn tay có thể tự ăn được. Không, thức ăn phải được cả Thân thể ăn và thức ăn dành cho cả Thân thể. Nguyên tắc là ăn cho cả Thân thể, không chỉ cho các Chi thể. Vì vậy, cách đọc–cầu nguyện tốt nhất là cùng với các Chi thể khác của Thân thể. Anh em sẽ được ích lợi khi đọc–cầu nguyện một mình, nhưng khi đến với những anh chị em khác, anh em sẽ thấy cả một sự khác biệt.

Khi chúng ta đến đọc–cầu nguyện với những anh chị em khác, có bốn từ ngữ chúng ta phải ghi nhớ, đó là: nhanh chóng, ngắn gọn, chân thật và tươi mới. Trước hết chúng ta cần đọc nhanh, không do dự. Khi cầu nguyện nhanh chóng, chúng ta không có thì giờ để sử dụng tâm trí và cân nhắc. Kế đến, lời cầu nguyện của chúng ta phải ngắn gọn, vì những lời cầu nguyện dài dòng cần được soạn thảo. Chúng ta phải quên việc soạn ra những lời cầu nguyện dài dòng mà chỉ cần nói lên một nhóm từ hay một câu mà thôi. Hãy làm như vậy cách nhanh chóng và ngắn gọn. Chúng ta cũng cần phải chân thật, không giả vờ. Nói ra điều gì đó một cách chân thật. Cuối cùng lời cầu nguyện của chúng ta phải tươi mới, không cũ kỹ. Cách tốt nhất để được tươi mới là đừng cầu nguyện bằng lời của mình, nhưng cầu nguyện bằng lời Kinh Thánh. Mỗi phần và mỗi dòng của Quyển Sách ấy đều có thể dùng làm lời cầu nguyện và đó là lời cầu nguyện tươi mới nhất!

Hàng ngàn người đã minh chứng đọc–cầu nguyện là cách đúng đắn để đến với Lời Đức Chúa Trời. Điều đó đã cách mạng hóa cuộc đời họ. Ban đầu có vẻ vụng về, nhưng với sự thực hành và tấm lòng chân thật, anh em sẽ chạm được Linh sống động. Nếu thử làm điều này cách riêng tư và tập thể, anh em sẽ có thể làm chứng rằng sự phong phú của Đấng Christ được truyền cho anh em bằng cách đọc–cầu nguyện Lời Đức Chúa Trời. Anh em sẽ thấy đời sống thuộc linh của mình được ban phước và tăng trưởng. Anh em sẽ thay đổi nhiều. Bằng cách tiếp xúc với Lời như vậy để vui hưởng Đấng Christ và được nuôi dưỡng bởi Ngài, anh em sẽ lớn lên đến chỗ trưởng thành, đầy dẫy sự sống và được dầm thấm bằng chính Đấng sống động ấy.